Importovanie údajov zo zostavy služieb Reporting Services

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete použiť zostavy služby Reporting Services, ktorý bol publikovaný na lokalite SharePoint alebo zo servera zostáv ako zdroj údajov v zošite PowerPivot. Nasledujúci postup popisuje vytvorenie pripojenia k správe a import údajov do zošita.

Obsah článku

Predpoklady

Vyberte možnosť importovania

Import údajov zostavy pomocou adresy publikovanej zostavy

Import údajov zostavy pomocou URL do dokumentu údajovej služby

Export zostavy ako údajového informačného kanála

Uloženie súboru Atom služby dokumentu (.atomsvc) na budúce operácie importovania

Predpoklady

Ako zdroj údajov treba použiť súbor definície zostavy (.rdl). Importovanie z modelu zostavy sa nepodporuje.

Musíte mať povolenie na otvorenie zostavy v konte používateľa Windowsu a tiež poznať adresu zostavy alebo servera zostáv, ktorý je hostiteľom zostavy. Povolenia môžete overiť tak, že sa najskôr pokúsite otvoriť zostavu vo webovom prehliadači. Ak sa zostava otvorí, znamená to, že máte dostatočné povolenia a zadali ste správne URL.

Vytváranie zostáv služby musia byť verziu SQL Server 2008 R2 alebo novšiu verziu. Tieto verzie zahŕňajú údajového informačného kanála exportovať funkciu, ktorá prenáša údaje zostavy do informačného kanála formát údajov XML. Môžete určiť servera zostáv podľa exportovať ako údajový informačný kanál možnosť, ktorá sa zobrazuje v paneli s nástrojmi zostavy pri pokuse o otvorenie zostavy v prehliadači: Ikona Údajový informačný kanál

Na začiatok stránky

Výber nastavenia importovania

Údaje zostavy sa pridá raz počas importu. Kopírovanie údajov sa umiestni do PowerPivot zošita. Zdvihnúť k najnovším zmenám podkladové údaje, môžete buď obnoviť údaje z PowerPivot v programe Excel alebo konfigurovať plán obnovenia údajov v zošite, po jeho publikovaní na lokalite SharePoint.

Môžete použiť niektorú z týchto prístupov pridať údaje zostavy Reporting Services PowerPivot zošite.

Aplikácia

Prístup

.

PowerPivot

Kliknite na položku Zo zostavy a zadajte adresu zostavy. Adresu zostavy môžete zadať aj kliknutím na položku Z iných zdrojov a následným kliknutím na položku Zostavy.

Ako...

PowerPivot

Kliknite na položku Z údajového informačného kanála a zadajte dokument služby (.atomsvc), ktorý obsahuje informácie o pripojení.

Ako...

Reporting Services

Kliknite na tlačidlo exportovať do údajového informačného kanála na paneli s nástrojmi správy okamžite exportujte údaje do PowerPivot v programe Excel, ak je nainštalovaný v počítači alebo uloženie exportovaného súboru ako súboru (.atomsvc) dokumentu služby Atom na neskoršie použitie.

Ako...

Na začiatok stránky

Import údajov zostavy pomocou adresy publikovanej zostavy

 1. V okne PowerPivot na karte domov kliknite na položku Zo zostavy. Otvorí sa Sprievodca importom tabuľky.

 2. Kliknite na položku Prehľadávať a vyberte server zostáv.

  Ak používate zostavy na serveroch zostáv pravidelne, server sa môže nachádzať v zozname Naposledy navštívené lokality a servery. Ak ho v zozname nenájdete, zadajte adresu servera zostáv do poľa Názov a kliknite na tlačidlo Otvoriť. Následne budete môcť prehľadávať priečinky na lokalite servera zostáv. Adresa servera zostáv môže vyzerať napríklad takto: http://<názov_počítača>/server_zostáv.

 3. Vyberte zostavu a kliknite na tlačidlo Otvoriť. Môžete tiež prilepiť prepojenie na zostavu vrátane úplnej cesty a názvu zostavy do textového poľa Názov. Sprievodca importom tabuľky sa pripojí k zostave a vykreslí ju v oblasti ukážky.

  Ak zostava používa parametre, na vytvorenie pripojenia k zostave je potrebné zadať daný parameter, inak nebude možné vytvoriť pripojenie k zostave. Po zadaní parametra sa do údajového informačného kanála importujú iba riadky súvisiace s hodnotou tohto parametra.

  1. Vyberte parameter pomocou stĺpcového zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa v zostave.

  2. Aktualizujte údaje kliknutím na položku Zobraziť zostavu.

   Poznámka: Zobrazením zostavy sa vybraté parametre uložia spolu s definíciou údajového informačného kanála.

   Môžete tiež kliknúť na položku Spresniť a nastaviť vlastnosti konkrétneho poskytovateľa.

 4. Kliknutím na položku Testovať spojenie skontrolujte, či je zostava k dispozícii ako údajový informačný kanál. Prípadne môžete kliknúť na položku Spresniťa potvrdiť, že vlastnosť Vložený dokument služby obsahuje vložený dokument XML, ktorý uvádza pripojenie údajového informačného kanála.

 5. Kliknutím na položku Ďalej pokračujte v importe.

 6. Na stránke sprievodcu Výber tabuliek a zobrazení začiarknite políčko vedľa tých častí zostavy, ktoré chcete importovať ako údaje.

  Niektoré zostavy môžu obsahovať viacero častí vrátane tabuliek, zoznamov a grafov.

 7. Do poľa popisný názov zadajte názov tabuľky, kde chcete uložiť údajový informačný kanál v zošite doplnku Power Pivot.

  Ak sa k ovládaciemu prvku služieb Reporting Service nepriradí žiadny názov, použije sa predvolený názov – napríklad Tablix1, Tablix2. Tento názov odporúčame počas importovania zmeniť, aby ste mohli jednoduchšie určiť pôvod importovaného údajového informačného kanála.

 8. Kliknite na položku Zobraziť ukážku filtra a skontrolujte údaje a zmeňte výbery stĺpcov. Riadky importované v údajovom informačnom zdroji zostavy nemôžete obmedziť, môžete však odstrániť stĺpce zrušením začiarknutia príslušných políčok. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Na stránke Výber tabuliek a zobrazení kliknite na položku Dokončiť.

 10. Po importe všetkých riadkov kliknite na položku Zavrieť.

Na začiatok stránky

Import údajov zostavy pomocou URL do dokumentu údajovej služby

Alternatívu k určením zostavy adresu je použitie údajov služby dokumentu (.atomsvc) súbor, ktorý už má kanála informácie zostavy, ktoré chcete použiť. Dokumentu údajovej služby určuje URL do zostavy. Pri importe dokumentu údajovej služby, informačný kanál zostavy vytvorené zo zostavy a PowerPivot zošita pridali.

 1. V okne PowerPivot na karte domov kliknite na položku z údajov. Otvorí sa Sprievodca importom tabuľky.

 2. Na stránke Pripojenie k údajovému informačnému kanálu zadajte popisný názov, ktorý sa bude používať v súvislosti s týmto zdrojom údajov.

  Tento názov sa používa len v rámci zošita PowerPivot odkazuje na zdroj údajov. Ďalej v Sprievodcovi sa nastavte názov tabuľky, kde sú uložené údaje.

 3. Zadajte cestu k súboru dokumentu údajovej služby (.atomsvc) ktorý uvádza informačný kanál zostavy. Môžete zadať adresu dokumentu, ak je uložený na serveri, alebo ho môžete otvoriť z priečinka v počítači. Môžete tiež kliknúť na položku Prehľadávať a prejsť na server, na ktorom je uložený dokument dátovej služby, ktorý chcete použiť.

 4. Kliknutím na položku Testovať spojenie skontrolujete, či sa použitím informácií z dokumentu údajovej služby dá vytvoriť informačný kanál.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke sprievodcu Výber tabuliek a zobrazení začiarknite políčko vedľa tých častí zostavy, ktoré chcete importovať ako údaje.

  Niektoré zostavy môžu obsahovať viacero častí vrátane tabuliek, zoznamov a grafov.

 7. Do poľa popisný názov zadajte názov tabuľky, kde chcete uložiť údajový informačný kanál v zošite PowerPivot.

  Ak sa ovládaciemu prvku služieb Reporting Service nepriradí žiadny názov, použije sa predvolený názov – napríklad Tablix1, Tablix2. Tento názov odporúčame počas importovania zmeniť, aby ste mohli jednoduchšie určiť pôvod importovaného údajového informačného kanála.

 8. Kliknite na položku Zobraziť ukážku filtra a skontrolujte údaje a zmeňte výbery stĺpcov. Riadky importované v údajovom informačnom zdroji zostavy nemôžete obmedziť, môžete však odstrániť stĺpce zrušením začiarknutia príslušných políčok. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Na stránke Výber tabuliek a zobrazení kliknite na položku Dokončiť.

 10. Po importe všetkých riadkov kliknite na položku Zavrieť.

Na začiatok stránky

Export zostavy ako údajového informačného kanála

 1. Otvorte zostavu zo správcu zostáv, SharePointu alebo zo servera zostáv.

 2. Na paneli s nástrojmi zostavy kliknite na položku exportovať ako údajový informačný kanál tlačidlo: Ikona Údajový informačný kanál

  Ak je v počítači nainštalovaný program Excel, zobrazí výzva na otvorenie alebo uloženie súboru.

 3. Kliknite na tlačidlo Otvoriť okamžite zobrazíte importované údaje v okne PowerPivot v Exceli.

Ak sa tlačidlo nezobrazuje, zostava nie je spustená v podporovanej verzii služieb Reporting Services. Presuňte alebo skopírujte zostavu na server zostáv, ktorého verzia je podporovaná.

Poznámka: Reporting Services obsahuje Atom vykresľovanie klapky, ktorá vytvára informačné kanály zo súborov definície zostavy. Túto klapku, skôr než PowerPivot serverový softvér, vytvorí zostavu informačné kanály a údaje služby dokumenty použité exportovať údaje zostavy do PowerPivot zošitov. Ďalšie informácie o používaní informačných kanálov v PowerPivot nájdete v téme Power Pivot údajové informačné kanály na lokalite MSDN.

Na začiatok stránky

Uloženie súboru dokumentu služby Atom (.atomsvc) na budúce operácie importovania

Ak nemáte aplikáciu vo vašom počítači, ktoré môžete otvoriť zostavu informačného kanála, uložiť dokument na neskoršie použitie v počítači, ktorý má PowerPivot v programe Excel. Dokument, z ktorého chcete určuje adresu do zostavy. Neobsahuje údajov zo zostavy.

 1. Otvorte zostavu zo správcu zostáv, SharePointu alebo zo servera zostáv.

 2. Na paneli s nástrojmi zostavy kliknite na položku exportovať ako údajový informačný kanál tlačidlo: Ikona Údajový informačný kanál

 3. Kliknutím na položku Uložiť uložíte súbor .atomsvc do počítača. Súbor uvádza server zostáv a umiestnenie súboru zostavy.

Na používanie súboru .atomsvc neskôr, môžete otvoriť v PowerPivot v programe Excel a importujte správy informačného kanála. Ďalšie informácie o tom, ako môžete určiť dokumentu údajovej služby pre správu informačných kanáloch nájdete v téme Import údajov zostavy pomocou URL do dokumentu údajovej služby v rámci tejto témy.

Môžete tiež publikovať tento súbor informačný kanál knižnice na lokalite SharePoint, aby bolo k dispozícii každému, kto chce používať zostavy informačných kanálov v iných zošitoch alebo zostáv. Ďalšie informácie o údajového informačného kanála knižníc nájdete v téme Power Pivot údajové informačné kanály na lokalite MSDN.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×