Office
Prihlásenie
Písanie a úpravy

Hľadanie a nahradenie textu

Hľadanie a nahradenie textu a iných údajov vo wordovom dokumente

Word ponúka niekoľko možností na hľadanie špecifického obsahu v dokumente. Môžete nájsť a nahradiť položky, ako napríklad text, obrázky, popisy, záložky alebo určité typy formátovania, napríklad odseky alebo zlomy strán. Pomocou príkazu Prejsť na môžete prejsť na konkrétny výskyt obsahu v dokumente. Môžete tiež rozšíriť hľadanie pomocou zástupných znakov, kódov alebo výrazov a nájsť slová alebo frázy, ktoré obsahujú špecifické znaky alebo kombinácie znakov.

Poznámky: 

 • Word Online v súčasnosti obsahuje iba základné funkcie hľadania a nahradzovania. Ak chcete použiť rozšírené funkcie hľadania a nahrádzania, ako napríklad hľadanie objektov a formátovania, alebo použiť príkaz Prejsť na či zástupné znaky, kódy a výrazy, otvorte dokument v počítačovej aplikácii Word.

 • Časť obsahu v tejto téme sa na niektoré jazyky nemusí vzťahovať.

Hľadanie a nahradenie

Môžete rýchlo nájsť každý výskyt špecifického slova alebo frázy.

 1. Na karte Domov vyberte v skupine Úpravy položku Hľadať. Alebo na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F.

  Možnosť Hľadať na karte Domov

  Zobrazí sa navigačná tabla.

  Navigačná tabla
 2. Do poľa hľadania zadajte text, ktorý chcete nájsť. Všetky výskyty nájdeného textu sa v dokumente zvýraznia a uvedú sa na navigačnej table.

  Výsledky vyhľadávania zvýraznené v dokumente a navigačná tabla
 3. Výsledky môžete prehľadávať pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol.

Poznámka: Ak vykonáte zmenu v dokumente a výsledky hľadania sa stratia, kliknite na šípku nadol pod poľom hľadania, čím opäť zobrazíte zoznam výsledkov.

 1. Na karte Domov vyberte v skupine Úpravy položku Nahradiť. Alebo na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Ctrl + H.

  Zvýraznená možnosť Nahradiť na karte Domov

 2. Do poľa Hľadať zadajte text, ktorý chcete nájsť a nahradiť.

 3. Do poľa Nahradiť čím zadajte nový text.

  Hľadanie a nahradenie textu

 4. Vyberte položku Hľadať ďalšie a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete nahradiť zvýraznený text, kliknite na položku Nahradiť.

  • Ak chcete nahradiť všetky výskyty textu v dokumente, kliknite na položku Nahradiť všetko.

  • Ak chcete vynechať aktuálny výskyt textu a pokračovať na nasledujúci, kliknite na položku Hľadať ďalšie.

  Karta Nahradiť v dialógovom okne Hľadať a nahradiť

  Poznámka: Vo Worde Online nie je tlačidlo Hľadať ďalšie. Prehľadávajte výsledky pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol a nahraďte výskyty zvýrazneného textu.

Ak chcete hľadať objekty, ako napríklad tabuľky, grafiku, komentáre, poznámky pod čiarou, vysvetlivky alebo rovnice, postupujte takto:

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Hľadať. Alebo na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F.

  Možnosť Hľadať na karte Domov

  Zobrazí sa navigačná tabla.

  Navigačná tabla
 2. Kliknite na šípku v pravej časti poľa hľadania a vyberte niektorú z možností v zozname.

  Zoznam možností na vyhľadanie objektov

  Výsledky hľadania sa zobrazia v poli hľadania nižšie.

 3. Vyberte výsledok, ktorý sa tak zobrazí v dokumente, alebo prehľadávajte všetky výsledky pomocou klávesov so šípkami.

Hľadáte dialógové okno Hľadanie a nahradenie?

Ak chcete použiť rozšírené hľadanie pomocou dialógového okna Hľadanie a nahradenie, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Na karte Domov vyberte v skupine Úpravy šípku vedľa položky Hľadať a potom položku Rozšírené hľadanie.

  alebo

 • Na navigačnej table kliknite na šípku v pravej časti poľa hľadania a potom vyberte položku Rozšírené hľadanie.

V dialógovom okne Hľadanie a nahradenie kliknite na položku Ďalšie možnosti, čím sa zobrazia podrobné možnosti hľadania.

Poznámka:  Ak chcete použiť menší súbor možností rozšíreného hľadania, ako je napríklad možnosť Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená alebo Hľadať iba celé slová, vyberte na navigačnej table šípku na pravej strane poľa hľadania a potom položku Možnosti.

Formátovanie znakov v dokumente možno nájsť a nahradiť alebo odstrániť. Môžete napríklad nájsť určité slovo alebo výraz a zmeniť farbu písma, prípadne nájsť špecifické formátovanie, napríklad tučné alebo zvýraznené, a zmeniť ho.

 1. Na karte Domov vyberte v skupine Úpravy položku Nahradiť. Alebo na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Ctrl + H.

  Zvýraznená možnosť Nahradiť na karte Domov

 2. Ak sa nezobrazuje tlačidlo Formát, kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti.

  Tlačidlo Viac

 3. Ak chcete nájsť text s konkrétnym formátovaním, zadajte hľadaný text do poľa Hľadať. Ak chcete nájsť iba formátovanie, pole nechajte prázdne.

 4. Kliknite na položku Formát a vyberte formátovanie, ktoré chcete nájsť a nahradiť. Ak chcete nájsť napríklad zvýraznený text, kliknite na položky Formát > Zvýrazniť; ak chcete nájsť tučné písmo, kliknite na položky Formát > Písmo a v dialógovom okne Hľadať písmo vyberte položku Tučné zo zoznamu Štýl písma.

 5. Kliknite na pole Nahradiť čím, na položku Formát a vyberte formát nahradenia, ako je to popísané v kroku 4.

  Poznámka: Ak chcete nahradiť aj text, zadajte text nahradenia do poľa Nahradiť čím.

 6. Ak chcete nájsť a nahradiť každý výskyt konkrétneho formátovania, kliknite na položky Hľadať ďalšie > Nahradiť. Ak chcete nahradiť všetky výskyty konkrétneho formátovania, kliknite na položku Nahradiť všetko.

Hľadať a nahradiť môžete špeciálne znaky a prvky dokumentu, ako sú tabuľky, značky odsekov (konce riadkov) a manuálne zlomy strán. Môžete nájsť napríklad všetky dvojité riadkovania (dve značky odseku) a nahradiť ich jednoduchým riadkovaním (jednou značkou odseku).

Tip: Ak chcete zobraziť skryté symboly formátovania, napríklad medzery, značky odsekov a zlomy strán, kliknite na znak v skupine Odsek na karte Domov.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na šípku vedľa položky Hľadať a potom kliknite na položku Rozšírené hľadanie.

  Možnosť Rozšírené vyhľadávanie v ponuke Hľadať

 2. Ak sa nezobrazuje tlačidlo Špeciálne, kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti.

  Tlačidlo Viac

 3. Kliknite na tlačidlo Špeciálne a potom na požadovanú položku.

 4. Ak chcete nahradiť položku, kliknite na kartu Nahradiť a zadajte požadovanú náhradu do poľa Nahradiť čím.

 5. Ak chcete nájsť a nahradiť každý výskyt konkrétnej položky, kliknite na položky Hľadať ďalšie > Nahradiť. Ak chcete nahradiť všetky výskyty konkrétnej položky, kliknite na položku Nahradiť všetko.

Hľadanie pomocou funkcie Prejsť na

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na šípku vedľa položky Hľadať a potom kliknite na položku Prejsť na.

  Možnosť Prejsť na v ponuke Hľadať

 2. V poli Cieľ kliknite na typ položky.

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete prejsť na konkrétnu položku, v okne Zadajte typ položky zadajte správne identifikačné informácie a kliknite na položku Prejsť na.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu položku rovnakého typu, nechajte pole Zadajte prázdne a kliknite na tlačidlo Nasledujúce alebo na tlačidlo Predchádzajúce.

Hľadanie pomocou zástupných znakov

Na hľadanie textu môžete použiť zástupné znaky. Zástupný znak hviezdička (*) môžete napríklad použiť na nájdenie neznámeho reťazca znakov (napríklad „s*d“ nájde „sad“ a „súlad“).

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na šípku vedľa položky Hľadať a potom kliknite na položku Rozšírené hľadanie.

  Možnosť Rozšírené vyhľadávanie v ponuke Hľadať

 2. Začiarknite políčko Použiť zástupné znaky.

  Ak sa začiarkavacie políčko Použiť zástupné znaky nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie možnosti.

  Tlačidlo Viac

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vybrať zástupný znak zo zoznamu, kliknite na položku Špeciálne, potom na zástupný znak a nakoniec zadajte prípadný ďalší text do poľa Hľadať. Ďalšie informácie nájdete v tabuľke Zástupné znaky pre položky, ktoré chcete nájsť a nahradiť uvedenej nižšie.

  • Zástupný znak zadajte priamo do poľa Hľadať. Ďalšie informácie nájdete v tabuľke Zástupné znaky pre položky, ktoré chcete nájsť a nahradiť uvedenej nižšie.

 4. Ak chcete nahradiť položku, kliknite na kartu Nahradiť a zadajte požadovanú náhradu do poľa Nahradiť čím.

 5. Kliknite na položku Hľadať ďalšie alebo Hľadať všetko a potom na položku Nahradiť alebo Nahradiť všetko a nahraďte všetky výskyty položky.

  Poznámka: Prebiehajúce hľadanie zrušíte stlačením klávesu ESC.

Ak chcete vytvoriť skupinu zástupných znakov a textu, použite v poli Hľadať zátvorky (). Potom v poli Nahradiť čím použite reťazec \n, aby sa použili výsledky každého výrazu.

Pomocou zástupného znaku \n môžete hľadať výraz a potom ho nahradiť výrazom s pozmeneným poradím slov. Napíšte napríklad (Ján) (Kováč) do poľa Hľadať a reťazec \2 \1 do poľa Nahradiť čím. Word nájde všetky výskyty výrazu „Ján Kováč“ a nahradí ich reťazcom „Kováč Ján“.

 • Ak je začiarknuté políčko Použiť zástupné znaky, Word nájde iba určený text. Všimnite si, že začiarkavacie políčka Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmenáHľadať iba celé slová nie sú k dispozícii (sú neaktívne). To znamená, že tieto možnosti sú automaticky zapnuté a nemožno ich vypnúť.

 • Ak chcete nájsť znak, ktorý je definovaný ako zástupný znak, napíšte pred daný znak opačnú lomku (\). Ak chcete napríklad nájsť otáznik, zadajte reťazec \?, ak chcete nájsť opačnú lomku, zadajte reťazec \\ (tento znak sa nazýva aj znak ukončenia).

 • Na zoskupenie zástupných znakov a textu môžete použiť zátvorky, ktorými označíte poradie vyhodnocovania. Napríklad reťazec hľadania <(pr)*(cia)> nájde slová „prevencia“ a „produkcia“.

Ak chcete vyhľadať

Zadajte

Príklad

Ľubovoľný znak vrátane medzery a interpunkčných znamienok

?

Reťazec s?d nájde reťazce sad, sud a s d.

Jeden z týchto znakov

[ ]

Reťazec s[ey]n nájde reťazce synsen.

Ľubovoľný jeden znak v danom rozsahu

[-]

Reťazec [k-m]az nájde reťazce kaz, laz a maz. Rozsahy musia byť vo vzostupnom poradí.

Slová začínajúce sa reťazcom uvedeným v zátvorkách

<

Reťazec <(stra) nájde reťazce strapatý aj strana, ale nie kostra.

Slová končiace sa reťazcom uvedeným v zátvorkách

>

Reťazec (ra)> nájde reťazce kôra a hora, ale nie radosť.

Výraz

()

Word si pamätá výsledky kombinácie hľadania a použije ich pri nahrádzaní.

Ľubovoľný jeden znak okrem znakov z rozsahu uvedeného v zátvorkách

[!x-z]

Reťazec t[!a-m]p nájde reťazce trptyp, ale nenájde teptip.

Presne n výskytov predchádzajúceho znaku alebo výrazu

{n}

Reťazec do{2}kola nájde reťazec dookola, ale nie dokola.

Aspoň n výskytov predchádzajúceho znaku alebo výrazu

{n,}

Reťazec do{1,}kola nájde reťazce dokola aj dookola.

Od n do m výskytov predchádzajúceho znaku alebo výrazu

{n,m}

Reťazec 10{1,3} nájde reťazce 10, 100 a 1000.

Jeden alebo viac výskytov predchádzajúceho znaku alebo výrazu

@

Reťazec do@kola nájde reťazce dokoladookola.

Ľubovoľný reťazec znakov vrátane medzery a interpunkčných znamienok

*

s * d nájde reťazce sad, sud a spoločný rad.

Použitie kódov pri hľadaní písmen, formátovania, polí alebo špeciálnych znakov

Ak chcete vyhľadať

Zadajte

značka odseku ( Značka odseku )

^p (nedá sa použiť v poli Hľadať, ak je zapnutá možnosť Použiť zástupné znaky) alebo ^13

znak tabulátora ( Znak tabulátora )

^t alebo ^9

znak ASCII

^ nnn, kde nnn je kód znaku.

znak ANSI

^0 nnn, kde 0 je nula a nnn je kód znaku

dlhú pomlčku ( — )

^+

krátku pomlčku ( – )

^=

znak vsuvky

^^

manuálny zlom riadka ( Manuálny zlom riadka )

^l alebo ^11

zlom stĺpca

^n alebo ^14

zlom strany alebo sekcie

^12 (pri nahrádzaní vloží zlom strany)

manuálny zlom strany

^m (ak je zapnutá možnosť Použiť zástupné znaky, vyhľadá alebo nahradí tiež zlomy sekcií)

pevná medzera ( Pevná medzera )

^s

pevný spojovník ( Pevný spojovník )

^~

voliteľný spojovník ( Voliteľný rozdeľovník )

^-

Ak chcete vyhľadať

Zadajte

ľubovoľný znak

^?

ľubovoľnú číslicu

^#

ľubovoľné písmeno

^$

obrázok alebo grafiku (len vložené)

^g

značku poznámky pod čiarou

^f or ^2

značku vysvetlivky

^e

Pole (ak sú zobrazené kódy polí)

^d alebo ^19 alebo ^21

Komentár (keď sú komentáre vnorené)

^a alebo ^5

zlom sekcie

^b

prázdne znaky

^w (ľubovoľná medzera alebo kombinácia obyčajných a pevných medzier a znakov tabulátora)

Ak chcete nahradiť týmto...

Zadajte

Obsah Schránky

^c

Text v poli Hľadať

^&

Hľadanie a nahradenie textu pomocou výrazov (rozšírené)

Mnohé úlohy hľadania a nahrádzania môžete automatizovať vytvorením výrazov zo zástupných znakov. Výrazy sú kombináciou textu a zástupných znakov. Znaky doslovného textu označujú text, ktorý musí byť v cieľovom textovom reťazci prítomný. Zástupné znaky označujú, že text v cieľovom reťazci sa môže líšiť. Môžete napríklad použiť výrazy na nájdenie a odstránenie duplicitných riadkov z veľkej tabuľky alebo transponovanie zoznamu mien (zmeniť ich poradie z „meno, priezvisko“ na „priezvisko, meno“).

Vyskúšajte si to pomocou tejto vzorky. V krokoch z tejto časti sa vysvetľuje spôsob použitia výrazu, ktorým sa transponujú mená. Nezabudnite, že na spúšťanie výrazov sa používa dialógové okno Hľadať a nahradiť. Nezabudnite ani, že ak výraz nefunguje podľa očakávania, môžete zmeny zrušiť stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z a potom skúsiť iný výraz.

 1. Spustite Word a otvorte nový, prázdny dokument.

 2. Skopírujte do dokumentu tieto mená.

  Josh Barnhill

  Dana Hudecová

  Tamara Nagyová

  Daniel Peň

 3. Kliknite na karte Domov v skupine Úpravy na položku Nahradiť a otvorte dialógové okno Hľadať a nahradiť.

  Zvýraznená možnosť Nahradiť na karte Domov

 4. Ak sa začiarkavacie políčko Použiť zástupné znaky nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie možnosti a začiakavacie políčko vyberte. Ak nevyberiete začiarkavacie políčko, Word použije zástupné znaky ako text.

 5. Zadajte tieto znaky do poľa Hľadať. Skontrolujte, či ste pridali medzeru medzi dvoma pármi zátvoriek, a nemáte medzeru na konci.

  (<*>) (<*>)

 6. Do poľa Nahradiť čím zadajte tieto znaky. Skontrolujte, či ste dali medzi čiarku a druhú lomku medzeru.

  \2, \1

 7. Vyberte mená a potom kliknite na položku Nahradiť všetko. Word transponuje mená a oddelí ich čiarkou, takto:

  Barnhill, Josh

  Hudecová, Dana

  Nagyová, Tamara

  Peň, Daniel

Obsah dokumentu určuje do veľkej miery (nie však absolútne) znenie výrazov. V uvedenom príklade obsahuje každá položka (meno) dve slová. Keby položka obsahovala dve slová a iniciály, bolo by potrebné použiť iný výraz.

Pozrime sa podrobnejšie na každý výraz:

Prvý výraz, (<*>) (<*>):

 • Hviezdička (*) vráti celý text v slove.

 • Symboly Menšie ako a Väčšie ako (< >) označujú začiatok a koniec každého slova. Zabezpečujú, aby hľadanie vrátilo jedno slovo.

 • Zátvorky a medzera medzi nimi rozdeľujú slová do samostatných skupín: (prvé slovo) (druhé slovo). Zátvorky označujú aj poradie, v ktorom má hľadanie vyhodnotiť každý výraz.

Inými slovami, výraz znamená: „Nájdi obe slová.“

Druhý výraz, \2, \1:

 • Lomka (\) spolu s číslami predstavuje zástupný objekt. (Lomku môžete použiť aj na nájdenie iných zástupných znakov. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej časti.)

 • Čiarka po prvom zástupnom objekte vloží správne interpunkčné znamienko medzi transponované mená.

Inými slovami, výraz znamená: „Napíš druhé slovo, pridaj čiarku, napíš prvé slovo.“

Nasledujúce príklady predstavujú niekoľko spôsobov používania zástupných znakov a výrazov vo Worde. Ak chcete zobraziť zoznam použiteľných zástupných znakov, pozrite si časť Zástupné znaky pre položky, ktoré chcete nájsť a nahradiť uvedenú vyššie.

Príklad č. 1: Transponovanie mien s iniciálami

Príklad č. 2: Transponovanie dátumov

Príklad č. 3: Pridanie bodiek alebo ich odstránenie z oslovení

Príklad č. 4: Hľadanie duplicitných odsekov alebo riadkov

Príklad č. 1: Transponovanie mien s iniciálami

V tomto príklade sa používa kombinácia zástupných znakov a kódov znakov na transponovanie mien, ktoré obsahujú iniciály. Ak nie ste oboznámení s kódmi znakov, ďalšie informácie získate v časti Použitie kódov pri hľadaní písmen, formátovania, polí alebo špeciálnych znakov uvedenej vyššie.

Pri ďalšom postupe majte na pamäti tieto fakty:

 • Vždy, keď použijete tento výraz s menami, ktoré sa nachádzajú v tabuľke, musíte najskôr konvertovať tabuľku na text.

 • Ak tabuľka obsahuje viac než jeden stĺpec, skopírujte stĺpec obsahujúci mená do prázdneho dokumentu a tam ho skonvertuje na text.

 • Po transponovaní mien skonvertujte text opäť na tabuľku. Potom môžete odstrániť pôvodný stĺpec a nahradiť ho zmenenými údajmi.

Najskôr pripravte vzorové údaje:

 1. Ak ste to ešte neurobili, spustite Word a vytvorte nový, prázdny dokument.

 2. Do dokumentu vložte prázdnu tabuľku. Táto tabuľka má mať 1 stĺpec a 4 riadky.

 3. Skopírujte jednotlivé mená a prilepte každé z nich do prázdnej bunky v tabuľke:

  Joshua Quentin Barnhill
  Dana M. Hudecová
  Tamara K. Nagyová
  Daniel Peň

  Tabuľka by mala vyzerať približne takto:

  Joshua Quentin Barnhill

  Dana M. Hudecová

  Tamara K. Nagyová

  Daniel Peň

 4. Vyberte tabuľku a potom na karte Nástroje tabuľky – Rozloženie v skupine Údaje kliknite na položku Konvertovať na text.

 5. Ako oddeľovač textu vyberte položku Značky odsekov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nasledujúcim krokom je transponovanie mien:

 1. Kliknite na karte Domov v skupine Úpravy na položku Nahradiť a otvorte dialógové okno Hľadať a nahradiť.

 2. Začiarknite políčko Použiť zástupné znaky (možno budete musieť kliknúť na položku Ďalšie možnosti, aby sa začiarkavacie políčko zobrazilo) a do poľa Hľadať zadajte tento výraz:

  (*) ([! ]@)^13

  Skontrolujte, či ste pridali medzeru medzi dvoma pármi zátvoriek a za výkričníkom. Ak nepoznáte znak ^13, v ďalšej časti sa jeho funkcia vysvetľuje.

 3. Do poľa Nahradiť čím zadajte tento výraz:

  \2, \1^p

 4. Vyberte zoznam mien a kliknite na položku Nahradiť všetko. Word transponuje mená a iniciály alebo druhé mená takto:

  Barnhill, Joshua Quentin
  Hudecová, Dana M.
  Nagyová, Tamara K.
  Peň, Daniel

Konverzia zmeneného textu naspäť na tabuľku:

 1. Vyberte zoznam transponovaných mien.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka a potom na položku Konvertovať text na tabuľku.

 3. V dialógovom okne Konvertovať text na tabuľku v časti Oddeľovače textu kliknite na položku Odseky a potom na tlačidlo OK.

Podrobné informácie o transponovaní iniciál

Poďme sa pozrieť na jednotlivé časti výrazu, aby sme zistila, akú majú funkciu. Začnime s výrazom v poli Hľadať.

Celý výraz hľadá dve skupiny vzorov: meno s iniciálou (alebo druhým menom) a priezvisko. (*) nájde všetky mená. Všimnite si, že je za ním medzera.

Táto časť výrazu hľadá priezviská:

([! ]@)^13

Výkričník vylučuje znak uvedený v hranatých zátvorkách. V tomto prípade výraz [! ] znamená „nájsť všetko okrem medzier“. Vďaka nemu sa vynechá medzera pred priezviskami.

Znak @ nájde jeden alebo viacero výskytov predchádzajúceho znaku, takže jednoducho zabezpečuje odstránenie všetkých medzier pred priezviskom.

Potrebujeme vedieť, kde sa končí priezvisko, preto použijeme znak ^13 na nájdenie značky odseku na konci každého riadka. Keďže však nemáme v úmysle značku použiť opakovane, všetko ostatné uzavrieme do zátvoriek.

Môžete to vyskúšať opätovným skopírovaním mien do skúšobného dokumentu (nezabudnite ich oddeliť značkami odseku) a hľadaním pomocou výrazu ([!]@)^13 zadaného do poľa Hľadať. Hľadanie nájde zhodu vo všetkých priezviskách.

Keďže hľadanie začína na začiatku ďalšieho riadka znova, môžeme použiť zástupný znak hviezdičky (*), aby sa našla každá zhoda odtiaľ až po začiatok ďalšieho priezviska.

Keďže medzeru pred priezviskom nechceme použiť opakovane, použijeme zátvorky na jej vylúčenie z dvoch skupín:

(*) ([! ]@)^13

Dôležité: Kód znaku ^13 používajte opatrne. Za normálnych okolností môžete použiť kód znaku ^p, pomocou ktorého môžete hľadať značky odseku. Tento kód však nefunguje pri hľadaní pomocou zástupných znakov. Namiesto toho musíte použiť náhradný kód ^13. Hoci kód znaku ^p pri hľadaní pomocou zástupných znakov nefunguje, používa sa pri nahrádzaní pomocou zástupných znakov, pretože obsahuje informácie o formátovaní, a znak ^13 nie. Okrem toho, k znaku ^13 nie je možné priradiť informácie o štýle. Nesprávne použitie znaku ^13 pri nahrádzaní môže spôsobiť skonvertovanie dokumentu na súbor, ktorý nie je možné naformátovať.

Transpozíciu vykoná výraz „nahradiť“ (\2 \1). Znaky \2, v poli Nahradiť čím obsahujú informáciu, aby hľadanie vypísalo najskôr druhý vzor a pridalo zaň čiarku. Znaky \1^p obsahujú informáciu o tom, kde má hľadanie vypísať prvý vzor a kde po vzore má umiestniť značku odseku.

Príklad č. 2: Transponovanie dátumov

V tomto príklade sa používajú výrazy na konvertovanie dátumov v európskom formáte na dátumy v americkom formáte.

 1. Skopírujte a prilepte do dokumentu tento dátum: 28. máj 2003

 2. Otvorte dialógové okno Hľadať a nahradiť a do poľa Hľadať zadajte tento výraz:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Skontrolujte, či ste vložili medzeru medzi nasledujúcimi začiatočnými a koncovými zátvorkami: 2}) (<[ a *>) ([0.

 3. Do poľa Nahradiť čím zadajte nasledovný výraz:

  \3 \1, \4

  Skontrolujte, či ste vložili medzeru medzi každú množinu znakov.

 4. Kliknite na položku Nahradiť všetko.

  Hľadanie nahradí formát 28. máj 2003 formátom Máj 28, 2003.

Podrobné informácie o transponovaní dátumov

Začneme s výrazom v poli Hľadať. Výraz rozdelí dátumy na štyri rôzne vzory označené zátvorkami. Každý vzor obsahuje súčasti, ktoré môžete nájsť vo všetkých dátumoch v štýle, ktorý ste použili v príklade. Informácie o vzoroch v smere zľava doprava:

 • Rozsah čísel [0-9] zodpovedá jednociferným číslam v prvom vzore. Keďže dátumy môžu pozostávať z dvoch čísel, zadáme hľadaniu pokyn nájsť jednociferné alebo dvojciferné dátumy: {1, 2}. Výsledkom je prvý vzor: ([0-9] {1,2}).

  Radové číslovky tvoria druhý vzor. Radové číslovky majú koncovky „vý“, „hý“, „tí“, „tý“, „ty“ a „my“, ktoré pridáme do rozsahu[výhýtítými]. Keďže radové číslovky vždy obsahujú dve písmená, obmedzíme počítanie písmen číslicou 2: ([výhýtítými]{2}).

 • Ďalej nasleduje medzera, za ktorou sa pridajú explicitné a zástupné znaky, pomocou ktorých sa nájdu názvy mesiacov. Názvy všetkých mesiacov začínajú týmito písmenami: JFMASOND. Nepoznáme počet znakov, ktorý nasleduje po prvom písmene, takže pridáme hviezdičku (*). Zaujíma nás len samotný názov mesiaca, preto použijeme znaky Väčší ako a Menší ako, aby sme obmedzili výsledky na jednotlivé slová. Výsledkom je štvrtý vzor: (<[JFMASOND]*>).

 • Nakoniec nájdeme rok. Použijeme rovnaký rozsah čísel, ale tentoraz obmedzíme počet na štyri znaky ([0-9] {4}).

Všimnite si, že do poľa Nahradiť čím sme napísali len tri zo štyroch vzorov adries. Vynechali sme radové číslovky, pretože vo formáte používanom v USA sa radové číslovky nepoužívajú. Ak chcete ponechať radové číslovky v dátume, zadajte do poľa Nahradiť čím znaky \3 \1\2, \4. V tomto prípade zadáte medzeru za číslicou 3 a za čiarkou, ale nikde inde.

Teraz by sme mohli zistiť, ako narábať s dátumami, kde názov mesiaca nie je vyjadrený slovom, ako napríklad 28/05/03. Hľadať môžete pomocou tohto výrazu:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Nahrádzať môžete pomocou tohto výrazu:

\3/\1/\2

Ak má dátum formát 28/05/2003, v poslednom vzore môžete použiť výraz {4} namiesto výrazu {2}.

Informácie o používaní oddeľovačov v zoznamoch vo výrazoch

V predchádzajúcom príklade sa používa nasledujúci argument na nájdenie jednociferných alebo dvojciferných dátumov: {1, 2}. V tomto prípade dve hodnoty oddeľuje čiarka. Používané oddeľovače v zoznamoch však zodpovedajú miestnym nastaveniam vo Windowse. Ak sa v miestnych nastaveniach nachádza používanie bodkočiarky ako oddeľovača v zoznamoch, musíte ju použiť namiesto čiarok.

Ak chcete zistiť, ktoré oddeľovače v zoznamoch sa nachádzajú v operačnom systéme, postupujte takto:

 1. Otvorte ovládací panel. (Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart vo Windowse a potom vo Windowse 8 a novšom kliknite na položku Ovládací panel. Vo Windowse 7 kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.)

 2. Kliknite na položku Hodiny, jazyk a oblasť.

 3. Kliknite na položku Zmeniť dátum, čas alebo formát čísla a potom na položku Ďalšie nastavenia.

 4. Kliknite na kartu Čísla a potom nájdite položku Oddeľovač v zoznamoch.

Príklad č. 3: Pridanie bodiek alebo ich odstránenie z oslovení

V niektorých krajinách nemajú oslovenia (pán, pani a podobne) bodky. V tomto príklade sa dozviete, ako pridať alebo odstrániť bodku z oslovení. Od tejto chvíle predpokladáme, že viete, ako používať dialógové okno Hľadať a nahradiť.

Pomocou tohto výrazu môžete nájsť oslovenia p (pán, pani) a dr (pán doktor/pani doktorka) bez bodky.

<([DM][ p ]{1,2})( )

Všimnite si, že výraz používa druhý vzor obsahujúci prázdne miesto. Táto medzera by za normálnych okolností nasledovala za oslovením, ak by tam nebola bodka. Týmto výrazom sa pridá bodka:

\1.\2

Ak chcete urobiť opak, hľadajte pomocou tohto výrazu:

<([DM][ p ]{1,2}).

Nahrádzajte pomocou tohto výrazu:

\1

Príklad č. 4: Hľadanie duplicitných odsekov alebo riadkov

Keď sa rozhodnete použiť tento výraz, odporúča sa najskôr zoradiť zoznam a umiestniť duplicitné riadky vedľa seba. Taktiež je potrené odstrániť všetky značky prázdnych odsekov. Inými slovami, ak používate prázdne odseky na oddeľovanie jednotlivých častí textu, ako v tomto príklade:

Joshua Quentin Barnhill¶

Joshua Quentin Barnhill¶

Dana M. Hudecová¶

budete musieť odstrániť tieto odseky, napríklad takto:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Dana M. Hudecová¶

Na odstránenie prázdnych odsekov môžete použiť metódu podľa vlastného výberu, ale my ponúkame jednu, ktorá hľadá dva za sebou nasledujúce znaky odsekov. Hľadajte pomocou tohto výrazu (znak @ zopakuje operáciu hľadania a nahradenia a odstráni všetky prázdne riadky):

(^13)\1@

Výsledky nahraďte týmto výrazom:

^p

Teraz sa pozrime na spôsoby nahradenia textu. Tento výraz nájde všetky po sebe nasledujúce identické odseky:

(*^13)\1

Tento výraz nájde aj dlhší opakujúci sa text, ktorý je ukončený značkou odseku. Napríklad použite tento výraz v nasledujúcom zozname:

Joshua Quentin Barnhill¶
Dana M. Hudecová¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Dana M. Hudecová¶
Tamara K. Nagyová¶

Hľadanie nájde prvé štyri riadky a zastaví sa len po zmene celkového vzorca. Ak použijete výraz v tomto zozname:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill
Dana M. Hudecová¶
Dana M. Hudecová¶

výraz nájde len prvé dva odseky. 

AK chcete nájsť väčší počet identických položiek, pridajte viac zástupných znakov. Napríklad tento výraz nájde tri za sebou idúce identické odseky:

(*^13)\1\1

To isté je možné dosiahnuť aj použitím zátvoriek. Nasledujúce príklady nájdu dva a tri identické odseky:

(*^13){2} (*^13){3}

Alebo môžete nájsť dva alebo tri identické odseky:

(*^13){2,3}

Taktiež môžete nájsť dva alebo viac identických odsekov:

(*^13){2,}

Môžete nahradiť ľubovolný z týchto výrazov nasledujúcim reťazcom:

\1

Ak je potrebné nahradiť všetky duplicitné odseky v dokumente, môžete zopakovať hľadanie a nahradenie, alebo môžete pridať zástupný znak @ a výraz zopakujte operáciu za vás:

(*^13)\1@

Túto metódu môžete použiť aj na nahradenie duplicitných riadkov v tabuľke. Ak to chcete urobiť, najprv odstráňte všetky zlúčené bunky a potom zoraďte tabuľku tak, aby sa duplicitné bunky umiestnili vedľa seba. Ďalším krokom je konverzia tabuľky na text. (V ponuke Tabuľka ukážte na položku Konvertovať a potom kliknite na položku Tabuľka na text. Keď sa zobrazí výzva, použite oddeľovač kariet.) Po vykonaní nahradení skonvertujte text naspäť na tabuľku.

Ďalšie príklady

Ďalšie príklady o používaní výrazov vo Worde nájdete v téme Hľadanie a nahrádzanie znakov pomocou zástupných znakov na lokalite MVP FAQ.

Pozrite tiež

Konfigurácia alebo vypnutie automatického formátovania textu (Automatický formát)

Odstránenie čísel strán

Odstránenie strany vo Worde

Vkladanie symbolov

Hľadanie a nahradenie textu alebo formátovania vo Worde pre Mac

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×