Hypertextové prepojenia v hárkoch v Exceli 2016 pre Windows

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete mať rýchly prístup k príbuzným informáciám v inom súbore alebo na webovej stránke, môžete do bunky hárka vložiť hypertextové prepojenie. Hypertextové prepojenia môžete vložiť aj do určitých prvkov grafu.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie hypertextového prepojenia na existujúci súbor alebo webovú stránku

Vytvorenie hypertextového prepojenia na nový súbor

Vytvorenie hypertextového prepojenia na určité miesto v zošite

Vytvorenie alebo odstránenie hypertextového prepojenia na e-mailovú adresu

Výber hypertextového prepojenia bez otvorenia prepojenia

Zmena alebo formátovanie hypertextového prepojenia

Kopírovanie alebo premiestnenie hypertextového prepojenia

Odstránenie hypertextového prepojenia

Odstránenie viacerých hypertextových prepojení

Vypnite možnosť Automatické formátovanie hypertextových prepojení

Vytvorenie vlastného hypertextového prepojenia pomocou funkcie HYPERLINK

Vytvorenie prepojenia s externým odkazom na údaje pracovného hárka na webe

Nastavenie základnej adresy hypertextových prepojení v zošite

Ďalšie informácie o hypertextových prepojeniach

Vytvorenie hypertextového prepojenia na existujúci súbor alebo webovú stránku

 1. V hárku kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

   Môžete vybrať aj objekt, napríklad obrázok alebo prvok grafu, ktorý má obsahovať hypertextové prepojenie.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

   Hypertextové prepojenie

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo obrázok a potom na položku Hypertextové prepojenie. Môžete stlačiť aj kombináciu klávesov Ctrl + K.

 3. V zozname Prepojiť na kliknite na položku Existujúci súbor alebo webová stránka.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zadať názov a umiestnenie známeho súboru alebo webovej stránky, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, zadajte tieto informácie do poľa Adresa.

  • Ak chcete vyhľadať webovú stránku, kliknite na tlačidlo Prehľadávať web Vzhľad tlačidla , otvorte webovú stránku, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, a potom prejdite späť do Excelu. Prehliadač nechajte otvorený.

  • Ak chcete vybrať súbor, kliknite na položku Aktuálny priečinok a potom kliknite na súbor, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie.

   Aktuálny priečinok môžete zmeniť výberom iného priečinka v zozname Kde hľadať.

 5. Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na konkrétne miesto v súbore alebo na webovej stránke, kliknite na tlačidlo Záložka a potom dvakrát kliknite na požadovanú záložka.

   Súbor alebo webová stránka, na ktorú vytvárate prepojenie, musí mať záložku.

 6. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

 7. Ak chcete, aby sa pri ukázaní kurzorom myši na hypertextové prepojenie zobrazili užitočné informácie, kliknite na tlačidlo Obrazovkový komentár, do poľa Text obrazovkového komentára napíšte požadovaný text a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie hypertextového prepojenia na nový súbor

 1. V hárku kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

   Môžete vybrať aj objekt, napríklad obrázok alebo prvok grafu, ktorý má obsahovať hypertextové prepojenie.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

   Hypertextové prepojenie

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo obrázok a potom na položku Hypertextové prepojenie. Môžete stlačiť aj kombináciu klávesov Ctrl + K.

 3. V časti Prepojiť na kliknite na ikonu Vytvoriť nový dokument.

 4. Do poľa Názov nového dokumentu zadajte názov pre nový súbor.

  Tip: Ak chcete vybrať iné umiestnenie, ako je zobrazené v časti Úplná cesta, do poľa Názov nového dokumentu zadajte nové umiestnenie pred daný názov. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Zmeniť, potom vyberte požadované umiestnenie a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete určiť, kedy sa má súbor určený na úpravu otvoriť, kliknite v časti Kedy upravovať buď na políčko Upraviť nový dokument neskôr alebo na políčko Upraviť nový dokument teraz.

 6. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

 7. Ak chcete, aby sa pri ukázaní kurzorom myši na hypertextové prepojenie zobrazili užitočné informácie, kliknite na tlačidlo Obrazovkový komentár, do poľa Text obrazovkového komentára napíšte požadovaný text a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie hypertextového prepojenia na určité miesto v zošite

Ak chcete vytvoriť prepojenie na miesto v aktuálnom alebo inom zošite, môžete definovať názovcieľ buniek alebo použiť odkaz na bunky. Keď chcete použiť názov, musíte pomenovať cieľové bunky v cieľovom zošite.

Pomenovanie bunky alebo rozsahu buniek

 1. Vyberte bunku, rozsah buniek alebo nespojité výbery, ktoré chcete pomenovať.

 2. Do poľa Názov vľavo vedľa riadka vzorcov zadajte názov buniek a stlačte kláves ENTER.

  Príklad pola Názov

  Poznámka:   Názvy nesmú obsahovať medzery a musia začínať písmenom.

 3. V pracovnom hárku zdrojového zošita kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie, a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

   Môžete vybrať aj objekt, napríklad obrázok alebo prvok grafu, ktorý má obsahovať hypertextové prepojenie.

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

   Hypertextové prepojenie

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo obrázok a potom na položku Hypertextové prepojenie. Môžete stlačiť aj kombináciu klávesov Ctrl + K.

 4. Na paneli Prepojiť na vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na miesto v aktuálnom zošite, kliknite na položku Miesto v tomto dokumente.

  • Ak sa chcete vytvoriť prepojenie na miesto v inom zošite, kliknite na položku Existujúci súbor alebo webová stránka, vyhľadajte a vyberte zošit, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie, a potom kliknite na položku Záložka. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • V poli Alebo vyberte miesto v tomto dokumente v časti Odkaz na bunku kliknite na hárok, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie, a potom do poľa Zadajte odkaz na bunku napíšte odkaz na bunku. Kliknite na tlačidlo OK.

   • V zozname v časti Definované názvy kliknite na názov, ktorý predstavuje bunky, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

 6. Ak chcete, aby sa pri ukázaní kurzorom myši na hypertextové prepojenie zobrazili užitočné informácie, kliknite na tlačidlo Obrazovkový komentár, do poľa Text obrazovkového komentára napíšte požadovaný text a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo odstránenie hypertextového prepojenia na e-mailovú adresu

Ak máte nainštalovaný e-mailový program, po kliknutí na hypertextové prepojenie na e-mailovú adresu sa automaticky spustí e-mailový program a v poli Komu sa vytvorí správa so správnou adresou.

 1. V hárku kliknite na bunku, v ktorej chcete vytvoriť hypertextové prepojenie.

   Môžete vybrať aj objekt, napríklad obrázok alebo prvok grafu, ktorý má obsahovať hypertextové prepojenie.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

   Hypertextové prepojenie

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo obrázok a potom na položku Hypertextové prepojenie. Môžete stlačiť aj kombináciu klávesov Ctrl + K.

 3. V časti Prepojiť na kliknite na položku E-mailová adresa.

 4. Do poľa E-mailová adresa zadajte požadovanú e-mailovú adresu.

 5. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.

  Tip: Niektoré webové prehliadače a e-mailové programy nemusia rozpoznať riadok predmetu.

 6. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý chcete použiť na vytvorenie hypertextového prepojenia.

 7. Ak chcete, aby sa pri ukázaní kurzorom myši na hypertextové prepojenie zobrazili užitočné informácie, kliknite na tlačidlo Obrazovkový komentár, do poľa Text obrazovkového komentára napíšte požadovaný text a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Hypertextové prepojenie na e-mailovú adresu v bunke môžete vytvoriť aj tak, že adresu napíšete priamo do bunky. Ak zadáte napríklad adresu meno@priklad.com, hypertextové prepojenie sa vytvorí automaticky.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie hypertextového prepojenia na e-mailovú adresu

Ak sa z e-mailových adries kontaktov stanú hypertextové prepojenia, na ktoré možno kliknúť, môžete ich deaktivovať rovnako ako všetky ostatné hypertextové prepojenia.

 1. V hárku kliknite na bunku, z ktorej chcete odstrániť hypertextové prepojenie.

   Môžete vybrať aj objekt, napríklad obrázok alebo prvok grafu, ktorý má obsahovať hypertextové prepojenie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Odstrániť hypertextové prepojenie.

Na začiatok stránky

Výber hypertextového prepojenia bez otvorenia prepojenia

Ak chcete vybrať hypertextové prepojenie bez aktivovania prepojenia na jeho cieľ, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Kliknite na bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie a podržte tlačidlo myši, až kým sa ukazovateľ nezmení na krížik Kurzor výberu v Exceli . Následne tlačidlo myši uvoľnite.

 • Na výber bunky s obsahom hypertextového prepojenia použite kurzorové klávesy.

 • Ak je hypertextové prepojenie reprezentované grafickým prvkom, stlačte kláves CTRL a kliknite na daný grafický prvok.

Na začiatok stránky

Zmena alebo formátovanie hypertextového prepojenia

Existujúce hypertextové prepojenie v zošite môžete zmeniť zmenou jeho cieľ, vzhľadu, textu alebo grafiky, ktorá je použitá na jeho reprezentáciu.

Zmena cieľovej adresy hypertextového prepojenia

 1. Vyberte bunku alebo obrázok obsahujúci hypertextové prepojenie, ktoré chcete zmeniť.

  Tip:   Ak chcete vybrať bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie, ale nechcete prejsť na cieľ prepojenia, kliknite na bunku a podržte tlačidlo myši, kým sa ukazovateľ nezmení na krížik Kurzor výberu v Exceli . Následne tlačidlo myši uvoľnite. Bunku je možné vybrať aj pomocou klávesov so šípkou. Ak chcete vybrať obrázok, stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na daný obrázok.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

   Hypertextové prepojenie

   Poznámka:   Ak bolo hypertextové prepojenie vytvorené pomocou funkcie HYPERLINK, na zmenu jeho cieľa musíte upraviť vzorec. Vyberte bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie a kliknutím na riadok vzorcov daný vzorec upravte.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku alebo obrázok a potom na položku Hypertextové prepojenie. Môžete stlačiť aj kombináciu klávesov Ctrl + K.

Zmena vzhľadu textu hypertextového prepojenia

Zmenou štýlu buniek môžete zmeniť vzhľad textu všetkých hypertextových prepojení.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  Hypertextové prepojenie v galérii štýlov buniek

 2. V časti Údaje a model vykonajte nasledujúce kroky:

  • Ak chcete zmeniť vzhľad hypertextových prepojení, na ktoré používatelia neklikli, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Prepojenie a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  • Ak chcete zmeniť vzhľad hypertextových prepojení, na ktoré používatelia klikli, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Použité hypertextové prepojenie a potom kliknite na príkaz Upraviť.

   Poznámka:  Štýl bunky Hypertextové prepojenie je k dispozícii iba v prípade, ak zošit obsahuje aspoň jedno hypertextové prepojenie. Štýl bunky Použité prepojenie je k dispozícii iba v prípade, ak zošit obsahuje hypertextové prepojenie, na ktoré používatelia klikli.

 3. V dialógovom okne Štýl kliknite na položku Formát.

 4. Na kartách PísmoVýplň vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Možnosť vybratá v dialógovom okne Formát buniek sa zobrazí ako vybratá v časti Štýl obsahuje v dialógovom okne Štýl. Môžete zrušiť začiarknutie políčok pre ľubovoľnú možnosť, ktorú nechcete použiť.

  • Zmeny vykonané v štýloch buniek PrepojeniePoužité hypertextové prepojenie sa použijú na všetky hypertextové prepojenia v aktuálnom zošite. Vzhľad jednotlivých hypertextových prepojení zmeniť nemožno.

Zmena textu alebo grafického objektu pre hypertextové prepojenie

 1. Vyberte bunku alebo obrázok obsahujúci hypertextové prepojenie, ktoré chcete zmeniť.

  Tip:   Ak chcete vybrať bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie, ale nechcete prejsť na cieľ prepojenia, kliknite na bunku a podržte tlačidlo myši, kým sa ukazovateľ nezmení na krížik Kurzor výberu v Exceli . Následne tlačidlo myši uvoľnite. Bunku je možné vybrať aj pomocou klávesov so šípkou. Ak chcete vybrať obrázok, stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na daný obrázok.

 2. Vyberte si niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete zmeniť text hypertextového prepojenia, kliknite na riadok vzorcov a upravte text.

  • Ak chcete zmeniť formát grafického prvku, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosti formátu, ktoré chcete zmeniť.

  • Ak chcete zmeniť text v grafickom prvku, dvakrát kliknite na vybratý grafický prvok a vykonajte požadované zmeny.

 3. Ak chcete zmeniť grafický prvok, ktorý predstavuje hypertextové prepojenie, vložte nový grafický prvok, vytvorte z neho hypertextové prepojenie s tou istou cieľovou adresou a potom starý grafický prvok a hypertextové prepojenie odstráňte.

Na začiatok stránky

Kopírovanie alebo premiestnenie hypertextového prepojenia

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie, ktoré chcete skopírovať alebo premiestniť, a potom kliknite na príkaz Kopírovať alebo Vystrihnúť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, do ktorej chcete kopírovať alebo premiestniť hypertextové prepojenie, a potom kliknite na príkaz Prilepiť.

Na začiatok stránky

Odstránenie hypertextového prepojenia

Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Ak chcete deaktivovať jedno hypertextové prepojenie, kliknete naň pravým tlačidlom myši a potom kliknete na položku Odstrániť prepojenie.

  Webová adresa zostane v bunke, ale už nie je aktívna alebo formátovaná ako hypertextové prepojenie.

 • Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie a text, ktorý ho reprezentuje, pravým tlačidlom myši kliknite na bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie a potom kliknite na položku Vymazať obsah.

Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie a obrázok, ktorý ho reprezentuje, podržte stlačený kláves CTRL, kliknite na obrázok a potom stlačte kláves Delete.

Na začiatok stránky

Odstránenie viacerých hypertextových prepojení

Ak chcete odstrániť (deaktivovať) viacero hypertextových prepojení súčasne, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte rozsah buniek, z ktorých chcete odstrániť hypertextové prepojenia.

  Bunky v rozsahu nemusia susediť.

  Poznámka: Ak chcete vybrať bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie, ale nechcete prejsť na cieľ prepojenia, kliknite na bunku, podržte tlačidlo myši, kým sa ukazovateľ nezmení na krížik Kurzor výberu v Exceli , a potom tlačidlo myši uvoľnite.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši nad ľubovoľnú bunku z vybratého rozsahu, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Odstrániť hypertextové prepojenia.

Na začiatok stránky

Vypnutie automatického formátovania hypertextových prepojení

Ak nechcete, aby Excel automaticky počas písania formátoval internetové a sieťové cesty ako hypertextové prepojenia, postupujte takto:

 1. Vyberte kartu Súbor, potom vyberte položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Excel – možnosti vyberte možnosť Korektúraa potom vyberte položku Možnosti automatických opráv.

 3. V dialógovom okne Automatické opravy vyberte kartu Automatický formát pri písaní.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Internetové a sieťové cesty hypertextovými prepojeniami.

 5. Výberom položky OK zatvorte dialógové okno Automatické opravy.

 6. Výberom položky OK zatvorte dialógové okno Excel – možnosti.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastného hypertextového prepojenia pomocou funkcie HYPERLINK

Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie, ktoré otvorí dokument uložený na serveri, na intranet alebo na internete, môžete použiť funkciu HYPERLINK. Po kliknutí na bunku obsahujúcu funkciu HYPERLINK program Excel otvorí súbor, ktorý je uložený v umiestnení určenom prepojením.

Syntax

HYPERLINK(link_location;friendly_name)

Link_location    Cesta a názov súboru pre dokument, ktorý sa má otvoriť ako text. Argument link_location môže odkazovať na miesto v dokumente, napríklad na konkrétnu bunku alebo pomenovaný rozsah v excelovom hárku alebo zošite, na záložku v dokumente Microsoft Wordu. Cesta môže odkazovať na súbor uložený na pevnom disku alebo môže ísť o cestu UNC (Universal Naming Convention) na serveri (v Exceli) alebo URL cestu na internete alebo intranete.

 • Umiestnenie môže byť textový reťazec v úvodzovkách alebo bunka, ktorá obsahuje prepojenie ako textový reťazec.

Ak cieľové umiestnenie určené argumentom link_location neexistuje alebo naň nemožno prejsť, po kliknutí na bunku sa zobrazí chyba.

Friendly_name    Text cieľového umiestnenia alebo číselná hodnota zobrazená v bunke. Argument friendly_name je zobrazený modrou farbou a je podčiarknutý. Ak sa argument friendly_name vynechá, v bunke sa ako text cieľového umiestnenia zobrazí argument link_location.

 • Argument friendly_name môže byť hodnota, textový reťazec, názov alebo bunka, ktorá obsahuje text cieľového umiestnenia alebo hodnotu.

 • Ak je hodnotou argumentu friendly_name chybová hodnota (napríklad #HODNOTA!), v bunke sa namiesto textu cieľového umiestnenia zobrazí táto chyba.

Príklady

Funkcia v nasledujúcom príklade otvorí hárok s názvom Budget Report.xlsx, ktorý je uložený na internete na adrese example.microsoft.com/report, a zobrazí text „Click for report“:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

V ďalšom príklade sa vytvorí hypertextové prepojenie na bunku F10 v hárku Annual v zošite Budget Report.xlsx, ktorý je uložený na internete na adrese example.microsoft.com/report. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa ako text cieľového umiestnenia zobrazí obsah bunky D1:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

V nasledujúcom príklade sa vytvorí hypertextové prepojenie na rozsah s názvom DeptTotal v hárku First Quarter v zošite Budget Report.xlsx, ktorý je uložený na internete na adrese example.microsoft.com/report. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa zobrazí text „Click to see First Quarter Department Total“:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na konkrétne miesto v dokumente programu Word, musíte pomocou záložky definovať miesto v dokumente, na ktoré má prepojenie odkazovať. V nasledujúcom príklade sa vytvorí hypertextové prepojenie na záložku s názvom QrtlyProfits v dokumente s názvom Annual Report.docx, ktorý sa nachádza na adrese example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

V nasledujúcom príklade sa v programe Excel zobrazí obsah bunky D5 ako text cieľového umiestnenia v bunke a otvorí sa súbor s názvom 1stqtr.xlsx, ktorý sa nachádza v zdieľanom priečinku Statements na serveri s názvom FINANCE. V tomto príklade je použitá cesta UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

V ďalšom príklade sa v programe Excel otvorí súbor 1stqtr.xlsx, ktorý je uložený v adresári s názvom Finance na jednotke D, a zobrazí sa číselná hodnota uložená v bunke H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

Nasledujúci príklad vytvorí v programe Excel hypertextové prepojenie na oblasť s názvom Totals v inom (externom) zošite s názvom Mybook.xlsx:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

V nasledujúcom príklade sa v programe Microsoft Excel pre systém Macintosh zobrazí v bunke text „Click here“ a otvorí sa súbor s názvom First Quarter, ktorý sa nachádza v priečinku Budget Reports na pevnom disku s názvom Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

V hárku môžete vytvárať hypertextové prepojenia, ktoré vám umožnia prejsť z jednej bunky do druhej. Ak je aktívnym hárkom napríklad hárok s názvom June, ktorý sa nachádza v zošite Budget, nasledujúci vzorec vytvorí hypertextové prepojenie na bunku E56. Text tohto prepojenia je hodnota v bunke E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Ak chcete prejsť na iný hárok toho istého zošita, zmeňte názov hárka v prepojení. Ak chcete v predchádzajúcom príklade vytvoriť hypertextové prepojenie na bunku E56 na hárku September, zmeňte slovo „June“ na slovo „September“.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prepojenia s externým odkazom na údaje hárka na webe

Do zošita môžete vložiť jeden alebo viaceré externé odkazy (nazývané aj prepojenia) na iný zošit, ktorý sa nachádza na intranet alebo na internete. Daný zošit nesmie byť uložený ako súbor HTML.

 1. Otvorte zdrojový zošit a vyberte bunku alebo rozsah buniek, ktorý chcete skopírovať.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

  Kopírovanie

 3. Prepnite na hárok, na ktorý chcete informácie umiestniť, a potom kliknite na bunku, v ktorej sa majú informácie zobraziť.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť špeciálne.

 5. Kliknutie na položku Prilepiť prepojenie.

  Excel vytvorí prepojenie s externým odkazom na danú bunku alebo na jednotlivé bunky v rozsahu buniek.

  Poznámka:   Prepojenie s externým odkazom sa vám pravdepodobne bude ľahšie vytvárať bez otvorenia zošita na webe. Kliknite na jednotlivé bunky v cieľovom zošite, do ktorého chcete vložiť prepojenie s externým odkazom, a zadajte znak rovnosti (=), URL adresu a umiestnenie v zošite. Napríklad:

='http://www.niekoho.domovska.stranka/[súbor.xlsx]Hárok1'!A1

='ftp.server.niekde/ súbor.xlsx'!MojaPomenovanáBunka

Na začiatok stránky

Nastavenie základnej adresy hypertextových prepojení v zošite

V zošite programu Microsoft Excel sa nezadané cesty k cieľovým súborom hypertextové prepojenie v predvolenom nastavení považujú za relatívne vzhľadom k umiestneniu aktívneho zošita. Základnú adresu je možné predvoliť, takže pri vytváraní hypertextového prepojenia na súbor s daným umiestnením je v dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia potrebné zadať len názov súboru, a nie celú cestu.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Informácie.

 2. Kliknite na šípku Vlastnosti a potom na položku Rozšírené vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Súhrn.

 4. Do textového poľa Základ prepojenia zadajte cestu, ktorú chcete použiť.

  Poznámka:   Ak v dialógovom okne Vložiť hypertextové prepojenie zadáte úplnú alebo absolútnu adresu hypertextového prepojenia, nepoužije sa určená základná adresa hypertextového prepojenia.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o hypertextových prepojeniach

Hypertextové prepojenie je prepojenie v dokumente. Kliknutím na prepojenie sa otvorí iná strana alebo súbor. Cieľom je zvyčajne iná webová stránka, ale môže to byť aj obrázok, e-mailová adresa alebo program. Samotné hypertextové prepojenie môže byť text alebo obrázok.

Keď kliknete na hypertextové prepojenie, cieľ sa v závislosti od typu cieľa zobrazí vo webovom prehliadači, otvorí sa alebo sa spustí. Hypertextové prepojenie na stránku zobrazí napríklad stránku vo webovom prehliadači a hypertextové prepojenie na súbor AVI otvorí daný súbor v prehrávači médií.

Použitie hypertextových prepojení

Pomocou hypertextových prepojení môžete vykonať nasledujúce činnosti:

 • prejsť na súbor alebo webovú stránku v sieti, na intranet alebo na internete,

 • prejsť na súbor alebo webovú stránku, ktorú plánujete vytvoriť v budúcnosti,

 • odoslať e-mailovú správu.

 • Spustiť prenos súborov, napríklad sťahovanie alebo proces FTP.

Ak ukážete na text alebo obrázok s hypertextovým prepojením, ukazovateľ sa zmení na ruku Ukazovateľ v tvare ruky , ktorá signalizuje, že na text alebo obrázok možno kliknúť.

URL adresa a spôsob jej fungovania

Ak vytvoríte hypertextové prepojenie, jeho cieľ sa zakóduje ako URL adresa, napríklad:

 • http://example.microsoft.com/news.htm

 • file://NázovPočítača/ZdieľanýPriečinok/NázovSúboru.htm

URL adresa obsahuje protokol (napríklad HTTP, FTP alebo FILE), webový server alebo sieťové umiestnenie, cestu a názov súboru. Jednotlivé časti URL adresy znázorňuje nasledujúci príklad:

Štyri súčasti URL adresy

1. Použitý protokol (http, ftp, file)

2. Webový server alebo umiestnenie v sieti

3. Cesta

4. Názov súboru

Absolútne a relatívne hypertextové prepojenia

Absolútna URL adresa obsahuje úplnú adresu, ako napríklad protokol, webový server, cestu a názov súboru.

Relatívna URL adresa neobsahuje niektorú z uvedených častí. Chýbajúce informácie sú súčasťou stránky, ktorá obsahuje URL adresu. Ak napríklad chýba protokol a webový server, webový prehliadač použije protokol a doménu aktuálnej stránky, napríklad .com, .org alebo .edu.

Na webových stránkach sa bežne používajú relatívne URL adresy obsahujúce len časť cesty a názov súboru. Ak sú súbory premiestnené na iný server, hypertextové prepojenie je funkčné, kým sa nezmení relatívne umiestnenie stránok. Ak napríklad hypertextové prepojenie na webovej stránke Produkty.htm odkazuje na stránku s názvom Jablko.htm v priečinku s názvom Jedlo, a zároveň sú obidve stránky premiestnené do priečinka s názvom Jedlo na inom serveri, URL adresa v hypertextovom prepojení je stále správna.

Neurčené cesty k súborom sa štandardne považujú za relatívne hypertextové prepojenia na cieľové súbory vzhľadom na umiestnenie aktívneho zošita. Môžete nastaviť aj inú základnú adresu ako predvolenú. Keď vytvoríte hypertextové prepojenie na súbor nachádzajúci sa na danom mieste, stačí zadať iba názov súboru v dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia bez zadania cesty k danému súboru.

Na začiatok stránky

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nejaký nápad, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch pomocou kontroly chýb

Vyhľadávacie a referenčné funkcie

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×