Formáty súborov, ktoré sú podporované programom Visual Basic

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Môžete vytvárať makrá a súbor potom uložiť v ľubovoľnom z nasledujúcich typov súborov.

Formát súboru

Popis

Šablóna programu Word 97 – 2004 (.dot)

Uloží dokument vo formáte šablóny, ktorú môžete použiť na vytvorenie nových dokumentov. Uloží obsah dokumentu a nastavenia, ako sú napríklad štýly, rozloženie strany, položky automatického textu, vlastné klávesové skratky a ponuky. Je kompatibilná s verziami Wordu 97 až 2003 pre Windows a Wordu 98 až 2004 for Mac.

Dokument Wordu podporujúci makrá (.docm)

Formát dokumentu založený na formáte XML, ktorý zachováva kódy makier jazyka VBA. Makrá jazyka VBA je možné spustiť vo Worde 2011, ale nedajú sa spustiť vo Worde 2008.

Šablóna Wordu podporujúca makrá (.dotm)

Uloží dokument vo formáte šablóny založenej na formáte XML, ktorý zachováva kódy makier jazyka VBA. Makrá jazyka VBA je možné spustiť vo Worde 2011, ale nedajú sa spustiť vo Worde 2008.

Pozrite tiež

Vytvorenie, spustenie, úprava alebo odstránenie makra

PowerPoint

Môžete vytvárať makrá a súbor potom uložiť v ľubovoľnom z nasledujúcich typov súborov.

Typ

Na čo slúži

Prezentácia PowerPointu podporujúca makrá (.pptm)

Prezentácia vo formáte založenom na formáte XML, ktorá zachováva kód makra jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Makrá jazyka VBA možno spustiť v PowerPointe 2011. V PowerPointe 2008 sa však spustiť nedajú.

Šablóna PowerPointu podporujúca makrá (.potm)

Uloží obsah prezentácie a formátovanie ako šablónu založenú na formáte XML, ktorá zachováva kód makier jazyka VBA.  Makrá jazyka VBA možno spustiť v PowerPointe 2011. V PowerPointe 2008 sa však spustiť nedajú.

Prezentácia PowerPointu podporujúca makrá (.ppsm)

Prezentácia založená na formáte XML, ktorá sa automaticky otvorí v zobrazení prezentácie a zachováva kód makier jazyka VBA. Makrá jazyka VBA možno spustiť v PowerPointe 2011. V PowerPointe 2008 sa však spustiť nedajú.

Doplnok PowerPointu (.ppam)

Formát doplnku založený na formáte XML, ktorý zachováva kódy makier jazyka VBA. Makrá jazyka VBA možno spustiť v PowerPointe 2011. V PowerPointe 2008 sa však spustiť nedajú.

Doplnok PowerPointu 98 – 2004 (.ppa)

Uloží doplnok vo formáte, ktorý zachováva kódy makier jazyka VBA. Kompatibilný s PowerPointom 98 až 2004 pre Mac a PowerPointom 97 až 2003 pre Windows.

Pozrite tiež

Vytvorenie, spustenie, úprava alebo odstránenie makra

Excel

Môžete vytvárať makrá a súbor potom uložiť v ľubovoľnom z nasledujúcich typov súborov.

Formát súboru

Popis

Zošit Excelu 97 – 2004 (.xls)

Kompatibilný s Excelom 98 až 2004 for Mac a Excelom 97 až 2003 pre Windows. Zachováva kódy makier jazyka VBA a hárky Excelu 4.0 s makrami. Makrá jazyka VBA sa nedajú spustiť v Exceli 2008.

Šablóna Excelu 97 – 2004 (.xlt)

Uloží zošit vo formáte šablóny, ktorú môžete použiť na vytvorenie nových zošitov. Kompatibilný s Excelom 98 až 2004 for Mac a Excelom 97 až 2003 pre Windows. Ukladá nastavenia, ako napríklad formátovanie, nadpisy, vzorce, makrá jazyka VBA a vlastné panely s nástrojmi. Makrá jazyka VBA sa nedajú spustiť v Exceli 2008.

Binárny zošit Excelu (.xlsb)

Ukladá údaje v binárnom formáte. Šetrí čas a pomáha lepšie zabezpečiť citlivé údaje. Zachováva kódy makier jazyka VBA a hárky Excelu 4.0 s makrami. Makrá jazyka VBA sa nedajú spustiť v Exceli 2008.

Zošit Excelu podporujúci makrá (.xlsm)

Zošity Microsoft Excelu 2008 for Mac, Microsoft Excelu for Mac 2011, Excelu 2007 pre Windows a Excelu 2010 pre Windows založené na formáte XML, ktoré zachovávajú kódy makier jazyka VBA a hárky Excelu 4.0 s makrami. Makrá jazyka VBA sa nedajú spustiť v Exceli 2008.

Šablóna Excelu podporujúca makrá (.xltm)

Uloží zošit vo formáte šablóny založenej na formáte XML, ktorá zachováva kódy makier jazyka VBA a hárky Excelu 4.0 s makrami. Makrá jazyka VBA sa nedajú spustiť v Exceli 2008.

Doplnok Excelu (.xlam)

Aktívny hárok uloží ako doplnok založený na formáte XML, čiže ako doplnkový program, ktorý spúšťa ďalšie kódy. Zachováva kódy makier jazyka VBA a hárky Excelu 4.0 s makrami. Makrá jazyka VBA sa nedajú spustiť v Exceli 2008.

Pozrite tiež

Vytvorenie, spustenie, úprava alebo odstránenie makra

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×