Hľadanie údajov v aplikácii Accessu

Údaje sú zbytočné, pokiaľ ich nedokážete nájsť vtedy, keď ich potrebujete. Preto aplikácie Accessu poskytujú niekoľko spôsobov na priblíženie potrebných údajov. Tieto nástroje na hľadanie a filtrovanie sa pridávajú automaticky pri vytvorení accessovej aplikácie.

Hľadanie údajov v zobrazení Podrobnosti zoznamu

Zobrazenie Podrobnosti zoznamu sa vytvorí automaticky po pridaní ľubovoľnej tabuľky do aplikácie. Toto zobrazenie sa otvorí po kliknutí na položku Zoznam v selektore zobrazení (pokiaľ ste zobrazenie nepremenovali). Ďalšie informácie o pridávaní tabuliek do aplikácií nájdete v téme Vytvorenie accessovej aplikácie.

Každé zobrazenie Podrobnosti zoznamu predvolene obsahuje vyhľadávacie pole:

Predvolené vyhľadávacie pole vo formulári Podrobnosti zoznamu.

Do poľa zadajte niekoľko znakov, stlačte Enter a aplikácia okamžite zoznam vyfiltruje tak, že bude obsahovať iba položky s týmito znakmi.

Príklad hľadania pre znaky „ad“;

V tomto príklade sa po zadaní znakov „ad“ vyhľadajú položky „Adina“, „Traders” a „Mahadevan“. Access použije filter vo viacerých poliach. V tomto príklade našiel Access hodnotu filtra v poliach Meno, Spoločnosť a Priezvisko v troch rôznych položkách.

Hľadanie údajov v zobrazení Súhrn

Zobrazenie Súhrn zoskupuje položky podľa hodnoty, napríklad podľa stavu úlohy:

Vyhľadávacie pole v súhrnnom zobrazení.

Zobrazenia súhrnu obsahujú rovnaký typ vyhľadávacieho poľa ako zobrazenie Podrobnosti zoznamu, ale jeho možnosti filtrovania sú obmedzené na zoznam, ktorý sa nachádza pod ním a nevzťahuje sa na zoznam vpravo. Aj napriek tomu je to skvelý spôsob ako vyhľadať potrebnú skupinu, v prípade, že máte veľa skupín.

Hľadanie údajov v údajovom zobrazení

Podobne ako zobrazenie Podrobnosti zoznamu, aj údajové zobrazenie sa vytvorí automaticky pre všetky tabuľky, ktoré pridáte do aplikácie, a k dispozícii je po kliknutí na položku Údajový hárok v selektore zobrazení (pokiaľ ste zobrazenie nepremenovali). Údajové hárky neobsahujú vyhľadávacie pole ako v zobrazeniach uvedených vyššie, ale poskytujú funkcie filtrovania, podobné ako v tabuľkových programoch. Ďalšie informácie o údajovom zobrazení nájdete v téme Vytvorenie webového údajového zobrazenia.

Podržte ukazovateľ myši nad hlavičkou stĺpca, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu a kliknutím na možnosť môžete zoznam zoradiť alebo filtrovať.

Použitie filtra v poli Termín splnenia v údajovom hárku.

Opakujte postup a do filtra stĺpca pridajte ďalšie hodnoty. Vedľa vybratých hodnôt sa zobrazia značky začiarknutia.

Rozbaľovací zoznam v údajovom hárku s vybratými viacerými hodnotami.

Tip    Pomocou funkcie prehliadača „hľadať na strane“ môžete v údajovom zobrazení rýchlo nájsť požadované údaje. Napríklad v Internet Exploreri stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F, zadajte hľadaný text alebo číslo a potom kliknutím na položky Predchádzajúca alebo Nasledujúca prechádzajte cez vyhľadané hodnoty.

Platí pre: Access 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk