Hľadanie správy alebo položky pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie

Pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie môžete rýchlo nájsť požadované položky v programe Microsoft Outlook. Tabla okamžitého vyhľadávania je vždy dostupná vo všetkých priečinkoch programu Outlook, ako sú napríklad priečinky Pošta, Kalendár, Úlohy a Kontakty.

Čo chcete urobiť?

Hľadanie položky programu Outlook

Pridanie ďalších kritérií vyhľadávania

Opätovné použitie naposledy použitého hľadania

Hľadanie položky programu Outlook

 1. Na navigačná tabla kliknite na priečinok, v ktorom chcete hľadať.

 2. Do poľa Okamžité vyhľadávanie zadajte hľadaný text.

  Pole Okamžité vyhľadávanie

  • Zobrazia sa položky obsahujúce zadaný text so zvýrazneným hľadaným textom.

  • Ak chcete hľadanie zúžiť, zadajte viac znakov.

 3. Ak chcete hľadanie rozšíriť a zahrnúť všetky priečinky, na konci výsledkov hľadania kliknite na položku Skúste hľadať znova.

  Poznámky   

  • Ak chcete vrátiť kurzor do poľa Okamžité vyhľadávanie stlačte kombináciu klávesov CTRL+E.

  • Po dokončení vyhľadávania môžete jeho výsledky vymazať kliknutím na tlačidlo Zavrieť vyhľadávanie Tlačidlo Zavrieť vyhľadávanie vedľa poľa Okamžité vyhľadávanie.

  • Prehľadávajú sa aj prílohy, ale výsledky z príloh nie sú zvýraznené.

Na začiatok stránky

Pridanie ďalších kritérií vyhľadávania

Vyhľadávanie bude presnejšie, ak pridáte ďalšie kritériá. Keď kliknete alebo začnete písať do poľa Okamžité vyhľadávanie, zobrazí sa karta Nástroje vyhľadávania. V skupine Upraviť je dostupných viacero možností spresnenia kritérií vyhľadávania.

Karta Nástroje vyhľadávania na páse s nástrojmi

Poznámka    Pridané polia hľadania sú špecifické podľa toho, kde sa práve v rámci programu Outlook nachádzate (t. j., či sa napríklad nachádzate v priečinku Pošta, Kalendár, Kontakty, Úlohy, Poznámky, Zoznam priečinkov alebo Denník). Polia hľadania sú špecifické aj pre daný Profil aplikácie Outlook, ktorý práve používate. Polia hľadania sa zachovávajú aj po zavretí a opätovnom spustení programu Outlook. Vyhľadávací dotaz sa nezachováva.

Na začiatok stránky

Opätovné použitie naposledy použitého hľadania

Desať naposledy vykonaných hľadaní sa ukladá a je možné ich opätovne použiť.

 • Kliknite do poľa Okamžité vyhľadávanie a na karte Nástroje vyhľadávania kliknite v skupine Možnosti na položku Najnovšie vyhľadávania a potom kliknite na požadované hľadané slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete znovu použiť.

Príkaz Najnovšie vyhľadávania na páse s nástrojmi

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk