Importovanie e-mailových správ, kontaktov a iných položiek do Outlooku 2016 pre Mac

E-mailové správy, kontakty, položky kalendára, úlohy a poznámky možno v programe Outlook 2016 a Outlook 2016 pre Mac exportovať vo forme archívnych súborov. Tieto súbory (.pst v Outlooku pre Windows a .olm v Outlooku pre Mac) môžete importovať do programu Outlook 2016 pre Mac. Po importovaní sa archivované e-mailové správy, kontakty, položky kalendára a pod. nachádzajú v časti V tomto počítači navigačných tabiel Outlooku (Pošta, Kalendár, Ľudia, Úlohy a Poznámky).

Karty Pošta, Kalendár, Ľudia, Úlohy a Poznámky na navigačnej table

Okrem importovania archívnych súborov môžete v programe Outlook 2016 pre Mac taktiež importovať identity z Outlooku for Mac 2011. Importovanie identity sa používa najmä pri inovácii Outlooku 2011 na Outlook 2016 pre Mac.

Poznámka : Momentálne nie je možné importovať kalendár a kontakty programu Outlook na webe, kalendár a kontakty z iCloudu ani kalendár a kontakty z Googlu. Ak sa chcete o týchto funkciách dozvedieť viac, navštívte lokalitu Pole s návrhmi pre Outlook a zadajte svoje pripomienky. Tím programu Outlook toto fórum aktívne sleduje.

Súbor .pst je údajový súbor, ktorý sa v programe Outlook používa na archiváciu e-mailových správ, kontaktov, položiek kalendára, úloh a poznámok. Ak chcete preniesť správy z počítača s Windowsom, súbor .pst môžete importovať do programu Outlook 2016 pre Mac.

 1. Exportujte e-mailové správy, kontakty, položky kalendára, úlohy a poznámky programu Outlook do súboru .pst. (Ako môžem exportovať do súboru .pst?)

 2. Preneste súbor .pst z počítača s Windowsom do Macu (pokyny nájdete na webovej lokalite Apple).

 3. Na karte Nástroje kliknite na položku Importovať.

  Na karte Nástroje kliknite na položku Importovať.

 4. Kliknite na položku Archívny súbor Outlooku pre Windows (.pst) > Pokračovať.

  Výber údajov na import

 5. Vyhľadajte súbor .pst vo svojom Macu a potom kliknite na položku Importovať.

 6. Po dokončení procesu importovania kliknite na položku Dokončiť.

  Importované položky sa zobrazujú v časti navigačná tabla pod položkou V tomto počítači.

  Navigačná tabla so zvýraznenou položkou V tomto počítači

Súbor .olm je údajový súbor, ktorý sa v Outlooku pre Mac používa na archiváciu e-mailových správ, kontaktov, položiek kalendára, úloh a poznámok. Pri prechode z jedného Macu na iný alebo pri inovácii Outlooku for Mac 2011 na Outlook 2016 pre Mac budete najprv musieť exportovať e-mailové správy, kontakty, položky kalendára, úlohy a poznámky do súboru .olm (Ako môžem exportovať do súboru .olm?). Poznačte si umiestnenie uloženia súboru .olm, pretože ho budete potrebovať počas procesu importovania.

 1. Exportujte e-mailové správy, kontakty, položky kalendára, úlohy a poznámky Outlooku pre Mac do súboru .olm a poznačte si umiestnenie uloženia súboru. Pri prechode z jedného Macu na druhý preneste súbor .olm do nového Macu (pokyny nájdete na webovej lokalite Apple).

 2. V Outlooku pre Mac 2016 kliknite v ponuke Nástroje na položku Importovať.

  Na karte Nástroje kliknite na položku Importovať.

 3. V poli Importovať vyberte položku Archívny súbor Outlooku pre Mac (.olm) > Pokračovať.

  Importovať archívny súbor ako .olm.

 4. Vyhľadajte súbor .olm vo svojom Macu a potom kliknite na položku Importovať.

 5. Importované položky sa zobrazia na navigačnej table (Pošta, Kalendár, Ľudia, Úlohy, Poznámky) v časti V tomto počítači. Kontakty sa napríklad nachádzajú na karte Ľudia na navigačnej table, e-mailové správy na karte Pošta na navigačnej table, položky kalendára na karte Kalendár na navigačnej table atď.

  Karta Ľudia so zvýraznenou položkou V tomto počítači

Profil, ktorý sa v Outlooku for Mac 2011 nazýva aj identita, je množina údajov obsiahnutá v Outlooku spolu s kontami, e-mailovými správami, kontaktmi, položkami kalendára, úlohami, poznámkami, kategóriami, pravidlami a podpismi. Outlook 2016 pre Mac podporuje import identít z Outlooku for Mac 2011. Ide o proces, ktorý sa zvyčajne používa pri inovácii Outlooku 2011 na Outlook 2016 pre Mac.

Dôležité :  Identitu Outlooku for Mac 2011 možno importovať len do prázdneho profilu programu Outlook 2016 pre Mac. Prázdny profil je taký, do ktorého treba pridať kontá a ďalšie údaje. Odporúčame vám, aby ste si pomocou Správcu profilov Outlooku v programe Outlook 2016 pre Mac vytvorili nový prázdny profil (pozrite si tému Pri importe údajov z Outlooku for Mac 2011 sa zobrazí chybové hlásenie) a potom postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Na karte Nástroje v programe Outlook 2016 pre Mac vyberte položku Importovať.

  Na karte Nástroje kliknite na položku Importovať.

 2. V poli Importovať vyberte položku Údaje Outlooku 2011 v tomto počítači > Pokračovať.

  Obrazovka Importovať so začiarknutým políčkom Údaje Outlooku 2011 v tomto počítači

 3. Vyberte umiestnenie identity na importovanie.

  • Importovať z tohto umiestnenia je predvolené umiestnenie (/Používatelia/[meno_používateľa]/Dokumenty/Používateľské údaje Microsoft/Identity Office 2011)

   Dialógové okno Importovať identity so začiarknutým políčkom Importovať z tohto umiestnenia

  • Príkaz Importovať z iného umiestnenia umožňuje vyhľadať identitu v Macu.

 4. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  Importované položky, teda kontá, e-mailové správy, kontakty, položky kalendára, úlohy, poznámky, kategórie, pravidlá a podpisy, sa zobrazujú v rovnakom umiestnení ako v Outlooku for Mac 2011.

Dôležité : Ak sa pri pokuse o importovanie identity Outlooku for Mac 2011 do programu Outlook 2016 pre Mac zobrazí chybové hlásenie „Identitu nie je možné importovať, pretože nemáte dostatočné povolenia na identitu 2011“, pozrite si článok KB Outlook pre Mac pre Office 365 – chyba povolenia pri importovaní identity Outlooku 2011.

Môžem importovať kontakty zo súboru .csv do programu Outlook 2016 pre Mac?

Importovanie excelových súborov alebo súborov CSV do programu Outlook 2016 pre Mac nie je podporované. Alternatívne riešenia nájdete na lokalite Answers.Microsoft.com.

Môžem importovať z programu Entourage 2008 do programu Outlook 2016 pre Mac?

Tento proces má dva kroky. Najprv importujte údaje z programu Entourage do Outlooku 2011 pre Mac. Potom podľa postupu v tomto článku importujte údaje z Outlooku 2011 do programu Outlook 2016 pre Mac. Ďalšie informácie nájdete na lokalite Answers.Microsoft.com.

Pozrite tiež

Môžem importovať položky programu iCal alebo položky adresára do Outlooku 2016 pre Mac?

Exportovanie do archívneho súboru v Outlooku pre Mac

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×