Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V PowerPointe 2010 a novších verziách môžete do prezentácie vložiť viacero typov zvukových súborov a videosúborov alebo ich prepojiť. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené typy zvukových súborov a videosúborov, ktoré môžete použiť v PowerPointe. Ak do počítača nainštalujete prídavné dekodéry videa a zvuku, PowerPoint bude podporovať aj ďalšie typy súborov.

Poznámky : 

  • V PowerPointe 2013 a novších verziách dosiahnete najlepšie výsledky pri prehrávaní videa použitím súborov vo formáte .mp4 s kódovaním H.264 (známym ako MPEG-4 AVC) a zvukom s kódovaním AAC. Na prehrávanie zvuku sa odporúča použiť súbory formátu .m4a s kódovaním AAC.

  • Niektoré staršie formáty videosúborov sa v balíku Office v počítači so systémom Windows RT možno neskomprimujú alebo neexportujú správne. Preto radšej použite modernejšie formáty médií, napríklad H.264 a Advanced Audio Coding (AAC), ktoré sú podporované v PowerPointe 2013 RT. PowerPoint 2010 podporuje formát AAC, ak je nainštalovaný správny kodek (napríklad ffDShow). Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

  • Vyskytuje sa pri pokuse o vloženie videa chyba? Možné riešenia nájdete v prepojeniach na konci tohto článku.

  • Máte problémy s prehrávaním videa alebo zvuku?

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor Windows Media

.asf

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi

Súbor videa vo formáte MP4*

.mp4, .m4v, .mov

Fimový súbor

.mpg alebo .mpeg

Adobe Flash Media**

.swf

Súbor Windows Media Video

.wmv

* Len PowerPoint 2013 a novšia verzia.

** Adobe Flash nie je k dispozícii v balíku Office v počítači so systémom Windows RT. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Súbor MIDI

.mid alebo .midi

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio*

.m4a, .mp4

Súbor Windows Audio

.wav

Zvukový súbor Windows Media Audio

.wma

* Len PowerPoint 2013 a novšia verzia.

Poznámka :  Na výkon ani spoľahlivosť produktov, ktoré sa spomínajú v tomto článku a nie sú produktmi spoločnosti Microsoft, neposkytujeme žiadne záruky.

Informácie o kodekoch

Zvukový súbor alebo videosúbor sa nemusí prehrávať správne ani v prípade, keď má rovnakú príponu súboru, ako sú prípony uvedené vyššie, ak nie je nainštalovaná správna verzia kodek, prípadne ak súbor nie je naprogramovaný vo formáte, ktorý rozpozná vaša verzia systému Microsoft Windows. Úspešné prehrávanie médií zväčša závisí od správneho rozdeľovača formátu súborov, dekodéra videoúdajov a dekodéra zvukových údajov.

Ďalšie informácie o najbežnejších kodekoch vrátane možností ich získania nájdete v témach:

Pozrite tiež

Pridanie zvuku do prezentácie

Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na lokalite YouTube (PowerPoint 2013, PowerPoint 2016)

Prepojenie na video na lokalite YouTube z PowerPointu 2010

Vloženie videa uloženého v počítači

Chybové hlásenie pri pokuse o vloženie súboru vo formáte MPEG-4 alebo videa vo formáte QuickTime: „PowerPoint nemôže vložiť video z vybratého súboru.“

Chyba „PowerPoint nemôže vložiť video z vybratého súboru“ pri pokuse o vloženie videa MPEG-2

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×