Importovanie údajov do databázy Accessu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Údaje sa zvyknú akumulovať v rôznych formátoch, súboroch a umiestneniach, čo sťažuje ich skutočné využitie. Ak máte údaje v tabuľkovom hárku, v zozname SharePointu alebo v nejakom inom formáte, môžete ich naimportovať do databázy Accessu pomocou niekoľkých jednoduchých krokov a údaje budú oveľa dostupnejšie.

Importovanie do aplikácie Accessu

Na strane Pridať tabuľky (prvá vec, ktorú uvidíte pri vytváraní novej vlastnej aplikácie) môžete importovať údaje z excelových zošitov, zdrojov údajov ODBC, súborov text/CSV, zoznamov SharePointu a iných accessových databáz.

Možnosti existujúcich zdrojov údajov na stránke Pridanie tabuliek.

Ak ste už aplikáciu spustili, otvorte ju v Accesse (v prehliadači kliknite na položky Nastavenia > Prispôsobiť v Accesse) a potom kliknite na položky Domov > Tabuľka.

Keď ste v dolnej časti strany Pridať tabuľky, kliknite na typ zdroja údajov, ktorý chcete importovať, a postupujte podľa pokynov v sprievodcovi Získať externé údaje.

Poznámky : 

  • Importovanie údajov do aplikácie vždy vytvorí novú tabuľku s predvolenými zobrazeniami Zoznam a Údajový hárok.

  • Údaje môžete pripojiť do už existujúcich tabuliek pomocou Sprievodcu importom v aplikácii. Údaje však môžete importovať do novej tabuľky a potom vykonať niektorú z týchto akcií:

    • Použite zobrazenia údajového hárka na kopírovanie a prilepenie údajov do cieľovej tabuľky alebo

    • použite akciu VytvoriťZáznam v údajovom makre na pridanie importovaných údajov do cieľovej tabuľky.

Tip : Medzi novými a existujúcimi tabuľkami vytvorte vyhľadávania a začnite údaje spájať. Ak sa predvolené zobrazenia tabuľky neodlišujú od pôvodných, Access pridá príslušné ovládacie prvky „súvisiace údaje“, ktoré vám pomôžu začať používať údaje.

Importovanie do počítačovej databázy

Accessové počítačové databázy dokážu importovať viac typov súborov ako aplikácie. Ak máte typ súboru, ktorý sa nedá importovať priamo do aplikácie, pravdepodobne ho budete môcť najskôr naimportovať do počítačovej databázy a potom tabuľky z tejto databázy naimportovať do aplikácie.

Počítačové databázy tiež umožňujú pripojiť k existujúcim tabuľkám externé údaje. Táto možnosť v aplikáciách nie je k dispozícii.

Import údajov do počítačovej databázy:

  1. Na karte Externé údaje kliknite v skupine Importovať a prepojiť na typ súboru, ktorý chcete importovať.

    Skupina Importovať a prepojiť na karte Externé údaje v počítačovej databáze.

  2. Postupujte podľa pokynov sprievodcu Získať externé údaje.

Dostupné operácie s externými údajmi v aplikáciách a počítačových databázach

Táto tabuľka poskytuje rýchly prehľad, aké typy súborov je možné importovať alebo prepájať s aplikáciami Accessu alebo s počítačovými databázami.

Aplikácie Accessu dokážu importovať…

Aplikácie Accessu sa môžu prepájať s…

Počítačové databázy dokážu importovať…

Počítačové databázy sa môžu prepájať s…

Program Microsoft Excel

Zelená bodka

Zelená bodka

Zelená bodka
(iba na čítanie)

Microsoft Access

Zelená bodka

Zelená bodka

Zelená bodka

Databázy ODBC, napríklad SQL Server

Zelená bodka

Zelená bodka

Zelená bodka

Textové súbory alebo súbory s položkami oddelenými čiarkou (CSV)

Zelená bodka

Zelená bodka

Zelená bodka
(pridať iba nové záznamy)

Sharepointový Zoznam

Zelená bodka

Zelená bodka
(iba na čítanie)

Zelená bodka

Zelená bodka

XML

Zelená bodka

Údajové služby

Zelená bodka

Zelená bodka
(iba na čítanie)

Dokument HTML

Zelená bodka

Zelená bodka

Priečinok v Outlooku

Zelená bodka

Zelená bodka

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×