Importovanie kontaktov

Do programu Outlook je možné importovať kontakty z iných aplikácií alebo z exportovaných kontaktov programu Outlook. Predpokladom na postupovanie podľa týchto pokynov je, že ste už exportovali kontakty z inej aplikácie, napríklad z webového klienta, hárka programu Excel alebo databázovej aplikácie.

Poznámka    Informácie o exportovaní kontaktov nájdete v téme Export kontaktov.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Otvoriť.

 3. Kliknite na položku Importovať .

 4. Vyberte položku Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej .

 5. V časti Vyberte typ súboru, z ktorého chcete importovať kliknite na typ súboru, z ktorého sa má importovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Najčastejšie využívanou možnosťou je typ Hodnoty oddelené čiarkou (systém Windows), inak nazývaný aj súbor CSV. Ak importujete kontakty exportované z programu Outlook do údajového súboru programu Outlook (.pst), vyberte možnosť Údajový súbor programu Outlook (.pst).

 1. V časti Súbor na import kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyberte súbor, ktorý chcete importovať a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. V dialógovom okne Import súboru vyberte v časti Možnosti niektorú z nasledujúcich možností:

  • Duplikáty nahrádzať importovanými položkami.    Ak niektorý kontakt programu Outlook už existuje, nahradí sa importovanými informáciami o danom kontakte.

  • Povoliť vytváranie duplikátov    Ak niektorý kontakt programu Outlook už existuje, importovaný kontakt sa vytvorí ako druhý kontakt.

  • Duplikáty neimportovať    Ak niektorý kontakt programu Outlook už existuje, informácie o kontakte určenom na importovanie sa neimportujú.

 3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. V dialógovom okne Import súboru kliknite v časti Vyberte cieľový priečinok na priečinok pre importované kontakty a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Pokiaľ nemáte viaceré kontá alebo viaceré priečinky kontaktov v jednom konte je zvyčajným cieľovým priečinkom priečinok Kontakty.

 1. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk