Funkcie Accessu (podľa kategórie)

Funkcie Accessu (podľa kategórie)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok obsahuje prepojenia na články, v ktorých získate podrobné informácie o bežných funkciách používaných v rámci výrazov v Microsoft Accesse. Najskôr sú usporiadané podľa skupín a na konci článku sú zoradené aj podľa abecedy.

Tip : Počnúc Accessom 2010 je súčasťou zostavovača výrazov funkcia IntelliSense, vďaka ktorej vidíte, ktoré argumenty sa vo výraze vyžadujú.

Funkcie prvkov ActiveX

CreateObject (funkcia)
GetObject (funkcia)

Na začiatok stránky

Aplikačné funkcie

Command (funkcia)
Shell (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie polí

Array (funkcia)
Filter (funkcia)
Join (funkcia)
LBound (funkcia)
Split (funkcia)
UBound (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie prevodu

Asc (funkcia)
Chr (funkcia)
Day (funkcia)
EuroConvert (funkcia)
FormatCurrency (funkcia)
FormatDateTime (funkcia)
FormatNumber (funkcia)
FormatPercent (funkcia)
GUIDFromString (funkcia)
Hex (funkcia)
Nz (funkcia)
Oct (funkcia)
Str (funkcia)
StringFromGUID (funkcia)
Type Conversion (funkcie)
Val (funkcia)

Na začiatok stránky

Databázové funkcie

DDE (funkcia)
DDEInitiate (funkcia)
DDERequest (funkcia)
DDESend (funkcia)
Eval (funkcia)
Partition (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie dátumu a času

Date (funkcia)
DateAdd (funkcia)
DateDiff (funkcia)
DatePart (funkcia)
DateSerial (funkcia)
DateValue (funkcia)
Hour (funkcia)
Minute (funkcia)
Month (funkcia)
MonthName (funkcia)
Now (funkcia)
Second (funkcia)
Time (funkcia)
Timer (funkcia)
TimeSerial (funkcia)
TimeValue (funkcia)
Weekday (funkcia)
WeekdayName (funkcia)
Year (funkcia)

Na začiatok stránky

Doménové agregačné funkcie

DAvg (funkcia)
DCount (funkcia)
DFirst, DLast (funkcie)
DLookup (funkcia)
DMin, DMax (funkcie)
DStDev, DStDevP (funkcie)
DSum (funkcia)
DVar, DVarP (funkcie)

Na začiatok stránky

Funkcie na spracovanie chýb

CVErr (funkcia)
Error (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie vstupu/výstupu súborov

EOF (funkcia)
FreeFile (funkcia)
Input (funkcia)
Loc (funkcia)
LOF (funkcia)
Seek (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie na správu súborov

CurDir (funkcia)
Dir (funkcia)
FileAttr (funkcia)
FileDateTime (funkcia)
FileLen (funkcia)
GetAttr (funkcia)

Na začiatok stránky

Finančné funkcie

DDB (funkcia)
FV (funkcia)
IPmt (funkcia)
IRR (funkcia)
MIRR (funkcia)
NPer (funkcia)
NPV (funkcia)
Pmt (funkcia)
PPmt (funkcia)
PV (funkcia)
Rate (funkcia)
SLN (funkcia)
SYD (funkcia)

Na začiatok stránky

Kontrolné funkcie

Environ (funkcia)
GetAllSettings (funkcia)
GetSetting (funkcia)
IsArray (funkcia)
IsDate (funkcia)
IsEmpty (funkcia)
IsError (funkcia)
IsMissing (funkcia)
IsNull (funkcia)
IsNumeric (funkcia)
IsObject (funkcia)
TypeName (funkcia)
VarType (funkcia)

Na začiatok stránky

Matematické funkcie

Abs (funkcia)
Atn (funkcia)
Cos (funkcia)
Exp (funkcia)
Int, Fix (funkcie)
Log (funkcia)
Rnd (funkcia)
Round (funkcia)
Sgn (funkcia)
Sin (funkcia)
Sqr (funkcia)
Tan (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie správ

InputBox (funkcia)
MsgBox (funkcia)

Na začiatok stránky

Rôzne funkcie

CallByName (funkcia)
IMEStatus (funkcia)
MacID (funkcia)
MacScript (funkcia)
QBColor (funkcia)
RGB (funkcia)
Spc (funkcia)
Tab (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie priebehu programu

Choose (funkcia)
DoEvents (funkcia)
IIf (funkcia)
Switch (funkcia)

Na začiatok stránky

Textové funkcie

Format (funkcia)
InStr (funkcia)
InStrRev (funkcia)
LCase (funkcia)
Left (funkcia)
Len (funkcia)
LTrim, RTrim a Trim (funkcie)
Mid (funkcia)
Replace (funkcia)
Right (funkcia)
Space (funkcia)
StrComp (funkcia)
StrConv (funkcia)
String (funkcia)
StrReverse (funkcia)
UCase (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie (podľa abecedy)

ABS (funkcia)
funkcia Array
Funkcia Asc
Funkcia Atn
Funkcia CallByName
funkcia Choose
Funkcia Chr
funkcia Command
Cos funkcia
Funkcia CreateObject
Funkcia CurDir
Funkcia CVErr
funkcie Date
Funkcia DateAdd
Funkcia DateDiff
Funkcia DatePart
Funkcia DateSerial
Funkcia DateValue
Funkcia DAvg
Funkcia Day
Funkcia DCount
Funkcia DDB
funkcia DDE
Funkcia DDEInitiate
Funkcia DDERequest
Funkcia DDESend
DFirst a DLast funkcie
Funkcia Dir
Funkcia DLookup
DMin, DMax funkcie
Funkcia DoEvents
DStDev, DStDevP funkcie
Funkcia DSum
DVar a DVarP funkcie
funkcia Environ
Funkcia EOF
chybovú funkciu
Funkcia EuroConvert
funkcia Eval
Funkcii Exp
Funkcia FileAttr
Funkcia FileDateTime
Funkcia FileLen
funkcia Filter
funkcia Format
Funkcia FormatCurrency
Funkcia FormatDateTime
Funkcia FormatNumber
Funkcia FormatPercent
Funkcia FreeFile
funkcia FV
Funkcia GetAllSettings
Funkcia GetAttr
Funkcia GetObject
Funkcia GetSetting
Funkcia GUIDFromString
Hex funkcia
funkcia Hour
Funkcie IIf
Funkcia IMEStatus
funkcie zadávania
Funkcia InputBox
Funkcia InStr
Funkcia InStrRev
Funkcie int a Fix
CUMIPMT
Funkcia IRR
Funkcia IsArray
Funkcia IsDate
Funkcia IsEmpty
Funkcia IsError
Funkcia IsMissing
Funkcia IsNull
Funkcia IsNumeric
Funkcia IsObject
Funkcia Join
Funkcia LBound
Funkcia LCase
vľavo funkcia
Funkcia Len
Funkcia Loc
funkcia LOF
Funkcia Log
funkcie LTrim, RTrim, a trim
Funkcia MacID
Funkcia MacScript
Funkcia Mid
minútu fungovať
Funkcia MIRR
funkcia Month
Funkcia MonthName
Funkcia MsgBox
funkcia Now
NPer (funkcia)
NPV (funkcia)
Funkcia Nz
Funkcia Oct
funkcia Partition
Funkcia Pmt
Funkcia PPmt
Pomocníka k funkcii PV
Funkcia QBColor
Rate (funkcia)
funkcia Replace
funkcia RGB
doprava Funkcia
Funkcia Rnd
funkcie Round
funkcia Second
funkcia Seek
Funkcia Sgn
funkcia Shell
Sin (funkcia)
funkcia SLN
funkcia Space
Funkcia Spc
Funkcia Split
Funkcia Sqr
Funkcia Str
Funkcia StrComp
Funkcia StrConv
funkcia String
Funkcia StringFromGUID
Funkcia StrReverse
funkcia Switch
SYD (funkcia)
Funkcia tab
Funkcia Tan
funkcia Time
funkcia Timer
Funkcia TimeSerial
Funkcia TimeValue
funkcie na konverziu typu údajov
Funkcia TypeName
Funkcia UBound
Funkcia UCase
Funkcie Val
Funkcia VarType
funkcia Weekday
Funkcia WeekdayName
funkcia Year

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×