Funkcie Excelu, ktoré úplne nepodporuje Excel Starter

Microsoft Excel Starter 2010 je zjednodušenou verziou Excelu, ktorá je predinštalovaná v počítači. Excel Starter obsahuje základné funkcie na vytváranie tabuľkových hárkov a prácu s nimi, neobsahuje však množstvo rôznych funkcií úplnej verzie Excelu. V tomto článku je uvedený zoznam rozdielov medzi funkciami Excelu Starter a úplnej verzie Excelu.

Ak zistíte, že vám ponuka funkcií v programe Excel Starter nepostačuje, môžete program Excel Starter jednoduchým spôsobom inovovať na program Excel. Na karte Domov kliknite na položku Kúpiť a navštívte obchod online, v ktorom si môžete balík Office kúpiť a okamžite prevziať.

Obsah zošita

Funkcia programu Excel

Dostupnosť funkcie a možnosti jej použitia v programe Excel Starter

Doplnky

Nie je k dispozícii.

V programe Excel Starter nie je možné inštalovať doplnky. Ak otvoríte zošit vytvorený pomocou doplnku programu Excel, niektoré funkcie v zošite nemusia byť podporované.

Kontingenčné tabuľky

Funkcia sa nedá použiť na vytváranie kontingenčných tabuliek.

Ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje kontingenčné tabuľky, môžete ich zoraďovať a filtrovať a môžete vystrihnúť, skopírovať, prilepiť alebo odstrániť celú kontingenčnú tabuľku. Môžete tiež formátovať bunky v kontingenčnej tabuľke a obnovovať údaje.

Kontingenčný graf

Funkcia sa nedá použiť na vytváranie kontingenčných grafov.

Ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje kontingenčné grafy, môžete zmeniť návrh kontingenčného grafu (pomocou príkazov na kartách Návrh a Rozloženie) a tiež označenia jeho osí. Môžete vystrihnúť, skopírovať, prilepiť a odstrániť celý kontingenčný graf a tiež obnovovať údaje.

Rýchle filtre

Funkcia sa nedá použiť na vytváranie rýchlych filtrov.

Ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje rýchle filtre, môžete ich použiť na filtrovanie údajov v zostave kontingenčnej tabuľky. Použiť môžete tiež štýly rýchlych filtrov a nechcený rýchly filter je možné odstrániť.

Grafické prvky SmartArt

Funkcia sa nedá použiť na vytváranie grafických prvkov SmartArt.

Ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje grafický prvok SmartArt, môžete upravovať a formátovať text, formátovať tvar a vystrihnúť, skopírovať, prilepiť alebo odstrániť celý grafický prvok SmartArt.

Riadok pre podpis

Funkcia sa nedá použiť na vytvorenie digitálneho podpisu, digitálne podpisovanie nie je k dispozícii.

Ak otvoríte zošit obsahujúci riadok pre podpis s platným podpisom, môžete si zobraziť podrobnosti o podpise. Môžete tiež vystrihnúť, skopírovať, prilepiť a odstrániť celý riadok pre podpis a zmeniť jeho veľkosť.

Objekty

Objekty sa dajú pridávať do zošita presunutím myšou. Niektoré typy objektov sa vykresľujú ako obrázky a niektoré sú k dispozícii po kliknutí na kartu Súbor a na položku Otvoriť za predpokladu, že je v počítači nainštalovaný príslušný softvér na ich otvorenie.

Pripojenia k externým údajom

Funkcia sa nedá použiť na vytvorenie pripojení k externým údajom.

Ak otvoríte zošit, ktorý sa pripája k externým údajom, program Excel Starter údaje obnoví.

Overenie údajov

Funkcia sa nedá použiť na vytvorenie pravidiel overenia údajov.

Ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje pravidlá overenia údajov, program Excel Starter tieto pravidlá použije.

Konsolidované údaje

Funkcia sa nedá použiť na vytváranie konsolidovaných údajov.

Ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje konsolidované údaje, prepojenia budú funkčné.

Tabuľka údajov

Funkcia sa nedá použiť na vytvorenie tabuliek údajov.

Ak otvoríte zošit obsahujúci tabuľku údajov, môžete obnoviť údaje.

Komentáre

Funkcia sa nedá použiť na vytvorenie ani na odstránenie komentárov.

Ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje komentáre, text v komentároch môžete formátovať a upravovať.

Formáty súborov:

  • .xla

  • .xlam

  • .dsn

  • .mde

  • .odc

  • .udl

Tieto súbory sa nedajú otvoriť v programe Excel Starter.

Funkcie programu

Funkcia programu Excel

Dostupnosť v programe Excel Starter

Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete zobraziť nad alebo pod pásom s nástrojmi, ale nemôžete naň pridávať príkazy, ani ich nemôžete z neho odstraňovať.

Prispôsobenie pása s nástrojmi

Pás s nástrojmi programu Excel Starter nie je možné prispôsobiť, ale dá sa minimalizovať a rozbaliť stlačením kombinácie klávesov CTRL+F1.

Kontrola chýb

Kroky výpočtu sa nezobrazujú a nie je možné zistiť zacyklené odkazy. Ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje zacyklený odkaz, program Excel zobrazí číslo bunky zacykleného odkazu v stavovom riadku.

Zobrazenia

Nie je možné používať zobrazenie na celú obrazovku ani vlastné zobrazenia.

Ak otvoríte zošit, ktorý bol uložený s vlastným zobrazením, program Excel Starter ho zobrazí vo vlastnom zobrazení, ktoré nie je možné zmeniť.

Záhlavia stĺpcov a nadpisy riadkov

Záhlavia a nadpisy nie je možné upraviť, dajú sa však skryť a zobraziť pomocou políčka Zobraziť v časti Možnosti hárka na karte Rozloženie strany.

Obrys

Ak otvoríte zošit, ktorý obsahuje zoskupené riadky, môžete skupiny zbaliť aj rozbaliť, ale nie odstrániť.

Ukotvenie priečok

Ukotvenie priečok nie je možné. Ak otvoríte zošit s ukotvenými priečkami, program Excel Starter ich nedokáže zrušiť, stále je však zaistený prístup ku všetkým údajom v zošite.

Skrytie a zobrazenie okien s pracovnými zošitmi

Skrytie a zrušenie skrytia okien zošitov nie je možné. Skryť a zobraziť môžete riadky, stĺpce a pracovné hárky.

Ak otvoríte zošit so skrytým oknom v programe Excel Starter, obnovenie pôvodnej veľkosti okna nebude možné. Údaje v zošite sa nestratia a skrytie okna môžete zrušiť po otvorení zošita v programe Excel.

Jazykové balíky

Nástroje korektúry sú podporované, ale nemôžete zmeniť jazyk používateľského rozhrania alebo pomoci.

Zdieľanie

Zošit je možné zdieľať uložením v službe Windows Live OneDrive, v sieťovom umiestnení alebo priložením do odosielaných e-mailov. Excel Starter však neobsahuje príkaz na odoslanie zošita ako internetového faxu ani na jeho uloženie na lokalitu SharePoint.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×