Import informácií do Outlooku for Mac 2011

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

E-mailové správy, kontakty a iné items môžete importovať do Outlooku z iných aplikácií, ako napríklad z Outlooku for Windows alebo Entourage.

Poznámka : Ak sa vaše správy ukladajú na poštovom serveri (ako napríklad Microsoft Exchange account, POP alebo IMAP), môžete nastaviť tieto kontá v Outlooku a namiesto importovania e-mailových správ môžete správy jednoducho stiahnuť.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Importovanie údajového súboru Outlooku (.pst alebo .olm)

Importovať môžete údajový súbor Outlooku for Windows (.pst) alebo Outlook for Mac Data File (.olm). Tieto údajové súbory môžu obsahovať veľké množstvá údajov rôznych typov. Údajové súbory Outlooku sa často používajú na archivovanie alebo prenos údajov medzi počítačmi.

 1. V ponuke Súbor Outlooku for Mac kliknite na položku Importovať.

 2. Kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook a potom na šípku doprava.

 3. Vyberte typ údajového súboru a potom kliknite na šípku doprava.

 4. Vyhľadajte údajový súbor na svojom počítači a potom kliknite na položku Importovať.

 5. Po dokončení procesu importovania kliknite na položku Hotovo.

  Importované položky sa zobrazujú v časti navigation pane pod položkou Tento počítač.

  Poznámka : Outlook for Mac dokáže importovať len .pst súbory využívajúce kódovanie Unicode, ktoré sú štandardným formátom pre súbory osobných priečinkov Outlooku (verzie for Windows) 2003 a novších verzií. Súbory .pst vo formáte ANSI, známe aj ako súbory osobných priečinkov Outlooku 97-2002, boli štandardným formátom osobného priečinka na ukladanie údajov v Outlooku for Windows vo verziách 97-2002. Tento formát súboru nie je možné importovať do Outlooku for Mac. Ak máte staršiu verziu súboru .pst vo formáte ANSI, neexistuje automatizovaný postup, ako tento súbor skonvertovať na novší formát súboru. Môžete však vytvoriť nový údajový súbor Outlooku (.pst) v Microsoft Outlooku pre systém Windows 2003 alebo novšej verzii a potom importovať položky zo staršieho súboru do nového súboru. Následne môžete importovať nový .pst súbor do Outlooku for Mac. Ďalšie informácie o vytváraní súborov .pst a importovaní položiek nájdete v Pomocníkovi pre vašu verziu Outlooku for Windows.

Importovanie informácií programu Entourage z archívu alebo staršej verzie

Z Entourage 2004, Entourage 2008 alebo Entourage 2008 (edícia Web Services) môžete importovať informácie, ako napríklad e-mailové správy, kontakty a udalosti. Informácie môžete tiež importovať z archívu Entourage, ktorý má príponu .rge.

 1. V ponuke Súbor Outlooku for Mac kliknite na položku Importovať.

 2. Kliknite na položku Informácie programu Entourage z archívu alebo staršej verzie, potom kliknite na šípku doprava a postupujte podľa pokynov.

  Poznámky : 

  • Ak ste používali Microsoft Exchange account s programom Entourage, po dokončení procesu importovania budú všetky položky v konte Exchange stiahnuté z Exchange servera. Preto všetky pravidlá a plány, ktoré súviseli s kontom Exchange, bude potrebné v Outlooku opätovne nakonfigurovať.

  • Ak importujete položky z programov Entourage 2004 alebo Entourage 2008, informácie o kategóriách pre položky v konte Exchange nie sú importované do Outlooku. Pri programe Entourage 2008 (edícia Web Services) sa však informácie o kategóriach prevezmú z Exchange servera.

  • Program Outlook neobsahuje centra projektov. Ak ste použili centra projektov v programe Entourage a potom importovať informácie z programu Entourage do programu Outlook, centrum projektov priradenia sa skonvertujú na kategórie. Ak ste pridali items projekt, ktorý bol s názvom "Výskum Paper" v programe Entourage, tieto položky sú priradené kategórie, ktorý sa nazýva "Výskum Paper" v programe Outlook.

  • Vlastné zobrazenia, nastavenia vyhľadávania a informácie o časoch cestovania pre udalosti z programu Entourage sa do Outlooku neimportujú. Outlook neobsahuje žiadne informácie o časoch cestovania.

Import kontaktov z textového súboru

Outlook dokáže importovať kontakty, ktoré sú uložené v špeciálnom druhu textového súboru, niekedy nazývaného ako CSV súbor. CSV súbor obsahuje položky, ktoré sú oddelené čiarkami alebo tabulátormi. Množstvo e-mailových služieb a e-mailových aplikácií dokáže exportovať kontaktné informácie do textových súborov. Ak chcete zistiť, ako exportovať kontakty do textového súboru, pozrite si Pomocníka svojej e-mailovej služby alebo aplikácie spravujúcej kontakty.

 1. Exportujte kontakty ako textový súbor z vašej e-mailovej služby alebo aplikácie, a potom uložte textový súbor do Macu.

  Poznámka : Ak exportujete kontakty, ktoré obsahujú pole poznámky, odstránením znakov konca odseku z poznámok môžete predísť prípadným problémom.

 2. V ponuke Súbor Outlooku for Mac kliknite na položku Importovať.

 3. Kliknite na Kontakty alebo správy z textového súboru a potom kliknite na šípku doprava.

 4. Kliknite na položku Importovať kontakty z textového súboru s hodnotami oddelenými tabulátorom alebo čiarkou a potom kliknite na šípku doprava.

 5. Vyberte textový súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na položku Importovať.

  Na obrazovke Importovať kontakty v časti Priradené polia sa zobrazujú polia, ktoré Outlook zosúladil. Ľavý stĺpec v časti Priradené polia zobrazuje polia, ktoré sú k dispozícii v Outlooku. Pravý stĺpec tejto časti zobrazuje polia importovaného textového súboru.

 6. Presuňte polia z časti Nepriradené polia do pravého stĺpca časti Priradené polia. . Napríklad presuňte pole Telefón do práce do pravého stĺpca časti Priradené polia vedľa poľa Telefón do práce 1.

  Môžete tiež presúvať polia v rámci pravého stĺpca časti Priradené polia.

 7. Ak chcete zobraziť ďalšie záznamy kontaktov a overiť, či sú údaje správne priradené, kliknite na položku Ďalšie alebo Predchádzajúce.

  Tip : Aby ste predišli strate údajov, začiarknite políčko Importovať nepriradené polia do poznámok.

 8. Po dokončení priraďovania polí kliknite na položku Importovať.

Importovanie kontaktov z adresára Apple

Kontakty z adresára Apple môžete exportovať vo formáte vCard a ak chcete importovať svoje kontakty, presuňte myšou súbor vizitky do Outlooku.

Tip : Ako alternatívu k importovaniu kontaktov z adresára Apple môžte zapnúť službu Sync Services pre svoje outlookové kontakty. Zapnutím služby Sync Services sa synchronizujú vaše outlookové kontakty s adresárom Apple, MobileMe a inými aplikáciami a zariadeniami, ktoré ste registrovali v službe Apple iSync.

 1. V adresári Apple vyberte kontakty, ktoré chcete exportovať, a potom presuňte výber na pracovnú plochu.

  Kontakty sú uložené ako súbor vizitky, ktorý obsahuje všetky kontakty.

 2. V programe Outlook for Mac, v dolnej časti navigation pane, kliknite na položku kontakty   Tlačidlo zobrazenia kontaktov .

 3. Presuňte súbor vizitky z pracovnej plochy do položky Kontakty - item list.

  Poznámka : Skupiny kontaktov v adresári Apple sa skonvertujú na kategórie v Outlooku.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×