Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

V PowerPointe 2013 a novšom môžete vkladať a prehrávať množstvo rôznych formátov zvukových súborov a videosúborov. Najlepšie výsledky pri prehrávaní videa dosiahnete použitím videí vo formáte .mp4 s kódovaním H.264 (známym ako MPEG-4 AVC) a zvukom s kódovaním AAC. Na prehrávanie zvuku sa odporúča použiť súbory formátu .m4a s kódovaním AAC.

  Niektoré staršie formáty videosúborov sa v balíku Office v počítači so systémom Windows RT možno neskomprimujú alebo neexportujú správne. Preto radšej použite modernejšie formáty médií, napríklad H.264 a Advanced Audio Coding (AAC), ktoré sú podporované v PowerPointe 2013 RT. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené typy zvukových súborov a videosúborov, ktoré je možné používať v PowerPointe. PowerPoint môže podporovať aj ďalšie typy súborov, ak do počítača nainštalujete dodatočné zvukové dekodéry a videodekodéry.

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor Windows Media

.asf

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .m4v, .mov

Fimový súbor

.mpg alebo .mpeg

Adobe Flash Media

.swf

Súbor Windows Media Video

.wmv

   Adobe Flash nie je k dispozícii v balíku Office v počítači so systémom Windows RT. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Súbor MIDI

.mid alebo .midi

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio

.m4a, .mp4

Súbor Windows Audio

.wav

Zvukový súbor Windows Media Audio

.wma

Poznámky   

  • Na výkon ani spoľahlivosť produktov, ktoré sa spomínajú v tomto článku a nie sú produktmi spoločnosti Microsoft, neposkytujeme žiadne záruky.

  • Zvukový súbor alebo videosúbor sa nemusí prehrávať správne ani v prípade, keď má rovnakú príponu súboru, ako sú prípony uvedené vyššie, ak nie je nainštalovaná správna verzia kodek, prípadne ak súbor nie je naprogramovaný vo formáte, ktorý rozpozná vaša verzia systému Microsoft Windows. Úspešné prehrávanie médií zväčša závisí od správneho rozdeľovača formátu súborov, dekodéra videoúdajov a dekodéra zvukových údajov.

  • Ďalšie informácie o najbežnejších kodekoch vrátane možností ich získania nájdete v témach Najčastejšie otázky týkajúce sa kodekov, Používanie kodekovalebo Kódovanie audia a videa pomocou kodekov Windows Media Codecs.

Pridanie zvuku do prezentácie

Vloženie alebo vytvorenie prepojenia na video na YouTube

Vloženie videa uloženého v PC

Platí pre: PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk