Funkcie Accessu (podľa kategórie)

Funkcie Accessu (podľa kategórie)

Tento článok obsahuje prepojenia na články, v ktorých získate podrobné informácie o bežných funkciách používaných v rámci výrazov v Microsoft Accesse. Najskôr sú usporiadané podľa skupín a na konci článku sú zoradené aj podľa abecedy.

Tip: Počnúc Accessom 2010 je súčasťou zostavovača výrazov funkcia IntelliSense, vďaka ktorej vidíte, ktoré argumenty sa vo výraze vyžadujú.

Funkcie prvkov ActiveX

CreateObject (funkcia)
GetObject (funkcia)

Na začiatok stránky

Aplikačné funkcie

Command (funkcia)
Shell (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie polí

Array (funkcia)
Filter (funkcia)
Join (funkcia)
LBound (funkcia)
Split (funkcia)
UBound (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie prevodu

Asc (funkcia)
Chr (funkcia)
Day (funkcia)
EuroConvert (funkcia)
FormatCurrency (funkcia)
FormatDateTime (funkcia)
FormatNumber (funkcia)
FormatPercent (funkcia)
GUIDFromString (funkcia)
Hex (funkcia)
Nz (funkcia)
Oct (funkcia)
Str (funkcia)
StringFromGUID (funkcia)
Type Conversion (funkcie)
Val (funkcia)

Na začiatok stránky

Databázové funkcie

DDE (funkcia)
DDEInitiate (funkcia)
DDERequest (funkcia)
DDESend (funkcia)
Eval (funkcia)
Partition (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie dátumu a času

Date (funkcia)
DateAdd (funkcia)
DateDiff (funkcia)
DatePart (funkcia)
DateSerial (funkcia)
DateValue (funkcia)
Hour (funkcia)
Minute (funkcia)
Month (funkcia)
MonthName (funkcia)
Now (funkcia)
Second (funkcia)
Time (funkcia)
Timer (funkcia)
TimeSerial (funkcia)
TimeValue (funkcia)
Weekday (funkcia)
WeekdayName (funkcia)
Year (funkcia)

Na začiatok stránky

Doménové agregačné funkcie

DAvg (funkcia)
DCount (funkcia)
DFirst, DLast (funkcie)
DLookup (funkcia)
DMin, DMax (funkcie)
DStDev, DStDevP (funkcie)
DSum (funkcia)
DVar, DVarP (funkcie)

Na začiatok stránky

Funkcie na spracovanie chýb

CVErr (funkcia)
Error (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie vstupu/výstupu súborov

EOF (funkcia)
FreeFile (funkcia)
Input (funkcia)
Loc (funkcia)
LOF (funkcia)
Seek (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie na správu súborov

CurDir (funkcia)
Dir (funkcia)
FileAttr (funkcia)
FileDateTime (funkcia)
FileLen (funkcia)
GetAttr (funkcia)

Na začiatok stránky

Finančné funkcie

DDB (funkcia)
FV (funkcia)
IPmt (funkcia)
IRR (funkcia)
MIRR (funkcia)
NPer (funkcia)
NPV (funkcia)
Pmt (funkcia)
PPmt (funkcia)
PV (funkcia)
Rate (funkcia)
SLN (funkcia)
SYD (funkcia)

Na začiatok stránky

Kontrolné funkcie

Environ (funkcia)
GetAllSettings (funkcia)
GetSetting (funkcia)
IsArray (funkcia)
IsDate (funkcia)
IsEmpty (funkcia)
IsError (funkcia)
IsMissing (funkcia)
IsNull (funkcia)
IsNumeric (funkcia)
IsObject (funkcia)
TypeName (funkcia)
VarType (funkcia)

Na začiatok stránky

Matematické funkcie

Abs (funkcia)
Atn (funkcia)
Cos (funkcia)
Exp (funkcia)
Int, Fix (funkcie)
Log (funkcia)
Rnd (funkcia)
Round (funkcia)
Sgn (funkcia)
Sin (funkcia)
Sqr (funkcia)
Tan (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie správ

InputBox (funkcia)
MsgBox (funkcia)

Na začiatok stránky

Rôzne funkcie

CallByName (funkcia)
IMEStatus (funkcia)
MacID (funkcia)
MacScript (funkcia)
QBColor (funkcia)
RGB (funkcia)
Spc (funkcia)
Tab (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie priebehu programu

Choose (funkcia)
DoEvents (funkcia)
IIf (funkcia)
Switch (funkcia)

Na začiatok stránky

Textové funkcie

Format (funkcia)
InStr (funkcia)
InStrRev (funkcia)
LCase (funkcia)
Left (funkcia)
Len (funkcia)
LTrim, RTrim a Trim (funkcie)
Mid (funkcia)
Replace (funkcia)
Right (funkcia)
Space (funkcia)
StrComp (funkcia)
StrConv (funkcia)
String (funkcia)
StrReverse (funkcia)
UCase (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie (podľa abecedy)

Abs (funkcia)
Array (funkcia)
Asc (funkcia)
Atn (funkcia)
CallByName (funkcia)
Choose (funkcia)
Chr (funkcia)
Command (funkcia)
Cos (funkcia)
CreateObject (funkcia)
CurDir (funkcia)
CVErr (funkcia)
Date (funkcia)
DateAdd (funkcia)
DateDiff (funkcia)
DatePart (funkcia)
DateSerial (funkcia)
DateValue (funkcia)
DAvg (funkcia)
Day (funkcia)
DCount (funkcia)
DDB (funkcia)
DDE (funkcia)
DDEInitiate (funkcia)
DDERequest (funkcia)
DDESend (funkcia)
DFirst, DLast (funkcie)
Dir (funkcia)
DLookup (funkcia)
DMin, DMax (funkcie)
DoEvents (funkcia)
DStDev, DStDevP (funkcie)
DSum (funkcia)
DVar, DVarP (funkcie)
Environ (funkcia)
EOF (funkcia)
Error (funkcia)
EuroConvert (funkcia)
Eval (funkcia)
Exp (funkcia)
FileAttr (funkcia)
FileDateTime (funkcia)
FileLen (funkcia)
Filter (funkcia)
Format (funkcia)
FormatCurrency (funkcia)
FormatDateTime (funkcia)
FormatNumber (funkcia)
FormatPercent (funkcia)
FreeFile (funkcia)
FV (funkcia)
GetAllSettings (funkcia)
GetAttr (funkcia)
GetObject (funkcia)
GetSetting (funkcia)
GUIDFromString (funkcia)
Hex (funkcia)
Hour (funkcia)
IIf (funkcia)
IMEStatus (funkcia)
Input (funkcia)
InputBox (funkcia)
InStr (funkcia)
InStrRev (funkcia)
Int, Fix (funkcie)
IPmt (funkcia)
IRR (funkcia)
IsArray (funkcia)
IsDate (funkcia)
IsEmpty (funkcia)
IsError (funkcia)
IsMissing (funkcia)
IsNull (funkcia)
IsNumeric (funkcia)
IsObject (funkcia)
Join (funkcia)
LBound (funkcia)
LCase (funkcia)
Left (funkcia)
Len (funkcia)
Loc (funkcia)
LOF (funkcia)
Log (funkcia)
LTrim, RTrim, and Trim (funkcie)
MacID (funkcia)
MacScript (funkcia)
Mid (funkcia)
Minute (funkcia)
MIRR (funkcia)
Month (funkcia)
MonthName (funkcia)
MsgBox (funkcia)
Now (funkcia)
NPer (funkcia)
NPV (funkcia)
Nz (funkcia)
Oct (funkcia)
Partition (funkcia)
Pmt (funkcia)
PPmt (funkcia)
PV (funkcia)
QBColor (funkcia)
Rate (funkcia)
Replace (funkcia)
RGB (funkcia)
Right (funkcia)
Rnd (funkcia)
Round (funkcia)
Second (funkcia)
Seek (funkcia)
Sgn (funkcia)
Shell (funkcia)
Sin (funkcia)
SLN (funkcia)
Space (funkcia)
Spc (funkcia)
Split (funkcia)
Sqr (funkcia)
Str (funkcia)
StrComp (funkcia)
StrConv (funkcia)
String (funkcia)
StringFromGUID (funkcia)
StrReverse (funkcia)
Switch (funkcia)
SYD (funkcia)
Tab (funkcia)
Tan (funkcia)
Time (funkcia)
Timer (funkcia)
TimeSerial (funkcia)
TimeValue (funkcia)
Type Conversion (funkcie)
TypeName (funkcia)
UBound (funkcia)
UCase (funkcia)
Val (funkcia)
VarType (funkcia)
Weekday (funkcia)
WeekdayName (funkcia)
Year (funkcia)

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×