Formátovanie textových efektov (tabla 3-D otočenie)

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tieto možnosti sa používajú na zmenu orientácie a perspektívy zvoleného objektu WordArt.

Poznámky: 

  • Po zmene možností v tomto dialógovom, zmeny sa použijú okamžite objekt WordArt alebo text, takže je ľahké, aby sa prejavili zmeny objektu WordArt alebo textu bez zatvorenia dialógového okna. Však, pretože zmeny sa prejavia okamžite, nie je možné kliknite na položku Zrušiť toto dialógové okno. Ak chcete odstrániť zmeny, musí kliknúť Vzhľad tlačidla späť na paneli S nástrojmi Rýchly prístup pre jednotlivé zmeny, ktoré chcete odstrániť.

  • Naraz môžete vrátiť späť viacero zmien vykonaných v jednej možnosti dialógového okna, ak ste medzitým neuskutočnili zmeny v inej možnosti dialógového okna.

  • Dialógové okno môžete presunúť tak, aby ste mohli naraz vidieť objekt WordArt aj dialógové okno.

Predvoľby     Ak chcete vybrať efekt predvoleného otočenia alebo perspektívy, kliknite na tlačidlo Predvoľby a potom kliknite na požadovanú možnosť.

Otočenie

Osí X, Ya Z definovať orientáciu (otáčania) a pozícia kamery (zobrazenie), ktorý je zobrazený objekty. X je vodorovnej osi; Y je zvislá os; a argument Z nemá tretí rozmer hĺbky. Hodnoty pre tieto osí sú doplnková a kamera najprv je otočený o hodnota X , hodnota Y , a potom nakoniec hodnota Z . Ak chcete použiť "posunutie" tlačidlá na zmenu hodnôt X, Yalebo Z hodnoty, vždy zmeny vzhľadom na aktuálnu polohu fotoaparátu.

Otáčanie troch tvarov so zobrazením osí X, Y a Z

X      Ak chcete zmeniť orientáciu vodorovnej osi, zadajte hodnotu do číselníka. Ak chcete „posunúť“ túto polohu vpravo alebo vľavo, použite tlačidlá so šípkami.

Doľava      Kliknutím na toto tlačidlo zmenšíte hodnotu orientácie vodorovnej osi.

Doprava      Kliknutím na toto tlačidlo zväčšíte hodnotu orientácie vodorovnej osi.

Y      Ak chcete zmeniť orientáciu zvislej osi, zadajte hodnotu do číselníka. Ak chcete „posunúť“ túto polohu nahor alebo nadol, použite tlačidlá so šípkami.

Nahor      Kliknutím na toto tlačidlo zväčšíte hodnotu orientácie zvislej osi.

Nadol      Kliknutím na toto tlačidlo zmenšíte hodnotu orientácie zvislej osi.

Z      Tento rozmer umožňuje umiestnenie objektov vyššie alebo nižšie v porovnaní s ostatnými objektmi. Ak chcete zmeniť orientáciu osi Z, zadajte číslo do príslušného poľa. Môžete použiť aj tlačidlá so šípkami, ak chcete posunúť aktuálnu polohu v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

V smere ručičiek      Ak chcete znížiť polohu osi Z, kliknite na toto tlačidlo.

Proti smeru ručičiek      Ak chcete zvýšiť polohu osi Z, kliknite na toto tlačidlo.

Perspektíva     Popisuje mieru perspektívneho skrátenia objektu WordArt alebo iného objektu (zväčšenie alebo zmenšenie v závislosti od hĺbky). Ak chcete zmeniť zobrazenie hĺbky, zadajte číslo do príslušného poľa. Najmenšie číslo (0) predstavuje použitie paralelnej kamery, najväčšie číslo (120) znamená najvýraznejšiu perspektívu, podobnú tej, ktorú zachytáva kamera so širokouhlým objektívom.

Zúžiť zorné pole     Kliknutím na toto tlačidlo zmenšíte rozsah skrátenia.

Rozšíriť zorné pole     Ak chcete zväčšiť mieru perspektívneho skrátenia, kliknite na toto tlačidlo.

Text

Zachovať plochý text     Ak chcete zabrániť otáčaniu textu vnútri objektu WordArt pri otáčaní tohto objektu, kliknite na možnosť Zachovať plochý text. Pri výbere tejto možnosti sa text bude vždy nachádzať navrchu objektu WordArt. Keď je zrušené začiarknutie tejto možnosti, text vnútri objektu sa otáča spolu s prednou stranou objektu.

Pozícia objektu

Vzdialenosť od spodnej časti     Ak chcete objekt WordArt alebo text posunúť dozadu alebo dopredu v priestore, zadajte do poľa číslo.

Vynulovať     Ak chcete odstrániť priestorové efekty otočenia a perspektívy a obnoviť predvolené nastavenie, kliknite na toto tlačidlo.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×