Formulár Zákazník v nástroji Business Contact Manager

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Na zákazníkformulár, môžete zadať podrobné informácie o konte, vrátane kontaktu, zdroj a informácií o profile spoločnosti. Môžete tiež prepojiť obchodné kontakty a položky histórie komunikácie a pridať prispôsobiteľné Podrobnosti. Tieto informácie sú potom uložené ako záznam o zákazníkovi.

Tento formulár obsahuje štyri zobrazenia: Všeobecné, Podrobnosti, História a Polia vytvorené používateľom. Každé zobrazenie obsahuje jednu alebo viacero sekcií.

Ak chcete zadať viacero položiek v poli, ako je napríklad viac než jednu adresu alebo e-mailovú adresu, kliknite na položku nadol šípku Šípka poľa vedľa poľa.

Všeobecné zobrazenie

Zobrazenie Všeobecné obsahuje nasledovné sekcie, kde môžete zadávať alebo upravovať informácie o zákazníkovi.

 • Konto

  Zadajte názov zákazníka (povinné) a priradené pracovisko (voliteľné).

 • Telefónne čísla

  Zadajte telefónne čísla zákazníka.

 • Adresa

  Zadajte predvolenú adresu do práce, ktorú chcete priradiť k danému zákazníkovi. Ak je pre jedného zákazníka zadaných viacero adries, začiarknutím políčka Poštu posielať na túto adresu vyberte adresu pre hromadná korešpondencia.

  *Hromadná korešpondencia vyžaduje program Publisher alebo Word. Samostatné vydanie doplnku Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager je možné pomocou verzie programu Publisher a Word 2007 a 2003.

 • Informácie o zdroji

  Vyberte zdroj daného zákazníka a oblasť záujmu. Ak chcete pridať novú položku alebo upraviť existujúcu položku v zozname Zdroj alebo Oblasť záujmu, kliknite na položku Upraviť tento zoznam.

  Ďalšie podrobnosti získate po kliknutí na tlačidlo Spustil. V dialógovom okne Vybrať kampaň, obchodný kontakt, príležitosť alebo obchodný projekt z položky Priečinok vyberte zoznam a potom vyberte položku zoznamu, ktorá najlepšie popisuje spôsob prvej interakcie s týmto zákazníkom. Ak chcete prepojiť položku so záznamom zákazníka, kliknite na tlačidlo Prepojiť na. Ak chcete vytvoriť novú položku, kliknite na tlačidlo Nové.

 • Obchodné kontakty

  Ak chcete s týmto zákazníkom prepojiť jeden alebo viac obchodných kontaktov, kliknite na tlačidlo Pridať a potom ho vyberte zo zoznamu. Ak chcete odstrániť prepojenie obchodného kontaktu z daného zákazníka, vyberte obchodný kontakt a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Poznámka: Keďže obchodný kontakt môže byť prepojený len s jedným zákazníkom, v zozname sa zobrazujú len obchodné kontakty, ktoré ešte nie sú prepojené so žiadnym zákazníkom. Ak sú všetky obchodné kontakty prepojené so zodpovedajúcimi zákazníkmi, zoznam bude prázdny, pretože na zobrazenie nie sú k dispozícii žiadne neprepojené obchodné kontakty.

 • E-mail a internetové adresy

  Zadajte e-mailovú adresu alebo adresy priradené k tomuto zákazníkovi a adresu webovej stránky. Ak chcete určiť, ako sa má zobrazovať názov zákazníka v riadku Komu, zadajte názov do poľa Zobraziť ako.

  Ak chcete k danému zákazníkovi pridať obrázok, kliknite na rám obrázka.

  contact picture

  V dialógovom okne Pridať obrázok kontaktu vyhľadajte priečinok obsahujúci obrázok a dvakrát kliknite na súbor obrázka. Veľkosť obrázka sa automaticky prispôsobí priestoru pre obrázok.

 • Klasifikácia

  Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka stav označiť konto ako aktívna. Kliknite na položku nadol šípku Šípka poľa vedľa polí vyberte, ktorý konto vám bola pridelená, hodnotenia a stav platby.

Poznámka: V zobrazení Všeobecné je možné polia Zdroj, Oblasť záujmu, Hodnotenie zákazníka a Stav platby prispôsobiť.

Zobrazenie podrobností

Zobrazenie Podrobnosti obsahuje podrobnosti o profile spoločnosti, preferencie komunikácie a poznámky. Komentáre môžete do záznamu zákazníka prilepovať z iných súborov, alebo ich môžete pridávať priamo.

 • Profil spoločnosti

  Zadajte číslo konta, symbolu (ak existuje), ročný výnos a počet zamestnancov. Kliknite na položku nadol šípku Šípka poľa vedľa polí, vyberte typ konta business a územie.

  Poznámka: Zoznam možností priradených k typu činnosti a oblasti môžete upravovať.

 • Komunikácia

  Kliknite na položku nadol šípku Šípka poľa v poli preferovaný spôsob vyberte preferovaný spôsob komunikácie pre toto konto, alebo kliknite na položku Upraviť tento zoznam na pridanie, úprava alebo odstránenie položiek v zozname. Začiarknite políčka nevyžadujú, Neposielať e-maily, Nefaxovať alebo Neposielať poštu a označte spôsoby komunikácie, ktoré sa nepoužívajú pre toto konto.

 • Komentáre

  Komentáre môžete do záznamu zákazníka prilepovať z iných súborov, alebo ich môžete pridávať priamo. Kliknite na tlačidlo Pridať časovú značku, čím komentáre označíte dátumom.

Zobrazenie histórie

Zobrazenie histórie obsahuje všetky položky histórie komunikácie prepojené s tejto záznam. Kliknite na položku nadol šípku Šípka poľa v poli Zobraziť vyberte typ zobrazenia zoznamu. Dvakrát kliknite na položky histórie komunikácie a otvorte ho. História podrobnejšie informácie o konte môžete vytvoriť kliknutím na tlačidlo nový a následné prepojenie položky – napríklad obchodná Poznámka, denník telefonátu, plánovanej činnosti alebo úlohy – so záznamom.

Zobraziť Polia vytvorené používateľom

Polia vytvorené používateľom sekcia obsahuje vlastné polia, ktoré vytvoríte a usporiadanie. Polia sú usporiadané podľa skupiny a zobraziť v dvoch stĺpcoch.

Na páse s nástrojmi v skupine Možnosti kliknite na tlačidlo Prispôsobiť formulár na vytvorenie alebo spravovanie skupín a polia.

Zobrazenie Finančnej histórie

Ak Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je súčasťou vášho účtovný systém a tento záznam obsahuje finančné transakcie, transakcie môžete zobraziť v tomto zobrazení. Dvakrát kliknite na položku Všetky transakcie na jeho zobrazenie.

 • Zoznam transakcií

  Dátum     Kliknite na hlavičku stĺpca môžete zoradiť podľa dátumu transakcie.

  Dokument #     Kliknite na hlavičku stĺpca a Zoraďte zoznam podľa čísla dokumentu.

  Typ     Kliknite na záhlavie stĺpca a Zoraďte zoznam podľa typu transakcie.

  Obchodný kontakt     Kliknite na hlavičku stĺpca môžete zoradiť podľa názvu obchodného kontaktu.

  Celková čiastka     Kliknite na záhlavie stĺpca a Zoraďte zoznam podľa celkovú hodnotu transakcií.

Finančné súhrnné zobrazenie

Ak Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je súčasťou vášho účtovný systém a tento záznam obsahuje finančné transakcie, môžete zobraziť súhrn týchto transakcií v tomto zobrazení. V tomto zobrazení sa zobrazujú informácie o finančných transakcií pre informácie o konte, zostatok a platby, objem predaja, finančné Podrobnosti a podmienky.

 • Zostatok splatné

  Aktuálne     Zobrazí aktuálny zostatok.

  Po termíne     Zobrazuje po termíne, zaradené do kategórie 1 – 30 dní, 31 až 60 dní, 61-90 dní a viac ako 90 dní.

  Celkový zostatok     Zobrazuje celkový zostatok.

 • Informácie o platbe

  Priemerná dní platby     Zobrazí priemerný počet dní, ktoré konto sa platby.

  Priemerná dní platby (od začiatku ROKA)     Zobrazí rok-to-date priemerný počet dní, ktoré konto sa platby.

 • Podmienky

  Preferovaný doprava Metóda     Zobrazí preferované spôsobom.

  Preferovaný spôsob platby     Zobrazí spôsob platby.

 • Informácie o predaji

  Mesiacov k dátumu     Peňažné sumy predaja v konte sa zobrazí v aktuálnom mesiaci.

  Year-to-date     Peňažné sumy predaja v konte sa zobrazí v aktuálnom roku.

  Posledný rok     Zobrazí peňažné sumy predaja v konte za predchádzajúci rok.

  Životnosť predaja     Zobrazí peňažnú hodnotu celkový predaj v konte, životnosť konta.

Navigácia na páse s nástrojmi

Formulár obsahuje nasledujúce ikony – umiestnené na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent – špecifické pre nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

V skupine

Kliknite na tlačidlo

Akcia

Zobraziť

Všeobecné

Formulár sa zobrazí vo všeobecnom zobrazení, v ktorom môžete zadávať základné informácie.

Zobraziť

Podrobnosti

Formulár sa zobrazí v podrobnom zobrazení, v ktorom môžete zadávať vlastné prispôsobené informácie.

Zobraziť

História

Zobrazia sa všetky položky histórie komunikácie pre tento špecifický záznam.

Zobraziť

Polia vytvorené používateľom

Zobrazia sa všetky polia prispôsobené používateľom, ktoré boli vytvorené pre tento formulár.

Komunikovať

Nová položka histórie

Pridá sa nový obchodný záznam, denník telefonátu, príležitosť, obchodný projekt, úloha, e-mailová správa, plánovaná činnosť alebo súbor do komunikačnej histórie záznamu.

Možnosti

Prispôsobiť formulár

Do formulára sa pridajú polia vytvorené používateľom.

Možnosti

Automatické prepojenia e-mailov

Automatické prepojenie e-mailových správ s e-mailovou adresou a z e-mailovej adresy v tomto zázname.

Poznámka: Ak nie sú prítomné žiadne e-mailové adresy, táto ikona sa zobrazí bledšia.

Možnosti

Kontrolovať mená

Skontroluje sa e-mailová adresa alebo prepojený záznam a zabezpečí sa ich platnosť.

Poznámka: Ak chcete získať prístup k formuláru Zákazník, v ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Zákazníci a potom dvakrát kliknite na zákazníka.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×