Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

PowerPoint 2016 obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, vďaka ktorým môžu s prezentáciami pracovať aj používatelia s postihnutím, napríklad obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia. Ďalšie informácie o nastaveniach a funkciách zjednodušenia ovládania, ktoré sú špecifické pre jednotlivé platformy, nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie PowerPoint 2016

Keď otvoríte prezentáciu v aplikácii PowerPoint 2016 alebo vytvoríte novú, názov prezentácie sa nachádza v strede hornej časti obrazovky. Keďže máte otvorené normálne zobrazenie, ovládacie prvky aplikácie, ako sú napríklad Minimalizovať a Zavrieť, sa nachádzajú v pravom hornom rohu. Predvolene sa panel s nástrojmi Rýchly prístup nachádza v ľavej hornej časti obrazovky. Tento panel s nástrojmi je možné prispôsobiť a obsahuje najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Uložiť, Späť, Znova a Spustiť od začiatku.

Pod panelom s nástrojmi je niekoľko kariet na páse s nástrojmi, napríklad Domov, Vložiť, Návrh, Prechody, Animácie, Prezentácia a Zobrazenie. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet (Aplikácia JAWS ho nazýva „spodný pás s nástrojmi“). Po výbere karty sa zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Ak vyberiete napríklad kartu Vložiť, zobrazí sa pás s nástrojmi. Z tohto pásu s nástrojmi môžete vybrať rôzne položky, napríklad tabuľky, obrázky, tvary alebo rovnice, ktoré môžete vložiť do prezentácie.

Pod pásom s nástrojmi sa nachádzajú tri tably. Tabla Snímky je vľavo. Obsahuje miniatúry snímok alebo text na snímkach prezentácie. Vpravo je aktívna snímka a pod ňou sa nachádza tabla Poznámky. V pravom dolnom rohu obrazovky sa nachádzajú tlačidlá Zobrazenia a ovládacie prvky Lupy.

Tieto panely s nástrojmi, tably a ovládacie prvky sa zobrazujú dovtedy, kým neprejdete na iné zobrazenie.

Navigácia pomocou klávesnice

Na navigáciu v aplikácii PowerPoint 2016 a prechádzanie medzi orientačnými bodmi obrazovky sa používa kláves F6. Orientačné body sú v tomto poradí:

 • Aktívna snímka

 • Tlačidlá a ovládacie prvky v pravom dolnom rohu

 • Horný panel s nástrojmi a pásy s nástrojmi

 • Tabla Snímky

Na prechod medzi prvkami obrazovky aktuálneho orientačného bodu stlačte kláves Tab (dopredu) a kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu). Položku vyberiete stlačením klávesu Enter. Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stlačte klávesy so šípkami a potom výber vykonajte stlačením klávesu Enter. Napríklad môžete stláčaním klávesu Tab prepínať medzi textovými poľami aktívnej snímky alebo sa presúvať medzi miniatúrami snímok na table Snímky pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol. Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Tip : Ak chcete rýchlo presunúť zameranie na prvý plávajúci tvar, ako je napríklad textové pole alebo obrázok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5. Potom môžete plávajúcimi tvarmi prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Ďalšie podrobnosti môžete získať v témach Použitie klávesových skratiek pri vytváraní prezentácie a Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní prezentácie.

PowerPoint 2016 obsahuje názvy pre zjednodušenie ovládania, ktoré je možné počas práce v aplikácii prečítať pomocou čítačky obrazovky. Môžete používať Moderátora, čo je vstavaná čítačka obrazovky v systéme Windows, alebo čítačky obrazovky od tretích strán, ako napríklad JAWS. Informácie o používaní aplikácie PowerPoint 2016 s čítačkou obrazovky nájdete v téme Začíname používať čítačku obrazovky s prezentáciou programu PowerPoint.

Dôležité informácie pre PowerPoint 2016

Ak chcete, aby sa obsah jednoduchšie čítal a vyberal, môžete v počítači zvýšiť kontrast alebo invertovať farby pomocou nastavení vysokého kontrastu vo Windowse. Ak chcete rýchlo začať používať motív s vysokým kontrastom, stlačte kombináciu klávesov ľavý Alt + ľavý Shift + Print Screen a následne stlačte kláves Enter na aktiváciu motívu s vysokým kontrastom.

Windows ponúka niekoľko motívov s vysokým kontrastom. Vyhľadanie najvhodnejšieho:

 1. Stlačte kláves s logom Windows a potom do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie „vysoký kontrast“. Čítačka obrazovky prečíta: „High contrast settings, system settings“ (Nastavenia vysokého kontrastu, nastavenie systému).

 2. Stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Settings window, High contrast theme“ (Okno Nastavenia, motív s vysokým kontrastom). Následne zaznie názov aktuálne vybratého motívu.

 3. Pomocou šípok nahor a nadol vyhľadajte motívy s vysokým kontrastom, ktoré vám vyhovujú.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Apply button“ (tlačidlo Použiť), a potom aktivujte vybratý motív stlačením klávesu Enter.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie klávesových skratiek pri vytváraní prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

PowerPoint pre Android obsahuje funkcie jednoduchšieho prístupu, vďaka ktorým môžu s prezentáciami pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania, ktoré fungujú vo vašom zariadení, nájdete v téme Nastavenia a funkcie zjednodušenia ovládania v aplikáciách balíka Office 365.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie Powerpointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie PowerPoint pre Android

PowerPoint pre Android sa predvolene otvorí v normálnom zobrazení. V tomto zobrazení môžete v hornej časti v strede nájsť názov dokumentu. Pod názvom dokumentu je k dispozícii panel s ponukami spolu s nasledovnými položkami zľava doprava:

 • Súbor

Dvojitým ťuknutím na tlačidlo Súbor sa otvorí ponuka Súbor, ktorá obsahuje nasledujúce tlačidlá zhora nadol:

 • Nové

 • Otvoriť

 • Uložiť

 • Uložiť ako

 • História

 • Tlačiť

 • Zdieľať

 • Zavrieť

 • Pripomienky

 • Aplikácie balíka Office

 • Prezentácia

Dvojitým ťuknutím na tlačidlo Prezentácia sa otvorí zobrazenie Prezentácia, ktoré obsahuje nasledujúce položky a oblasti zhora nadol:

 • Panel s ponukami spolu s nasledovnými položkami zľava doprava:

  • Indikátor čísla snímky

  • Prepínač na písanie rukou

  • Ponuka nástrojov na písanie rukou

  • Prepínač prepojenia obrazoviek

  • Tlačidlo ukončenia prezentácie

 • Oblasť prezentácie

 • Oblasť poznámok s prepínačom na rozbalenie oblasti

 • Zoznam snímok

 • Pridať snímku

 • Zdieľať

 • Späť

 • Dvojitým ťuknutím na položku Pridať snímku pridáte do prezentácie novú snímku.

 • Dvojitým ťuknutím na položku Zdieľať môžete prezentáciu zdieľať.

 • Dvojitým ťuknutím na položku Späť môžete vrátiť späť poslednú akciu.

Pod panelom s ponukami nájdete oblasť hlavného obsahu, kde sú viditeľné snímky. Potiahnutím jedným prstom v tejto oblasti si vypočujete čísla snímok. Ťuknutím snímku vyberiete. Po dvojitom ťuknutí na snímku budete počuť: „Tlačidlo Upraviť.“ Dvojitým ťuknutím na obrazovku prejdete do zobrazenia na úpravy.

Zobrazenie na úpravy obsahuje nasledujúce položky zhora nadol:

 • Hore: Tlačidlá panela s ponukami

 • Naspäť

 • Ďalšie možnosti

 • Poznámky

 • Zdieľať

 • Späť

Oblasť hlavného obsahu:

 • Zobrazuje jednu snímku na úpravu

Dolu: Tlačidlo Chcem zistiť, tlačidlá na paneli kontextovej ponuky a prepínač Rozbaliť alebo zbaliť.

 • Chcem zistiť

Tlačidlá na paneli s kontextovou ponukou sa menia podľa toho, čo je vybraté v oblasti hlavného obsahu (napríklad celá snímka, tabuľka alebo textové pole na snímke). Predvolene obsahuje nasledujúce položky pri presune zamerania na celú snímku:

 • Chcem zistiť

 • Rozloženie

 • Tabuľka

 • Obrázok

 • Tvar

 • Textové pole

 • Fotoaparát

 • Späť

 • Prepínač Rozbaliť alebo zbaliť

Poznámka :  Dvojitým ťuknutím na tieto položky sa otvorí ponuka ďalších možností.

Dvojitým ťuknutím na prepínač Rozbaliť alebo zbaliť sa otvorí alebo skryje karta panela s ponukami, ktorý obsahuje nasledujúce položky zľava doprava:

 • Zoznam kariet s ponukou

 • Tlačidlo Chcem zistiť

 • Tlačidlo Späť

 • Tlačidlo Opakovať

 • Prepínač Rozbaliť alebo zbaliť

V zozname kariet s ponukou sa nachádzajú tieto karty:

 • Domov

 • Vložiť

 • Kresliť

 • Návrh

 • Prechody

 • Prezentácia

 • Revízia

 • Zobraziť

Dvojitým ťuknutím na položky zoznamu ponuky sa otvoria nové možnosti úprav.

Používanie čítačky obrazovky TalkBack, dotykových gest a klávesových skratiek na externej klávesnici

PowerPoint pre Android funguje s čítačkou obrazovky TalkBack. Keď je zapnutá služba TalkBack, môžete si vypočuť hovorený popis všetkých položiek, ktoré v zariadení vyberiete či aktivujete. Okrem obsahu obrazoviek, ponúk a kontextových okien PowerPointu sem patria aj príkazy, umiestnenia, zoznamy a tlačidlá.

Zapnutie aplikácie TalkBack

Aplikáciu TalkBack môžete zapnúť buď pri nastavovaní telefónu s Androidom, alebo neskôr. Takisto si môžete aktivovať skratku na zapnutie aplikácie TalkBack. Pokyny nájdete v téme Zapnutie aplikácie TalkBack.

 1. Ak chcete aplikáciu TalkBack zapnúť po nastavení, prejdite na položky Nastavenia > Dostupnosť.

 2. Ťuknite na položku TalkBack a ťuknutím na prepínač aplikáciu zapnite.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Používanie globálnych a miestnych kontextových ponúk

Počas navigovania pomocou aplikácie TalkBack sú k dispozícii dve kontextové ponuky na pomoc pri vyhľadávaní nastavení a ovládacích prvkov. Globálna kontextová ponuka obsahuje príkazy, ktoré fungujú kdekoľvek. Príkazy miestnej kontextovej ponuky závisia od položky, na ktorej je zameranie.

Ďalšie informácie o globálnej a miestnej kontextovej ponuke nájdete v téme Používanie globálnych a miestnych kontextových ponúk.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Vyhľadávanie pomocou funkcie Chcem zistiť môžete používať, ak sa chcete dozvedieť informácie o ďalších možnostiach, rýchlo vykonať úlohu alebo skontrolovať, kde sa nejaká možnosť alebo karta nachádza na obrazovke.

Ďalšie informácie o funkcii Chcem zistiť nájdete v téme Zrýchlenie práce s funkciou Chcem zistiť.

 1. V zobrazení na úpravy powerpointovej prezentácie potiahnite doľava alebo doprava jedným prstom, kým sa neozve: „Tlačidlo Chcem zistiť. Aktivujte dvojitým ťuknutím.“ Potom jedným prstom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Povedzte, čo chcete urobiť.“

 2. Ťahajte prstom doprava dovtedy, kým sa neozve: „Pole na úpravu, povedzte, čo chcete urobiť.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Zobrazuje sa klávesnica <jazyk klávesnice>.“

 3. Zadajte hľadané slovo, posúvajte prstom cez klávesnicu v dolnej časti obrazovky dovtedy, kým sa neozve znak, ktorý chcete napísať, a potom zdvihnete prst. Pri písaní sa otvorí zoznam výsledkov hľadania.

 4. Ak chcete výsledky hľadania prehľadávať, jedným prstom potiahnite doľava alebo doprava. Budete počuť výsledky hľadania. Niektoré výsledky môžu mať vedľajšie ponuky s ďalšími možnosťami. Aplikácia TalkBack oznámi výsledky hľadania s vedľajšími ponukami. Ozve sa: „Ponuka <výsledok vyhľadávania>, aktivujte dvojitým ťuknutím.“ Ak chcete otvoriť ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete vybrať výsledok, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Používanie PowerPointu pre Android s rozpoznávaním reči

Nástroje na rozpoznávanie reči vám môžu pomôcť s ovládaním aplikácie PowerPoint pre Android pomocou hlasových príkazov namiesto dotykového ovládania alebo externej klávesnice. Ďalšie informácie o tom, ako stiahnuť a zapnúť aplikáciu Voice Access, nájdete v téme Začíname pracovať s aplikáciou Voice Access.

Zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia

Zväčšite zobrazenie obsahu prezentácie, napríklad na kontrolu obrázka na snímke.

Ak chcete zväčšiť zobrazenie snímky, položte dva prsty na obrazovku a posuňte ich od seba. Ak chcete zobrazenie znovu vzdialiť, stiahnite prsty.

Nechajte TalkBack čítať alternatívne texty

Ak chcete získať predstavu o obrázku, tabuľke, textovom poli alebo tvare v prezentácii, vypočujte si ich alternatívne texty (ak sú k dispozícii).

 1. Ak chcete prejsť na objekt na snímke, potiahnite prstom doľava alebo doprava dovtedy, kým sa neozve: <Nadpis alternatívneho textu> <typ objektu> <popis alternatívneho textu>. „Vlastné akcie, spustenie kontextovej ponuky, aktivujte dvojitým ťuknutím.“

 2. Ak sa chcete presunúť mimo objektu, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Zmena kontrastu farieb a invertovanie farieb

Ak chcete, aby sa obsah jednoduchšie čítal a vyberal, môžete v zariadení zvýšiť kontrast alebo invertovať farby.

Poznámka : Zmena kontrastu farieb a invertovanie farieb sú experimentálne funkcie. Ich fungovanie so všetkými tlačidlami a povrchmi nie je zaručené.

 1. V ľubovoľnom zobrazení potiahnite dvomi prstami nadol z hornej časti obrazovky. Ozve sa: „Odtieň oznámení.“ Otvorí sa oblasť oznámení.

 2. Potiahnite dvomi prstami nadol z hornej časti obrazovky. Ozve sa názov možnosti, na ktorej je zameranie.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Otvoriť nastavenia. Aktivujte dvojitým ťuknutím.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Nastavenia.“

 4. Ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a potom ťahajte prstom doľava alebo doprava dovtedy, kým sa neozve: „Zjednodušenie prístupu, aktivujte dvojitým ťuknutím.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Zjednodušenie prístupu.“

 5. Použite niektorý (alebo oba) z týchto postupov:

  • Ťahajte prstom doprava dovtedy, kým sa neozve: „Text s vysokým kontrastom, experimentálne, vypínač, aktivujte dvojitým ťuknutím.“ Potom dvakrát ťuknite na položku. Ozve sa: „Zapnuté.“

  • Ťahajte prstom doprava dovtedy, kým sa neozve: „Inverzia farieb, experimentálne, môže ovplyvniť výkon, vypínač, aktivujte dvojitým ťuknutím.“ Potom dvakrát ťuknite na položku. Ozve sa: „Zapnuté.“

Vytváranie prezentácií so zjednodušeným ovládaním v PowerPointe

V aplikácii PowerPoint pre Android môžete formátovať textové polia, tvary, tabuľky a obrázky tak, aby sa všetkým jednoduchšie ovládali. Tipy na zjednodušenie ovládania prezentácie nájdete v téme Vytváranie prezentácií so zjednodušeným ovládaním v PowerPointe.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

PowerPoint Mobile obsahuje funkcie jednoduchšieho prístupu, vďaka ktorým môžu s prezentáciami pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint Mobile nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu Mobile pre Windows 10.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie PowerPoint Mobile

Keď otvoríte PowerPoint Mobile, v pravom hornom rohu úvodného zobrazenia je tlačidlo konta používateľa. Pod tlačidlom sa nachádza riadok záhlavia PowerPoint. Pod riadkom záhlavia nájdete tlačidlá NovéPrehľadávať. Pod týmito tlačidlami sa v oblasti hlavného obsahu nachádza zoznam prezentácií, na ktorých ste naposledy pracovali.

Zobrazenie na čítanie

Keď otvoríte prezentáciu aplikácie PowerPoint Mobile alebo začnete vytvárať novú prezentáciu, otvorí sa v zobrazení na čítanie. Názov prezentácie sa nachádza v strede hornej časti obrazovky. Pod názvom vľavo nájdete tlačidlo Súbor. Napravo od tohto tlačidla sa nachádzajú ďalšie tlačidlá: Prezentovať, Nová snímka, ZdieľaťSpäť.

Všetky snímky v prezentácii sú uvedené pod tlačidlami ako miniatúry.

Zobrazenie na úpravy

Ak chcete prejsť zo zobrazenia na čítanie do zobrazenia na úpravy, dvakrát ťuknite na obrazovku na snímke, ktorú chcete upraviť. Ozve sa: „Custom“ (Vlastné). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie na úpravy. Ozve sa: „Slide pane“ (Tabla snímky). Zameranie sa nachádza v oblasti hlavného obsahu.

Názov prezentácie sa nachádza v strede hornej časti obrazovky. Pod názvom vľavo nájdete tlačidlo Naspať. Napravo od tohto tlačidla sa nachádzajú ďalšie tlačidlá: Hľadať, Poznámky, PrezentovaťSpäť.

Pod tlačidlami sa nachádza oblasť hlavného obsahu a zaberá väčšinu miesta na obrazovke. Tu sa zobrazuje vybratá snímka.

Pod oblasťou hlavného obsahu sa zobrazuje tabla Poznámky, ak je aktivovaná.

Pod tablou Poznámky alebo oblasťou hlavného obsahu sa nachádza kontextový panel s nástrojmi Rýchly prístup. Obsahuje tlačidlá, ktoré súvisia s oblasťou alebo položkou aktuálne vybratou na snímke v oblasti hlavného obsahu. Tlačidlo Ďalšie možnosti sa nachádza úplne vpravo na paneli s nástrojmi. Dvojitým ťuknutím na tlačidlo otvoríte hlavnú ponuku pod oblasťou hlavného obsahu.

V hornej časti hlavnej ponuky sa nachádza panel s ponukami. Názov aktuálnej karty sa nachádza úplne vľavo na paneli s ponukami. Možnosti kariet sú uvedené pod názvom karty. Dvojitým ťuknutím na názov karty otvoríte ponuku kariet, v ktorej sa zobrazujú všetky dostupné karty. Napravo od názvu karty na paneli s ponukami sa nachádzajú tieto tlačidlá: Chcem zistiť, Späť, ZnovaĎalšie možnosti (rozbalené).

Ak chcete prejsť zo zobrazenia na úpravy do zobrazenia na čítanie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Off, back button“ (Vypnuté, tlačidlo naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechádzanie pomocou dotyku

 • Navigáciu v aplikácii PowerPoint Mobile a prechádzanie medzi prvkami na obrazovke ovládate ťahaním prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete niektorú položku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Medzi ponukami alebo zoznamami prechádzate tak, že ťaháte prstom doľava alebo doprava, a výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 • Kontextovú ponuku zavriete tak, že dvomi prstami rýchlo nakreslíte tvar písmena Z.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×