Formát grafického prvku SmartArt v balíku Office Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V programe Word, PowerPoint alebo Excel môžete zmeniť návrh, rozloženie, veľkosti, tvarov alebo farieb v grafickom prvku SmartArt.

Ďalšie informácie o grafických prvkoch SmartArt nájdete v téme Ďalšie informácie o grafických prvkoch SmartArt.

Zmena typu obrázka SmartArt

Po vložení grafického prvku SmartArt, nemáte zachovať existujúceho návrhu. Keď iný návrh efektívnejšie predstavuje vaše údaje, môžete ho zmeniť aj v prípade, že ste už pridali textu, tvary a štýly na grafický prvok SmartArt.

 1. Dokumentu, zošita alebo prezentácie, kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Návrh grafické prvky SmartArt kliknite na položku nový typ grafické prvky SmartArt grafiky s rozložením sa má.

  Kliknite na položku návrh typu obrázka SmartArt

  Poznámky: 

  • Môžete jednoducho zmeniť rozloženie pre návrh vašej kliknutím na položku Pridať tvar, alebo kliknutím na tvar a následným výberom z rôznych možností, ak chcete povýšiť, degradovať, presuňte pravú a ľavú a presunúť nahor a nadol.

  • Ak zmeníte rozloženie grafiky SmartArt, niektoré prispôsobenia sa možno neprenesú do nového rozloženia. Ak však prepnete späť na pôvodné rozloženie ešte pred uložením a zatvorením dokumentu, všetky prispôsobenia sa vrátia.

  • Ak zmeníte rozloženie grafiky SmartArt, časť textu môže byť skrytá. Ak chcete zobraziť text, prepnite späť na pôvodné rozloženie.

 3. Vyberte farbu motívu a štýl typ od možnosti pre nový návrh.

  Vyberte farebný motív a štýl pre grafické prvky SmartArt

  Tip: Farebné motívy a možnosti štýlu zmeniť pre každý typ návrhu.

Zmeniť veľkosť celého grafického prvku SmartArt alebo jednotlivých tvarov

 1. Kliknite na položku celý grafický prvok SmartArt alebo samostatný tvar a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Zadajte nové hodnoty výšky a šírky.

  Výška a šírka hodnotami

  Poznámka: Ak chcete zachovať pomer strán pri zmene veľkosti objektu, začiarknite toto políčko.

Zmena tvaru

 1. V grafickom prvku SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Formát kliknite na položku Zmeniť tvar a potom kliknite na požadovaný tvar.

  Kliknite na položku Zmeniť tvar

Pridanie efektu alebo zmena farby tvaru

Môžete zmeniť štýl a rozloženie celý grafický prvok SmartArt na karte Návrh grafické prvky SmartArt. Ale ak chcete zmeniť štýl toho istého tvaru, môžete to urobiť na karte Formát.

 1. V grafickom prvku SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Kliknite na položku Výplň tvaru, Obrys tvaru alebo Efekty tvarov môžete zmeniť štýl a vzhľad tvaru.

  Kliknite na položku Výplň tvaru, obrys tvaru a efekty tvarov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, sa tiež môžete ukážte na položku štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Zmena štýlu textu celého grafického prvku SmartArt alebo v jednotlivých tvarov

 1. Kliknite na položku celý grafický prvok SmartArt alebo samostatný tvar a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Kliknite na položku Výplň textu, Obrys textu alebo Textové efekty môžete zmeniť štýly a vzhľadu textu v celý grafický prvok SmartArt alebo len jeden tvar.

  Kliknite na položku výplň textu, obrys textu a textových efektov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, sa tiež môžete ukážte na položku štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Obnovenie grafiky SmartArt na odstránenie formátovania

Na grafický prvok SmartArt môžete obnoviť predvolený vzhľad. Táto možnosť odstráni všetky zmeny vykonané na farbu, štýl, tvar a štýl textu obrázka SmartArt.

 1. Dokumentu, zošita alebo prezentácie, kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Návrh grafické prvky SmartArt kliknite na tlačidlo Vynulovať obrázok.

  Kliknite na tlačidlo Vynulovať obrázok

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zmena rozloženia grafiky SmartArt

Po vložení grafiky SmartArt nemusíte zachovať existujúce rozloženie. Ak iné rozloženie znázorňuje informácie efektívnejšie, môžete ho zmeniť, a to aj v prípade, že ste ku grafike SmartArt už pridali text, tvary a štýly.

 1. V dokumente kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Zmeniť grafický prvok SmartArt kliknite na typ grafiky SmartArt a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta SmartArt, skupina Zmeniť grafický prvok SmartArt

  Poznámky: 

  • Ak zmeníte rozloženie grafiky SmartArt, niektoré prispôsobenia sa možno neprenesú do nového rozloženia. Ak však prepnete späť na pôvodné rozloženie ešte pred uložením a zatvorením dokumentu, všetky prispôsobenia sa vrátia.

  • Ak zmeníte rozloženie grafiky SmartArt, časť textu môže byť skrytá. Ak chcete zobraziť text, prepnite späť na pôvodné rozloženie.

Zmena veľkosti celej grafiky SmartArt alebo jednotlivého tvaru

 1. Kliknite na celú grafiku SmartArt alebo jednotlivý tvar a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Veľkosť zadajte hodnoty Výška a Šírka.

  Skupina Veľkosť

  Poznámka: Ak chcete zachovať pomer strán pri zmene veľkosti objektu, začiarknite toto políčko.

Zmena tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Upraviť grafický prvok SmartArt kliknite na položku Tvar, ukážte na ľubovoľný typ tvaru a potom kliknite na požadovaný tvar.

  Karta SmartArt, skupina Upraviť grafický prvok SmartArt

Zmena štýlu tvaru

Na karte SmartArt môžete zmeniť štýl celej grafiky SmartArt. Ak však chcete zmeniť len štýl jedného tvaru, môžete to urobiť na karte Formát.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Zmena farby tvaru

Na karte SmartArt môžete zmeniť farbu celej grafiky SmartArt. Ak však chcete zmeniť len farbu jedného tvaru alebo uzla, môžete to urobiť na karte Formát.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky výplň   Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

Zmena štýlu textu celej grafiky SmartArt alebo jednotlivého tvaru

 1. Kliknite na celú grafiku SmartArt alebo jednotlivý tvar a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly textu kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly textu

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Obnovenie grafiky SmartArt na odstránenie formátovania

Grafiku SmartArt môžete obnoviť na predvolený vzhľad. Vykonané zmeny farby, štýlu, tvaru a štýlu textu grafiky SmartArt sa tým odstránia.

 1. V dokumente kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Resetovať kliknite na položku Resetovať grafiku.

  Karta SmartArt vo Worde, skupina Obnoviť

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zmena rozloženia grafiky SmartArt

Po vložení grafiky SmartArt nemusíte zachovať existujúce rozloženie. Ak iné rozloženie znázorňuje informácie efektívnejšie, môžete ho zmeniť, a to aj v prípade, že ste ku grafike SmartArt už pridali text, tvary a štýly.

 1. V dokumente kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Zmeniť grafický prvok SmartArt kliknite na typ grafiky SmartArt a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta SmartArt, skupina Zmeniť grafický prvok SmartArt

  Poznámky: 

  • Ak zmeníte rozloženie grafiky SmartArt, niektoré prispôsobenia sa možno neprenesú do nového rozloženia. Ak však prepnete späť na pôvodné rozloženie ešte pred uložením a zatvorením dokumentu, všetky prispôsobenia sa vrátia.

  • Ak zmeníte rozloženie grafiky SmartArt, časť textu môže byť skrytá. Ak chcete zobraziť text, prepnite späť na pôvodné rozloženie.

Zmena veľkosti celej grafiky SmartArt alebo jednotlivého tvaru

 1. Kliknite na celú grafiku SmartArt alebo jednotlivý tvar a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Veľkosť zadajte hodnoty Výška a Šírka.

  Skupina Veľkosť

  Poznámka: Ak chcete zachovať pomer strán pri zmene veľkosti objektu, začiarknite toto políčko.

Zmena tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Upraviť grafický prvok SmartArt kliknite na položku Tvar, ukážte na ľubovoľný typ tvaru a potom kliknite na požadovaný tvar.

  Karta SmartArt, skupina Upraviť grafický prvok SmartArt

Zmena štýlu tvaru

Na karte SmartArt môžete zmeniť štýl celej grafiky SmartArt. Ak však chcete zmeniť len štýl jedného tvaru, môžete to urobiť na karte Formát.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Zmena farby tvaru

Na karte SmartArt môžete zmeniť farbu celej grafiky SmartArt. Ak však chcete zmeniť len farbu jedného tvaru alebo uzla, môžete to urobiť na karte Formát.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky výplň   Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

Zmena štýlu textu celej grafiky SmartArt alebo jednotlivého tvaru

 1. Kliknite na celú grafiku SmartArt alebo jednotlivý tvar a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly textu kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly textu

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Obnovenie grafiky SmartArt na odstránenie formátovania

Grafiku SmartArt môžete obnoviť na predvolený vzhľad. Vykonané zmeny farby, štýlu, tvaru a štýlu textu grafiky SmartArt sa tým odstránia.

 1. V dokumente kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Resetovať kliknite na položku Resetovať grafiku.

  Karta SmartArt v PowerPointe, skupina Obnoviť

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zmena rozloženia grafiky SmartArt

Po vložení grafiky SmartArt nemusíte zachovať existujúce rozloženie. Ak iné rozloženie znázorňuje informácie efektívnejšie, môžete ho zmeniť, a to aj v prípade, že ste ku grafike SmartArt už pridali text, tvary a štýly.

 1. V dokumente kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Zmeniť grafický prvok SmartArt kliknite na typ grafiky SmartArt a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta SmartArt, skupina Zmeniť grafický prvok SmartArt

  Poznámky: 

  • Ak zmeníte rozloženie grafiky SmartArt, niektoré prispôsobenia sa možno neprenesú do nového rozloženia. Ak však prepnete späť na pôvodné rozloženie ešte pred uložením a zatvorením dokumentu, všetky prispôsobenia sa vrátia.

  • Ak zmeníte rozloženie grafiky SmartArt, časť textu môže byť skrytá. Ak chcete zobraziť text, prepnite späť na pôvodné rozloženie.

Zmena veľkosti celej grafiky SmartArt alebo jednotlivého tvaru

 1. Kliknite na celú grafiku SmartArt alebo jednotlivý tvar a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Veľkosť zadajte hodnoty Výška a Šírka.

  Skupina Veľkosť

  Poznámka: Ak chcete zachovať pomer strán pri zmene veľkosti objektu, začiarknite toto políčko.

Zmena tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Upraviť grafický prvok SmartArt kliknite na položku Tvar, ukážte na ľubovoľný typ tvaru a potom kliknite na požadovaný tvar.

  Karta SmartArt, skupina Upraviť grafický prvok SmartArt

Zmena štýlu tvaru

Na karte SmartArt môžete zmeniť štýl celej grafiky SmartArt. Ak však chcete zmeniť len štýl jedného tvaru, môžete to urobiť na karte Formát.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Zmena farby tvaru

Na karte SmartArt môžete zmeniť farbu celej grafiky SmartArt. Ak však chcete zmeniť len farbu jedného tvaru alebo uzla, môžete to urobiť na karte Formát.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky výplň   Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

Zmena štýlu textu celej grafiky SmartArt alebo jednotlivého tvaru

 1. Kliknite na celú grafiku SmartArt alebo jednotlivý tvar a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly textu kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly textu

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Obnovenie grafiky SmartArt na odstránenie formátovania

Grafiku SmartArt môžete obnoviť na predvolený vzhľad. Vykonané zmeny farby, štýlu, tvaru a štýlu textu grafiky SmartArt sa tým odstránia.

 1. V dokumente kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Resetovať kliknite na položku Resetovať grafiku.

  Karta SmartArt v Exceli, skupina Obnoviť

Pozrite tiež

Pridanie alebo úprava grafiky SmartArt

Vytvorenie organizačnej schémy

Pridanie tvarov

Konverzia textu na grafický prvok SmartArt a naopak

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×