Fungovanie Outlooku je pomalé

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Príčina: Veľké množstvo správ v priečinku Doručená pošta môže spomaliť synchronizáciu s poštovým serverom.

Riešenie:    Presuňte niektoré správy z konta IMAP alebo konto Microsoft Exchange z poštového servera do počítača.

Priečinky poštových schránok v kontách IMAP a Microsoft Exchange sú pravidelne synchronizované s poštovým serverom. Ak premiestnite niektoré správy z týchto priečinkov v poštovej schránke do priečinka v počítači, synchronizácia sa môže zrýchliť.

 1. V ponuke Outlook kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Osobné nastavenia kliknite na položku Všeobecné   Tlačidlo všeobecných predvolieb .

 3. V časti Zoznam priečinkov zrušte začiarknutie políčok Zoskupiť podobné priečinky, ako je napríklad Doručená pošta, z rôznych kont a Skryť priečinky V tomto počítači.

  Poznámka : Keď zrušíte začiarknutie políčka Zoskupiť podobné priečinky, ako je napríklad Doručená pošta, z rôznych kont, vypnete tým jednotný priečinok doručenej pošty. Vypnutím tejto funkcie síce zjednodušíte celý postup, no nezrýchlite tým chod Outlooku. Po vykonaní všetkých krokov v tomto postupe, môžete funkciu znova zapnúť.

 4. V dolnej časti navigačná tabla, kliknite na položku Mail   Tlačidlo zobrazenia pošty .

 5. V zozname správ vyberte správy, ktoré chcete premiestniť.

  Ak chcete vybrať viacero položiek, podržte stlačený kláves COMMAND po kliknutí na položky.

 6. Na karte Domov kliknite na položku Premiestniť a potom na položku Vybrať priečinok.

  Karta Domov, skupina 4

 7. Začnite písať názov cieľového priečinka. Keď sa zobrazí priečinok, do ktorého chcete správy premiestniť, kliknite naň a potom na položku Premiestniť.

  Poznámky : 

  • Ak chcete, po dokončení tohto postupu môžete znova zapnúť jednotný priečinok doručenej pošty, ktorý ste vypli v kroku 3.

  • K správam, ktoré premiestnite do priečinka v počítači, už nebudete mať prístup, ak budete pracovať na inom počítači.

  • Preplneniu poštovej schránky môžete predísť tiež tak, že si vytvoríte pravidlá na automatické premiestnenie alebo odstránenie vybraných správ. Môžete vytvoriť napríklad pravidlo na presunutie všetkých správ, ktoré sú staršie než tri mesiace, do archívneho priečinka umiestneného V tomto počítači. Ďalšie informácie o vytváraní pravidiel nájdete v téme Vytvorenie alebo úprava pravidla v Outlooku for Mac 2011.

  • Môžete tiež skopírovať celý priečinok správ tak, že ho presuniete z konta IMAP alebo Microsoft Exchange do umiestnenia V tomto počítači. Po skopírovaní priečinka do umiestnenia V tomto počítači môžete pôvodný priečinok odstrániť.

Riešenie:    Exportujte položky ako údajový súbor Outlooku pre Mac.

Môžete exportovať položky, ktoré síce nepoužívate často, no nechcete ich odstrániť. Položky, ktoré chcete exportovať, môžete vybrať tak, že ich priradíte ku kategórii a potom exportujete všetky položky v danej kategórii.

 1. V dolnej časti navigačná tabla, kliknite na položku Mail   Tlačidlo zobrazenia pošty .

 2. V zozname správ vyberte položky, ktoré chcete exportovať.

  Ak chcete vybrať viacero položiek, podržte stlačený kláves COMMAND po kliknutí na položky.

 3. Na karte Domov kliknite na položku Kategorizovať a potom kliknite na požadovanú kategóriu.

  Tip : Ak chcete vytvoriť novú kategóriu, kliknite na položky Kategorizovať, Pridať novú a zadajte názov kategórie, ako napríklad Archív.

 4. Zopakujte kroky 2 a 3 pre ostatné položky, ktoré chcete exportovať, ak máte napríklad iné priečinky alebo iné typy položiek.

 5. V ponuke Súbor kliknite na položku Exportovať.

 6. Kliknite na položku Údajový súbor Outlooku pre Mac.

 7. Kliknite na položku Položky, ktoré sú v tejto kategórii, potom kliknite na kategóriu, ktorú chcete exportovať, a nakoniec na ikonu šípky doprava v dolnej časti obrazovky.

 8. Kliknite na položku Áno, odstrániť položky po exporte a potom kliknite na šípku doprava.

 9. Zadajte názov súboru a umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, a potom kliknite na položku Uložiť.

  Poznámka : Informácie o obnove informácií zo súboru s údajmi nájdete v téme Import informácií do Outlooku.

Riešenie:    Vyprázdnite priečinok Odstránené položky.

 1. V dolnej časti navigačná tabla, kliknite na položku Mail   Tlačidlo zobrazenia pošty .

 2. V zozname správ podržte kláves CONTROL, kliknite na priečinok Odstránené položky a kliknite na položku Vyprázdniť priečinok.

Príčina: Zoraďovanie podľa polí, ktoré sa nepoužívajú bežne, môže Outlooku trvať dlhšie.

Riešenie:    Zoraďte kontakty a správy podľa iného poľa.

Čas, ktorý potrebuje Outlook na zoradenie položiek v priečinku, sa môže líšiť v závislosti od poľa, podľa ktorého chcete zoraďovať. Napríklad, kontakty zoradíte rýchlejšie podľa mena ako keď použijete vlastné pole.

 1. V zozname priečinkov kliknite na priečinok, ktorého otváranie trvá príliš dlho.

 2. Kliknite na záhlavie stĺpca, podľa ktorého chcete položky zoradiť.

  Tip : Kontakty možno zoradiť najrýchlejšie podľa poľa Meno. Správy zoradíte najrýchlejšie podľa polí Dátum prijatia a Predmet.

Riešenie:    Nájdite položky pomocou vyhľadávania.

Ak zoradenie položiek trvá príliš dlho, vyhľadávanie vám môžu pomôcť pri vyhľadávaní položiek rýchlejšie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie položiek v Outlooku pomocou týchto základné vyhľadávanie.

Riešenie:    Nastavte, aby sa zobrazovali iba nedokončené úlohy.

Zoznam úloh môže reagovať rýchlejšie, ak sú dokončené úlohy skryté.

 1. V dolnej časti navigačná tabla, kliknite na položku úlohy   Tlačidlo zobrazenia úloh .

 2. Na karte Domov zrušte začiarknutie políčka Dokončené.

  Karta Domov v poznámkach, skupina 8

Príčina: Outlook môže pracovať pomalšie, ak je zapnuté zapisovanie do denníka.

Riešenie:    Vypnite v Outlooku zapisovanie do denníka.

Zapisovanie do denníka je diagnostický nástroj používaný predovšetkým pracovníkmi technickej podpory pri riešení problémov s Outlookom. Zapisovanie do denníka je predvolene vypnuté, ale ak ste túto funkciu zapli a už ju nepotrebujete, môžete ju vypnúť.

 1. V ponuke Okno kliknite na položku Denník chýb.

 2. Kliknite na tlačidlo akcie Tlačidlo Akcia .

 3. Zrušte začiarknutie políčka Zapnúť zapisovanie do denníka pri riešení problémov.

 4. Reštartujte Outlook.

Pozrite tiež

Informácie o priečinkoch v mojom počítači

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×