Import správ alebo konta z programu Outlook Express do programu Outlook

Microsoft Outlook Express je voľne dostupný základný e-mailový program. E-mailové správy a informácie o konte v programe Outlook Express môžete importovať do programu Microsoft Outlook.

Čo chcete urobiť?

Import správ z programu Outlook Express

Import názvu konta a nastavenia konta z programu Outlook Express

Import správ z programu Outlook Express

Každý poštový priečinok v programe Outlook Express zodpovedá jednému súboru. Napríklad priečinok Doručená pošta v programe Outlook Express je jeden súbor Inbox.dbx. Naopak program Outlook ukladá každú správu do samostatného súboru. Ak sú programy Outlook Express a Outlook nainštalované v iných počítačoch, je to potrebné vedieť, aby ste mohli v prípade potreby nájsť a skopírovať správny priečinok.

Ak chcete importovať e-mailové správy, vyberte postup podľa toho, či sú programy Outlook Express a Outlook nainštalované v jednom počítači alebo v rôznych počítačoch.

Programy Outlook a Outlook Express sú nainštalované v rovnakom počítači

 1. V programe Outlook kliknite v ponuke Súbor na položku Importovať a exportovať.

 2. Kliknite na možnosť Importovať nastavenia konta internetovej pošty a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom

 3. Kliknite na možnosť Outlook Express.

 4. Začiarknite políčko Importovať poštu.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 7. Ak chcete uložiť kópiu výsledku importovania, kliknite na tlačidlo Uložiť do priečinka Doručená pošta.

Programy Outlook a Outlook Express sú nainštalované v rôznych počítačoch

Ak chcete preniesť správy pomocou Sprievodcu importom a exportom, je potrebné najprv vyhľadať a skopírovať správne súbory z počítača, v ktorom je nainštalovaný program Outlook Express, do počítača s nainštalovaným programom Outlook.

Poznámka   Skopírovanie informácií programu Outlook Express do zdieľaného umiestnenia nestačí. Je nutné skopírovať priečinok do počítača, v ktorom je nainštalovaný program Outlook.

Skopírovanie priečinka Outlook Express

 1. V počítači s nastaveným kontom programu Outlook Express v ponuke Nástroje programu Outlook Express kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kartu Údržba.

  Dialógové okno Možnosti programu Outlook Express

 3. Kliknite na položku Priečinok na ukladanie a poznačte si celú cestu zobrazenú v poli v dialógovom okne Ukladací priestor.

  Dialógové okno Ukladací priestor

  Tip   Poznačte si toto umiestnenie, aby ste ho mohli použiť v neskoršej fáze tohto postupu. Vyberte informácie v poli a stlačením kombinácie klávesov CTRL+C ich skopírujte. Otvorte program Microsoft Poznámkový blok a stlačením kombinácie klávesov CTRL+V prilepte informácie do okna tohto programu.

 4. V prípade potreby upravte predvolené zobrazenie v programe Windows Prieskumník, aby sa zobrazovali skryté priečinky. Priečinok Outlook Express je umiestnený v skrytom priečinku.

  Zobrazenie skrytých priečinkov

  • Systém Microsoft Windows XP alebo Microsoft Windows Server 2003    

   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

   2. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti priečinka.

   3. Kliknite na kartu Zobrazenie a potom kliknite na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky.

    Dialógové okno Možnosti priečinka

 5. Prejdite do umiestnenia, ktoré ste zistili v dialógovom okne Ukladací priestor.

 6. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Skopírujte celý priečinok Outlook Express na vymeniteľné médium, ako je napríklad disketa, disk DVD alebo prenosné pamäťové zariadenie, a potom ho skopírujte do počítača, v ktorom je nainštalovaný program Outlook.

   Poznámka   Pri kopírovaní priečinka Outlook Express do počítača s programom Outlook nie je cieľové umiestnenie dôležité, pretože informácie sa sem uložia len dočasne. Skopírujte ho na ľahko dostupné miesto.

  • Skopírujte celý priečinok Outlook Express do sieťového umiestnenia, ku ktorému majú prístup oba počítače. Potom skopírujte priečinok zo sieťového umiestnenia do počítača s nainštalovaným programom Outlook.

 7. V počítači s programom Outlook otvorte program Outlook Express. Ak sa zobrazí výzva na vytvorenie e-mailového konta, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

 8. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 9. Kliknite na kartu Údržba.

  Dialógové okno Možnosti programu Outlook Express

 10. Kliknite na možnosť Priečinok na ukladanie a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  Dialógové okno Ukladací priestor

 11. Prejdite do umiestnenia, kde je skopírovaný priečinok Outlook Express a potom kliknite na priečinok.

 12. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Hľadanie priečinka.

 13. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Ukladací priestor.

 14. Pri zobrazení výzvy na použitie nových správ alebo ich nahradenie správami z pôvodného ukladacieho priestoru kliknutím na tlačidlo Áno prejdite do tohto ukladacieho priestoru.

 15. Na dokončenie spracovania vypnite a znova spustite program Outlook Express.

Import správ programu Outlook Express do programu Outlook

 1. V programe Outlook kliknite v ponuke Súbor na položku Importovať a exportovať.

 2. Kliknite na možnosť Importovať nastavenie konta internetovej pošty a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom

 3. Spustite program Outlook Express.

 4. Začiarknite políčko Importovať poštu.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 7. Ak chcete uložiť kópiu výsledku importovania, kliknite na tlačidlo Uložiť do priečinka Doručená pošta.

Na začiatok stránky

Import názvu konta a nastavenia konta z programu Outlook Express

 1. V programe Outlook kliknite v ponuke Súbor na položku Importovať a exportovať.

 2. Kliknite na možnosť Importovať nastavenie konta internetovej pošty a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Kliknite na možnosť Outlook Express a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. Pokračujte podľa pokynov v Sprievodcovi importom a exportom.

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk