Formátovanie poľa Dátum a čas

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Typ údajov Date/Time obsahuje širokú škálu formátov so splnením vašej situácii jedinečný. Formátovanie dátumu a času, máte tri možnosti: ponechajte predvolené formáty, Použitie preddefinovaného formátu alebo vytvoriť vlastný formát.  Pri použití formátu na pole tabuľky, že rovnaký formát sa automaticky použije pre všetky formulára alebo zostavy ovládací prvok, ktorý sa následne naviazané na dané pole tabuľky.  Formátovanie iba zmeny ako údaje sa zobrazí, ktorý nemá vplyv na spôsob ukladania údajov alebo ako môžu používatelia vkladať údaje.

Obsah tohto článku

Prehľad formátov dátumu a času

Použitie preddefinovaného formátu

Príklady vopred definované formáty

Použitie vlastného formátu

Príklady vlastných formátov

Vlastný formát znakov

Nastavenie formátu dátumu a času v aplikácii Web Access

Prehľad formátov dátumu a času

Program Access automaticky zobrazí dátum a čas v Všeobecný dátum a dlhý čas formáty. Dátumy sa zobrazia ako, mm/dd/rrrr v USA, ako dd/mm/rrrr mimo USA, kde mm je mesiac, dd je deň a RRRR je rok. Čas sa zobrazuje hh: ss AM/PM, kde hh je hodina, mm je minút a ss je sekunda.

Tieto formáty dátumu a času sa líšia v závislosti od geografické umiestnenie zadané v Microsoft Windows miestne a jazykové nastavenie nastavenie v počítači. Napríklad v Európe a mnohých častiach Ázie, v závislosti od vašej polohe, zobrazí dátum a čas ako 28.11.2018 12:07:12: 00 alebo 28/11/2018 12:07:12: 00. V USA, mali by ste vidieť 11/28/2018 12:07:12: 00.

Je možné zmeniť tieto preddefinované formáty pomocou vlastné formáty zobrazenia. Môžete napríklad zadať dátum vo formáte Európskeho, napríklad 28.11.2018 a máte tabuľku, formulár alebo zostavu Zobraziť hodnoty ako 11/28/2018. Vlastný formát, ktorý ste vybrali nebude mať vplyv, ako sa zadáva údaje alebo ako program Access ukladá údaje.

Program Access automaticky poskytuje určitú úroveň overovania údajov dátum a čas formátovanie. Napríklad, ak zadáte neplatný dátum, ako je napríklad 32.11.2018, zobrazí sa hlásenie a budú mať možnosť zadávanie novú hodnotu alebo pole na konverziu z údajov Date/Time typu na typ údajov Text. Platný dátum hodnoty v rozsahu od-657 434 (január 1, 100 A.D.) 2,958,465 (December 31, 9999 A.D.). Platnou časovou hodnoty v rozsahu od.0 na.9999, alebo 23:59:59.

Ak chcete obmedziť zadávanie dátumu a času v konkrétnom formáte, použite vstupnej masky. Napríklad, ak ste použili vstupnej masky zadávanie dátumov vo formáte Európskeho, niekto zadávanie údajov do databázy môcť Zadajte dátumy v iných formátoch. Vstupné masky môžete použiť na polia v tabuľkách a množinách výsledkov dotazu a ovládacie prvky vo formulároch a zostavách. Ďalšie informácie nájdete v téme ovládanie formátov zadávaných údajov vstupnými maskami.

Na začiatok stránky

Použitie preddefinovaného formátu

Program Access poskytuje niekoľko vopred definované formáty dátumu a času údajov.

V tabuľke

 1. Otvorte tabuľku v Návrhovom zobrazení.

 2. V hornej časti mriežky návrhu vyberte pole dátumu a času, ktorý chcete formátovať.

 3. V časti Vlastnosti poľa kliknite na šípku v poli vlastnosti Formát a vyberte formát z rozbaľovacieho zoznamu.

  Obrázok s formát rozbaľovacieho zoznamu zobrazí hárok vlastností.

 4. Po výbere formátu, tlačidlo Možností pre aktualizáciu vlastností zobrazí a umožňuje použiť svoj nový formát pre všetky ostatné polia tabuľky a ovládacie prvky formulárov, ktoré by logicky dedia ho. Uložte zmeny celú databázu, kliknite na tlačidlo inteligentnej značky a potom kliknite na položku aktualizovať formátovanie všade <Field Name> sa používa. V tomto prípade je názov poľa názov poľa typu dátum/čas.

 5. Ak chcete použiť zmeny na celú databázu, keď Aktualizácia vlastnosti dialógové okno sa zobrazí a zobrazí vo formulároch a ďalšie objekty, ktoré zdedia v novom formáte. Kliknite na tlačidlo Áno.

  Ďalšie informácie nájdete v téme rozšíriť vlastnosti poľa.

 6. Uložte zmeny a prepnite na údajovom zobrazení a skontrolujte, či vám formát vyhovuje.

Poznámka:    Nové formuláre, zostavy alebo zobrazení vytváraných založený na tabuľke si formátovanie tabuľky, ale ak chcete prepísať to vo formulári, zostave alebo zobrazenie bez zmeny formátovania v tabuľke.

Do formulára alebo zostavy

 1. Otvorte formulár alebo správa Rozloženia alebo Návrhové zobrazenie.

 2. Umiestnite kurzor do textového poľa s dátumom a časom.

 3. Stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností.

 4. Nastavte vlastnosť Formát na jednu z preddefinovaných dátumu.

V dotaze

 1. Otvorte dotaz v Návrhovom zobrazení.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pole Dátum a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. V hárku vlastností vyberte požadovaný formát zo zoznamu vlastnosť Formát .

Vo výraze

 • Formátovať hodnoty dátumu do jednej z niekoľkých vopred definované formáty sa používa funkcia FormatDateTime .

  Môže byť pre vás užitočné Ak pracujete v oblasti, ktorá vyžaduje výraz, ako je napríklad makro alebo dotazu.

Na začiatok stránky

Príklady vopred definované formáty

Formát

Popis

Príklad

Všeobecný dátum

(Predvolená možnosť) Zobrazuje dátum hodnoty ako čísla a časové hodnoty ako hodín, minút a sekúnd nasleduje AM alebo PM. Pre oba typy hodnoty, program Access použije oddeľovače dátum a čas zadaný v miestnom nastavení Windowsu. Ak je hodnota časovej zložky, program Access zobrazí iba dátum. Ak je hodnota nemá žiadny dátum komponent, program Access zobrazí len čas.

06/30/2018 10:10:42 AM

Dlhý dátum

Zobrazí iba hodnoty dátumu tak, ako to stanovuje formát dlhého dátumu v miestnom nastavení Windowsu.

Pondelok 27 augusta 2018

Stredný dátum

Zobrazuje dátum vo formáte dd/mmm/RR, ale použije Oddeľovač dátumu zadaný v miestnom nastavení Windowsu.

27/Aug/18
27-Aug-18

Krátky dátum

Zobrazuje hodnoty dátumu tak, ako to stanovuje formát krátkeho dátumu v miestnom nastavení Windowsu.

8/27/2018
8-27-2018

Dlhý čas

Zobrazenie hodín, minút a sekúnd nasleduje AM alebo PM. Program Access používa oddeľovač zadaný v nastavení času v miestnom nastavení Windowsu.

10:10:42 AM

Stredný čas

Zobrazí hodiny a minúty, za ktorou nasleduje AM alebo PM. Program Access používa oddeľovač zadaný v nastavení času v miestnom nastavení Windowsu.

10:10:00

Krátky čas

Zobrazí iba hodiny a minúty. Program Access používa oddeľovač zadaný v nastavení času v miestnom nastavení Windowsu.

10:10

Na začiatok stránky

Použitie vlastného formátu

Niekedy Formát vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu v hárku vlastností neobsahuje požadovaný formát presný dátum. Môžete vytvoriť vlastný formát s použitím typu kód, ktorý program Access rozpoznáva pre dátum formátovanie.

Keď použijete vlastný formát poľa dátumu a času, môžete skombinovať rôznych formátov tak, že dve sekcie, jeden pre dátum a druhý raz. V takom prípade by v častiach oddeľte medzerou. Napríklad môžete skombinovať Všeobecný dátum a dlhý čas formáty nasledujúcim spôsobom: h:mm:ss m/dd/rrrr.

 1. Otvorte tabuľku v Návrhovom zobrazení.

 2. V hornej časti mriežky návrhu vyberte dátum a čas pole, ktoré chcete formátovať.

 3. V časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Všeobecné , kliknite na bunku vedľa poľa Formát a zadajte špecifickými znakmi závislosti od vašich potrieb formátovania.

 4. Po zadaní formátu, tlačidlo Možností pre aktualizáciu vlastností sa zobrazí a umožňuje použitie formátu pre všetky ostatné polia tabuľky a ovládacie prvky formulárov, ktoré by logicky dedia ho. Sa zmeny prejavili celú databázu, kliknite na položku Inteligentná značka a potom kliknite na položku Aktualizovať formát, všade sa použije názov poľa. V tomto prípade je názov poľa názov poľa typu dátum/čas.

 5. Ak sa rozhodnete použiť zmeny na celú databázu, Aktualizácia vlastnosti dialógové okno sa zobrazí a zobrazí formulárov a iných objektov, ktoré sa dedia v novom formáte. Kliknutím na tlačidlo Áno použite formát.

  Ďalšie informácie nájdete v téme rozšíriť vlastnosti poľa.

 6. Uložte zmeny a potom prepnite na údajovom zobrazení a skontrolujte, či vám formát vyhovuje.

Na začiatok stránky

Príklady vlastných formátov

Tu je niekoľko príkladov rôznych spôsobov, ako naformátovať 13 Január 2012:

Do formátovania dátumu...

Do poľa vlastnosti Formát zadajte kód:

2012-01-13

rrrr-mm-dd

2012

rrrr

13 Jan 2012

dd mmm yyyy

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (opačné lomky pridáva Access automaticky)

Pi 1/13

pomocou DDD

2/6

WW/w

Január 13, 2012

Mmm d","yyyy

Na začiatok stránky

Vlastný formát znakov

Ak chcete vytvoriť vlastný formát, použite nasledujúce znaky ako zástupné znaky a oddeľovače.  Vlastné formáty, ktoré nie sú konzistentné s nastavením dátumu a času určeným v miestnom nastavení Windowsu, sa ignorujú. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena miestnom nastavení Windowsu meniť vzhľad niektorých typov údajov.

Znak

Popis

Oddeľovač dátumu

Ovládacie prvky, kde v programe Access umiestni oddeľovač dní, mesiacov a rokov. Použiť oddeľovač definovaný v miestnom nastavení Windowsu. Napríklad v angličtina (USA), použite lomku (/).

Oddeľovač času

Ovládacie prvky, kde v programe Access umiestni oddeľovače hodín, minút a sekúnd. Použiť oddeľovač definovaný v miestnom nastavení Windowsu. Napríklad v angličtina (USA), použite dvojbodka (:).

c

Zobrazenie formátu všeobecného dátumu.

d alebo dd

Zobrazí deň v mesiaci ako jednej alebo dvoch číslic. Pre jednu číslicu použite jeden zástupný symbol; dve číslice, použite dva zástupné symboly.

ddd

Skráti deň v týždni na tri písmená.

dddd

Obsahuje súhrn všetkých dní v týždni.

ddddd

Zobrazí formát krátkeho dátumu.

dddddd

Zobrazí dlhý formát dátumu.

w

Zobrazí číslo, ktoré zodpovedá na deň v týždni. (1 až 7)

ww

Zobrazí číslo, ktoré zodpovedá na týždeň v roku (1 až 53).

m alebo mm

Zobrazí mesiac ako jednomiestne alebo dvojmiestne číslo.

mmm

Skráti názov mesiaca na tri písmená. Január sa napríklad zobrazí ako január.

mmmm

Obsahuje všetky názvy mesiacov.

q

Zobrazí číslo aktuálneho kalendárneho štvrťroka (1-4). Napríklad, ak ste najať pracovníka v máji, program Access zobrazí 2 ako hodnota štvrťroka.

y

Zobrazí deň roka, 1 – 366.

yy

Zobrazenie posledných dvoch číslic roka.

Poznámka: Odporúčame zadávanie a zobrazenie všetkých štyroch číslic v danom roku.

rrrr

Zobrazí všetky číslice v roku v rozsahu 0100 až 9999.

h alebo hh

Zobrazí hodinu ako jednej alebo dvoch číslic.

n alebo nn

Zobrazí minút ako jednej alebo dvoch číslic.

s alebo ss

Zobrazí sekúnd ako jednej alebo dvoch číslic.

TTTT

Zobrazenie dlhého formátu času.

AM/PM

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením veľkými písmenami AM alebo PM (podľa potreby).

am/pm

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením malými písmenami am alebo pm (podľa potreby).

A/P

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením veľkými písmenami A alebo P (podľa potreby).

a/p

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením malými písmenami a alebo p (podľa potreby).

AMPM

Čas v dvanásťhodinovom formáte so symbolom označovania dopoludnia/odpoludnia podľa nastavenia určeného v miestnom nastavení Windowsu.

Na začiatok stránky

Nastavenie formátu dátumu a času v aplikácii Web Access

Prístup k webovej aplikácie Zobraziť údaje v "zobrazenia", ktoré majú textových polí podobne ako formuláre v počítačových databázach. Však namiesto hárok vlastností, nastaviť možnosti formátovania výbere textového poľa a následným kliknutím na tlačidlo Formát , ktorý sa zobrazí. Potom vyberte požadovaný formát zo zoznamu Formát .

Accessové aplikácie nemajú vlastné formáty dátumu. Môžete vytvárať dotazy v aplikáciách programu Access, ale nie sú k dispozícii možnosti formátovania dátumu stĺpce v dotaze. Všetky formátovania dátumu sa ovláda na úrovni zobrazenia. Na záver, funkcia FormatDateTime nie je k dispozícii v aplikáciách programu Access.

Obrázok ponuky formátovanie v aplikácii Access.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×