Import alebo kopírovanie zoznamu automatického dokončovania do iného počítača

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zoznam funkcie Automatické dokončovanie je funkcia, ktorá zobrazuje návrhy mien a e-mailové adresy, ako začnete písať ich. Tieto návrhy predstavujú možné zhody zo zoznamu mien a e-mailových adries z e-mailových správ, ktoré ste odoslali.

Zoznam automatického dokončovania

Spôsob na kopírovanie zoznamu automatického dokončovania z jedného počítača do druhého závisí od toho, aký typ e-mailového konta, ktoré ste pridali do Outlooku. Ak máte konto služieb Office 365, konto na serveri Exchange alebo konto IMAP (Táto možnosť je najbežnejším typom iných e-mailového konta), zozname Automatické dokončovanie je uložený skrytých súborov v súbore s údajmi programu Outlook. Pokyny nájdete v časti Kopírovanie zoznamu automatického dokončovania .

Ak máte konto POP3 (menej bežné, ale často používaných poskytovateľov e-mailu tretej strany ako Comcast, Earthlink a Verizon), zozname funkcie Automatické dokončovanie je uložený v súbore uložené vo vašom počítači. V téme Kopírovanie a import súboru .nk2.

Ak neviete, aký typ konta používate, vyberte položky súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont. Môžete nájsť typ vášho konta.

Kopírovanie zoznamu automatického dokončovania

Krok 1: Export poštovej schránky hlásenie funkcie Automatické dokončovanie

 1. Ukončite program Outlook a potom zatvorte Outlook Web Access alebo Outlook Web App (OWA) na všetky pracovné miesta, ktoré sú pripojené k poštovej schránke.

 2. Stiahnite a nainštalujte MFCMAPI z http://mfcmapi.codeplex.com.

 3. Spustiť mfcmapi.exe.

 4. V ponuke relácie, kliknite na položku Prihlásenie.

 5. Ak sa zobrazí výzva na výber profilu, vyberte názov požadovaného profilu a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V hornej časti okna vyhľadajte riadok, ktorý zodpovedá vašej poštovej schránke a dvakrát naň kliknite.

 7. Na ľavej navigačnej table rozbaľte Koreňový kontajner, a potom rozbaľte položku Začiatok Information Store alebo IPM_SUBTREE.

 8. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Doručená pošta a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť priradený obsah tabuľky. Táto akcia otvorí sa nové okno MFCMAPI, ktorá obsahuje rôzne vlastnosti.

 9. V stĺpci Predmet kliknite pravým tlačidlom myši na položku predmet IPM. Configuration.Autocomplete, a potom kliknite na položku Exportovať správy. Táto akcia otvorí okno Uložiť správu do súboru.

 10. V rozbaľovacom zozname vyberte MSG súbor (UNICODE) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 11. Vyberte umiestnenie priečinka, do ktorého chcete uložiť správy a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Poznačte si toto umiestnenie.

Krok 2: Importovanie poštovej schránky hlásenie funkcie Automatické dokončovanie

 1. Ukončite program Outlook a potom zatvorte Outlook Web Access alebo Outlook Web App (OWA) na všetky pracovné miesta, ktoré sú pripojené k poštovej schránke.

 2. Stiahnite a nainštalujte MFCMAPI z http://mfcmapi.codeplex.com.

 3. Spustiť mfcmapi.exe.

 4. V ponuke relácie, kliknite na položku Prihlásenie.

 5. Ak sa zobrazí výzva na výber profilu, vyberte názov požadovaného profilu a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V hornej časti okna vyhľadajte riadok, ktorý zodpovedá vašej poštovej schránke a dvakrát naň kliknite.

 7. Na ľavej navigačnej table rozbaľte Koreňový kontajner, a potom rozbaľte položku Začiatok Information Store alebo IPM_SUBTREE.

 8. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Doručená pošta a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť priradený obsah tabuľky. Táto akcia otvorí sa nové okno MFCMAPI, ktorá obsahuje rôzne vlastnosti.

 9. Ak sa chcete vyhnúť duplicitné položky, musíte odstrániť existujúce správy automatického dokončovania.

  Poznámka: Pred odstránením IPM. Configuration.Autocomplete správu, musíte exportovať správy pomocou krokov v časti "exportovať vyrovnávacej pamäte automatického dokončovania".

  Ak chcete odstrániť existujúce správy automatického dokončovania, postupujte nasledovne:

  1. V stĺpci Predmet vyhľadajte položku, ktorá obsahuje predmet IPM. Configuration.Autocomplete.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku a potom kliknite na položku odstrániť správu. Otvorí sa okno Odstrániť položku.

  3. V rozbaľovacom zozname vyberte trvalé odstránenie (odstránenia uchovávanie odstránených položiek, ak je podporovaný) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 10. V ponuke priečinka kliknite na tlačidlo Importovať a potom kliknite na položku z MSG.

 11. Vyhľadajte súbor .msg, ktorý ste vytvorili v kroku 11 "Exportovať automatického dokončovania poštovej schránky hlásenie" vyššie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 12. V zobrazenom okne Načítať MSGzaťaženia štýl zoznamu vyberte Načítať správu do aktuálneho priečinka a potom kliknite na tlačidlo OK.

Z IPM sa importuje údaje automatického dokončovania. Configuration.Autocomplete_ <šestnástkový kód> .msg, kde zástupný symbol <šestnástkový kód> predstavuje dlhý reťazec číslic alebo písmen.

Coy a import súboru .nk2

Krok 1: Skopírujte súbor automatického dokončovania zo starého počítača

 1. Keďže predvolený priečinok je skrytý priečinok, najjednoduchším spôsobom, ako otvoriť priečinok je použiť príkaz %APPDATA%\Microsoft\Outlook vo Windows vyhľadávacieho poľa (alebo Prehľadávať C:\Users\ \AppData\Roaming\Microsoft\Outlookmeno používateľa).

 2. V priečinku programu Outlook nájsť súbor zoznamu automatického dokončovania (.nk2).

  Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia sú skryté prípony súborov v systéme Windows. Ak chcete zmeniť možnosť prípony súborov sa zobrazujú v Prieskumníkovi systému Windows v ponuke Nástroje (v systéme Windows 7 alebo Windows Vista, stlačením klávesu ALT zobrazte ponuku Nástroje ), kliknite na položku Možnosti priečinka. Na karte Zobraziť začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Skryť prípony známych súborov.

 3. Skopírujte súbor do nového počítača. Súbor je malý a môžete umiestniť na ľubovoľné odpojiteľné médium, ako je napríklad USB kľúč.

Krok 2: Skopírujte súbor automatického dokončovania do nového počítača

 1. V novom počítači, v ovládacom paneli kliknite alebo dvakrát kliknite na položku Pošta.

  Pošta sa zobrazuje na rôzne miesta Ovládací Panel v závislosti od verzie operačného systému Microsoft Windows, zobrazenie ovládacieho panela, vybratá, a či je nainštalovaná 32 - bitová alebo 64-bitová operačný systém alebo verziu programu Outlook 2010.

  Najjednoduchším spôsobom, ako nájsť položku Pošta, je otvoriť ovládací panel systému Windows a zadať text Pošta do poľa Hľadať v hornej časti okna. V ovládacom paneli systému Windows XP zadajte text Pošta do poľa Adresa.

  Poznámka:  Ikona Pošta sa zobrazí po tom, ako prvý raz spustíte program Outlook.

 2. Kliknite na tlačidlo Zobraziť profily.

 3. Poznačte si názov profilu. Budete musieť zmeniť názov súboru .nk2 zhodovať s názvom neskôr.

 4. Skopírujte súbor .nk2 do nového počítača do priečinka v Outlooku, ktoré sú uložené konfigurácie. Keďže predvolený priečinok je skrytý priečinok, najjednoduchším spôsobom, ako otvoriť priečinok je použiť príkaz %APPDATA%\Microsoft\Outlook vo Windows vyhľadávacieho poľa (alebo Prehľadávať C:\Users\ \AppData\Roaming\Microsoft\Outlookmeno používateľa).

 5. Po súbor je vysporiadal do priečinka, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, kliknite na položku premenovať a zmeniť názov, aby zodpovedal názov profilu, ktorý sa zobrazil v kroku 3.

Krok 3: Import zoznamu automatického dokončovania

Teraz ste pripravení na spustenie programu Outlook a importovať súbor, ale Outlook musí začínať špeciálny jednorazový príkaz.

 • Zadajte outlook /importnk2 Windows vyhľadávacieho poľa a potom stlačte kláves Enter.

Zoznam funkcie Automatické dokončovanie teraz mali mať položky z druhého počítača po Vytvorte správu a začnite písať v poliach Komu, kópia a Skrytá.

Na začiatok stránky

V programe Outlook 2007, môžete skopírovať mená a e-mailové adresy v zozname automatického dokončovania z jedného počítača do druhého. Napríklad, ak vykonávate inováciu na nový počítač a nechcete, aby stratíte všetky informácie uložené v zozname automatického dokončovania, môžete skopírovať mená a e-mailové adresy zo starého počítača do nového počítača.

Dôležité: Pred spustením nasledujúci postup, musíte ukončiť Microsoft Outlook. Mená budú zahrnuté v zozname automatického dokončovania pri každom spustení programu Outlook.

Skopírujte súbor automatického dokončovania zo starého počítača

 1. V starom počítači, prejdite na disk: \user\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

  Poznámka: V závislosti od nastavenia súboru môže byť skrytá tento priečinok.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši name.nk2 profilu a potom kliknite na položku Kopírovať.

  Tip: Môžete skopírovať súbor na ľubovoľné odpojiteľné médium, ako je napríklad médiá USB kľúč, a potom skopírujte súbor na správne miesto na novom počítači. Alebo môžete súbor priložte k e-mailovej správy a odošlite správu sami sebe. V novom počítači otvoriť prílohu v programe Outlook a potom ho uložte na správnom mieste.

 3. V počítači, kam chcete naplnenie zoznamu automatického dokončovania, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto na disku: \user\AppData\Local\Microsoft\Outlook a potom kliknite na položku Prilepiť uložte name.nk2 profilu.

 4. Ak názov profilu používateľa programu Outlook v počítači, kam sa sťahujete súbor .nk2, musíte premenovať súbor názov profilu používateľa programu Outlook, ktoré sa používa v novom počítači po skopírovaní súboru do priečinka správne. Napríklad, ak presuniete Kim Akers.nk2 z pôvodného počítača s názvom profilu z Katarína Kováčová a skopírujete súbor Kim Akers.nk2 do nového počítača, musíte premenovať súbor názov profilu programu Outlook, ktoré sa používa v novom počítači.

 5. Po zobrazení výzvy na nahradenie existujúceho súboru, kliknite na tlačidlo Áno.

 6. Otvorte program Outlook, aby sa zobrazovali zmeny do zoznamu automatického dokončovania.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×