Import údajov do tvarov kresby

Import údajov do tvarov kresby

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

S programom Visio Professional môžete importovať údaje z externých zdrojov. Pri importe dochádza k prepojeniu alebo previazaniu riadka s údajmi s určitým tvarom. Po importovaní údajov môžete použiť údajovú grafiku na tvary, ktoré vizualizujú hodnoty. Ak sú tieto pojmy pre vás nové, pozrite si tému Importovanie údajov do Visia, prehľad.

Tip: V záujme bezproblémového priebehu procesu importu sa uistite, že jeden stĺpec vašich údajov obsahuje jedinečné hodnoty pre každý riadok a že sa hodnoty zhodujú s textom v tvaroch. Tento postup umožní Visiu nájsť zhodu medzi riadkami a tvarmi.

Rýchly import excelového zošita

Najobľúbenejším zdrojom údajov na import je excelový zošit. Preto je pre tento zdroj k dispozícii tlačidlo Rýchly import.

 1. Na karte Údaje kliknite na položku Rýchly import.

  Karta Údaje, tlačidlo Rýchly import

 2. Kliknite na položku Prehľadávať a potom vyberte zošit, ktorý chcete importovať. Kliknite na tlačidlo Otvoriť a potom na položku Hotovo.

 3. Ak sa objaví pole Importovať do programu Visio a zobrazí sa program Excel, kliknite na kartu hárka, ktorá obsahuje vaše údaje, a potom posúvaním myši vyberte údaje. Skontrolujte, či ste zahrnuli hlavičky nad stĺpcami (ak sú k dispozícii). Potom v poli Importovať do programu Visio kliknite na položku Importovať a na položku Hotovo.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak sa zobrazí údajová grafika na každom tvare, program Visio dokázal automaticky prepojiť riadky s tvarmi. Pozrite si časť Ďalšie kroky na konci tohto článku.

  • Ak nevidíte údajovú grafiku vo všetkých tvaroch, programu Visio sa niektoré riadky nepodarilo prepojiť s niektorými tvarmi. Pozrite si časť Prepojenie riadkov s tvarmi nižšie.

Proces vlastného importu pre všetky zdroje údajov

Ak možnosť Rýchly import nepriniesla očakávaný výsledok alebo máte na import ďalší zdroj údajov, môžete vykonať vlastný import údajov. Postupujte takto:

 1. Na karte Údaje kliknite na položku Vlastný import.

 2. Na prvej strane sprievodcu Výber údajov vyberte zdroj údajov a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. Kliknite na položku Prehľadávať, vyberte zdroj, ktorý chcete importovať, a kliknite na položku Ďalej.

 4. Ak ste si vybrali zošit programu Excel, vyberte hárok, vyberte rozsah buniek a špecifikujte, či vaše údaje obsahujú hlavičky stĺpcov. Kliknite na položku Ďalej a potom špecifikujte stĺpce a riadky, ktoré chcete zahrnúť. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Konfigurácia obnovenia jedinečného identifikátora začiarknite políčko v stĺpci, ktorý obsahuje jedinečné hodnoty. Ak sa rozhodnete importované údaje obnoviť neskôr, tento jedinečný identifikátor umožní programu Visio nájsť aktualizovaný riadok v zdroji, načítať ho a potom aktualizovať diagram. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Po kliknutí na položku Dokončiť na poslednej stránke sprievodcu Výber údajov sa zobrazí okno Externé údaje s importovanými údajmi zobrazenými v tabuľke.

 7. Pozrite si časť Prepojenie riadkov s tvarmi nižšie.

Prepojenie riadkov s tvarmi

Ak ste importovali údaje do diagramu Visia, údaje sú neustále zobrazené v okne Externé údaje. Tieto riadky údajov môžete prepojiť s tvarmi. Postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Údaje.

 2. Následne začiarknite políčko Okno Externé údaje.

 3. Ak chcete prepojiť riadok údajov s tvarom, riadok presuňte na príslušný tvar. Postupujte takto:

  Kurzor klikne na riadok s údajmi a presunie ho na tvar

Existujú aj iné spôsoby prepojenia riadkov s tvarmi. Nájdete ich v téme Tipy a triky na prepojenie údajov.

Ďalšie kroky

 • Môžete zmeniť údajovú grafiku, ktorá je prepojená s tvarmi.

 • Môžete tiež premiestniť údajovú grafiku.

 • Môžete obnoviť importované údaje v rámci diagramu. Kliknite na položky Údaje > Obnoviť všetko. Upozorňujeme však, že žiadne zmeny vykonané v Okne Údaje tvaru sa neprenesú späť do zdroja.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×