Formulár Príležitosť v nástroji Business Contact Manager

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Príležitosti vám lepšie zorganizovať, spravovať a sledovať dôležité informácie o vašej príležitosť, vrátane štádium predaja, možnú hodnotu, zákazník interakcií a odhadované TE000129512. Môžete tiež vytvoriť prepojenie a pridajte prispôsobiteľné Podrobnosti, ako napríklad hodnoty polí a položiek histórie komunikácie.

Ak Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je integrovaný s účtovníctva, môžete tiež vytvoriť cenových ponúk, predajných objednávok alebo faktúr z záznam príležitosti kliknite na tlačidlo Konvertovať na v skupine Možnosti na páse s nástrojmi.

Poznámka : Predchádzajúce účtovné funkcie nemusia byť k dispozícii v systéme účtovnícke. Ďalšie informácie nájdete v téme Pomocníka účtovníctva.

Tento formulár obsahuje štyri zobrazenia: Všeobecné, Podrobnosti, História a Polia vytvorené používateľom. Každé zobrazenie obsahuje jednu alebo viacero sekcií.

Všeobecné zobrazenie

Všeobecné zobrazenie obsahuje všeobecné informácie o príležitosť, ako aj stav, zdroj a finančné podmienky.

 • Informácie o príležitosti

  Zadajte názov príležitosti (povinné) a vyberte osobu, ktorej bude pridelená (voliteľné).

 • Prepojený zákazník alebo obchodný kontakt

  Kliknite na tlačidlo odkaz na vyberte zákazníka alebo Obchodný kontakt a prepojte s touto príležitosť (povinné). V dialógovom okne prepojenie na zákazníka alebo obchodného kontaktu v priečinku, vyberte zoznam zákazníkov alebo obchodných kontaktov, vyberte položku v zozname a potom kliknite na prepojenie na tlačidlo. Ak chcete vytvoriť novú položku, kliknite na položku nové.

 • Stav

  Vyberte štádium predaja, v ktorom sa príležitosť nachádza. Do zoznamu Štádium predaja môžete pridať nové štádiá alebo môžete v tomto zozname upravovať všetky existujúce položky okrem položiek v štádiu Uzavreté využitéUzavreté nevyužité.

  Zadajte odhadovaný dátum uzavretia príležitosti a ak chcete, zadajte aj pravdepodobnosť predaja. Ak chcete pre túto príležitosť nastaviť pripomenutie, začiarknite políčko Pripomenutie a vyberte dátum a čas.

  Poznámky : 

  • Výberom štádia predaja Uzavreté využité alebo Uzavreté nevyužité sa záznam uzamkne ako súbor iba na čítanie. Výberom možnosti Uzavreté využité sa pravdepodobnosť nastaví na hodnotu 100 % a výberom možnosti Uzavreté nevyužité sa pravdepodobnosť nastaví na hodnotu 0 %.

  • Percento pravdepodobnosti sa používa na výpočet Očakávaného výnosu v sekcii Produkty a služby.

 • Produkty a služby

  Pridajte produkty a služby, ktoré súvisia s danou príležitosť. Ak chcete pridať novú položku produktu alebo služby, kliknite na tlačidlo Pridať a v dialógovom okne Pridať produkt alebo službu zadajte príslušné informácie. Ak chcete upraviť existujúcu položku, kliknite na tlačidlo Upraviť. Ak chcete odstrániť existujúcu položku, vyberte ju a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Poznámka : Ak Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je integrovaný s účtovníctva, zoznam obsahovať položiek z účtovníctva a položky, ktoré sú uvedené len v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Nové položky, ktoré sa pridávajú pomocou formulára, produkty a služby nie sú integrované do zoznamu položiek v systéme účtovnícke. Popis, Jednotková cena a Jednotková cena polia nie sú upravovať pre položky, ktoré pochádzajú z účtovníctva.

 • Kategórie

  Túto možnosť kategorizovať podľa farby na páse s nástrojmi v skupine Možnosti kliknite na tlačidlo kategorizovať.

 • Informácie o zdroji

  Zadajte zdroj príležitosti, kto ju inicializoval, konkurenciu (do tohto poľa môžete zadať až 100 znakov) a poradie, v akom by sa mala príležitosť zoradiť. Ak chcete pridať položky do zoznamu zdroja alebo typu, alebo upraviť predvolené položky, vyberte položku Úprava zoznamu.

 • Pojmy

  Vyberte platobné podmienky, dátum ukončenia platnosti a dátum doručenia.

Poznámka : V zobrazení Všeobecné je možné polia Fáza predaja, Zdroj a Typ prispôsobovať.

Zobrazenie podrobností

Zobrazenie Podrobnosti obsahuje poznámky týkajúce sa príležitosti. Komentáre môžete do záznamu prilepovať z iných súborov, alebo ich môžete pridávať priamo. Kliknutím na tlačidlo Pridať časovú značku označíte komentáre dátumom.

Zobrazenie histórie

Zobrazenie histórie obsahuje všetky položky histórie komunikácie prepojené s tejto záznam. Kliknite na šípku nadol Šípka poľa v poli Zobraziť vyberte typ zobrazenia zoznamu. Dvakrát kliknite na položky histórie komunikácie a otvorte ho. Môžete vytvoriť ďalšie podrobnú históriu o príležitosti kliknutím na tlačidlo nový a následné prepojenie položky – napríklad obchodná poznámka, denník telefonátu, plánovanú činnosť alebo úloha – so záznamom.

Zobrazenie Finančné histórie

Ak je Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook integrovaný s vašej účtovný systém, a to záznam má finančné transakcie, v tomto zobrazení môžete zobraziť svoje transakcie. Dvakrát kliknite na položku Všetky transakcie na jeho zobrazenie.

 • Zoznam transakcií

  Dátum     Kliknite na hlavičku stĺpca môžete zoradiť podľa dátumu transakcie.

  Dokument #     Kliknite na záhlavie stĺpca a Zoraďte zoznam podľa čísla dokumentu.

  Obchodný kontakt     Kliknite na hlavičku stĺpca môžete zoradiť podľa názvu obchodný kontakt.

  Typ     Kliknite na hlavičku stĺpca a Zoraďte zoznam podľa typu transakcie.

  Celková čiastka     Kliknite na záhlavie stĺpca a Zoraďte zoznam podľa celkovú hodnotu transakcií.

Poznámka : Predchádzajúce účtovné funkcie nemusia byť k dispozícii v systéme účtovnícke. Ďalšie informácie nájdete v téme Pomocníka účtovníctva.

Zobraziť Polia vytvorené používateľom (vlastné polia)

Polia vytvorené používateľom zobrazenie obsahuje vlastné polia, ktoré môžete vytvoriť a usporiadať. Polia sú usporiadané podľa skupina a zobraziť v dvoch stĺpcoch.

Na páse s nástrojmi v skupine Možnosti kliknite na tlačidlo Prispôsobiť formulár vytvorenie alebo spravovanie polia a skupiny. Ďalšie informácie o prispôsobení formulára, nájdete v nasledujúcich témach:

Navigácia na páse s nástrojmi

Formulár obsahuje nasledujúce tlačidlá (nachádzajú sa na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent), ktoré sú špecifické pre doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Skupina

Kliknite na položku

Akcia

Zobrazenie

Všeobecné

Zobrazenie formulára vo všeobecnom zobrazení, v ktorom môžete zadávať základné informácie.

Zobrazenie

Detaily

Zobrazenie formulára v podrobnom zobrazení, v ktorom môžete zadávať ďalšie prispôsobené informácie.

Zobrazenie

História

Zobrazenie všetkých položiek histórie komunikácie pre tento konkrétny záznam.

Zobrazenie

Používateľom definované polia

Zobrazenie všetkých polí definovaných používateľom, ktoré boli prispôsobené pre tento formulár.

Komunikovať

Nová položka histórie

Pridanie nového obchodného záznamu, denníka telefonátu, príležitosti, obchodného projektu, úlohy, e-mailovej správy, plánovanej činnosti alebo súboru do histórie komunikácie záznamu.

Možnosti

Prispôsobiť formulár

Pridanie polí definovaných používateľom do tohto formulára.

Možnosti

Automatické prepojenia e-mailov

Automatické prepojenie e-mailových správ s e-mailovou adresou a z e-mailovej adresy v tomto zázname.

Poznámka : Ak nie sú k dispozícii žiadne e-mailové adresy, toto tlačidlo sa zobrazí ako neaktívne.

Možnosti

Skontrolujte, či názvy

Rozlíšenie e-mailovej adresy alebo prepojeného záznamu a overenie ich platnosti.

Poznámka : Ak chcete získať prístup k formuláru Príležitosť, v ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Príležitosti a potom dvakrát kliknite na príležitosť.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×