Funkcia Split

Vráti nulové jednorozmerné pole obsahujúce zadaný počet podreťazcov.

Syntax

Split( výraz [, oddeľovač ] [, limit ] [, porovnať ] )

Syntax funkcie Split má tieto argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Reťazcový výraz obsahujúci podreťazce a oddeľovače. Ak hodnotu argumentu výraz predstavuje reťazec nulovej dĺžky (""), funkcia Split vráti prázdne pole, čiže pole neobsahujúce žiadne prvky ani žiadne údaje.

oddeľovač

Voliteľný argument. Znak reťazca, ktorý sa používa na identifikáciu limitov podreťazcov. Ak sa vynechá, za oddeľovač sa považuje znak medzery („ “). Ak hodnotu argumentu oddeľovač predstavuje reťazec nulovej dĺžky, vráti sa pole s jedným prvkom obsahujúce celý reťazec argumentu výraz.

limit

Voliteľný argument. Počet podreťazcov, ktorý sa má vrátiť. Hodnota –1 určuje, že sa vrátia všetky podreťazce.

compare

Voliteľný argument. Číselná hodnota, ktorá označuje druh porovnávania, ktoré sa má použiť pri vyhodnocovaní podreťazcov. Hodnoty nájdete v časti Nastavenie.


Nastavenia

Argument compare môže mať tieto hodnoty:

Konštanta

Hodnota

Popis

vbUseCompareOption

–1

Vykonáva porovnanie pomocou nastavenia príkazu Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Vykonáva porovnanie na základe binárnych údajov.

vbTextCompare

1

Vykonáva textové porovnanie.

vbDatabaseCompare

2

Len pre Microsoft Office Access 2007. Vykonáva porovnanie na základe informácií v databáze.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×