Inštalácia alebo odstránenie jednotlivých programov a komponentov balíka Office

Pri inštalovaní balíka Microsoft Office môžete chcieť inštaláciu prispôsobiť tak, aby zahŕňala len niektoré programy a komponenty balíka Office.

Čo chcete urobiť?

Inštalácia alebo odstránenie jednotlivých programov balíka Office

Odinštalovanie balíka Office 2010

Inštalácia alebo odstránenie jednotlivých komponentov pre programy balíka Office

Inštalácia alebo odstránenie jednotlivých programov balíka Office

Ak chcete nainštalovať len niektoré programy balíka Office, napríklad chcete z balíka Home alebo balíka Business nainštalovať len programy Word, Excel, PowerPoint a Outlook bez programu OneNote, môžete si vybrať možnosť vlastnej inštalácie.

 1. Spustite inštaláciu balíka Office.

 2. V dialógovom okne Výber typu inštalácie kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. Na karte Možnosti inštalácie kliknite pravým tlačidlom na programy, ktoré nechcete inštalovať, a potom kliknite na položku Nie je k dispozícii  Nie je k dispozí­cii   .

 4. Kliknite na tlačidlo Inštalovať a dokončite vlastnú inštaláciu.

Dôležité   Po nainštalovaní balíka nie je možné odstraňovať jednotlivé programy balíka Office. Balík Office je potrebné úplne odinštalovať a potom znova nainštalovať prostredníctvom vlastnej inštalácie a nasledovaním vyššie uvedených krokov.

Odinštalovanie balíka Office 2010

 1. V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista     Kliknite na položku Programy a potom na položku Programy a súčasti. Kliknite na názov balíka Office, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.

   Poznámka   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti. Kliknite na názov balíka Office, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.

  • Operačný systém Microsoft Windows XP    Kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy (Add or Remove Programs) a potom kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť programy (Change or Remove Programs). Kliknite na názov balíka, ktorý chcete odstrániť a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.

   Poznámka   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy. Kliknite na názov balíka Office, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.

 3. Pokračujte podľa pokynov a dokončite odstránenie balíka.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Oprava alebo odstránenie balíka Office.

Na začiatok stránky

Inštalácia alebo odstránenie jednotlivých komponentov pre programy balíka Office

Keď sa prvý raz pokúsite použiť funkciu, ktorá ešte nie je nainštalovaná, balík Office funkciu zvyčajne nainštaluje automaticky.

Ak sa požadovaná funkcia nenainštaluje automaticky, vykonajte nasledovné kroky:

 1. Ukončite všetky programy.

 2. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista     Kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Programy a súčasti. Kliknite na balík alebo program balíka Microsoft Office, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

   Poznámka   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti. Kliknite na balík alebo program balíka Microsoft Office, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  • Operačný systém Microsoft Windows XP    Kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy (Add or Remove Programs) a potom kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť programy (Change or Remove Programs). Kliknite na balík alebo program balíka Microsoft Office, ktorý chcete zmeniť a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť (Change).

   Poznámka   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy. Kliknite na balík alebo program balíka Microsoft Office, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť (Change).

 4. V dialógovom okne Inštalácia balíka Office kliknite na prepínač Pridať alebo odstrániť súčasti a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Vyberte požadované možnosti vlastnej inštalácie:

  • Kliknutím na tlačidlo (+) sa rozbalí priečinok a zobrazia sa ďalšie funkcie.

  • Symbol vedľa každej funkcie udáva, ako sa daná funkcia nainštaluje v predvolenom nastavení. Spôsob inštalácie funkcie môžete zmeniť kliknutím na jej symbol a výberom iného symbolu v zobrazenom zozname. Významy symbolov sú nasledovné:

   Spúšťať z tohto počítača  Spúšťať z tohto počítača     . Funkcia sa nainštaluje a uloží na pevnom disku. Podradené funkcie sa na pevný disk neuložia a nenainštalujú.

   Spúšťať z tohto počítača  Všetko spúšťať z tohto počítača     . Na pevný disk sa nainštaluje daná funkcia a všetky jej podradené funkcie.

   Nainštalovať pri prvom spustení  Nainštalovať pri prvom spustení     . Funkcia sa nainštaluje na pevný disk, keď ju prvýkrát použijete. Potrebujete disk CD alebo sieťový server, z ktorého bola vykonaná pôvodná inštalácia. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii pre všetky súčasti.

   Nie je k dispozícii  Nie je k dispozí­cii     . Funkcia sa nenainštaluje, pretože nie je k dispozícii.

  • Ak má daná funkcia podradené funkcie, symbol s bielym pozadím udáva, že funkcia a všetky jej podradené funkcie používajú rovnakú metódu inštalácie. Symbol so sivým pozadím udáva, že funkcia a jej podradené funkcie používajú kombináciu rôznych metód inštalácie.

  • Na prechádzanie medzi funkciami a zmenu možnosti funkcií môžete použiť aj klávesnicu. Na výber funkcií použite klávesy ŠÍPKA NAHOR a ŠÍPKA NADOL. Na rozbalenie funkcie s podradenými funkciami použite kláves ŠÍPKA DOPRAVA. Na zbalenie rozbalenej funkcie použite kláves ŠÍPKA DOĽAVA. Keď je vybratá funkcia, ktorú chcete zmeniť, pomocou medzerníka môžete zobraziť ponuku možností inštalácie. Pomocou klávesov ŠÍPKA NAHOR a ŠÍPKA NADOL vyberte požadované možnosti inštalácie a stlačte kláves ENTER.

 6. Po dokončení výberu vlastných možností inštalácie vykonajte nasledujúce kroky:

  • Kliknite na tlačidlo Inovovať. Toto tlačidlo sa zobrazí, ak inštalátor zistí v počítači prítomnosť staršej verzie rovnakého programu balíka Office.

  • Kliknite na tlačidlo Inštalovať. Toto tlačidlo sa zobrazí, ak inštalátor nezistí v počítači prítomnosť staršej verzie rovnakého programu balíka Office.

Na začiatok stránky

Platí pre: InfoPath Edit Mode 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, Office 2010, InfoPath 2010, Visio Premium 2010, Excel 2010, Word 2010, Groove 2010, SharePoint Designer 2010, Access 2010, Visio 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk