Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Ak vám PowerPoint nedovolí vložiť videosúbor alebo zvukový súbor, tento problém môžete rýchlo vyriešiť niekoľkými krokmi. Najjednoduchšie možno túto situáciu vyriešiť vykonaním týchto troch krokov, ktoré sú popísané v tomto článku:

  1. Vyhľadajte a stiahnite si konvertor súborov.

  2. Skonvertujte videosúbor alebo zvukový súbor na bežný formát, ktorému PowerPoint rozumie.

  3. Vložte skonvertovaný videosúbor do snímky.

Ak sa zobrazilo hlásenie o QuickTime,    pozrite si časť Chybové hlásenia prehrávača QuickTime nižšie.

Ak chcete iba pomoc s vkladaním zvukového súboru alebo videosúboru, pozrite si niektorý z týchto článkov:

Získanie konvertora

Pri hľadaní slovných spojení „video konvertor“ alebo „konvertor zvuku“ na webe sa zobrazí množstvo konvertorov, z ktorých mnohé sú bezplatné, ako je napríklad RealPlayer Converter (pre Windows) alebo Any Video Converter (pre Mac alebo Windows). Vyberte jeden z nich a stiahnite ho do počítača.

Otvorte konvertor v počítači. Oznámte konvertoru umiestnenie adresára so súborom, ktorý sa má konvertovať. (Konvertor ponechá pôvodný súbor bez zmien a vytvorí nový súbor vo formáte, ktorý ste stanovili. Pozrite si možnosti formátovania v ďalšej časti.)

Výber bežného formátu súborov, aby sa zabránilo chybám súvisiacim s kodekom

Formát súboru nepredstavuje celé riešenie, ale je jeho dôležitou súčasťou. Ďalším faktorom je softvérový program, nazývaný kodek, ktorý digitálne zakóduje videonahrávku alebo zvukovú nahrávku. Je možné, že mediálny súbor je v správnom formáte, no je zakódovaný kodekom, ktorému PowerPoint nerozumie. Ak je súbor v správnom formáte, kodek použitý na digitalizáciu tohto súboru sa pravdepodobne vo Windowse a programe PowerPoint nepodporuje. Toto je dôvod na získanie konvertora: aktualizácia súboru na kódovanie uvedené v niektorom z nasledujúcich dvoch odsekov.

Odporúčania pre videá:    V programe PowerPoint 2010 odporúčame používať súbory .wmv. V programe PowerPoint 2013 a novších verziách a v programe PowerPoint 2016 pre Mac dosiahnete najlepšie výsledky pri prehrávaní videa použitím súborov vo formáte .mp4 s kódovaním H.264 (známym ako MPEG-4 AVC) a zvukom s kódovaním AAC.

Odporúčania pre zvukové súbory:    V programe PowerPoint 2010 použite súbory vo formátoch .wav alebo .wma. V nových verziách programu PowerPoint pre počítače použite súbory .m4a s kódovaným zvuku vo formáte AAC.

Tieto a iné bežné formáty súborov sú uvedené v tabuľkách nižšie.

Podporované formáty

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.asf

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi

Súbor videa vo formáte MP4*

.mp4, .m4v, .mov

Filmový súbor

.mpg alebo .mpeg

Adobe Flash Media**

.swf

Súbor Windows Media Video

.wmv

*Len PowerPoint 2013 a novšie verzie. 32-bitová verzia PowerPointu 2010 dokáže prehrávať súbory formátu .mp4 alebo .mov len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný prehrávač QuickTime. (Ďalšie informácie o tom, ako stiahnuť QuickTime pre Windows, si prečítajte na lokalite Apple.)

** Adobe Flash nie je k dispozícii v balíku Office v počítači so systémom Windows RT. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Súbor MIDI

.mid alebo .midi

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio*

.m4a, .mp4

Súbor Windows Audio

.wav

Zvukový súbor Windows Media Audio

.wma

*Len PowerPoint 2013 a novšie verzie. 32-bitová verzia programu PowerPoint 2010 dokáže prehrávať súbor formátu .mp4 alebo .mov len vtedy, ak je počítači nainštalovaný prehrávač QuickTime Player. (Ďalšie informácie o tom, ako stiahnuť QuickTime pre Windows, si prečítajte na lokalite Apple.)

Vloženie súboru do snímky

Po skonvertovaní mediálneho súboru do vhodného formátu so správnym kódovaním prejdite späť na snímku programu PowerPoint, do ktorej chcete vložiť videosúbor alebo zvukový súbor. Na páse s nástrojmi na karte Vložiť v skupine Médiá vyberte šípku v časti Zvuk alebo Video a potom príslušný príkaz na vloženie súboru. (Ďalšie podrobnosti o vložení mediálnych súborov nájdete v téme Pridanie zvuku do prezentácie programu PowerPoint alebo Pridanie a prehrávanie videosúborov z PC.)

Chybové hlásenia prehrávača QuickTime

32-bitová verzia programu PowerPoint 2010 dokáže prehrávať súbory formátu .mp4 alebo .mov len vtedy, ak je počítači nainštalovaný prehrávač QuickTime Player. V tomto prípade máte dve možnosti:

Ďalšie informácie

Zvukové súbory z obchodu iTunes Store sa po zdieľaní nemusia prehrávať

Hudobné súbory zakúpené v obchode iTunes Store sa dajú prehrať len v oprávnených počítačoch a osoby, s ktorými zdieľate prezentácie, možno nebudú môcť prehrať súbory iTunes.

PowerPoint 2016 pre Mac

Podporované formáty videosúborov v programe PowerPoint 2016 pre Mac

Formát súboru

Prípona

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .m4v, .mov

Filmový súbor

.mpg alebo .mpeg

Formáty zvukových súborov podporované v programe PowerPoint 2016 pre Mac

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Zvukový súbor MP3

.mp3

Zvukový súbor Waveform

.wav

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio

.m4a, .mp4

Súbory Windows Media (.wmv, .wma) nie sú podporované v programe PowerPoint 2016 pre Mac.

PowerPoint for Mac 2011

Podporované formáty videosúborov v programe PowerPoint for Mac 2011

Formát súboru

Prípona

Film AVI

.avi, .vfw

Film DVI

.dv, .dif

Film MPEG

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

Video MPEG-2

.m2v

MPEG-2 Transport Stream

.ts

Film MPEG-4

Film Apple MPEG-4

.mp4, .mpg4

.m4v

Film QuickTime

.mov, .qt

Súbor Windows Media Video*

.wmv

* Formát Windows media (.wmv) na prehrávanie v operačnom systéme Mac OS X vyžaduje doplnok s názvom Flip4Mac.

Formáty zvukových súborov podporované v programe PowerPoint for Mac 2011

Formát súboru

Prípona

Zvuk AC-3

Vylepšený zvuk AC-3

.ac3

.eac3, .ec3

Zvuk AMR

.amr

Apple Lossless Audio

.m4a

Zvuk AU

.au, .snd

Zvuk Audible.com

.aa, .aax

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

QuickTime Movie Sound^

.mov, .moov, .qt

Core Audio File

.caf

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3, .mpga

MPEG-4 Audio

.mp4, .mpg4, .m4a

Zvonenie

.m4r

Windows Media Audio*

.wma, .asf

Zvukový súbor Windows Waveform

.wave, .wav, .bwf

^Súbory QTVR (QuickTime Virtual Reality) s príponou .mov alebo .qt sa neprehrajú v prezentácii programu PowerPoint for Mac 2011.

*Formát Windows media (.wav/.wma) vyžaduje doplnok s názvom Flip4Mac na prehrávanie v operačnom systéme Mac OS X.

Vloženie súboru do snímky

Po skonvertovaní mediálneho súboru do vhodného formátu so správnym kódovaním prejdite späť na snímku programu PowerPoint 2016 pre Mac, do ktorej chcete vložiť videosúbor alebo zvukový súbor. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi kliknite na položku Zvuk alebo Video. (Ďalšie podrobnosti o vložení mediálnych súborov nájdete v téme Pridanie videa do prezentácie v PowerPointe 2016 pre Mac alebo Pridanie zvuku do prezentácie v PowerPointe 2016 pre Mac.)

Zvukové súbory z obchodu iTunes Store sa po zdieľaní nemusia prehrávať

Hudobné súbory zakúpené v obchode iTunes Store sa dajú prehrať len v oprávnených počítačoch a osoby, s ktorými zdieľate prezentácie, možno nebudú môcť prehrať súbory iTunes.

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .m4v, .mov

Filmový súbor

.mpg alebo .mpeg

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio

.m4a, .mp4

Vloženie videa na snímke

Po skonvertovaní videosúboru do vhodného formátu so správnym kódovaním prejdite späť na snímku programu PowerPoint pre iPad alebo PowerPointu pre iPhone, do ktorej chcete vložiť videosúbor. Konkrétne podrobnosti o vkladaní videosúborov nájdete v téme Pridanie obrázkov alebo videí do súboru pomocou mobilného zariadenia.

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .3gp, .ts

VP8, VP9

.webm, .mkv

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio

.m4a, .mp4, .3gp, .ts, .aac

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

.mid, .xmf, .mxmf, .rtttl, .rtx, .ota, .imy

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

.flac

Voľne dostupné

.mkv, .ogg

Vloženie videa na snímke

Po skonvertovaní videosúboru do vhodného formátu so správnym kódovaním prejdite späť na snímku programu PowerPoint pre Android, do ktorej chcete vložiť videosúbor. Konkrétne podrobnosti o vkladaní videosúborov nájdete v téme Pridanie obrázkov alebo videí do súboru pomocou mobilného zariadenia.

Nasledujúce formáty zvuku a videa môžete prehrávať v PowerPointe Mobile a PowerPointe pre Windows Phone 10, ale videá z YouTube nie je možné prehrávať.

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor Windows Media

.asf

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .m4v, .mov

Filmový súbor

.mpg alebo .mpeg

Adobe Flash Media

.swf

Súbor Windows Media Video

.wmv

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Súbor MIDI

.mid alebo .midi

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio*

.m4a, .mp4

Súbor Windows Audio

.wav

Zvukový súbor Windows Media Audio

.wma

Vloženie videa na snímke

Po skonvertovaní videosúboru do vhodného formátu so správnym kódovaním prejdite späť na snímku programu PowerPoint Mobile, do ktorej chcete vložiť videosúbor. Konkrétne podrobnosti o vkladaní videosúborov nájdete v téme Pridanie obrázkov alebo videí do súboru pomocou mobilného zariadenia.

Pozrite tiež

Formáty súborov podporované v PowerPointe

Videá PowerPointu 2016 sa na sekundárnom monitore neprehrávajú

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×