Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Informácie o navigácii v aplikácii To-Do pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Aplikácia To-Do pre iOS pre iPhone a iPad obsahuje funkcie na jednoduchšieho prístupu, vďaka ktorým môžu so zoznamami úloh a úlohami pracovať aj ľudia s postihnutiami, ako sú obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť. Ďalšie informácie o funkciách a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením v To-Do pre iOS

Zobrazenie Môj deň

Pri prvom otvorení aplikácie To-Do sa zobrazí zobrazenie Môj deň. V ľavom hornom rohu zobrazenia sa nachádza tlačidlo Bočný panel. V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo Návrhy.

Pod tlačidlami sa nachádza bublina s upozornením Návrhy, ktorá sa zobrazí, ak máte napríklad úlohy, ktoré je potrebné splniť dnes alebo boli preložené zo včera. Ak chcete skontrolovať úlohy, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Review“ (Revízia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ak nie sú zobrazené žiadne oznámenia, nachádza sa tam riadok hlavičky Môj deň, ktorý sa nedá upraviť. Aktuálny dátum sa zobrazuje pod hlavičkou.

Pod dátumom sa nachádza oblasť hlavného obsahu, ktorá zaberá väčšinu miesta na obrazovke. V nej sa zobrazujú položky zoznamu úloh daného dňa. Navigáciu v zozname vykonajte potiahnutím prstom doľava alebo doprava. Funkcia VoiceOver prečíta položky v zozname a ich stav. Ak chcete položku označiť ako dokončenú, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Not completed to-do item button“ (Tlačidlo položky nedokončenej úlohy) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

V dolnej časti zobrazenia Môj deň sa nachádza tlačidlo Pridať položku úlohy. Ak chcete pridať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zobrazenie Návrhy

Ak chcete prejsť do zobrazenia Návrhy, v zobrazení Môj deň ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Suggestions button“ (Tlačidlo Návrhy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa chcete posúvať v zozname návrhov, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Funkcia VoiceOver oznámi stav každej položky v zozname. Ďalšie informácie o tom, čo sa dá urobiť v zobrazení Návrhy nájdete v téme Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky.

Zobrazenie Bočný panel

Ak chcete prejsť do zobrazenia Bočný panel, v zobrazení Môj deň alebo Zoznam úloh ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Sidebar button“ (Tlačidlo Bočný panel) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Collapsed sidebar“ (Zbalený bočný panel). Otvorí sa ponuka, v ktorej sú zobrazené všetky zoznamy úloh. Do ponuky prejdite potiahnutím prstom doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete pridať nový zoznam, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New list button“ (Tlačidlo Nový zoznam) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ďalšie informácie o zoznamoch nájdete v článku Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky.

Zobrazenie Zoznam úloh

Ak chcete prejsť do zobrazenia Zoznam úloh, v zobrazení Bočný panel ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov zoznamu, ktorý chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

V ľavom hornom rohu zobrazenia úloh sa nachádza tlačidlo Bočný panel. V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo Možnosti zoznamu.

Pod tlačidlami sa nachádza riadok hlavičky s názvom zoznamu.

Pod riadkom hlavičky sa nachádza oblasť hlavného obsahu, ktorá zaberá väčšinu miesta na obrazovke. Všetky položky zoznamu úloh alebo úlohy sa zobrazujú v tomto zozname. Medzi úlohami sa môžete pohybovať potiahnutím prstom doľava alebo doprava. Funkcia VoiceOver oznámi úlohy a ich stavy. Ak chcete otvoriť podrobnosti úlohy, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete úlohu označiť ako dokončenú, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Not completed to-do item button“ (Tlačidlo položky nedokončenej úlohy) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ďalšie informácie o úlohách nájdete v článku Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky.

V dolnej časti zobrazenia zoznamu sa nachádza tlačidlo Pridať položku úlohy. Ak chcete pridať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechádzanie pomocou dotyku

Tu sú niektoré užitočné gestá na dotykoví ovládanie aplikácie To-Do:

 • Na presúvanie medzi položkami a orientačnými bodmi na obrazovke alebo v zozname potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete vybrať položku alebo akciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete zistiť, čo sa nachádza na obrazovke, položte prst na obrazovku a pomaly ho presuňte ľubovolným smerom. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje položky, na ktorých sa nachádzate. Keď zaznie názov položky, ktorú chcete vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite.

 • Ak chcete opustiť tablu vyhľadávania a zrušiť režim vyhľadávania v zobrazení Bočný panel, potiahnite dvomi prstami písmeno „z“.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Aplikácia To-Do pre Android spolupracuje s funkciami na zjednodušenie ovládania vo vašom telefóne s Androidom, ako je napríklad čítačka obrazovky TalkBack a gestá zväčšenia. Postup na nastavenie predvolieb a uľahčenie používania aplikácie To-Do so vstavanými funkciami zjednodušenia ovládania nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením v To-Do pre Android

Zobrazenie Môj deň

Pri prvom otvorení aplikácie To-Do sa zobrazí zobrazenie Môj deň. V ľavom hornom rohu zobrazenia sa nachádza tlačidlo Bočný panel. V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo Návrhy.

Pod tlačidlami sa nachádza bublina s upozornením Návrhy, ktorá sa zobrazí, ak máte napríklad úlohy, ktoré je potrebné splniť dnes alebo boli preložené zo včera. Ak chcete skontrolovať úlohy, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Review“ (Revízia) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ak nie sú zobrazené žiadne oznámenia, nachádza sa tam riadok hlavičky Môj deň, ktorý sa nedá upraviť. Aktuálny dátum sa zobrazuje pod hlavičkou.

Pod dátumom sa nachádza oblasť hlavného obsahu, ktorá zaberá väčšinu miesta na obrazovke. V nej sa zobrazujú položky zoznamu úloh daného dňa. Navigáciu v zozname vykonajte potiahnutím prstom doľava alebo doprava. Funkcia TalkBack prečíta položky v zozname a ich stavy. Ak chcete položku označiť ako dokončenú, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Not completed to-do item button“ (Tlačidlo položky nedokončenej úlohy) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

V pravom dolnom rohu zobrazenia Môj deň sa nachádza tlačidlo Pridať úlohu. Ak chcete pridať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zobrazenie Návrhy

Ak chcete prejsť do zobrazenia Návrhy, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Suggestions button“ (Tlačidlo Návrhy) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa chcete posúvať v zozname návrhov, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Funkcia TalkBack oznámi stav každej položky v zozname. Ďalšie informácie o tom, čo sa dá urobiť v zobrazení Návrhy, nájdete v téme Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky.

Zobrazenie Bočný panel

Ak chcete prejsť do zobrazenia Bočný panel, v zobrazení Môj deň alebo Zoznam úloh ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Sidebar button“ (Tlačidlo Bočný panel) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka, v ktorej sú zobrazené všetky zoznamy úloh. Do ponuky prejdite potiahnutím prstom doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete pridať nový zoznam, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New list“ (Nový zoznam), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ďalšie informácie o zoznamoch nájdete v článku Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky.

Zobrazenie Zoznam úloh

Ak chcete prejsť do zobrazenia Zoznam úloh, v zobrazení Bočný panel ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov zoznamu, ktorý chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

V ľavom hornom rohu zobrazenia úloh sa nachádza tlačidlo Bočný panel. V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo Ďalšie možnosti.

Pod tlačidlami sa nachádza riadok hlavičky s názvom zoznamu.

Below the heading row, the main content area takes up most of the space on the screen. All your to-do items, or tasks, are displayed in this list. To move through the tasks, swipe left or right. TalkBack announces the tasks and their statuses. To open the details of a task, double-tap the screen. To mark a task completed, swipe right until you hear "Not completed to-do item button" and then double-tap the screen. To learn more about tasks, refer to Work with tasks in To-Do with a screen reader.

V dolnej časti zobrazenia zoznamu sa nachádza tlačidlo Pridať úlohu. Ak chcete pridať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechádzanie pomocou dotyku

Tu sú niektoré užitočné gestá na dotykoví ovládanie aplikácie To-Do:

 • Na presúvanie medzi položkami a orientačnými bodmi na obrazovke alebo v zozname potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete vybrať položku alebo akciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete otvoriť globálnu kontextovú ponuku pre možnosti funkcie TalkBack, najskôr potiahnite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol a potom doprava.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Aplikácia To-Do pre Windows 10 spolupracuje s funkciami na zjednodušenie ovládania vo vašom Windows Phone, ako je napríklad čítačka obrazovky Moderátor a Zväčšovacie sklo.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením v To-Do pre Windows 10

Zobrazenie Môj deň

Pri prvom otvorení aplikácie To-Do sa zobrazí zobrazenie Môj deň. V ľavom hornom rohu zobrazenia sa nachádza tlačidlo Navigácia. V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo Návrhy.

Pod tlačidlami sa nachádza bublina s upozornením Návrhy, ktorá sa zobrazí, ak máte napríklad úlohy, ktoré je potrebné splniť dnes, alebo boli preložené z predchádzajúceho dňa. Ak chcete skontrolovať úlohy, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Review“ (Revízia) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ak nie sú zobrazené žiadne oznámenia, nachádza sa tam riadok hlavičky Môj deň, ktorý sa nedá upraviť. Aktuálny dátum sa zobrazuje pod hlavičkou.

Pod dátumom sa nachádza oblasť hlavného obsahu, ktorá zaberá väčšinu miesta na obrazovke. V nej sa zobrazujú položky zoznamu úloh daného dňa. Navigáciu v zozname vykonajte potiahnutím prstom doľava alebo doprava. Funkcia Moderátor prečíta položky v zozname a ich stav. Ak chcete položku označiť ako dokončenú, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Not completed to-do item button“ (Tlačidlo položky nedokončenej úlohy) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

V pravom dolnom rohu zobrazenia Môj deň sa nachádza tlačidlo Pridať úlohu. Ak chcete pridať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zobrazenie Návrhy

To go the Suggestions view, swipe left or right until you hear "Suggestions button" and then double-tap the screen. To move in the list of suggestions, swipe left or right. Narrator announces the status of each item on the list. For more info on what you can do with Suggestions, refer to Work with suggestions in To-Do with a screen reader.

Zobrazenie Bočný panel

To navigate the Sidebar view, in the My Day or Task List view, swipe left until you hear "Navigation button" and then double-tap the screen. A menu displaying all your lists opens. To move on the menu, swipe left or right. To select a list, double-tap the screen. To add a new list, swipe right until you hear "New list button" and then double-tap the screen. To learn more about lists, refer to Work with lists in To-Do with a screen reader.

Zobrazenie Zoznam úloh

Ak chcete prejsť do zobrazenia Zoznam úloh, v zobrazení Bočný panel potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov zoznamu, ktorý chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

V ľavom hornom rohu zobrazenia zoznamov sa nachádza tlačidlo Navigácia.

Pod tlačidlom sa na ľavej strane nachádza riadok hlavičky, v ktorom je zobrazený názov zoznamu, a na pravej strane je tlačidlo Zoradiť a tlačidlo Upraviť zoznam.

Below the heading row, the main content area takes up most of the space on the screen. All your to-do items, or tasks, are displayed in this list. To move through the tasks, swipe left or right. Narrator announces the tasks and their statuses. To open the details of a task, double-tap the screen. To mark a task completed, swipe right until you hear "Not completed to-do item button" and then double-tap the screen. To learn more about tasks, refer to Work with tasks in To-Do with a screen reader.

V dolnej časti zobrazenia zoznamu sa nachádza tlačidlo Pridať úlohu. Ak chcete pridať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechádzanie pomocou dotyku

Tu sú niektoré užitočné gestá na dotykoví ovládanie aplikácie To-Do:

 • Na presúvanie medzi položkami a orientačnými bodmi na obrazovke alebo v zozname potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete niektorú akciu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete rýchlo upraviť úlohu, trojitým ťuknutím na obrazovku vyberte danú úlohu. Keď je úloha vybratá, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka. V ponuke ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete zistiť, čo sa nachádza na obrazovke, položte prst na obrazovku a pomaly ho presuňte ľubovolným smerom. Funkcia Moderátor pri presúvaní oznamuje položky, na ktorých sa nachádzate. Keď zaznie názov položky, ktorú chcete vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Aplikácia To-Do pre web spolupracuje s vaším prehliadačom a funkciami na zjednodušenie ovládania vo vašom zariadení, ako je napríklad čítačka obrazovky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate To-Do pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže To-Do pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na To-Do pre web.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením v To-Do pre web

Na ľavej strane obrazovky sa nachádza Bočný panel, ktorý sa zobrazuje vo všetkých zobrazeniach. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do zobrazenia Bočný panel. V hornej časti zobrazenia Bočný panel sa nachádza tlačidlo Prihlásení ako, na ktorom je váš obrázok konta a meno. Ak chcete zobraziť možnosti prihlásenia, stlačte kláves Enter. Napravo od tlačidla sa nachádza tlačidlo Hľadať. Pod týmito tlačidlami sa zobrazujú všetky vaše zoznamy, vrátane zoznamu Môj deň. Zoznam vyberiete stlačením klávesu Enter. Pod zoznamami sa nachádza tlačidlo Nový zoznam.

To learn more about lists, refer to Work with lists in To-Do with a screen reader.

Zobrazenie Môj deň

Keď otvoríte To-Do po prvýkrát, zobrazí sa zobrazenie Môj deň, ktoré sa bude nachádzať napravo od časti Bočný panel.

Ak máte napríklad úlohy, ktoré treba splniť dnes, alebo boli preložené zo včera, v hornej časti zobrazenia Môj deň sa zobrazí bublina s upozornením Návrhy. Ak chcete skontrolovať úlohy, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Review“ (Revízia), a potom stlačte kláves Enter.

Ak nie sú zobrazené žiadne oznámenia, nachádza sa tam riadok hlavičky Môj deň, ktorý sa nedá upraviť. Aktuálny dátum sa zobrazuje pod hlavičkou. Úplne vpravo od dátumu sa nachádza tlačidlo Návrhy.

Pod dátumom sa nachádza oblasť hlavného obsahu, ktorá zaberá väčšinu miesta na obrazovke. V nej sa zobrazujú položky zoznamu úloh alebo úlohy daného dňa. Na pohyb v zozname stlačte kláves Tab. Vaša čítačka obrazovky prečíta položky v zozname a ich stavy. Ak chcete položku označiť ako dokončenú, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Unchecked, Marked as not completed check box“ (Nezačiarknuté, Začiarkávacie políčko Označené ako nedokončené), a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete otvoriť zobrazenie Podrobnosti danej úlohy, stlačte medzerník alebo kláves Enter.

Pod zoznamom úloh sa nachádza pole Pridať úlohu. Ak chcete pridať položku, zadajte obsah úlohy, potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add button“ (Tlačidlo Pridať) a potom stlačte kláves Enter.

Zobrazenie Návrhy

To go the Suggestions view, press Tab until you hear "Access suggested to-dos via Suggestions button," and then press Enter. To move in the list of suggestions, press Tab. Your screen reader announces the status of each item on the list. For more info on what you can do with Suggestions, refer to Work with suggestions in To-Do with a screen reader.

Zobrazenie Zoznam úloh

Ak chcete prejsť do zobrazenia Zoznam úloh, v zobrazení Bočný panel stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov zoznamu, ktorý chcete upraviť, a potom stlačte kláves Enter.

Na ľavej strane sa zobrazí Bočný panel. Na pravej strane sa nachádza riadok hlavičky Zoznam úloh. Napravo od záhlavia sa nachádza tlačidlo Zoradiť úlohy a tlačidlo Možnosti zoznamu.

Below the date, the main content area takes up most of the space on the screen. It displays your to-do items, or tasks, in that particular list. To navigate through the list, press Tab. Your screen reader announces the items on the list and their statuses. To mark an item completed, press Tab until you hear "Unchecked, Marked as not completed check box" and then press Enter. To open the Details view of a task, press Spacebar or Enter. To learn more about tasks, refer to Work with tasks in To-Do with a screen reader.

Pod zoznamom úloh sa nachádza pole Pridať úlohu. Ak chcete pridať položku, zadajte obsah úlohy, potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add button“ (Tlačidlo Pridať) a potom stlačte kláves Enter.

Zobrazenie Podrobnosti

Ak chcete otvoriť zobrazenie Podrobnosti danej úlohy, v zobrazení Zoznam úloh alebo v zobrazení Môj deň stlačte kláves Enter, kým sa nachádzate v danej úlohe. Zobrazenie sa otvorí na pravej strane obrazovky. V tomto zobrazení môžete napríklad nastaviť pripomenutia alebo do úlohy zapísať poznámky. Na pohyb medzi poľami v zobrazení použite kláves Tab alebo Shift + Tab. Ak chcete zavrieť zobrazenie Podrobnosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Hide detail view button“ (Skryť tlačidlo zobrazenia podrobností), a potom stlačte kláves Enter.

Navigácia pomocou klávesnice

Tu sú niektoré užitočné skratky na prechádzanie v aplikácii To-Do pomocou klávesnice:

 • Na presúvanie medzi položkami a orientačnými bodmi na obrazovke alebo v zozname stlačte klávesy Ctrl + F6, Tab alebo Shift + Tab.

 • Na presúvanie v zoznamoch stlačte kláves Tab, Shift + Tab alebo klávesy so šípkami nahor alebo nadol.

 • Požadovanú položku alebo akciu vyberiete stlačením klávesu Enter alebo medzerníka.

 • Skupinu kontextových možností opustíte stlačením klávesu Esc.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×