Funkcie pre jazyky so smerom písma sprava doľava

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Microsoft Office podporuje možnosti a funkcie zápisu sprava doľava pre jazyky, ktoré pri zadávaní, úpravách a zobrazovaní textu pracujú v prostredí so zápisom textu sprava doľava alebo kombinovanom zápise sprava doľava a zľava doprava. V tomto kontexte slovné spojenie jazyky so zápisom v smere sprava doľava označuje všetky systémy písania, v ktorých sa píše sprava doľava. Patria sem jazyky, v ktorých sa tvar znakov mení podľa kontextu, ako je arabčina, aj jazyky bez tejto vlastnosti. Na zápis v smere sprava doľava môžete zmeniť celé zobrazenie alebo len zápis obsahu jednotlivých súborov.

Ak počítač nemá jazyky so zápisom sprava doľava verziu balíka Office, musíte nainštalovať príslušný jazykový balík. Tiež musí byť nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows, so zápisom sprava doľava podporujú a povoliť jazyk klávesnice pre jazyk sprava doľava, ktorý chcete použiť.

Použitie funkcií sprava doľava v Microsoft Office alebo dokonca správne zobraziť skripty sprava doľava, až po Pridanie vstupného jazyka v systéme Windows a Zapnutie rozloženia klávesnice pre požadovaný jazyk sprava doľava.

Ak používate Windows XP, musíte najskôr prejdite na domovskú stránku ovládací panel v Windows XP nainštalovať vyžaduje Microsoft Windows zložité skripty. Po inštalácii softvéru zložité písma, pridanie jazyka klávesnice. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie systému Windows XP pre viaceré jazyky.

V závislosti od toho, ako chcete na prispôsobenie počítača, môžete použiť jeden jazyk obrazovky (ponúk, dialógových okien a sprievodcov), a zadajte v inom jazyku, podľa potreby. Ak chcete písanie v jazyku sprava doľava aj ponuky a Pomocníka online v či jazyka, môžete nastaviť Office zobrazenia, aby tento preferovaný jazyk. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie jazyka alebo nastavenie jazykových predvolieb balíka Office.

Niekoľko funkcií sprava doľava v programoch Office používa jazyk zobrazenia na určenie rozloženia obrazovky smer a zarovnanie textu v dialógových oknách. Keď určíte jazyka zobrazenia používateľa sprava doľava v dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office, usporiadanie ponúk, dialógových okien a sprievodcov sú sprava doľava, ale Microsoft Windows nastavenia zostali zľava doprava.

Ak je ako jazyk zobrazenia v balíku Office (no nie v systéme Windows) vybratá napríklad arabčina, vidíte nasledujúce zobrazenie:

Arabský jazyk používateľského rozhrania

Hoci sú ponuky zobrazené sprava doľava, záhlavie okna zostáva v slovenčine a tlačidlá Zavrieť, MinimalizovaťMaximalizovať zostávajú v pravom hornom rohu, tak ako v rozhraní zľava doprava. Ak by bolo používateľské rozhranie systému Windows nastavené pre jazyk so zápisom sprava doľava, jazyk záhlavia okna by sa tiež preložil a tlačidlá Zavrieť, MinimalizovaťMaximalizovať by boli v ľavom hornom rohu.

Ak pracujete hlavne v jazyku so zápisom zľava doprava, ale niekedy potrebujete vložiť text v jazyku so zápisom sprava doľava, ako jazyk zobrazenia si vyberte slovenčinu a v prípade potreby budete môcť vo väčšine programov balíka Office písať aj v jazyku so zápisom sprava doľava. Na to je potrebné v oblasti úprav nastaviť text, odrážky a číslovanie so zápisom sprava doľavazapnúť rozloženie klávesnice.

Smer textu môžete zmeniť z prostredia programu balíka Microsoft Office tak, že na karte Domov v skupine Odsek kliknete na tlačidlo odseku Sprava doľava (táto možnosť sa zobrazí, len ak je jazyk so zápisom sprava doľava zapnutý). Aj keď zmeníte zobrazenie tak, aby sa zobrazovalo v jazyku so zápisom sprava doľava, musíte mať zapnutý príslušný jazyk klávesnice, aby ste mohli v danom jazyku zadávať text.

Ak ako obvyklý jazyk zobrazenia používate slovenčinu a chcete ju zmeniť na niektorý arabský dialekt, postupujte takto:

 1. Otvorte súbor programu balíka Office, napríklad dokument programu Word.

 2. Na karte Súbor vyberte položky Možnosti > Jazyk.

 3. V dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office vyberte v zozname Jazyk úprav požadovaný arabský dialekt a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. V tabuľke Výber jazykov úprav skontrolujte, či je zvýraznený nový pridaný arabský dialekt, a potom kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

  Dôležité :  Keď nový priradený jazyk úprav nastavíte ako predvolený, predvolí sa pre všetky programy balíka Microsoft Office.

Ak chcete zadať pomocou natívnu klávesnicu pre určitý jazyk, musíte nainštalovať príslušný jazykový balík pre daný jazyk. Je potrebné pridať aj príslušné rozloženie klávesnice. Po pridaní rozloženie klávesnice pre iný jazyk a výberom položky panel jazykov sa ukotvený na paneli úloh, indikátor jazyka sa zobrazí na paneli úloh Obrázok panela jazykov a zobrazí aktuálny jazyk klávesnice. Indikátor jazyka pre arabčinu je napríklad Indikátor arabského klávesnice .

Poznámka : Panel jazykov sa zobrazí automaticky, ak v systéme Microsoft Windows pridáte v dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky minimálne jeden ďalší jazyk klávesnice okrem angličtiny.

 • Ak chcete zobraziť panel jazykov, keď sa na paneli úloh zobrazuje indikátor jazyka, kliknite na indikátor jazyka a potom kliknite na položku Zobraziť panel jazykov.

 • Ak chcete zobraziť indikátor jazyka na paneli úloh, keď sa zobrazuje panel jazykov, kliknite na tlačidlo Minimalizovať.

 • Ak chcete vybrať iný jazyk klávesnice, kliknite na názov aktuálneho jazyka (na paneli jazykov) alebo na indikátor jazyka a potom kliknite na názov požadovaného jazyka.

Pokyny na zapnutie určitého jazyka klávesnice nájdete v téme povolenie alebo zmena jazyka rozloženia klávesnice.

Podľa toho, ktoré jazyky potrebujete, môžete zadať text použitím mapy znakov alebo kódov znakov ASCII. Návod na automatické vkladanie kódov znakov ASCII použitím galérie symbolov nájdete v téme Vkladanie symbolov.

Ak chcete zadať len krátky text v inom jazyku a nechcete prepnúť klávesnicu, na zadanie textu môžete použiť mapu znakov. Mapa znakov je súčasťou príslušenstva systému Microsoft Windows. Môžete vybrať znak z niektorej stránky písiem jazyka so zápisom sprava doľava alebo zľava doprava, skopírovať ho do Schránky a potom vložiť znak do dokumentu. Ďalšie informácie o používaní mapy znakov na zadávanie textu nájdete v téme Používanie špeciálnych znakov (mapa znakov).

Smer textu je smer čítania, zarovnanie a celkové rozloženie prvkov na obrazovke. Ak sa v jednej vete, odseku alebo ovládacom prvku použije text so zápisom sprava doľava aj zľava doprava, kombinovaný text sa označuje ako zmiešaný.

Keď je v programe balíka Office nastavené a zapnuté zobrazenie prostredia textu so zápisom sprava doľava, vzhľad kurzora sa mení: môže označovať spustiť Kurzor zľava doprava zľava doprava, Kurzor, ktorá označuje zľava doprava spustiť alebo homogénny text sprava doľava Kurzor sprava doľava . Kurzor sa môže pohybovať v smere rozpoznaného jazyka (logický pohyb) alebo sa môže presúvať na ďalší vizuálne susediaci znak (vizuálny pohyb).

Keď je zapnutý jazyk so zápisom zľava doprava aj jazyk so zápisom sprava doľava, vo väčšine programov balíka Office sa na páse s nástrojmi zapnú tlačidlá odseku Zľava dopravaSprava doľava. Kliknutím na tieto tlačidlá môžete zmeniť smer textu pri písaní a zarovnávaní textu.

Poznámka :  V programe Microsoft OneNote sú tlačidlá Zľava dopravaSprava doľava k dispozícii po kliknutí na šípku Zarovnanie odseku.

Text v bunke alebo poli je možné zarovnať doľava, na stred alebo doprava. V niektorých programoch (napríklad Access a Excel) môže mať text tiež smer zápisu podľa kontextu.

Keď je vybratá možnosť Smer textu podľa kontextu, text a čísla sa zarovnávajú v súlade s jazykom znaku, ktorý bol zadaný ako prvý. Ak je napríklad prvý znak zadaný v jazyku so zápisom sprava doľava, text v bunke alebo poli bude zarovnaný doprava. Ak je prvý znak zadaný v jazyku so zápisom zľava doprava, text bude zarovnaný doľava. Možnosť Smer textu podľa kontextu môžete prepísať a v jednotlivých objektoch prepnúť na smer textu doľava, na stred alebo doprava.

Veľa programov s funkciami zápisu sprava doľava a programov s kombinovanými funkciami zápisu sprava doľava a zľava doprava používa kontextové pravidlá, podľa ktorých sa riadi smer textu a smer čítania textu. Polia, zoznamy a ďalšie prvky určujú kontextové pravidlá pre text, ktorý obsahujú.

Kontextové pravidlá pre smer čítania a zápisu textu sú nasledovné:

 • Ak je prvý pevný znak v jazyku písanom zľava doprava, smer čítania je tiež zľava doprava a text je zarovnaný doľava.

 • Ak je prvý pevný znak v jazyku písanom sprava doľava, smer čítania je tiež sprava doľava a text je zarovnaný doprava.

 • Ak sú zadané iba neutrálne znaky, smer čítania aj smer textu sa budú riadiť podľa smer odseku (ten môže byť zľava doprava alebo sprava doľava), kým nie je zadaný prvý pevný znak.

Pri každej zmene prvého pevného znaku z jazyka so zápisom zľava doprava na jazyk so zápisom sprava doľava a naopak sa rovnako zmenia aj smer čítania a smer zarovnania.

V programe Word a ďalších programoch na spracovanie textu je možné vyberať, vyhľadávať a nahradzovať jednotlivé diakritika a jednotlivé znaky arabského písma bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú spojené. Každé spojenie alebo diakritické znamienko sa považuje za samostatnú jednotku slova v jazyku so zápisom sprava doľava.

Nasledujúci príklad znázorňuje výber arabského slova, ktoré obsahuje spojenie troch znakov (postupný výber jednotlivých znakov).

Slovo s jedným vybratým spojením

Slovo s dvoma vybratými spojeniami

Slovo s tromi vybratými spojeniami

Súbory môžete uložiť vo formáte HTML s cieľom umiestniť ich na web so smerom sprava doľava alebo zľava doprava. Webové stránky v smere sprava doľava sú označené štandardným atribútom HTML DIR v súbore HTML. Ak používaný webový prehliadač rozpoznáva atribút DIR, stránka sa zobrazí v smere sprava doľava. Ak sa atribút DIR nerozpozná, stránka sa zobrazí v smere zľava doprava.

Tip : Ak chcete zobrazovať webové stránky sprava doľava, používajte prehliadač, ktorý rozpoznáva atribút DIR, ako je napríklad Microsoft Internet Explorer 3.02 Middle East a novšie verzie, Microsoft Internet Explorer 4.01 pre komplexné skripty alebo Microsoft Internet Explorer 5 a novšie verzie.

Zoraďovanie sprava doľava sa používa tam, kde je to možné. Týka sa to zoznamov údajov v zobrazení tabuľky, zobrazení vizitiek, zobrazení ikon, ďalej zoznamov s možnosťami zoskupovania, zoznamov kontaktov, zoznamov priečinkov a zoznamov adries.

Poznámka :  Niektoré zobrazenia na serveri nemusia zoradiť údaje podľa zoradenia sprava doľava, pretože dodržiavajú zoradenie podporované na serveri.

Indické jazyky, ako je napríklad bengálčina, gudžarátčina, hindčina, kannadčina, malajálamčina, maráthčina, pandžábčina, tamilčina a telugčina, nemusia byť kompatibilné s každou možnosťou vyhľadávania v balíku Microsoft Office. Napríklad možnosti Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená a Hľadať iba celé slová nie je možné použiť pri zápise textu v týchto jazykoch. Tieto možnosti je však možné použiť na vyhľadanie zhodných znakov latinky v rovnakom dokumente.

Jazyky so smerom písma sprava doľava

Hľadanie a nahradenie funkcie Hľadať text v poradí, v ktorom sa zadáva text do poľa Hľadať namiesto poradie, v ktorom sa zobrazuje. Preto môžete vyhľadávať reťazce textu sprava doľava, bez ohľadu na to smer odseku. Môžete tiež vyhľadávať zhodu znaky alebo bez kashida (iba pre arabčinu), alef hamza (iba arabčina) alebo diakritika, ako napríklad hebrejčina niqqud. Zoznam kódov znakov ASCII a Unicode nájdete v téme Vloženie ASCII alebo Unicode latinku symbolov a znakov.

Indické jazyky

Indické jazyky, ako je napríklad bengálčina, gudžarátčina, hindčina, kannadčina, malajálamčina, maráthčina, pandžábčina, tamilčina a telugčina, nemusia byť kompatibilné s každou možnosťou vyhľadávania v balíku Microsoft Office. Napríklad možnosti Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená a Hľadať iba celé slová nie je možné použiť pri zápise textu v týchto jazykoch. Tieto možnosti je však možné použiť na vyhľadanie zhodných znakov latinky v rovnakom dokumente.

Jazyky juhovýchodnej Ázie

Jazyky juhovýchodnej Ázie, ako je napríklad thajčina a vietnamčina, nemusia byť kompatibilné s každou možnosťou vyhľadávania, ktorá je k dispozícii v balíku Microsoft Office. Napríklad možnosti Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená a Hľadať iba celé slová nie je možné použiť v texte so znakmi jazyka juhovýchodnej Ázie. Tieto možnosti je však možné použiť na vyhľadanie zhodných znakov latinky v rovnakom dokumente.

Programy balíka Microsoft Office podporujú nasledovné kódové stránky, ktoré sú k dispozícii pre používateľov arabských, hebrejských a zmiešaných textov:

Arabčina

Každá kódová stránka je označená jednoznačným číslom kódovej stránky. Kódová stránka (CP) pre arabčinu je CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Daríjčina, paštčina, perzština, ujgurčina a urdčina používajú rovnaké kódové stránky ako arabčina.

Hebrejčina

Každá kódová stránka je označená jednoznačným číslom kódovej stránky. Kódová stránka (CP) pre hebrejčinu je CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidiš používa rovnakú kódovú stránku ako hebrejčina.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×