Hľadanie archivovaných položiek

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok bol naposledy aktualizovaný 23. februára 2016 na základe pripomienok od používateľov.

Niekedy sa môže stať, že musíte vyhľadávať položky v údajovom súbore Outlooku. Tento článok popisuje, ako nájsť položky a riešiť problémy s vyhľadávaním.

Kontrola archivovaných položiek

Podľa predvoleného nastavenia funkcia Automatická archivácia v Outlooku pravidelne odstraňuje z priečinkov staré položky aj položky po uplynutí platnosti. To vám umožní lepšie spravovať priestor v poštovej schránke alebo na poštovom serveri, ktorý používate.

Automatickú archiváciu môžete nastaviť tak, aby staré položky presunula alebo skopírovala do určeného priečinka archívu alebo automaticky položky odstránila. Ak archivované položky neodstránite, zostanú k dispozícii v archívnom priečinku.

Načítanie archivovaných položiek

Ak chcete zistiť, aké sú vaše nastavenia a umiestnenie funkcie automatickej archivácie a poznať pokyny na vypnutie funkcie automatickej archivácie, pozrite si tému Automatické presunutie alebo odstránenie starších položiek funkciou automatickej archivácie.

 1. V Outlooku v počítači vyberte položky (Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010) Domov > Nové položky > Ďalšie položky > Údajový súbor programu Outlook.

  Vyberte možnosti Nové položky > Ďalšie položky > Údajový súbor programu Outlook.

 2. Vyberte súbor s názvom archivácia (alebo názov, ktorý ste určili pre archívneho súboru).

  Vyberte súbor s názvom „archive“.

 3. Ak chcete zobraziť podpriečinky archivovaného súboru, rozbaľte ho na table Navigácia v Outlooku. Kliknite na položku každého podpriečinka a zobrazí sa obsah.

  Ak chcete zobraziť podpriečinky archivačného súboru, v navigačnej table ho rozbaľte.

 4. Ak chcete vyhľadať konkrétny e-mail, použite funkciu Okamžité vyhľadávanie v Outlooku alebo Windows Search.

 5. Ak chcete importovať archivované položky späť do priečinka Doručená pošta, postupujte podľa pokynov na import súboru .pst. Názov súboru, ktorý chcete importovať, je „archív“ a budete ho importovať do aktuálneho e-mailového konta.

Ak sa archivované e-maily nezobrazujú

Poznámka :  Archívny údajový súbor Outlooku (.pst) zobrazuje rovnakú štruktúru priečinkov ako súbor, ktorý archivuje. Ak je priečinok v archíve prázdny, znamená to, že pre daný priečinok neboli archivované žiadne položky.

Ak ste dodržiavali vyššie uvedené pokyny na načítanie archivovaného e-mailu, ale stále sa vám nezobrazuje, skontrolujte, aké sú nastavenia automatickej archivácie e-mailov.

 1. V Outlooku v počítači (Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010) vyberte položku Súbor.

  V Outlooku 2010 vyberte kartu Súbor.

 2. Vyberte položku Možnosti.

 3. Vyberte položky Rozšírené > Nastavenia automatickej archivácie.

  Vyberte položku Rozšírené a potom vyberte položku Nastavenia automatickej archivácie.

  Poznámka : Ak sa nezobrazujú nastavenia automatickej archivácie, funkcia automatickej archivácie nie je pre vašu organizáciu povolená.

 4. Všimnite si, ako často sa archivujú vaše e-maily a či sa archívny súbor po určitom čase odstráni. Mali by byť na základe týchto nastavení vo vašom archívnom priečinku e-maily?

  Tu môžete upraviť možnosti automatickej archivácie.

 5. Vaše e-maily sú presúvané do archívu na umiestnenie, ktoré je uvedené v položke Presunúť staré položky do.

Kde sú moje e-maily archivované?

Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010: nové archívne súbory sú uložené v týchto umiestneniach:

 • Windows Vista, Windows 7, 8 a 10   jednotka: \Users\používateľa\Documents\Outlook Files\archive.pst

 • Jednotka Windows XP   :\Dokumenty a nastavenia\používateľ\Lokálne nastavenia\Údaje aplikácie\Microsoft\Outlook\archív.pst

Staršie verzie Outlooku: archívny súbor je uložený v týchto umiestneniach:

 • Jednotka Windows 7 a Windows Vista   :\Používatelia\používateľ\Údaje aplikácie\Lokálne\Microsoft\Outlook\archív.pst

 • Jednotka Windows XP   :\Dokumenty a nastavenia\používateľ\Lokálne nastavenia\Údaje aplikácie\Microsoft\Outlook\archív.pst

Všetky správy, kontaktné informácie, kalendáre a ďalšie údaje, ktoré ste vytvorili v programe Microsoft Outlook, sa nachádzajú vo vašom súbor osobných priečinkov (.pst) alebo ak používate konto servera Microsoft Exchange Server, na serveri vašej organizácie. Outlook poskytuje archivačnú funkciu na vyčistenie vašich bežne používaných priečinkov staršieho obsahu, ktoré nepotrebujete, ale nechcete odstrániť. Môžete to urobiť automaticky pomocou funkcie Automatická archivácia, alebo podľa potreby môžete archivovať aj manuálne.

Hoci archivovaný obsah sa už neobjavuje v priečinkoch, ktoré bežne používate, môžete naďalej pristupovať k týmto položkám a načítať ich, ak potrebujete tento obsah obnoviť.

Poznámky : 

 • Niektoré spoločnosti stanovujú obmedzenia na veľkosť firemných e-mailových kont, ktoré možno zmenšiť archiváciou. Podobne aj archivované súbory musia často zostať prístupné pre prípad, že zhoda vyžaduje, aby boli obnovené.

 • Outlook nemôže archivovať aktuálne alebo aktívne súbory. Opakovanú schôdzu napríklad nemožno archivovať, pokiaľ všetky udalosti schôdze nenastali v minulosti. Akékoľvek naplánované udalosti schôdze v budúcnosti by ju označili za aktuálnu položku, a preto ju nemožno archivovať.

Použitie okamžitého vyhľadávania na vyhľadanie položiek

 • Indexovanie súborov údajov nemusí byť úplné. Indexovanie je to, čo umožňuje funkcii okamžitého vyhľadávania rýchlo vyhľadať položky.

  Poznámka : Keď prvýkrát začnete používať funkciu okamžitého vyhľadávania, Outlook musí vaše údajové súbory indexovať, aby poskytol rýchle a úplné výsledky vyhľadávania. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

 • Hľadáte podpísané správy (metóda šifrovania) a vyhľadávate buď súbor osobných priečinkov (.pst) alebo súbor priečinkov offline (.ost) pre tieto položky.

  Poznámka : Toto sa môže stať, ak na vyhľadávanie správ používate Windows Desktop Search (WDS) alebo Outlook (okamžité vyhľadávanie alebo rozšírené vyhľadávanie).

  V téme Riešenie problémov s vymazať podpísané správy.

Overenie možnosti indexovania údajových súborov Outlooku

Program Outlook indexuje tieto súbory s údajmi:

 • súbory osobných priečinkov (.pst),

 • súbory priečinkov offline (.ost).

Zahŕňa to e-mailové kontá, Microsoft Windows Live Mail, IMAP a POP. Ak používate konto Microsoft Exchange (oveľa častejšie v podnikových systémoch elektronickej pošty ako v domácom alebo osobnom konte), musíte byť pripojení na server so systémom Exchange a použiť pre funkciu okamžitého vyhľadávania na indexovanie svojich správ režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou používa súbor priečinkov offline (.ost) na uloženie informácií v počítači. Ak chcete overiť, ktoré údajové súbory sa indexujú, postupujte takto:

 1. V ponuke Nástroje ukážte na možnosť Okamžité vyhľadávanie a kliknite na položku Možnosti vyhľadávania.

  Môžete tiež kliknúť na šípku na table Okamžité vyhľadávanie a potom v ponuke kliknúť na položku Možnosti vyhľadávania.

 2. V časti Indexovanie overte, či sú v zozname Indexovať správy v tieto údajové súbory začiarknuté údajové súbory, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania.

Overenie, či je indexovanie dokončené

Ak chcete overiť stav indexovania, postupujte takto:

 1. V ponuke Nástroje ukážte na možnosť Okamžité vyhľadávanie a potom kliknite na položku Stav indexovania.

  Môžete tiež kliknúť na šípku na table Okamžité vyhľadávanie a potom v ponuke kliknúť na položku Stav indexovania.

 2. Overte, či dialógové okno hlási 0 zostávajúcich položiek. Ak nie, indexovanie nie je dokončené a musí sa dokončiť skôr, než sa môžu vyhľadávať všetky outlookové položky.

Stav indexovania zostáv "0 Počet zostávajúcich položiek", ale výsledky hľadania nie sú správne

Ak Stav indexovania hlási 0 zostávajúcich položiek a okamžité vyhľadávanie stále nevracia správne výsledky vyhľadávania, ukončite Outlook a reštartujte počítač. Keď znovu spustíte Outlook, overte, či Outlook správne indexuje vaše položky, vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. V ponuke Nástroje ukážte na možnosť Okamžité vyhľadávanie a potom kliknite na položku Stav indexovania.

  Môžete tiež kliknúť na šípku na table Okamžité vyhľadávanie a potom v ponuke kliknúť na položku Stav indexovania.

 2. Overte, či sa počet položiek v dialógovom okne Stav indexovania zvýšil. Ak sa počet nezvýšil, musíte počkať na výsledky, kým sa indexovanie nedokončí.

Po reštartovaní počítača funkcia okamžitého vyhľadávania stále nevracia správne výsledky

Ak po reštartovaní počítača výsledky nie sú k dispozícii, ďalším krokom je obnoviť katalóg vyhľadávania. Katalóg vyhľadávania je súbor, v ktorom sú indexované všetky položky Outlooku a systému Microsoft Windows. Ak chcete obnoviť katalóg vyhľadávania, postupujte takto:

 1. Ukončite Outlook.

 2. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Windows Vista     Kliknite na položku Údržba systému a potom kliknite na položku Možnosti indexovania.

   Poznámka : Prejdite na klasické zobrazenie a dvakrát kliknite na ikonu Možnosti indexovania.

  • Microsoft Windows XP     V časti Pozrite tiež kliknite na položku Ďalšie možnosti ovládacieho panela a potom kliknite na položku Možnosti indexovania.

   Poznámka : Prejdite na klasické zobrazenie a dvakrát kliknite na ikonu Možnosti indexovania.

 4. Kliknite na položku Spresniť.

 5. Kliknite na položku Zostaviť.

 6. Reštartujte Outlook.

Riešenie problémov s podpísanými správami

Ak je v priečinku súborov osobných priečinkov (.pst) alebo súborov s priečinkami offline (.ost) uložená podpísaná správa, okamžité vyhľadávanie v Outlooku (a Windows Desktop Search) ju nebude môcť nájsť. Spôsob, akým Outlook zašifruje alebo „zabalí“ základný text správy, keď je podpísaný pomocou technológie šifrovania, spôsobuje, že text správy nie je vyhľadávateľný.

Ďalšie informácie o technológiách na podpísanie a šifrovanie nájdete v téme Pochopenie kryptografie verejného kľúča.

Môžete však použiť nasledujúce kroky, aby ste zistili, či je umiestnenie súboru súčasťou problému.

 1. Určte, či hľadáte súbor .pst alebo .ost.

  Postup

  1. priečinku Doručená pošta kliknite na jednu šípku vedľa poľa Vyhľadávanie všetkých poštových položiek.

  2. Kliknite na položku Možnosti vyhľadávania.

  3. V sekcii Indexovanie zistite, či sú vybraté nasledujúce políčka:

   • Osobné priečinky

   • Poštová schránka – < názov >

 2. Ak si myslíte, že správy sú uložené aj v iných údajových súboroch okrem .pst alebo .ost, zrušte začiarknutie políčok (ak je to potrebné) a skúste hľadať znova.

Ak vyhľadávate údajový súbor iný ako .pst alebo .ost a funkcia okamžitého vyhľadávania stále správy nenachádza, skontrolujte, či máte e-mailové konto Outlooku nastavené na používanie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Ak áno, vypnite režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou a skúste to znova.

Postup

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. Na karte E-mail vyberte konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. V časti Microsoft Exchange Server zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

 4. Ukončite a znova spustite Outlook.

Ak po vypnutí režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou stále nedostávate výsledky vyhľadávania, ktoré očakávate, skúste použiť iný outlookový profil. Ak nemáte nastavený iný profil, môžete ho vytvoriť. V každom prípade musíte vypnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou podľa postupu uvedeného vyššie.

Kopírovanie všetkých položiek z archívneho umiestnenia

Archivované položky môžete skopírovať do svojich pôvodných priečinkov – napríklad z archívnych doručených do aktuálnej doručenej pošty – alebo do nového priečinka, ktorý určíte.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Import a Export a otvorte Sprievodcu importom a exportom.

 2. Kliknite na položku Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov (.pst) a potom kliknite na položku Ďalej.

  Dôležité : Ak nemôžete nájsť súbor .pst, môže byť skrytý a je potrebné zobraziť umiestnenie súboru, skôr ako budete pokračovať ďalším krokom.

 4. V poli Súbor na import zmeňte predvolený názov súboru na zvýraznenej ceste z backup.pst na názov archívneho súboru, z ktorého importujete. Alebo kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte súbor, z ktorého chcete importovať.

 5. Určte požadovaný spôsob, akým má Outlook spracovať duplicitné kontakty v časti Možnosti.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Kliknite na priečinok, z ktorého chcete importovať. Ak priečinok, ktorý importujete, obsahuje podpriečinky, ktoré tiež chcete importovať, začiarknite políčko Vrátane podpriečinkov.

 8. Vyberte niektorú z možností cieľa:

  • Položky importovať do aktuálneho priečinka – údaje sa importujú do aktuálne vybratého priečinka.

  • Položky importovať do rovnakého priečinka v – údaje sa importujú do cieľového priečinka, ktorý má rovnaký názov ako zdrojový priečinok, napríklad z priečinka Doručená pošta do priečinka Doručená pošta.

 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Nemôžem nájsť svoj súbor .pst

Archívny súbor je špeciálny typ údajového súboru, je to súbor osobných priečinkov (.pst). Po prvom spustení automatickej archivácie Outlook automaticky vytvorí archívny súbor v nasledujúcich umiestneniach:

 • Windows Vista     C:\Používatelia\MenoPoužívateľa\ÚdajeAplikácie\Local\Microsoft\Outlook\Archív.pst

 • Microsoft Windows XP     C:\Dokumenty a nastavenia\MenoPoužívateľa\Lokálne nastavenia\Údaje aplikácie\Microsoft\Outlook\Archív.pst.

Ak sa nezobrazujú priečinky Lokálne nastavenia alebo Local, môžu byť skryté. Na zobrazenie skrytého súboru .pst postupujte podľa krokov pre operačný systém, ktorý používate.

Windows 7 a Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Vzhľad a prispôsobenie.

  Poznámka : Ak použijete Ovládací panel v klasickom zobrazení, dvakrát kliknite na položku Možnosti priečinka a potom prejdite späť na krok 4 v časti Kopírovanie všetkých položiek z archívneho umiestnenia.

 3. Kliknite na položku Možnosti priečinka.

 4. Na karte Zobraziť vyberte nastavenia v časti Rozšírené v položke Súbory a priečinky a v položke Skryté súbory a priečinky možnosť Zobraziť skryté súbory a priečinky.

Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Možnosti priečinka.

  Dialógové okno Možnosti priečinka

 3. Na karte Zobraziť kliknite na možnosť Zobraziť skryté súbory a priečinky.

Presun jednotlivých položiek z archívneho umiestnenia

 1. V ponuke Prejsť kliknite na položku Zoznam priečinkov, kliknite na položku Archívne priečinky (alebo názov, ktorý ste použili pre umiestnenie archívu).

 2. Kliknite na priečinok obsahujúci položky, ktorú chcete premiestniť.

 3. Vyberte položky, ktoré chcete premiestniť, a potom ich presuňte do ich pôvodného priečinka v zozname priečinkov alebo do iného priečinka.

Poznámka : Ak sa zobrazí chybové hlásenie, že „.pst sa už používa“, môže to byť problém s veľkosťou alebo poškodením súboru .pst. Nástroj na opravu doručenej pošty Outlooku vyrieši mnohé z týchto problémov. Po spustení tohto nástroja skúste súbory obnoviť znova.

Súvisiace témy

Ďalšie informácie o profiloch programu Outlook
Prepnúť na iný e-mailový profil programu Outlook
vytvoriť nový e-mailový profil
zálohovať, obnoviť, alebo odstránenie položiek pomocou automatickej archivácie
Archivovať položky manuálne
Hľadanie archivovaných položiek
Otvoriť hľadanie položiek Archív pre Outlook for Mac 2011

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×