Funkcia MIRR

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vráti hodnotu typu Double, ktorá určuje upravené vnútornú mieru návratnosti pre sériu pravidelných hotovostných tokov (platieb a príjmov).

Syntax

MIRR ( hodnoty (); finančná_sadzba; reinvestičná_sadzba)

Syntax funkcie MIRR obsahuje tieto argumenty:

Argument

Popis

values ()

Povinné. Pole s hodnotami typu Double, ktoré určujú hodnoty hotovostných tokov. Pole musí obsahovať aspoň jednu zápornú hodnotu (platbu) a aspoň jednu kladnú hodnotu (príjem).

finance_rate

Povinné. Hodnota typu Double určujúca úrokovú sadzbu zaplatenú v rámci finančných nákladov.

reinvest_rate

Povinné. Hodnotu typu Double určujúca úrokovú sadzbu prijatú v rámci zisku z opätovného investovania hotovosti.


Poznámky

Upravená vnútorná miera návratnosti je vnútorná miera návratnosti, v rámci ktorej sú platby a príjmy financované pri odlišných sadzbách. Funkcia MIRR berie do úvahy investičné náklady (finance_rate) aj úrokovú sadzbu na základe opätovnej investície hotovosti (reinvest_rate).

Finančná_sadzba a reinvestičná_sadzba argumenty sú vyjadrené ako desatinné čísla percentuálnych hodnôt. Napríklad 12 percent je vyjadrený ako 0,12.

Funkcia MIRR používa poradie hodnôt v poli na interpretovanie poradia platieb a príjmov. Zabezpečte, aby boli hodnoty platieb a príjmov zadané v správnej postupnosti.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade funkcia MIRR vráti upravenú vnútornú mieru návratnosti pre sériu hotovostných tokov, ktoré obsahuje pole Values(). Hodnota LoanAPR predstavuje finančný úrok a hodnota InvAPR predstavuje úrokovú sadzbu prijatú z opätovného investovania.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×