Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak vám PowerPoint nedovolí vložiť videosúbor alebo zvukový súbor, tento problém môžete rýchlo vyriešiť niekoľkými krokmi. Najjednoduchšie možno túto situáciu vyriešiť vykonaním týchto troch krokov, ktoré sú popísané v tomto článku:

  1. Vyhľadajte a stiahnite si konvertor súborov.

  2. Skonvertujte videosúbor alebo zvukový súbor na bežný formát, ktorému PowerPoint rozumie.

  3. Vložte skonvertovaný videosúbor do snímky.

Ak sa zobrazilo hlásenie o QuickTime,    pozrite si časť Chybové hlásenia prehrávača QuickTime nižšie.

Ak chcete iba pomoc s vkladaním zvukového súboru alebo videosúboru, pozrite si niektorý z týchto článkov:

Získanie konvertora

Vyhľadávanie na webe pre "video konvertor" alebo "audio converter" uvidíte viacero Konvertory, z ktorých mnohé sú bezplatné, napríklad RealPlayer konvertor (pre Windows) alebo Any Video Converter (pre Mac a Windows). Vyberte jednu a môžete ho stiahnuť do počítača.

Otvorte konvertor v počítači. Oznámte konvertoru umiestnenie adresára so súborom, ktorý sa má konvertovať. (Konvertor ponechá pôvodný súbor bez zmien a vytvorí nový súbor vo formáte, ktorý ste stanovili. Pozrite si možnosti formátovania v ďalšej časti.)

Výber bežného formátu súborov, aby sa zabránilo chybám súvisiacim s kodekom

Formát súboru nie je celého riešenia, ale je dôležité časti. Iný faktor je softvérový program s názvom kodek, ktorý zakóduje videoklipu alebo zvukového nahrávania digitálne. Je možné, že mediálneho súboru v správnom formáte, ale vo formáte podľa kodek danej PowerPoint nerozumie. Ak je súbor v správnom formáte, je pravdepodobné, že kodek použitý digitalizovať súbor nie je podporovaná vo Windowse a PowerPoint. To je dôvod na získanie konvertora: aktualizáciu súboru na kódovanie s názvom v niektorom z nasledujúcich dvoch odseky:

Odporúčania video:    V PowerPoint 2010, preto sa odporúča používať súbory typu .wmv. V PowerPoint 2013 a novšie verzie, a PowerPoint 2016 pre Mac, čo najlepšie prehrávania videa výsledky, odporúčame použiť .mp4 súbory s kódovaním pomocou videa H.264 (alias MPEG-4 AVC) a AAC zvuk.

Zvuku odporúčania:    V PowerPoint 2010 pomocou súborov .wav alebo .wma. V novších verziách počítačových PowerPoint, použite .m4a súbory s kódovaním so zvukom AAC.

Tieto a iné bežné formáty súborov sú uvedené v tabuľkách nižšie.

Podporované formáty

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.asf

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi

Súbor videa vo formáte MP4*

.mp4, .m4v, .mov

Fimový súbor

.mpg alebo .mpeg

Adobe Flash Media**

.swf

Súbor Windows Media Video

.wmv

* Len PowerPoint 2013 alebo novšia verzia. 32-bitovú verziu programu PowerPoint 2010 môžete prehrať súbor .mp4 alebo .mov, len ak je v počítači nainštalovaný prehrávač QuickTime. (Prečítajte si Stiahnuť QuickTime pre Windows, na lokalite Apple ďalšie informácie).

** Adobe Flash nie je k dispozícii v balíku Office v počítači so systémom Windows RT. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Súbor MIDI

.mid alebo .midi

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio*

.m4a, .mp4

Súbor Windows Audio

.wav

Zvukový súbor Windows Media Audio

.wma

*Len PowerPoint 2013 a novšie verzie. 32-bitová verzia programu PowerPoint 2010 dokáže prehrávať súbor formátu .mp4 alebo .mov len vtedy, ak je počítači nainštalovaný prehrávač QuickTime Player. (Ďalšie informácie o tom, ako stiahnuť QuickTime pre Windows, si prečítajte na lokalite Apple.)

Vloženie súboru do snímky

Po skonvertovaní mediálneho súboru do vhodného formátu so správnym kódovaním prejdite späť na snímku programu PowerPoint, do ktorej chcete vložiť videosúbor alebo zvukový súbor. Na páse s nástrojmi na karte Vložiť v skupine Médiá vyberte šípku v časti Zvuk alebo Video a potom príslušný príkaz na vloženie súboru. (Ďalšie podrobnosti o vložení mediálnych súborov nájdete v téme Pridanie zvuku do prezentácie programu PowerPoint alebo Pridanie a prehrávanie videosúborov z PC.)

Chybové hlásenia prehrávača QuickTime

32-bitová verzia programu PowerPoint 2010 dokáže prehrávať súbory formátu .mp4 alebo .mov len vtedy, ak je počítači nainštalovaný prehrávač QuickTime Player. V tomto prípade máte dve možnosti:

Ďalšie informácie

Zvuk z obchodu iTunes Store nemusí prehrať späť, keď zdieľané

Hudbu zakúpené iTunes Store môžete prehrať len v oprávnených počítačoch a ľudí, s ktorými zdieľate prezentácie s nemusí byť možné prehrať iTunes súbory.

PowerPoint 2016 pre Mac

Podporované formáty videosúborov v PowerPoint 2016 pre Mac

Formát súboru

Prípona

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .m4v, .mov

Fimový súbor

.mpg alebo .mpeg

Podporované formáty zvukových súborov v PowerPoint 2016 pre Mac

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Zvukový súbor MP3

.mp3

Priebeh zvukový súbor

.wav

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio

.m4a, .mp4

V PowerPoint 2016 pre Mac nie sú podporované súbory Windows Media (.wmv, .wma).

PowerPoint for Mac 2011

Podporované formáty videosúborov v PowerPoint for Mac 2011

Formát súboru

Prípona

AVI film

.avi, .vfw

DVI filmu

.DV, .dif

MPEG video

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

MPEG-2 videa

.m2v

Prenášaný Stream MPEG-2

.ts

Film MPEG-4

Film Apple MPEG-4

.MP4, .mpg4

.m4v

Vo formáte QuickTime

.MOV, .qt

Súbor Windows Media Video*

.wmv

* Formát Windows media (.wmv) na prehrávanie v operačnom systéme Mac OS X vyžaduje doplnok s názvom Flip4Mac.

Podporované formáty zvukových súborov v PowerPoint for Mac 2011

Formát súboru

Prípona

Zvuku AC-3

Vylepšené zvuku AC-3

.AC3

.eac3, .ec3

Adaptívne viacerými zvuku

.AMR

Apple Lossless Audio

.m4a

AU zvuku

.au, .snd

Audible.com zvuku

.AA, .aax

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

QuickTime Film zvuk ^

.mov, .moov, .qt

Core Audio File

.caf

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3, .mpga

MPEG-4 Audio

.MP4, .mpg4, .m4a

Zvonenie

.m4r

Windows Media Audio *

.wma, .asf

Súbor Windows Audio krivky

.Wave, .wav, .bwf

^ QuickTime virtuálnej Reality (QTVR) súbory, ktoré majú aj príponu súboru .mov alebo .qt, nemáte prehrávanie v prezentácii PowerPoint for Mac 2011.

*Formát Windows media (.wav/.wma) vyžaduje doplnok s názvom Flip4Mac na prehrávanie v operačnom systéme Mac OS X.

Vloženie súboru do snímky

Po skonvertovaní mediálneho súboru do vhodného formátu so správnym kódovaním prejdite späť na snímku programu PowerPoint 2016 pre Mac, do ktorej chcete vložiť videosúbor alebo zvukový súbor. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi kliknite na položku Zvuk alebo Video. (Ďalšie podrobnosti o vložení mediálnych súborov nájdete v téme Pridanie videa do prezentácie v PowerPointe 2016 pre Mac alebo Pridanie zvuku do prezentácie v PowerPointe 2016 pre Mac.)

Zvuk z obchodu iTunes Store nemusí prehrať späť, keď zdieľané

Hudbu zakúpené iTunes Store môžete prehrať len v oprávnených počítačoch a ľudia, s ktorými zdieľate prezentácie možno nie je možné prehrať iTunes súbory.

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .m4v, .mov

Fimový súbor

.mpg alebo .mpeg

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio

.m4a, .mp4

Vloženie videa na snímke

Po skonvertovaní videosúboru do vhodného formátu so správnym kódovaním prejdite späť na snímku programu PowerPoint pre iPad alebo PowerPointu pre iPhone, do ktorej chcete vložiť videosúbor. Konkrétne podrobnosti o vkladaní videosúborov nájdete v téme Pridanie obrázkov alebo videí do súboru pomocou mobilného zariadenia.

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .3gp, .ts

VP8, VP9

.webm, .mkv

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio

.m4a, .mp4, .3gp, .ts, .aac

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

.mid, .xmf, .mxmf, .rtttl, .rtx, .ota, .imy

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

.flac

Voľne dostupné

.mkv, .ogg

Vloženie videa na snímke

Keď budete mať súboru konvertované videa vo vhodnom formáte s správneho kódovania, prejdite späť na snímku, miesto, kam chcete vložiť video súbor v PowerPoint pre Android. Niektoré Podrobnosti o vloženie videosúboru, v téme pridať obrázky alebo videá do súboru pomocou mobilného zariadenia.

Môžete prehrávať nasledujúci zvuk a video formáty v programe PowerPoint Mobile a PowerPoint pre Windows Phone 10, ale nie je možné prehrávať videá z YouTube.

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor Windows Media

.asf

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .m4v, .mov

Fimový súbor

.mpg alebo .mpeg

Adobe Flash Media

.swf

Súbor Windows Media Video

.wmv

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Súbor MIDI

.mid alebo .midi

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio*

.m4a, .mp4

Súbor Windows Audio

.wav

Zvukový súbor Windows Media Audio

.wma

Vloženie videa na snímke

Keď budete mať súboru konvertované videa vo vhodnom formáte s správneho kódovania, prejdite späť na snímku, miesto, kam chcete vložiť video súbor v PowerPoint Mobile. Niektoré Podrobnosti o vloženie videosúboru, v téme pridať obrázky alebo videá do súboru pomocou mobilného zariadenia.

Pozrite tiež

Formáty súborov, ktoré sú podporované v PowerPointe

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×