Importovanie a exportovanie obchodných údajov v doplnku Business Contact Manager 2007

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Sprievodcu importom a exportom obchodných údajov môžete použiť na import údajov do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007 alebo na export údajov z tohto doplnku.

Obchodné údaje môžete importovať do a exportovať z ľubovoľného platného ukladacieho zariadenia alebo ľubovoľného vymeniteľného média, ako je napríklad iný počítač, pamäťová karta USB, disk CD, disketa, jednotka zip alebo podniková sieť.

Čo chcete urobiť?

Import údajov

Export údajov

Použitie sprievodcu na aktualizáciu existujúcej databázy informáciami z inej databázy

Na začiatok stránky

Import údajov

Na používanie v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete importovať nasledujúce typy súborov s údajmi z iných aplikácií a programov:

Business Contact Manager pre údaje programu Outlook (.bcm)

Obsahuje údaje z kont, obchodných kontaktov, príležitostí, obchodných projektov a ich údaje histórie komunikácie z predchádzajúcich verzií Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Pri importovaní zákazníka alebo obchodného kontaktu je k dispozícia možnosť importovať všetky záznamy vrátane príslušnej histórie komunikácie alebo možnosť importovať len požadované záznamy. Pri importe vybratých záznamov zákazníkov alebo obchodných kontaktov sa ich súvzťažné obchodné kontakty alebo zákazníci nenaimportujú.

Prispôsobenia doplnku Business Contact Manager (.bcmx)

Zahŕňa prispôsobené údaje z hodnôt pole vytvorené používateľom. Avšak iba vlastník databázy alebo správca počítača, na ktorom sa databáza nachádza, môžu importovať používateľom definované polia.

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager e-mailovej služby marketingovej kontaktov (.bcm)

Dôležité: Služba uzavretia upozornenie Microsoft bude ukončiť marketingových e-mailovú službu schô 1 Apríl 2009, ale môžete naďalej používať službu až 1 Apríl 2009.

Import obchodných kontaktov do e-mailová marketingová služba, musíte sa prihlásiť do služby Marketing e-mailovej služby. Podľa pokynov na poslednej stránke Sprievodcu importovaním obchodných údajov a exportovať a potom importovať súbor do marketingovej e-mailovej služby.

Poznámka: Ak ste predtým importovali obchodné kontakty zo zoznamu Builder 1.0 (bývalý názov pre Marketing e-mailovej službe), musíte najprv exportovať do formátu súboru .bcm, a potom ich importovať do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Hodnoty oddelené čiarkou (.csv)

Zahŕňa údaje vo formáte súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv), ktorý je oddelené čiarkami, bez ohľadu na oddeľovač v zozname v operačnom systéme Windows. Oddeľovač sa zistí v Ovládacom paneli v miestne a jazykové nastavenie, na karte Miestne nastavenie formátovanie údajov do formátu súboru .csv je jedným zo spôsobov importujete údaje do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook z programov, ako je napríklad Windows Live Mail. Informácie o tom, ako na importovanie údajov zo služby Windows Live Mail do Outlooku nájdete v téme Importovanie e-mailových správ zo služby Windows Live Mail.

Ak chcete importovať zoznam produktov a služieb, ktorá je vo formáte súboru .csv, použiť Sprievodcu importom v zozname produktov a služieb položiek.

Ak chcete mať istotu, že kategórie v importovanom zozname sa budú zhodovať s kategóriami v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, otvorte ponuku Business Contact Manager, kliknite na položku Zoznam produktov a služieb a skontrolujte, ktoré kategórie sa aktuálne používajú.

Importovať zoznam produktov a služieb z účtovníctva, musí byť integrovaná Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a účtovníctva. Ďalšie informácie o zahrnutí položky produktov a služieb z účtovníctva v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, nájdete v časti položky produktov a služieb v doplnku Business Contact Manager.

Databáza programu Access (.mdb, .accdb)

Zahŕňa údaje vo formátoch súboru programu Microsoft Office Access.

Excel * zošit (.xls, .xlsx)

Zahŕňa súbory s údajmi vo formátoch súborov programu Microsoft Office Excel (od verzie Office 2003 vrátane).

Ak chcete používať balík Office 2003 na otváranie dokumentov vytvorených pomocou formátoch súborov systém Office 2007 napríklad .xslx, Stiahnite si balík Microsoft Office Compatibility Pack pre formáty súborov programu Word, Excel a PowerPoint 2007 z webovú lokalitu Microsoft.

V nasledujúcich informáciách nájdete určité tipy pre záhlavia stĺpcov, ktoré by sa mali používať v programe Excel*. Skúste tiež navštíviť diskusnú skupinu doplnku Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) a požiadať o pomoc iných používateľov.

Poznámky: 

 • Aspoň jeden stĺpec v hárku programu Excel* by mal zahŕňať záhlavie stĺpca (napríklad hodnotu Mesto).

 • Riadok záhlaví stĺpcov musí byť prvý riadok v hárku. Hodnoty niektorých záhlaví stĺpcov môžu zostať nezadané. Príklad: Meno; <prázdne>; Ulica; Mesto.

 • Nezahŕňajte žiadne údaje, ktoré sa nachádzajú nad riadkom záhlaví stĺpcov.

 • Priraďte záhlavia stĺpcov podľa označenia na záznamov doplnku Business Contact Manager. Ďalšie informácie o priraďovaní polí nájdete v téme Priradenie polí v doplnku Business Contact Manager.

* Samostatné vydanie Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager možno Excel 2007 alebo Excel 2003.

Kontakty programu Outlook (.pst)

Zahŕňa kontakty vo formáte súboru programu Microsoft Office Outlook ( .pst)

Informácie o tom, ako chcete skopírovať alebo premiestniť kontakt do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nájdete v téme Kopírovanie alebo presun jednotlivých kontaktov programu Outlook do doplnku Business Contact Manager.

Poznámka: Kontakty programu Outlook sa líšia od obchodných kontaktov. Importovaním, kopírovaním alebo presunutím kontaktu programu Outlook do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook vytvorí oddelený a samostatný záznam, ktorý nie je synchronizovaný so záznamom kontaktu programu Outlook. Zmeny vykonané v zázname obchodného kontaktu, ktorý bol vytvorený z kontaktu programu Outlook, sa nepremietajú do záznamu kontaktu programu Outlook a to isté platí aj naopak.

Potenciálni zákazníci Microsoft Sales (.bcm)

Zahŕňa súbor programu Microsoft Sales Leads z predchádzajúcich verzií nástroja Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

ACT! (.dbf, .pad)

ACT! aplikácia musí byť už nainštalovaná vo vašom počítači, ako budete môcť začať import údajov z aplikácie ACT! formát súboru. Sprievodca údajov importom a exportom obchodných použije nástroj na konverziu konvertovať tento typ súboru do formátu súboru doplnku Business Contact Manager, pred importom údajov.

Poznámka: ACT! verzie obsahujú ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 2005/7, ACT! ACT 2003/6,! ACT 2000/5,! 4. Stiahnutie a inštalácia Service Pack 1 pre Office 2007 , ktorá obsahuje podporu pre importovanie obchodných údajov z ACT! 2007/9 a vylepšené podpora pre ACT! 2006/8. Samostatné vydanie Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager podporuje. Anglickú verziu Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete skonvertovať len ACT! údajov vytvorenými v USA verziu aplikácie ACT!.

QuickBooks (.iif)

Je možné importovať do súboru vo formáte .iff z ľubovoľnej verzie aplikácie QuickBooks. Sprievodca údajov importom a exportom obchodných použije nástroj na konverziu konvertovať tento typ súboru do formátu súboru doplnku Business Contact Manager, pred importom údajov.

Ďalšie typy súborov

Obchodné kontakty z programov, ako napríklad Outlook Express je možné importovať do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook Ak údaje môžete skonvertovať do súboru hodnoty oddelené čiarkou (.csv) nájdete v Pomocníkovi pre program, z ktorého chcete importovať údaje.

Importovanie súboru alebo priečinka pomocou sprievodcu importom a exportom obchodných údajov

 1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Importovať a exportovať.

 2. Kliknite na položku Importovať súbor a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Vyberte typ súboru, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak vyberiete možnosť ACT! (.dbf .pad) alebo QuickBooks (.iif) formátoch:

  Poznámka: ACT! verzie obsahujú ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 2005/7, ACT! ACT 2003/6,! ACT 2000/5,! 4. Stiahnutie a inštalácia Service Pack 1 pre Office 2007 , ktorá obsahuje podporu pre importovanie obchodných údajov z ACT! 2007/9 a vylepšené podpora pre ACT! 2006/8. Samostatné vydanie Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager podporuje. Anglickú verziu Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete skonvertovať len ACT! údajov vytvorenými v USA verziu aplikácie ACT!.
  Import obchodných údajov zo všetkých verziách aplikácie QuickBooks je podporovaný.

  1. Kliknite na položku Konvertovať údaje na konvertovanie údajov do formátu súboru doplnku Business Contact Manager. Tento nástroj funguje ako sprievodca vám importovať tieto typy súborov.

  2. V nástroji konverzie údajov, kliknite na tlačidlo ďalej.

  3. Vyberte program, ktorý vytvoril údaje, ktoré chcete konvertovať, a kliknite na tlačidlo ďalej.

  4. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete konvertovať, a kliknite na tlačidlo ďalej.

  5. Postupujte podľa pokynov v nástroji konverzie údajov.

   Ak potrebujete pomoc s stránky v sprievodcovi, kliknite na tlačidlo Pomocník na tejto stránke.

  6. Po dokončení konverzie údajov, kliknite na tlačidlo Zavrieť zavriete nástroj na konverziu údajov a vráťte sa do sprievodcu údajov importom a exportom obchodných.

 4. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu importom a exportom obchodných údajov.

  Ak potrebujete pomôcť so stránkou v Sprievodcovi, kliknite na tejto stránke na tlačidlo Pomocník.

Exportovanie údajov

Údaje z doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete exportovať na použitie v iných aplikáciách alebo programoch potom, ako ich skonvertujete do niektorého z nasledujúcich formátov:

Údaje doplnku Business Contact Manager (.bcm)

Môže obsahovať zákazníkov, obchodné kontakty, príležitosti, obchodné projekty a ich údaje histórie komunikácie z predchádzajúcich verzií nástroja Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Služba zoznamu produktov a môžete exportovať v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook spolu so zákazníkom alebo obchodným kontaktom záznamov vo formáte súboru .bcm pomocou Sprievodcu Business Import a Export údajov. Služba zoznamu produktov a nie je možné exportovať do súboru vo formáte .csv a nie je možné exportovať nezávisle od záznamov zákazníka alebo obchodného kontaktu.

Prispôsobenia doplnku Business Contact Manager (.bcmx)

Tento typ súboru zahŕňa používateľom definované polia a údaje.

Hodnoty oddelené čiarkou (.csv)

Tento typ súboru zahŕňa údaje, ktoré boli exportované z doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook do formátu .csv, v ktorom sa používajú čiarky bez ohľadu na oddeľovač v zozname, ktorý je nastavený v operačnom systéme Windows. Oddeľovač v zozname je uvedený na karte Miestne nastavenie v dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenia, ku ktorému získate prístup z okna Ovládací panel.

Údaje zo služby zoznamu produktov a nie je možné exportovať použitím formátu súboru súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv). Je možné importovať zoznam produktov a služieb, ak je vo formáte súboru .csv.

Tip: Export do programu Excel Ak chcete exportovať zákazníkov alebo obchodné kontakty do programu Excel, použite nasledujúci postup na export obchodných údajov. V sprievodcovi importom a exportom obchodných údajov kliknite na položku Hodnoty oddelené čiarkou (.csv). Exportovaný súbor vo formáte .csv je možné otvoriť v programe Excel.

Exportovanie obchodných údajov

 1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Importovať a exportovať.

 2. Kliknite na položku Exportovať súbor a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Vyberte typ súboru, ktorý chcete exportovať a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Do exportovaného súboru môžete zahrnúť aj celú históriu komunikácie. História zahŕňa prepojených zákazníkov, obchodné kontakty a e-mailové správy. Zadajte aj umiestnenie a názov súboru, ktorý exportujete.

 4. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu importom a exportom obchodných údajov.

  Ak potrebujete pri vypĺňaní stránky v Sprievodcovi pomoc, kliknite na tejto stránke na tlačidlo Pomocník.

  Informácie o tom, ako exportovať jeden záznam zákazníka alebo obchodného kontaktu nájdete v téme Riešenie problémov s importovanie a exportovanie obchodných údajov v doplnku Business Contact Manager .

Na začiatok stránky

Používanie sprievodcu na aktualizáciu existujúcej databázy informáciami z inej databázy

Na aktualizáciu existujúcej databázy informáciami z inej databázy doplnku Business Contact Manager môžete použiť sprievodcu importom a exportom obchodných údajov. Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Zálohujte aktuálnu databázu. Po dokončení tohto postupu sa údaje z druhej alebo zo zdrojovej databázy pridajú do aktuálnej databázy.

  Ako?

  1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Spravovať databázu.

  2. Na karte Zálohovať alebo obnoviť kliknite na položku Zálohovať databázu.

   Ďalšie informácie o tom, ako zálohovať databázu nájdete v téme zálohovanie údajov doplnku Business Contact Manager. Podľa predvoleného nastavenia v systéme Windows XP záložnú kópiu databázy sa uloží do: C:\Documents and Settings\< používateľské meno >\My Documents\My Documents\My Business\Backups. V systéme Windows Vista záložnú kópiu databázy sa uloží do: C:\Users\< používateľské meno >\Documents\My Business\Backups.

 2. Vyberte zdrojovú databázu. Zdrojová databáza obsahuje obchodné údaje, ktoré chcete importovať do aktuálnej databázy.

  Ako?

  1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy.

  2. Kliknite na položku Vytvoriť alebo vybrať databázu.

   Na základe predvoleného nastavenia je vybratá možnosť Vybrať existujúcu databázu.

  3. Zadajte umiestnenie (alebo názov počítača) zdrojovej databázy a potom kliknite na položku Pripojiť.

   Poznámka: Ak zdroj databázy je uložený v inom počítači, databáza musí byť Zdieľané pred pripojením k nemu.

  4. Vyberte názov zdrojovej databázy a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. Exportujte zdrojovú databázu.

  Ako?

  1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Importovať a exportovať.

  2. Kliknite na položku Exportovať súbor a potom kliknite na položku Ďalej.

  3. Vyberte položku Údaje doplnku Business Contact Manager (.bcm) a potom kliknite na položku Ďalej.

  4. Vyberte položku Exportovať všetky, alebo vyberte iba údaje, ktoré chcete exportovať, a potom kliknite na položku Ďalej.

  5. Zadajte umiestnenie pre exportovaný súbor a vyberte požadované možnosti v častiach Export histórie a Exportovať produkty.

  6. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

 4. Po dokončení exportu obnovte pôvodnú databázu.

  Ako?

  1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Spravovať databázu.

  2. Na karte Zálohovať alebo obnoviť kliknite na položku Obnoviť databázu a postupujte podľa pokynov.

 5. Importujte zdrojovú databázu bez duplicít.

  Ako?

  1. V ponuke Business Contact Manager ukážte na položku Nástroje databázy a potom kliknite na položku Importovať a exportovať.

  2. Kliknite na položku Importovať súbor a potom kliknite na položku Ďalej.

  3. Vyberte položku Údaje doplnku Business Contact Manager (.bcm).

  4. Vyhľadajte zdrojový súbor, ktorý ste predtým vytvorili, vyberte položku Aktualizovať duplicity a potom vyberte, či chcete zahrnúť položky histórie komunikácie alebo prispôsobenia.

  Poznámky: 

  • Importovanie alebo exportovanie obchodných údajov do alebo z rôznych oblastí sveta sa neodporúča, pretože niektoré štruktúry a typy údajov nie sú konvertibilné.

  • Pred tým, než začnete importovať, zálohujte svoje údaje Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Proces importovania nie je možné vrátiť späť, iba manuálne odstrániť importované údaje.

  • Ak chcete importovať položky produktov a služieb, použite nástroj Importovanie v zozname položiek produktov a služieb.

  • Pred tým, než začnete exportovať, zálohujte exportovaný súbor. Proces exportovania nie je možné vrátiť späť, iba manuálne odstrániť exportované údaje.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×