Hľadanie údajov v aplikácii Accessu

Údaje sú zbytočné, pokiaľ ich nedokážete nájsť vtedy, keď ich potrebujete. Preto accessové aplikácie poskytujú niekoľko spôsobov na priblíženie potrebných údajov. Tieto nástroje na hľadanie a filtrovanie sa pridávajú automaticky pri vytvorení accessovej aplikácie.

Poznámka : Tento článok sa nevzťahuje na počítačové databázy Accessu. Ďalšie informácie o vytváraní formulárov v počítačových databázach nájdete v téme Vytvorenie formulára v Accesse.

Hľadanie údajov v zobrazení zoznamu

Zobrazenie zoznamu sa vytvorí automaticky po pridaní ľubovoľnej tabuľky do aplikácie. Ak chcete otvoriť toto zobrazenie, prejdite do aplikácie pomocou prehliadača a v selektore zobrazenia kliknite na položku Zoznam (pokiaľ ste nepremenovali popis zobrazenia). Ďalšie informácie o pridávaní tabuliek do aplikácií nájdete v téme Vytvorenie accessovej aplikácie. Ďalšie informácie o práci so zobrazeniami zoznamu nájdete v téme Použitie zobrazenia zoznamu v accessovej aplikácii.

V zobrazeniach zoznamu zobrazujúcich veľký počet záznamov môže byť ťažké nájsť konkrétny záznam, a preto túto úlohu uľahčuje funkcia vyhľadávacieho poľa. Každé zobrazenie zoznamu predvolene obsahuje vyhľadávacie pole tak, ako je znázornené tu:

Predvolené vyhľadávacie pole vo formulári Podrobnosti zoznamu.

Do poľa zadajte niekoľko znakov, stlačte Enter a aplikácia okamžite zoznam vyfiltruje tak, že bude obsahovať iba položky s týmito hľadanými znakmi.

Príklad hľadania pre znaky „ad“;

V tomto príklade sa po zadaní znakov „ad“ vyhľadajú položky „Adina“, „Traders” a „Mahadevan“. Access vyhľadáva vo viacerých poliach. V tomto príklade našiel Access hľadanú hodnotu v poliach Meno, Spoločnosť a Priezvisko v 3 rôznych položkách.

Kliknutím na tlačidlo x vo vyhľadávacom poli sa vrátite k zobrazeniu bez filtra. Pri zobrazovaní záznamov v zobrazení zoznamu zadajte lomku (/) ako klávesovú skratku na presun zamerania do vyhľadávacieho poľa.

Poznámka : Ak máte v zobrazení zoznamu vyhľadávacie polia, ktoré hľadajú svoje hodnoty v iných tabuľkách, pri použití vyhľadávacieho poľa Access vyhľadáva v zobrazených hodnotách vyhľadávacích polí namiesto uložených súvisiacich hodnôt identifikácie.

Tip : Ak máte na polia v zobrazení zoznamu viazané nejaké ovládacie prvky a vlastnosť ovládacieho prvku Viditeľné je nastavená na možnosť Skryté, Access počas hľadania nepoužíva hodnoty v týchto ovládacích prvkoch. Access hľadá len hodnoty zobrazené v ovládacom prvku zoznam a viditeľné ovládacie prvky v zobrazení. Ak chcete z hľadania vylúčiť polia, skryte tieto ovládacie prvky s použitím vlastnosti Viditeľné.

Pri zadaní kritéria hľadania do vyhľadávacieho poľa Access predvolene hľadá vo všetkých viditeľných poliach v zobrazení zoznamu. Hľadanie vo vyhľadávacom poli môžete spresniť tak, aby sa hľadalo len jedno pole namiesto všetkých viditeľných polí. Dosiahnete to tak, že zadáte názov poľa, potom dvojbodku a nakoniec kritériá hľadania. Ak by ste v predchádzajúcom príklade chceli napríklad hľadať len znaky „ad“ v poli Spoločnosť, do vyhľadávacieho poľa by ste zadali príkaz Spoločnosť:ad a potom stlačili Enter. V tomto prípade bude Access hľadať len v údajoch v poli Spoločnosť a vráti jeden záznam, ktorého názov spoločnosti zodpovedá hľadaniu – záznam Northwind Traders.

Tip : Ak názov poľa obsahuje medzery, názov poľa vo vyhľadávacom poli uzavrite do úvodzoviek. Ak je názov poľa napríklad Názov spoločnosti a chcete hľadať len tomto jednom poli, do vyhľadávacieho poľa zadajte "Názov spoločnosti":northwind.

Pri navrhovaní zobrazenia zoznamu Access nezobrazuje vyhľadávacie pole v mriežke návrhu. Vyhľadávacie pole sa zobrazí len v module runtime vo webovom prehliadači. Vyhľadávacie pole nemožno odstrániť ani skryť a je súčasťou ovládacieho prvku zoznam v zobrazení zoznamu a súhrnnom zobrazení. Vyhľadávacie pole si zachováva rovnakú šírku ako ovládací prvok zoznam, takže ak v zobrazení zmenšíte alebo zväčšíte šírku ovládacieho prvku zoznam, Access podľa toho zmenší alebo zväčší šírku vyhľadávacieho poľa.

Hľadanie údajov v zobrazení Súhrn

Zobrazenie Súhrn zoskupuje položky podľa hodnoty, napríklad podľa stavu úlohy:

Vyhľadávacie pole v súhrnnom zobrazení.

Súhrnné zobrazenia obsahujú rovnaký typ vyhľadávacieho poľa ako zobrazenia zoznamu, ale jeho možnosti filtrovania sú obmedzené len na zoznam hneď pod ním a nevzťahujú sa na podrobné informácie vpravo. Aj napriek tomu je to skvelý spôsob na vyhľadanie potrebnej skupiny v prípade, že máte v súhrnnom zobrazení zobrazených veľa skupín.

Hľadanie údajov v údajovom zobrazení

Podobne ako zobrazenie zoznamu, aj údajové zobrazenie sa vytvorí automaticky pre všetky tabuľky, ktoré pridáte do aplikácie, a k dispozícii je po kliknutí na položku Údajový hárok v selektore zobrazení (pokiaľ ste nepremenovali popis zobrazenia) v prehliadači. Údajové zobrazenia neobsahujú vyhľadávacie pole ako vyššie uvedené zobrazenia, ale poskytujú funkcie filtrovania podobné tým, ktoré nájdete v tabuľkovom programe alebo formulári údajového hárka počítačovej databázy Accessu. Ďalšie informácie o údajových zobrazeniach v accessových aplikáciách nájdete v téme Vytvorenie webového údajového zobrazenia.

Podržte ukazovateľ myši nad hlavičkou stĺpca, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu a kliknutím na možnosť môžete zoznam zoradiť alebo filtrovať.

Použitie filtra v poli Termín splnenia v údajovom hárku.

Výberom ďalších možností zo zoznamu môžete do filtra stĺpca pridať ďalšie hodnoty. Vedľa vybratých hodnôt sa zobrazia značky začiarknutia.

Rozbaľovací zoznam v údajovom hárku s vybratými viacerými hodnotami.

Ak chcete odstrániť filter z niektorého stĺpca, kliknite v zozname možností na položku Vymazať filter.

Tip :  Pomocou funkcie prehliadača „hľadať na strane“ môžete v údajovom zobrazení rýchlo nájsť požadované údaje. Napríklad v Internet Exploreri stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F, zadajte hľadaný text alebo číslo a potom kliknutím na položky Predchádzajúca alebo Nasledujúca prechádzajte cez vyhľadané hodnoty.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×