Formátovať automatické tvary

V dialógovom okne Formátovať automatické tvary môžete upraviť farbu, vzor, obrys, veľkosť a ďalšie možnosti.

Čo vás zaujíma?

Zmena výplne a obrysu tvaru (Farby a čiary)

Výber výplne

Zmena farby a štýlu obrysu

Špeciálne možnosti pre tvary šípok

Zmena veľkosti

Zmena rozloženia

Zmena možností obrázka

Zmena možností textového poľa

Pridanie alternatívneho textu

Zmena výplne a obrysu tvaru (Farby a čiary)

Ak chcete tvar vyplniť jednou farbou, kliknite na príslušnú farbu. Ak chcete vytvoriť viacfarebné pozadie, kliknite na položku Efekty výplne.

Výber výplne

Farba    Kliknite na požadovanú farbu. Kliknutím na položku Bez farieb nastavíte pre tvar farbu totožnú s pozadím stránky, prípadne kliknutím na položku Ďalšie farby vytvorte vlastnú farbu.

Efekty výplne    Vyberte prechod plynúci z jedného odtieňa do druhého, textúru, vzorku alebo obrázok.

 • Prechod Kliknutím na kartu Prechod vytvoríte plynulý prechod medzi odtieňmi alebo farbami.

  • V časti Farby kliknite na položky Jedna farba, Dve farby alebo Preddefinované a v zobrazenom zozname kliknite na požadované farby alebo preddefinované kombinácie farieb.

  • V časti Priehľadnosť nastavte posunutím jazdca úrovne priehľadnosti jednotlivých okrajov prechodu.

  • V časti Štýly tieňovania kliknite na smer, ktorým chcete, aby prechod plynul.

  • V časti Varianty kliknite na požadovanú verziu štýlu tieňovania. V poli Ukážka si môžete pozrieť výsledný vzhľad.

  • Začiarknutím políčka Otáčať s tvarom zachováte orientáciu prechodu v rámci tvaru pri jeho otáčaní.

 • Textúra    Kliknite na požadovanú textúru alebo kliknutím na položku Ďalšie textúry vyberte niektorý z vlastných obrázkov.

 • Vzorka    Kliknite na vzorku, ktorú chcete použiť. V zozname Popredie kliknite na farbu, ktorú chcete pre danú vzorku použiť. V zozname Pozadie kliknite na požadovanú farbu pozadia. V poli Ukážka si môžete zobraziť ukážku použitých farieb.

 • Obrázok    Kliknite na položku Vybrať obrázok, vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť, a následne kliknite na položku Vložiť.

 • Ak chcete, aby si obrázok zachoval rovnaký pomer strán pri zmene jeho veľkosti, vyberte začiarkavacie políčko Zachovať pomer strán obrázka.

  • Ak chcete pri otáčaní tvaru zachovať orientáciu obrázka voči tvaru, začiarknite políčko Otáčať s tvarom.

Priehľadnosť    Ak chcete, aby cez príslušný tvar bolo vidieť, pomocou jazdca alebo zadaním percentuálnej hodnoty nastavte úroveň priehľadnosti.

Zmena farby a štýlu obrysu

Farba riadka    V časti Riadok kliknite na zoznam Farba a následne kliknite na požadovanú farbu.

Prerušované čiary    Ak chcete na obrys tvaru použiť prerušované riadky, kliknite na zoznam Prerušovaná a následne kliknite na požadovaný typ riadka.

Štýl riadka    Kliknite na zoznam Štýl, následne kliknite na požadovaný štýl a hrúbku riadka.

Hrúbka    Hrúbku riadka vybraného tvaru upravíte zadaním novej hodnoty do poľa Hrúbka.

Špeciálne možnosti pre tvary šípok

Ak je automatickým tvarom šípka, môžete pre ňu nastaviť štýl začiatku a štýl konca. V závislosti od vybraných štýlov je tiež možné zmeniť veľkosť začiatku a konca šípky.

Na začiatok stránky

Zmena veľkosti

Kliknutím na kartu Veľkosť nastavte možnosti týkajúce sa rozmerov. Môžete nastaviť konkrétne (absolútne) miery alebo miery vo forme percentuálnej hodnoty strany dokumentu či okraja.

Na karte Veľkosť môžete tiež nastaviť otočenie a mierku tvaru.

Výška a šírka    V oblastiach VýškaŠírka môžete vykonať nasledujúce kroky:

 • Kliknite na položku Absolútna a zadajte veľkosť.

 • Kliknite na položku Relatívna a zadajte percentuálnu hodnotu. Následne v zozname vzhľadom na kliknite možnosť Strana alebo kliknite na okraj, vzhľadom ku ktorému sa má veľkosť automatického tvaru nastaviť.

Otočiť    V poli Otočenie zadajte počet stupňov, o ktorý sa má automatický tvar otočiť v smere hodinových ručičiek. Zadaním hodnoty 90 stupňov napríklad tvar otočíte o štvrť obrátky v smere hodinových ručičiek.

Mierka    Slúži na upravenie výšky alebo šírky pomocou percentuálnej hodnoty. Ak chcete zmeniť oboje súčasne, začiarknite políčko Zachovať pomer strán. Začiarknutím políčka V závislosti od pôvodnej veľkosti obrázka vykonáte zmeny na základe pôvodných rozmerov. Ak začiarkavacie políčko V závislosti od pôvodnej veľkosti obrázka nie je k dispozícii, kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Poznámka:  Po kliknutí na tlačidlo Obnoviť tvar nadobudne pôvodnú veľkosť, ktorá však nemusí zodpovedať veľkosti, ktorú mal, keď ste ho do dokumentu vložili.

Na začiatok stránky

Zmena rozloženia

Spôsob obtekania    Kliknutím na túto možnosť zadajte, ako má text obtekať automatický tvar.

 • Zarovno s textom    Možnosť Zarovno s textom slúži na umiestnenie automatického tvaru na miesto v dokumente, na ktoré kliknete, ako keby bol tvar textom. Výška riadka sa upraví tak, aby sa pre tvar vytvoril priestor. Automatický tvar si zároveň zachová svoje umiestnenie vzhľadom k okolitého textu.

 • Do štvorca    Možnosť Do štvorca vytvára obdĺžnikový tvar, okolo ktorého text obteká.

 • Tesné    Možnosť Tesné slúži na nastavenie obtekania textu tesne popri okrajoch automatického tvaru.

  Poznámka:  Ak je automatický tvar štvorec alebo obdĺžnik, bude vyzerať ako možnosť Do štvorca.

 • Za textom    Možnosť Za textom umožňuje textu plynúť za automatickým tvarom.

 • Pred textom    Možnosť Pred textom umožňuje umiestnenie automatického tvaru priamo cez text.

Vodorovné zarovnanie    Kliknutím na príslušnú možnosť umiestnite automatický tvar na stránke. Automatický tvar si zachová toto umiestnenie vzhľadom na stránku aj vtedy, keď naokolo pridáte viac textu.

Spresniť    Kliknutím na položku Spresniť zobrazíte podrobnejšie možnosti umiestnenia tvaru a obtekania textu. Začiarknutím políčka Premiestniť objekt s textom môžete napríklad zachovať obrázok pri texte, ku ktorému je ukotvený, aj keď nad neho pridáte ďalší text.

Na začiatok stránky

Zmena možností obrázka

Ak vypĺňate automatický tvar obrázkom, tento obrázok upravíte vykonaním zmien na karte Obrázok dialógového okna Formátovať automatické tvary.

Ovládací prvok obrázka    V zozname Farba kliknite na možnosť Automatická, Odtiene sivej (prechody medzi čiernou a bielou), Čierna a biela (bez prechodov) alebo Vyblednuté. Pomocou jazdcov môžete upraviť jas a kontrast obrázka.

Komprimovať    Kliknutím na položku Komprimovať zmeníte rozlíšenie obrázka na možnosť Tlač alebo Web/obrazovka. Začiarknutím políčka Odstrániť odrezané časti obrázkov ešte znížite veľkosť, o ktorú obrázok zväčší súbor.

Obnoviť    Kliknutím na položku Obnoviť navrátite obrázku jeho pôvodné farby.

Na začiatok stránky

Zmena možností textového poľa

Ak chcete do tvaru pridať text, kliknite pravým tlačidlom na tvar a potom na položku Pridať text. Po pridaní textu môžete zmeniť vzhľad textu vo vnútri tvaru pomocou možností na karte Textové pole v dialógovom okne Formátovať automatické tvary.

Vnútorný okraj    Nastavte požadovanú vzdialenosť medzi textom a ľavým, pravým, horným a dolným okrajom textového poľa.

Poznámka:  Okraje textového poľa nemusia v závislosti od automatického tvaru zodpovedať okrajom daného tvaru.

Zvislé zarovnanie    Kliknutím na príslušnú možnosť nastavte umiestnenie textu v hornej časti, strede alebo dolnej časti textového poľa.

Zalamovať text vo vnútri objektu    Začiarknutím políčka Zalamovať text vo vnútri objektu zachováte jednotnú veľkosť automatického tvaru. Keď zrušíte začiarknutie tohto políčka, textové pole sa rozšíri a veľkosť automatického tvaru sa prispôsobí väčšej šírke textového poľa.

Veľkosť objektu prispôsobiť textu    Začiarknutím políčka Veľkosť objektu prispôsobiť textu zmeníte výšku automatického tvaru. Automatický tvar sa zvýši alebo zníži v závislosti od toho, koľko textu sa v textovom poli nachádza.

Formátovať bublinu    Ak je automatický tvar čiarovou bublinou, kliknutím na možnosť Formátovať bublinu môžete zmeniť dĺžku čiary a ďalšie možnosti.

Konvertovať na rám    Ak chcete vkladať komentáre, poznámky pod čiarou či vysvetlivky, prípadne určité polia, môžete automatický tvar konvertovať na rám. Tvar sa pri konvertovaní môže zmeniť na obdĺžnik.

Na začiatok stránky

Pridanie alternatívneho textu

Ak tvar obsahuje text, Word automaticky umiestni text do poľa Alternatívny text. Ak tvar neobsahuje text alebo ak chcete zmeniť alternatívny text, kliknite na kartu Alternatívny text.

V poli Alternatívny text zadajte text, ktorý chcete, aby sa zobrazoval čítačkám obrazovky alebo pri vypnutom zobrazení obrázka.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×