Formulár obchodného kontaktu v nástroji Business Contact Manager

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vo formulár obchodného kontaktu môžete zadávať informácie o obchodný kontakt, vrátane zdroja, stavu a osobných informácií, ako aj položky histórie komunikácie a ďalšie podrobnosti, ktoré môžete prispôsobovať. Tieto informácie sa potom uložia ako údaje o obchodnom kontakte.

Formulár obsahuje štyri zobrazenia: Všeobecné, Podrobnosti, História komunikácie a používateľom definované polia. Každé zobrazenie obsahuje jednu alebo viacero sekcií.

Ak chcete zadať viacero položiek v poli, ako je napríklad viac než jednu adresu alebo e-mailovú adresu, kliknite na šípku nadol Vzhľad tlačidla vedľa poľa.

Všeobecné zobrazenie

Zobrazenie Všeobecné obsahuje nasledovné sekcie, kde môžete zadávať alebo upravovať informácie o obchodnom kontakte.

 • Obchodný kontakt

  Zadajte názov obchodného kontaktu a funkciu alebo kliknite na tlačidlo Celé meno, prostredníctvom ktorého vyberiete názov zo zoznamu.

 • Názov spoločnosti alebo prepojený zákazník

  Prepojenie záznamu obchodného kontaktu na záznam o zákazníkovi, kliknite na tlačidlo konto, v zozname vyberte konto a potom kliknite na prepojenie na tlačidlo. Ak chcete vytvoriť prepojenie záznamu obchodného kontaktu spoločnosť názov, ktorý nie je v zozname, zadajte názov do textového poľa.

 • Telefónne čísla

  Zadajte telefónne čísla obchodného kontaktu.

 • Adresy

  Zadajte predvolenú adresu do práce, ktorú priradíte k tomuto obchodnému kontaktu. Ak je pre jeden obchodný kontakt zadaných viacero adries, začiarknutím políčka Poštu posielať na túto adresu vyberte adresu pre hromadná korešpondencia.

  *Hromadná korešpondencia vyžaduje program Publisher alebo Word. Samostatné vydanie Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager je možné použiť s verziou programu Publisher a Word 2007 alebo 2003.

 • Informácie o zdroji

  Vyberte zdroj obchodného kontaktu.

  Podrobnejšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo Spustil. V dialógovom okne Vybrať kampaň, obchodný kontakt, príležitosť alebo obchodný projekt z položky Priečinok vyberte zoznam, ktorého položky chcete zobraziť, a potom vyberte položku, ktorá najlepšie popisuje spôsob prvej interakcie s týmto obchodným kontaktom. Ak chcete prepojiť položku so záznamom obchodného kontaktu, kliknite na tlačidlo Prepojiť na. Ak chcete vytvoriť novú položku, kliknite na tlačidlo Nové, alebo kliknite na tlačidlo Otvoriť, ktorým otvoríte vybranú položku.

 • Internet

  Zadajte e-mailovú adresu alebo adresy priradené k tomuto obchodnému kontaktu. Ak chcete určiť, ako sa má zobrazovať názov obchodného kontaktu v riadku Komu, zadajte názov do poľa Zobraziť ako. Adresu obchodného kontaktu pre odosielanie okamžitých správ zadajte do poľa Adresa pre odosielanie okamžitých správ.

  Ak chcete pridať obrázok obchodného kontaktu, kliknite na rám obrázka.

  obrázok kontaktu

  V dialógovom okne Pridať obrázok kontaktu vyhľadajte priečinok obsahujúci obrázok a dvakrát kliknite na súbor obrázka. Veľkosť obrázka sa automaticky prispôsobí priestoru pre obrázok.

 • Vizitka

  Podľa predvoleného nastavenia sa informácie o obchodnom kontakte, ktoré ste vytvorili, zobrazia na vizitke.

  elektronická vizitka

  Ak chcete pridať alebo upraviť vizitku, v skupine Možnosti kliknite na položku Vizitka.

 • Klasifikácia

  Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka označiť obchodným kontaktom ako viesť alebo aktívny. Kliknite na šípku nadol Vzhľad tlačidla v poli vyberte, kto obchodný kontakt je priradený k, hodnotenia a stav platby.

Poznámka: V zobrazení Všeobecné je možné polia Zdroj, Oblasť záujmu a Klasifikácia prispôsobiť. Ďalšie informácie o pridávaní viacerých používateľov do zoznamu Priradené.

Zobrazenie podrobností

Zobrazenie Podrobnosti obsahuje informácie o úlohe a osobné informácie, preferencie komunikácie a poznámky. Komentáre môžete do záznamu obchodného konta prilepovať z iných súborov, alebo ich môžete pridávať priamo.

 • Informácie o úlohe

  Podľa možností zadajte pre obchodný kontakt oddelenie, pracovisko, profesiu a mená nadriadeného a asistenta.

 • Komunikácia

  Kliknite na šípku nadol  Vzhľad tlačidla   v poli Preferovaná metóda, ktorou vyberiete preferovanú metódu komunikácie pre tento obchodný kontakt, alebo kliknite na položku Úprava zoznamu, pomocou ktorej pridáte, upravíte alebo odstránite položky v zozname. Začiarknite políčko Nevolať, Neposielať e-maily, Nefaxovať, alebo Nezasielať poštu, ktorými označíte formy komunikácie, ktoré nechcete použiť pre tento obchodný kontakt.

 • Osobné údaje

  Podľa možností zadajte pre tento obchodný kontakt prezývku, titul, príponu, dátum narodenia, záľuby, manžela alebo partnera, deti a informácie o výročiach.

 • Komentáre

  Komentáre môžete do záznamu obchodného kontaktu prilepovať z iných súborov, alebo ich môžete pridávať priamo. Kliknite na tlačidlo Pridať časovú značku, čím komentáre označíte dátumom.

Zobrazenie Histórie komunikácie

Zobrazenie Histórie komunikácie obsahuje všetky položky histórie komunikácie prepojené s tohto záznamu. Kliknite na šípku nadol Vzhľad tlačidla v poli Zobraziť vyberte typ zobrazenia zoznamu. Dvakrát kliknite na položky histórie komunikácie a otvorte ho. Môžete vytvoriť ďalšie podrobnú históriu obchodný kontakt kliknutím na tlačidlo nový a následné prepojenie položiek – napríklad obchodná poznámka, denník telefonátu, plánovanú činnosť alebo úloha – so záznamom.

Zobraziť Polia vytvorené používateľom

Polia vytvorené používateľom zobrazenie obsahuje vlastné polia, ktoré môžete vytvoriť a usporiadať. Polia sú usporiadané podľa skupiny a zobraziť v dvoch stĺpcoch.

Na páse s nástrojmi v skupine Možnosti kliknite na tlačidlo Prispôsobiť formulár vytvorenie alebo spravovanie skupín a polia.

Navigácia na páse s nástrojmi

Formulár obsahuje nasledujúce tlačidlá – umiestnené na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent – špecifické pre nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Skupina

Kliknite na položku

Akcia

Zobrazenie

Všeobecné

Zobrazenie formulára vo všeobecnom zobrazení, v ktorom môžete zadávať základné informácie.

Zobrazenie

Detaily

Zobrazenie formulára v podrobnom zobrazení, v ktorom môžete zadávať ďalšie prispôsobené informácie.

Zobrazenie

História

Zobrazenie všetkých položiek histórie komunikácie pre tento konkrétny záznam.

Zobrazenie

Používateľom definované polia

Zobrazenie všetkých polí definovaných používateľom, ktoré boli prispôsobené pre tento formulár.

Komunikovať

Nová položka histórie

Pridanie nového obchodného záznamu, denníka telefonátu, príležitosti, obchodného projektu, úlohy, e-mailovej správy, plánovanej činnosti alebo súboru do histórie komunikácie záznamu.

Možnosti

Prispôsobiť formulár

Pridanie polí definovaných používateľom do tohto formulára.

Možnosti

Automatické prepojenia e-mailov

Automatické prepojenie e-mailových správ s e-mailovou adresou a z e-mailovej adresy v tomto zázname.

Poznámka: Ak nie sú k dispozícii žiadne e-mailové adresy, toto tlačidlo sa zobrazí ako neaktívne.

Možnosti

Vizitka

Vloženie vizitky, ktorá môže obsahovať aj obrázok, ak chcete.

Možnosti

Skontrolujte, či názvy

Rozlíšenie e-mailovej adresy alebo prepojeného záznamu a overenie ich platnosti.

Poznámka: Ak chcete získať prístup k formuláru obchodného kontaktu, v ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Obchodné kontakty a potom dvakrát kliknite na obchodný kontakt.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×