Funkcie na zjednodušenie ovládania v Office Online

Office Online sa spúšťa vo webovom prehliadači a funguje trochu inak ako počítačové programy balíka Office, ktoré pravdepodobne poznáte. Ak chcete vykonať úpravy, treba napríklad prepnúť zo zobrazenia na čítanie do zobrazenia na úpravy. Keď vytvoríte nový dokument, programy služby Office Online sa otvoria v zobrazení na úpravy. Ak však otvoríte súbor (napríklad použitím prepojenia), programy služby Office Online sa otvoria v zobrazení na čítanie. Zobrazenie na úpravy prepnete stláčaním klávesu Tab, až kým sa nezobrazí príkaz Upraviť a následným výberom príkazu na úpravu.

Niekoľko ďalších rozdielov, ktoré treba mať na pamäti:

  • Programy služby Office Online nevyužívajú prístupové klávesy, preto stlačenie a podržanie klávesu Alt nevykoná žiadnu úlohu.

  • na pohyb medzi pásom s nástrojmi príkazov a obsahom dokumentu použite namiesto klávesu F6 kombináciou klávesov Ctrl + F6.

Obsah tohto článku

Dostupné zobrazenia v programoch Word Online a PowerPoint Online

Klávesové skratky

Používanie čítačiek obrazovky

Ďalšie informácie

Dostupné zobrazenia v programoch Word Online a PowerPoint Online

Word Online    Ak chcete vytvoriť zobrazenie dokumentov v PDF formáte, ktoré je dostupné pre čítačky obrazoviek, otvorte dokument v zobrazení na čítanie a stláčajte kláves Tab, až kým sa nezobrazí príkaz Zobraziť dokument v režime jednoduchšieho prístupu. Potom stlačte kláves Enter.

PowerPoint Online   Ak chcete zobraziť prezentácie vo formáte, ktorý je dostupný pre čítačky obrazoviek, otvorte prezentáciu v zobrazení na čítanie a kliknite na položky Súbor > Pomocník > Režim so zjednodušeným ovládaním. (V SharePointe 2010 kliknite na položku Súbor, stlačte kláves Enter a potom stlačením klávesu so šípkou nadol prejdite na príkaz Zobrazenie prehľadu. Potom stlačte kláves Enter.)

Klávesové skratky

Mnohé z funkcií a príkazov sú dostupné priamo pomocou klávesnice. Stláčaním klávesu Tab a kombinácie klávesov Shift + Tab sa môžete smerom dopredu a dozadu posúvať na jednotlivé prvky na stránke. Existujú aj klávesové skratky pre množstvo príkazov. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach:

Klávesové skratky v programe Word Online
Klávesové skratky v programe Excel Online
Klávesové skratky v programe PowerPoint Online
Klávesové skratky v programe OneNote Online

Používanie čítačiek obrazovky

Uvádzame niekoľko tipov použitia rozličných čítačiek obrazovky v Office Online.

JAWS    Stlačením kombinácie klávesov Insert + Z vypnete režim kurzora Virtuálny počítač.

Windows Eyes    Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + A vypnete režim prehľadávania.

Windows Moderátor    Tipy a triky pre používanie Moderátora nájdete v téme Používanie Windows Moderátora vOffice Online.

Ďalšie informácie

Informácie o funkciách zjednodušenia ovládania vášho prehliadača nájdete na webovej lokalite svojho prehliadača.

Webová lokalita Microsoft Accessibility poskytuje ďalšie informácie o pomocných technológiách pre ľudí s postihnutím. K dispozícii je bezplatný elektronický bulletin, ktorý poskytuje najnovšie informácie súvisiace so zjednodušením ovládania v produktoch spoločnosti Microsoft. Ak sa chcete prihlásiť na odber, navštívte lokalitu Bezplatné prihlásenie na odber bulletinu o najnovších informáciách o zjednodušení ovládania.

Platí pre: Office 365 End User, Excel Online, OneNote Online, Word Online, PowerPoint Online, Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk