Funkcia LBound

Vráti hodnotu typu Long obsahujúcu najmenší dostupný dolný index pre označenú dimenziu poľa.

Syntax

LBound ( názov poľa [, dimenzia ] )

Syntax funkcie LBound má tieto argumenty:

Argument

Popis

názovpoľa

Povinný argument. Názov premennej poľa; dodržiava štandardné konvencie pomenovania premenných.

dimenzia

Voliteľný argument. Variant (Long). Vráti celé číslo určujúce, dolná hranica ktorej dimenzie sa vráti. Používajte 1 pre prvú dimenziu, 2 pre druhú a tak ďalej. Ak sa argument dimenzia vynechá, predpokladá sa 1.


Poznámky

Funkcia LBound sa používa s funkciou UBound na určenie veľkosti poľa. Funkcia UBound sa používa na nájdenie hornej hranice dimenzie poľa.

Funkcia LBound vráti hodnoty v nasledujúcej tabuľke pre pole s nasledujúcimi dimenziami:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Príkaz

Vrátená hodnota

LBound(A, 1)

1

LBound(A, 2)

0

LBound(A, 3)

-3


Predvolená dolná hranica pre všetky dimenzie je 0 alebo 1, a to podľa nastavenia príkazu OptionBase. Základ pre pole vytvorené pomocou funkcie Array je nula, nie je ovplyvnený príkazom Option Base.

Polia, pre ktoré sa nastavujú dimenzie pomocou klauzuly To v príkaze Dim, Private, Public, ReDim alebo Static, môžu mať ako dolnú hranicu ľubovoľnú celočíselnú hodnotu.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia LBound použitá na určenie hodnoty najmenšieho dostupného dolného indexu pre označenú dimenziu poľa. Použite príkaz Option Base na prepísanie predvolenej hodnoty 0 dolného indexu základného poľa.

Dim Lower
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Lower = Lbound(MyArray, 1) ' Returns 1.
Lower = Lbound(MyArray, 3) ' Returns 10.
Lower = Lbound(AnyArray)
' Returns 0 or 1, depending on setting of Option Base.
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×