Funkcia RGB

Vráti hodnotu typu Long, ktorá predstavuje hodnotu RGB farby.

Syntax

RGB( červená, zelená, modrá )

Syntax funkcie RGB má tieto argumenty:

Argument

Popis

červená

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo v rozsahu 0 – 255 vrátane, ktoré predstavuje červenú zložku farby.

zelená

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo v rozsahu 0 – 255 vrátane, ktoré predstavuje zelenú zložku farby.

modrá

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo v rozsahu 0 – 255 vrátane, ktoré predstavuje modrú zložku farby.


Poznámky

Metódy a vlastnosti aplikácie, ktoré akceptujú špecifikáciu farby, očakávajú, že špecifikácia bude číslo predstavujúce hodnotu RGB farby. Hodnota RGB farby udáva relatívnu intenzitu červenej, zelenej a modrej farby, ktoré spôsobia, že sa zobrazí určitá farba.

Hodnota pre ľubovoľný argument funkcie RGB, ktorá presahuje 255, sa považuje za 255.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam niektorých štandardných farieb a ich hodnoty červenej, zelenej a modrej:

Farba

Hodnota červenej

Hodnota zelenej

Hodnota modrej

Čierna

0

0

0

Modrá

0

0

255

Zelená

0

255

0

Azúrová

0

255

255

Červená

255

0

0

Purpurová

255

0

255

Žltá

255

255

0

Biela

255

255

255


Hodnoty RGB farieb vrátené touto funkciou sú nekompatibilné s hodnotami, ktoré používa operačný systém Macintosh. Možno ich použiť v kontexte aplikácií spoločnosti Microsoft pre Macintosh, ale nemali by sa používať pri priamej komunikácii o zmenách farieb s operačným systémom Macintosh.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

Tento príklad znázorňuje použitie funkcie RGB na vrátenie celého čísla, ktoré predstavuje hodnotu RGB farby. Používa sa pre metódy a vlastnosti aplikácie, ktoré akceptujú špecifikáciu farby. Objekt MyObject a jeho vlastnosť sú použité len na účely znázornenia. Ak objekt MyObject neexistuje alebo ak nemá vlastnosť Color, vyskytne sa chyba.

Dim RED, I, RGBValue, MyObject
' Return the value for Red.
Red = RGB(255, 0, 0)
' Initialize offset.
I = 75
RGBValue = RGB(I, 64 + I, 128 + I)
' Same as RGB(75, 139, 203).
' Set the Color property of MyObject to Red.
MyObject.Color = RGB(255, 0, 0)
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×