Funkcie na zjednodušenie ovládania

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na lokalitách Microsoft Office SharePoint Server 2007 alebo Microsoft Office Forms Server 2007 je možné vykonávať väčšinu úloh pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania, napríklad pomocou klávesových skratiek. Okrem funkcií a pomôcok na zjednodušenie ovládania v systéme Microsoft Windows existujú funkcie opísané v tomto článku, ktoré ľudom s postihnutím uľahčujú prístup na lokality.

Poznámka: Informácie v tejto téme sa vzťahuje iba na používateľov, ktorí získavajú licencie na produkty spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch. Ak ste získali tento produkt mimo územia USA, váš balík obsahuje kartu s informáciami Pobočková Microsoft technickej podpory služieb telefónne čísla a adresy. Môžete kontaktovať pobočku spoločnosti zistiť, či typ produkty a služby tu opísané sú k dispozícii vo vašej oblasti. Ďalšie informácie, ktoré sú k dispozícii v iných jazykoch vrátane japončiny a francúzštiny, v téme http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

Obsah tohto článku

Režim jednoduchšieho prístupu

Klávesové skratky

Navigácia

Nadpisy

Obrázky, alternatívny text a nastavenia zobrazenia

Pomocou nástrojov na zjednodušenie ovládania

Použitie Pomocník

Funkcie webového prehliadača

Ďalšie informácie o zjednodušení ovládania

Režim jednoduchšieho prístupu

Na lokalite Office SharePoint Server 2007 alebo Office Forms Server 2007 je väčšina prvkov používateľského rozhrania, napríklad prepojenia, ovládacie prvky formulára a tlačidlá, navrhnutých tak, aby aktívne používali súčasť MSAA. MSAA umožňuje používateľom s postihnutím pracovať s obsahom prostredníctvom nástrojov zjednodušenia ovládania, ako sú napríklad čítač obrazovky, zariadenie, ktoré používa elektronicky vytvorenú reč alebo Braillovo písmo na popis prvkov, ktoré slabozrakí alebo nevidiaci používatelia na obrazovke počítača alebo na webovej lokalite nevidia. Keďže niektoré vlastné prvky používateľského rozhrania nepoužívajú vlastnosti MSAA, môžete režim jednoduchšieho prístupu zapnúť. Tento režim poskytuje vlastné ovládacie prvky, ktoré sú ekvivalentom štandardných ovládacích prvkov HTML. Používatelia nástrojov na zjednodušenie ovládania potom môžu pracovať s vlastnými ovládacími prvkami.

Poznámka: Režim jednoduchšieho prístupu nepovoľuje náhradné verzie každého prvku používateľského rozhrania. Ak niekto z vašej organizácie napríklad prispôsobí lokalitu SharePoint tak, že pridá vlastný ovládací prvok, zapnutie režimu jednoduchšieho prístupu automaticky nevytvorí náhradnú verziu tohto ovládacieho prvku.

Režim jednoduchšieho prístupu zapnete alebo vypnete stlačením klávesu TAB ihneď po aktivovaní stránky v prehľadávači. Stláčajte kláves TAB dovtedy, kým sa nezobrazí prepojenie Zapnúť režim jednoduchšieho prístupu alebo Vypnúť režim jednoduchšieho prístupu. Aj keď je prepojenie na zapnutie režimu jednoduchšieho prístupu prvým prvkom v poradí prvkov, t. j. prvá možnosť, s ktorou na stránke pracujete, na aktivovanie tejto funkcie bude možno potrebné stlačiť kláves TAB viackrát. Môže to byť spôsobené tým, že na začiatku boli aktivované ponuky alebo panely s nástrojmi prehľadávača. Režim jednoduchšieho prístupu zmení spôsob zobrazenia obsahu stránky pre vás, ale nie pre ostatných používateľov lokality. Keďže je to miestne nastavenie, nikto okrem vás nevie, že ste toto nastavenie zapli. Režim jednoduchšieho prístupu ostáva zapnutý dovtedy, kým ho nevypnete, alebo kým nezatvoríte prehľadávač. Režim jednoduchšieho prístupu umožňuje zobrazovanie nasledujúcich položiek spôsobom, ktorý ich optimalizuje na prácu s nástrojmi na zjednodušenie ovládania, napríklad s čítačmi obrazovky:

 • Ponuky.    Namiesto zobrazenia rozbaľovacej ponuky s možnosťami pre súbory v knižnici dokumentov sa otvorí nové okno prehľadávača, ktoré obsahuje všetky položky ponuky v tvare hypertextových prepojení. Tento formát dokážu nástroje na zjednodušenie ovládania jednoduchšie interpretovať.

 • Optimalizované polia.    Niektoré polia sa v nástrojoch na zjednodušenie ovládania ťažko interpretujú. Keď je zapnutý režim jednoduchšieho prístupu, tieto polia sú nahradené poľami, ktoré sú optimalizované pre nástroje na zjednodušenie ovládania. Niektoré zoznamy SharePoint napríklad podporujú rozšírené textové polia, ktoré používateľom umožňujú pridávať formátovaný text, obrázky, tabuľky a hypertextové prepojenia. Spôsob, akým sa tieto polia zobrazujú v prehľadávači, spôsobuje, že ich niektoré nástroje na zjednodušenie ovládania nedokážu prečítať. Keď je zapnutý režim jednoduchšieho prístupu, tieto polia sú nahradené štandardnými textovými poľami, ktoré sú kompatibilné s nástrojmi na zjednodušenie ovládania.

  V režime jednoduchšieho prístupu sú okrem rozšírených textových polí nahradené aj niektoré iné typy polí.

  Zoznam polí a náhradných polí v režime jednoduchšieho prístupu

  Pole v štandardnom režime

  Náhradné pole v režime jednoduchšieho prístupu

  Rozšírené textové pole

  Textové pole s viacerými riadkami.

  Súhrnné grafy (pre dotazníky)

  Tabuľka s hlavičkami tabuľky.

  Ganttov graf (v zozname projektov)

  Tabuľka s hlavičkami tabuľky.

  Tabuľka s hlavičkami sa zobrazuje aj pod Ganttovým grafom v štandardnom režime.

  Výber kontaktov

  Textové pole.

Poznámka: Režim jednoduchšieho prístupu neobmedzuje funkčnosť, ale naopak, umožňuje alternatívne metódy zobrazovania prvkov stránok tak, aby boli kompatibilné s nástrojmi na zjednodušenie ovládania.

Na začiatok stránky

Klávesové skratky

Mnohé funkcie, ktoré nie sú k dispozícii priamo pomocou klávesnice. Môžete stlačiť kláves TAB a SHIFT + TAB na presun dopredu a dozadu medzi prvkami na ľubovoľnej strane. Klávesové skratky môžete nájsť aj pre množstvo príkazov. Ďalšie informácie nájdete v téme Klávesové skratky.

Na začiatok stránky

Navigácia

Prvky stránky a navigácie na lokalite sú zoradené podľa logického a intuitívneho poradia. Poradie prvkov je poradím, v ktorom presúvate aktiváciu z jedného prvku používateľského rozhrania na ďalší stláčaním klávesu TAB. Okrem toho, prvými dvoma možnosťami v poradí prvkov sú dve dôležité prepojenia: Zapnúť režim jednoduchšieho prístupu a Prejsť na hlavný obsah. Ak chcete zapnúť režim jednoduchšieho prístupu, môžete to urobiť stlačením klávesu TAB po aktivácii stránky v prehľadávači. Ak chcete preskočiť opakujúce sa navigačné prepojenia a prejsť priamo do oblasti hlavného obsahu na stránke, stláčajte kláves TAB dovtedy, kým sa nezobrazí prepojenie Prejsť na hlavný obsah.

Stránky na lokalite Office SharePoint Server 2007 alebo Office Forms Server 2007 ďalej používajú navigačné prepojenia s vyznačenou cestou, z ktorých je možné zistiť pozíciu stránky alebo lokality v celkovej hierarchii lokality alebo kolekcie lokalít. Tieto navigačné prepojenia sa zobrazujú v hornej časti väčšiny stránok pod názvom stránky. Ak napríklad prejdete na priečinok s názvom Zostavy v knižnici zdieľaných dokumentov na lokalite Contoso, navigačné prepojenia môžu zobraziť cestu Contoso > Zdieľané dokumenty > Zostavy.

Na začiatok stránky

Hlavičky

Hlavičky tabuľky.    Pre tabuľkové údajové tabuľky sa používajú bunky hlavičiek tabuľky (značky TH). Napríklad na stránke Oznamy v predvolenom zobrazení Všetky položky obsahujú bunky hlavičiek tabuľky hlavičky stĺpcov Názov a Upravené. Bunky hlavičiek tabuľky umožňujú používateľom pochopiť štruktúru tabuľky a zjednodušujú čítanie používateľom, ktorí používajú nástroje na zjednodušenie ovládania.

Značky hlavičiek.    Na lokalitách sa značky používajú ako pomôcka, ktorá používateľom nástrojov na zjednodušenie ovládania interpretuje štruktúru stránky. Značky hlavičiek (H1, H2, H3 a H4) vytvárajú logický prehľad obsahu na stránke. Ak používate ako nástroj na zjednodušenie ovládania napríklad čítač obrazovky, môžete ho nakonfigurovať tak, aby na stránke čítal iba značky hlavičiek. Tento virtuálny prehľad značiek hlavičiek zvyšuje zrozumiteľnosť obsahu stránky. Domovská stránka lokality napríklad obsahuje značku H1, ktorá obsahuje názov lokality, značku H2, ktorá obsahuje názov stránky, značku H3 vedľa prepojenia Zobraziť obsah celej lokality a značky H3 pri názve každej webovej časti. Používatelia niektorých nástrojov na zjednodušenie ovládania si môžu načítať prehľad vytvorený pomocou týchto značiek a používať ho na orientáciu v rozložení stránky a na preskočenie priamo na požadovanú hlavičku.

Na začiatok stránky

Obrázky, alternatívny text a nastavenia zobrazenia

Alternatívny text a názvy obrázkov.    Používatelia so zrakovým postihnutím nevidia obrázky (napríklad súbory vo formátoch JPEG, GIF alebo PNG) a spoliehajú sa na používanie alternatívneho textu pre obrázky na lokalite. Alternatívny text pre obrázky je nastavený s atribútom ALT vnútri značky IMG. Bez dobre napísaného a informatívneho alternatívneho textu používatelia s poškodeným zrakom nepochopia význam obrázka na stránke. Alternatívny text sa zobrazí v prehľadávači aj v prípade, že sa obrázok nenačíta alebo prehľadávač nemá povolené zobrazovanie obrázkov. Lokality SharePoint používajú popisný ALT text pre obrázky, ktoré poskytujú používateľom význam alebo dôležité informácie. Obrázky, ktoré sa používajú ako medzera alebo nemajú žiadnu informačnú hodnotu, obsahujú atribút ALT=""., ktorý nástrojom na zjednodušenie ovládania oznamuje, že obrázky neobsahujú žiaden obsah ani informácie.

Okrem toho, keď odovzdávate súbor s obrázkom na lokalitu, môžete k nemu pridať alternatívny text. Pri tvorbe lokality so zjednodušeným ovládaním je pridávanie takéhoto textu zásadné. Napríklad webová časť Obrázok lokality obsahuje pole, do ktorého môžete po pridaní obrázka zadať vlastný alternatívny text. Keď pridávate obrázky do knižnice obrázkov, môžete definovať vlastný alternatívny text pre dané obrázky.

V zriedkavých prípadoch sa po kliknutí na prvok otvorí nové okno prehľadávača. Alternatívny text pre obrázky, ktoré otvárajú nové okná, a atribúty názvov pre hypertextové prepojenia, po kliknutí na ktoré sa otvorí nové okno, obsahuje ďalšie informácie, ktoré umožňujú používateľovi zistiť, že sa otvorí nové okno. Napríklad atribút názvu hypertextového prepojenia, ktoré otvorí nové okno, obsahuje text (nové okno).

Podpora farebných schém s vysokým kontrastom    Stránky na lokalite SharePoint sú navrhnuté tak, aby sa pri použití farebnej schémy s vysokým kontrastom zobrazovali správne.

Na začiatok stránky

Používanie nástrojov na zjednodušenie ovládania

Niektoré nástroje na zjednodušenie ovládania nemusia s určitými prvkami na stránkach lokality správne fungovať. Ak sa vyskytnú problémy, riešenie môžete nájsť v nasledujúcich informáciách a zdrojoch.

Poznámka: Odporúča sa, aby používatelia nástrojov na zjednodušenie ovládania zapli režim jednoduchšieho prístupu. Tento režim umožňuje používateľom pracovať s prvkami lokality Office SharePoint Server 2007 alebo Office Forms Server 2007 prostredníctvom nástrojov na zjednodušenie ovládania, akými sú napríklad čítače obrazovky.

Práca s nástrojom Windows Rozpoznávanie reči v systéme Windows Vista

Nástroj systému Windows Rozpoznávanie reči je určený na zjednodušenie ovládania a je dostupný v operačnom systéme Windows Vista. Rozpoznávanie reči systému Windows umožňuje používateľom vykonávať akcie slovne namiesto používania klávesnice alebo myši.

Existujú známe problémy, ktoré súvisia s používaním programu Windows Rozpoznávanie reči niektorých ponukách na stránke Office SharePoint Server 2007 alebo Office Forms Server 2007 vrátane ponúk novénahrávanieVitajte používateľ a rozbaľovacej ponuke možností, ktoré sú k dispozícii pre súbory v knižnici dokumentov.

Ak chcete používať tieto ponuky pomocou nástroja Rozpoznávanie reči systému Windows, nasledovným postupom zapnite režim jednoduchšieho prístupu:

 1. V prehľadávači otvorte domovskú stránku lokality a niekoľkokrát povedzte „Stlačiť tabulátor", kým sa nezobrazí prepojenie Zapnúť režim jednoduchšieho prístupu.

 2. Povedzte „Stlačiť ENTER“.

 3. Ak chcete použiť ponuku rozdeleného tlačidla, napríklad tlačidlo Nové alebo Odovzdať na paneli s nástrojmi zoznamu, alebo ak chcete použiť ponuku možností pre dokument v knižnici dokumentov, najskôr prvok aktivujte. Povedzte „Stlačiť tabulátor“ a potom povedzte „Stlačiť ALT šípka nadol“.

  Otvorí sa nové okno prehľadávača, ktoré obsahuje prepojenia z ponuky.

Poznámka: V prípade ponúk, ktoré majú viac ako jeden príkaz, povedzte „Stlačiť ALT šípka nadol“.

Na začiatok stránky

Používanie Pomocníka

Niektoré nástroje zjednodušenia ovládania, napríklad čítače obrazovky nemusí fungovať s rozbaľovacími prepojeniami v Pomocníkovi online. Ak sa vyskytnú problémy, skúste nainštalovať Microsoft Internet Explorer 5 alebo Internet Explorer 6. Ďalšie informácie nájdete v téme Webová lokalita Internet Explorera.

Poznámka: Hypertextové prepojenia v tejto téme vedú na web. Kedykoľvek sa môžete prepnúť späť do Pomocníka.

Na začiatok stránky

Funkcie vášho webového prehľadávača

Webový prehľadávač má funkcie, ktoré zlepšujú čitateľnosť stránok. Ďalšie informácie o funkciách na zjednodušenie ovládania vo vašom webovom prehľadávači nájdete v Pomocníkovi prehľadávača v témach, ktoré popisujú nastavenie preferovaného písma a farieb. Ak nepoužívate prehľadávač Internet Explorer, v obsahu Pomocníka si vyhľadajte tému Zjednodušenie ovládania.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o zjednodušení ovládania

Webová lokalita Microsoft Accessibility poskytuje informácie o pomocných technológií pre zlepšiť kvalitu života ľuďom s postihnutím. Informácie na tejto stránke užitočné pre osoby s postihnutím a ich priateľov a členov rodiny, ľudí v príslušných organizáciách, pedagógom, a podporuje.

Mesačný elektronický bulletin je k dispozícii, ktoré vám pomôžu udržať aktuálne so zjednodušeným ovládaním o produktoch spoločnosti Microsoft. Prihlásenie na odber, navštívte blog o Prihlásenie na odber bulletinu Accessibility Update.

Ďalšie informácie o vytváraní obsahu webových stránok, označovať štandardmi zjednodušenia ovládania vyvinuté organizáciou World Wide Web Consortium.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×