Filtrovanie záznamov v doplnku Business Contact Manager

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Filter je užitočný mechanizmus na výber konkrétnych záznamov, ktoré chcete zobraziť. Filtrovať môžete údaje zobrazené v zoznamoch a zostavách a získať tak užitočné informácie, s ktorými vaša spoločnosť môže ďalej pracovať. K dispozícii je napríklad možnosť filtrovať údaje v predvolenej zostave Zákazníci podľa mesta a zobraziť iba aktívnych zákazníkov s hodnotením Výborné. Tento filtrovaný zoznam môžete uložiť a použiť ho ako zoznam hovorov a zoznam adries pre marketingovú aktivitu s cielenou poštou alebo zoznam pre predajcu, ktorý oslovuje zákazníkov. Ďalšie informácie o marketingových aktivitách nájdete v téme Propagácia podniku prostredníctvom marketingových kampaní v doplnku Business Contact Manager.

Tento článok obsahuje návod na vytváranie vlastných kariet, zoznamov príjemcov marketingových aktivít a zostáv vyhľadávania alebo záznamov histórie komunikácie pomocou filtrov tak, aby sa zobrazili iba požadované informácie.

Čo vás zaujíma?

Filtrovanie údajov v zoznamoch

Filtrovanie údajov v zostavách

Otvorenie uloženého filtra

Zrušenie filtrovania

Používanie jednoduchého a spresneného filtrovania

Na začiatok stránky

Filtrovanie údajov v zoznamoch

K dispozícii je možnosť filtrovať zoznamy zákazníkov, obchodných kontaktov, obchodných projektov a ďalších záznamov, a to na mnohých miestach v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook:

Pracovné priestory Predaj, Marketing, Riadenie projektov a Spravovanie kontaktov obsahujú zoznamy s možnosťou filtrovania na existujúcich kartách, ako aj na všetkých vlastných kartách, ktoré vytvoríte.

 • V záznamoch o marketingová aktivita môžete filtrovať zoznamy príjemcov.

 • V jednotlivých záznamoch môžete filtrovať zoznam položiek histórie komunikácie.

Filtrovanie umožňuje zobraziť iba požadované záznamy, napríklad všetky obchodné kontakty s hodnotením Výborné alebo všetkých zákazníkov v Banskej Bystrici.

Poznámka :  V priečinku Obchodné záznamy na navigačnej table zoznamy nie je možné filtrovať.

Obsah tohto článku

Úprava zoznamu pomocou filtra

Vytvorenie novej karty s filtrovaným zoznamom

Filtrovanie zoznamu histórie komunikácie

Filtrovanie zoznamu príjemcov v marketingovej aktivite

Na začiatok stránky

Úprava zoznamu pomocou filtra

Ak chcete zmeniť informácie zobrazené na kartách v pracovných priestoroch doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, vytvorte filter zoznamu. Filtre sa použijú na všetky záznamy v zozname, ako aj na nové záznamy pridané do zoznamu.

Ak chcete zistiť, či sa zoznam na karte filtruje, kliknite na kartu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Upraviť. Ak je zoznam upravený, v dialógovom okne Úprava karty sa vedľa tlačidla Filter zobrazujú slová Použitý filter (ako je to znázornené na obrázku).

karta s použitým filtrom

 1. Na navigačnej table kliknutím na niektorý z týchto priečinkov v časti Business Contact Manager zobrazte pracovný priestor:

  • Spravovanie kontaktov

  • Predaj

  • Marketing

  • Riadenie projektov

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť.

 3. V skupine Filter kliknite na položku Filter tlačidlo Filter .

  Skupina Filter na páse s nástrojmi obsahuje preddefinované filtre, napríklad Priradené a Aktívne. Kliknite na názov filtra a potom na informácie, ktoré sa majú zobraziť vo výsledkoch. Možnosti v skupine Filter sa môžu meniť v závislosti od vybratého pracovného priestoru alebo typu záznamu. Filter Štádium predaja je napríklad k dispozícii iba pri údajoch o príležitosti.

 4. V dialógovom okne Filter máte k dispozícii tieto možnosti:

Kliknutie na položku:

Ďalšie možnosti:

Karta Jednoduché filtrovanie

Kliknite na možnosti, ktoré majú filtrované výsledky obsahovať, a zrušte výber položiek, ktoré sa majú vylúčiť.

Karta Spresnené filtrovanie

Vytvorte jeden alebo viac dotazov, ktoré bude možné použiť na filtrovanie výsledkov.

Karta Kontrola výsledkov

Skontrolujte výsledky volieb filtrovania. Ak chcete odstrániť položku tohto zoznamu, zrušte začiarknutie jej políčka.

Tlačidlo Uložiť filter

Uložte všetky svoje výbery ako pomenovaný filter, ktorý budete môcť znova použiť. Zadajte názov filtra, ktorý ste vytvorili, a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tlačidlo Otvoriť filter

Vyberte filter uložený v minulosti a použite ho na zoznam.

Tlačidlo OK

Použite filter na zoznam, ktorý sa práve zobrazuje, a zavrite dialógové okno Filter.

Poznámka :  Na výsledky sa použijú nastavenia na karte Jednoduché filtrovanie aj na karte Spresnené filtrovanie, takže je možné, že omylom sa budú filtrovať všetky záznamy. Ak napríklad na karte Jednoduché filtrovanie vyberiete iba aktívne záznamy, ale na karte Spresnené filtrovanie vyberiete iba neaktívne záznamy, na karte Kontrola výsledkov sa nezobrazia žiadne záznamy.

Ďalšie informácie o používaní kariet Jednoduché filtrovanie a Spresnené filtrovanie nájdete v časti Používanie jednoduchého a spresneného filtrovania ďalej v tomto článku.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej karty s filtrovaným zoznamom

Môže sa stať, že na karte v pracovnom priestore nebudete chcieť zobraziť všetky záznamy určitého typu. Predajca napríklad môže chcieť zobraziť iba svojich zákazníkov s hodnotením Dobré alebo Výborné alebo obchodné kontakty s konkrétnym stavom alebo v konkrétnej oblasti predaja. K dispozícii je možnosť jednoducho vytvoriť novú kartu príslušného typu záznamu a potom zoznam na karte filtrovať tak, aby sa zobrazovali iba požadované informácie.

 1. Na navigačnej table kliknutím na niektorý z týchto priečinkov v časti Business Contact Manager zobrazte pracovný priestor:

  • Spravovanie kontaktov

  • Predaj

  • Marketing

  • Riadenie projektov

 2. Na table zoznamu pracovný priestor, ktorý chcete upraviť, kliknite na ikonu Vytvoriť novú kartu Vytvorenie novej karty .

 3. V dialógovom okne Vytvorenie novej karty zadajte opisný názov karty.

  Dialógové okno Vytvorenie novej karty

 4. V zozname Typ položky kliknutím na šípku zobrazte zoznam typov záznamov, ktoré možno pridať, a kliknite na typ záznamu.

  Zoznam Typ položky obsahuje predvolené typy údajov o zákazníkoch a obchodných kontaktoch, ako aj všetky prispôsobené typy záznamov.

 5. Kliknite na tlačidlo Filter.

 6. V dialógovom okne Filter kliknite na kritériá, pomocou ktorých chcete filtrovať informácie na karte. Postup nájdete v časti Úprava zoznamu pomocou filtra.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Vytvorí sa nová karta, ktorá sa umiestni vpravo od existujúcich kariet na table zoznamu. Ak chcete kartu premiestniť, presuňte ju na požadované miesto.

Na začiatok stránky

Filtrovanie zoznamu histórie komunikácie

K dispozícii je možnosť filtrovať jednotlivé záznamy v zoznamoch histórie komunikácie tak, aby sa zobrazovali iba požadované položky histórie komunikácie.

 1. Na navigačnej table kliknutím na niektorý z týchto priečinkov v časti Business Contact Manager zobrazte pracovný priestor:

  • Spravovanie kontaktov

  • Predaj

  • Marketing

  • Riadenie projektov

 2. V pracovnom priestore kliknite na kartu obsahujúcu záznam, ktorý chcete otvoriť.

 3. Dvojitým kliknutím otvorte záznam.

 4. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Zobraziť na položku História.

 5. Kliknite na kartu Zobraziť.

 6. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Filter na položku Filter.

  Skupina Filter obsahuje preddefinované filtre, ktoré sa líšia v závislosti od vybratého typu záznamu. Ak chcete niektorý z týchto filtrov použiť, kliknite na jeho názov a potom kliknutím na možnosť spresnite výsledky.

 7. Otvorí sa dialógové okno Filter a zobrazia sa všetky typy položiek histórie komunikácie, ktoré môžu byť prepojené s vybratým typom záznamu.

 8. V dialógovom okne máte k dispozícii tieto možnosti:

Kliknutie na položku:

Ďalšie možnosti:

Karta Jednoduché filtrovanie

Kliknite na možnosti, ktoré majú filtrované výsledky obsahovať, a zrušte výber položiek, ktoré sa majú vylúčiť. V časti Zahrnúť históriu komunikácie z môžete zadať alebo kliknúť na mená ďalších záznamov, ktoré sa majú zahrnúť do výsledkov (ako je to znázornené nižšie). Tieto výbery sa použijú spolu s výbermi na karte Spresnené filtrovanie.

Karta Spresnené filtrovanie

Vytvorte jeden alebo viac dotazov, ktoré bude možné použiť na filtrovanie výsledkov. Tieto výbery sa použijú spolu s výbermi na karte Jednoduché filtrovanie.

Karta Kontrola výsledkov

Skontrolujte výsledky volieb filtrovania. Ak chcete odstrániť položku zoznamu, zrušte začiarknutie jej políčka.

Tlačidlo Uložiť filter

Uložte všetky svoje výbery ako pomenovaný dotaz, ktorý budete môcť znova použiť. Zadajte názov filtra a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tlačidlo Otvoriť filter

Vyberte dotaz uložený v minulosti a použite ho na filtrovanie výsledkov.

Tlačidlo OK

Použite filter na zoznam, ktorý sa práve zobrazuje, a zavrite dialógové okno Filter.

filtrovanie komunikácie sekcia História názvov
V tejto časti dialógového okna Filter môžete pridať položky histórie komunikácie ďalších kontaktov.

Poznámka :  Po zavretí filtrovaného zoznamu sa všetky možnosti filtrovania vymažú. Ak plánujete použiť vytvorené filtrované zobrazenie znova, nezabudnite ho uložiť ako pomenovaný filter. Ďalšie informácie o opätovnom používaní filtrov nájdete v časti Otvorenie filtra ďalej v tomto článku.

Na začiatok stránky

Filtrovanie zoznamu príjemcov v marketingovej aktivite

 1. Na navigačnej table kliknite na tlačidlo Business Contact Manager.

 2. Kliknutím na položku Marketing zobrazte príslušný pracovný priestor.

 3. V pracovnom priestore kliknite na kartu typu marketingovej aktivity, ktorú chcete aktualizovať.

 4. Dvojitým kliknutím na názov aktivity otvorte záznam o marketingovej aktivite.

  Poznámka :  Filtrovať možno iba marketingové aktivity, ktoré sa nezačali alebo nespustili.

 5. V časti Zoznam príjemcov kliknite na položku Skontrolovať a filtrovať. Otvorí sa dialógové okno Filter a zobrazí sa karta Kontrola výsledkov.

 6. V dialógovom okne máte k dispozícii tieto možnosti:

Kliknutie na položku:

Ďalšie možnosti:

Karta Jednoduché filtrovanie

Kliknite na možnosti, ktoré majú filtrované výsledky obsahovať, a zrušte výber položiek, ktoré sa majú vylúčiť.

Karta Spresnené filtrovanie

Vytvorte jeden alebo viac dotazov, ktoré bude možné použiť na filtrovanie výsledkov. Ak napríklad chcete vytvoriť zoznam, ktorý bude obsahovať iba potenciálnych zákazníkov v Brezne, kliknite na položku Okres podnikania a potom na položku Brezno.

Karta Kontrola výsledkov

Skontrolujte výsledky volieb filtrovania. Ak chcete odstrániť položku zoznamu, zrušte začiarknutie jej políčka.

Tlačidlo Uložiť filter

Uložte všetky svoje výbery ako pomenovaný dotaz, ktorý budete môcť znova použiť. Uložené filtre môžu byť užitočné na vytvorenie zoznamu príjemcov ďalšej marketingovej aktivity.

Tlačidlo Otvoriť filter

Vyberte dotaz uložený v minulosti a použite ho na filtrovanie výsledkov.

Tlačidlo OK

Použite filter na zoznam, ktorý sa práve zobrazuje, a zavrite dialógové okno Filter.

Poznámka :  Na výsledky v zozname sa použijú nastavenia na karte Jednoduché filtrovanie aj na karte Spresnené filtrovanie, takže je možné, že omylom sa budú filtrovať všetky záznamy. Ak napríklad na karte Jednoduché filtrovanie vyberiete iba aktívne záznamy, ale na karte Spresnené filtrovanie vyberiete iba neaktívne záznamy, na karte Kontrola výsledkov sa nezobrazia žiadne výsledky.

Na začiatok stránky

Filtrovanie údajov v zostavách

K dispozícii je možnosť filtrovať údaje v zostavách a na základe údajov zadaných v obchodných záznamoch vybrať konkrétne záznamy. Ak vytvoríte a použijete filter, Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook skontroluje databáza programu Business Contact Manager a vráti iba záznamy, ktoré obsahujú informácie zadané vo filtri.

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Otvorenie predvolenej zostavy

   1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager.

   2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zostavy a potom kliknite na skupinu obsahujúcu typ zostavy, ktorú chcete otvoriť. Ak napríklad chcete zobraziť zostavu o obchodných kontaktoch, v skupine Spravovanie kontaktov kliknite na položku Obchodné kontakty.

   3. Kliknite na názov zostavy, ktorú chcete filtrovať.

    Karta Zostavy na páse s nástrojmi

  • Otvorenie uloženej zostavy

   1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager.

   2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zostavy.

   3. V skupine Otvoriť kliknite na položku Uložené zostavy a potom kliknite na typ zostavy, ktorú chcete otvoriť. Ak ste napríklad uložili zostavu Obchodné kontakty, kliknite na položku Obchodné kontakty.

   4. V dialógovom okne Otvoriť uložené zostavy kliknite na názov zostavy, ktorú chcete filtrovať, a potom na tlačidlo Otvoriť.

 2. V zostave kliknite na páse s nástrojmi v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Filter.

 3. V dialógovom okne Filter vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na karte Jednoduché filtrovanie vyberte požadované možnosti alebo zrušte ich výber. Ďalšie informácie o možnostiach jednoduchého filtrovania nájdete v časti Používanie karty Jednoduché filtrovanie ďalej v tomto článku.

  • Na karte Spresnené filtrovanie vytvorte konkrétny dotaz pre údaje, ktoré chcete zahrnúť. Ďalšie informácie o výbere kritérií a zostavení spresneného filtra (dotazu) nájdete v časti Používanie karty Spresnené filtrovanie ďalej v tomto článku.

 4. Po kliknutí na kartu Kontrola výsledkov sa zobrazí zoznam záznamov, ktoré budú súčasťou zostavy. Ďalšie informácie o výsledkoch nájdete v časti Používanie karty Kontrola výsledkov ďalej v tomto článku.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK použite filter na zostavu.

 6. Ak chcete filter a zostavu uložiť na opätovné použitie, vykonajte ktorýkoľvek z týchto postupov (alebo obidva):

  • Uloženie zostavy    Kliknite na položku Uložiť ako a zadajte názov zostavy.

  • Uloženie filtra    Ak nie je otvorené dialógové okno Filter, na páse s nástrojmi kliknite na položku Filter. V dialógovom okne sa zobrazia výbery filtrovania. Kliknite na položku Uložiť filter a zadajte názov filtra.

   • Pri ukladaní zostavy sa uloží iba formát.

   • Údaje zostavy sa pri každom jej otvorení obnovia.

   • Ak uložíte filter, ktorý ste vytvorili, môžete ho znova použiť na iné zostavy s rovnakým typom záznamu.

   • V predvolenom nastavení sa filter uloží vo formáte súboru Dotaz doplnku Business Contact Manager (.bcmq).

Na začiatok stránky

Otvorenie uloženého filtra

Ak chcete znova použiť uložený filter, môžete ho otvoriť v dialógovom okne Filter. Uložené filtre môžu byť užitočné pri reprodukovaní rovnakých výsledkov na rôzne množiny údajov. Ak ste napríklad vytvorili filter na zobrazenie všetkých denníkov telefonátov v histórii komunikácie zákazníka s neuhradenou platbou, rovnaký filter môžete použiť na iný typ záznam založený na zákazníkovi, ktorý ste vytvorili, napríklad na dodávateľa. Filter je možné použiť na všetky záznamy rovnakého typu, pre ktoré ste filter vytvorili.

Filter tiež pravdepodobne budete chcieť otvoriť a zmeniť kritériá alebo upraviť výsledky.

 1. Na navigačnej table kliknutím na niektorý z týchto priečinkov v časti Business Contact Manager zobrazte pracovný priestor:

  • Spravovanie kontaktov

  • Predaj

  • Marketing

  • Riadenie projektov

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Filter, vykonajte niektorý z týchto postupov:

  • Na karte pracovného priestoru

  1. Kliknite na kartu.

  2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť.

  3. V skupine Filter kliknite na položku Filter.

  • V zozname histórie komunikácie

  1. Dvojitým kliknutím otvorte záznam.

  2. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Zobraziť na položku História.

  3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť.

  4. V skupine Filter kliknite na položku Filter.

  • V zázname o marketingovej aktivite   

   Nastavenia filtrov môžete zmeniť iba v marketingových aktivitách, ktoré sa nezačali alebo nespustili.

   1. Dvojitým kliknutím otvorte záznam o marketingovej aktivite.

   2. V časti Zoznam príjemcov kliknite na položku Skontrolovať a filtrovať.

   • V zostave

   1. Na páse s nástrojmi pracovného priestoru alebo v Uvítacom centre kliknite na kartu Zostavy.

   2. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Otvoriť na položku Uložené zostavy a potom kliknite na typ zostavy, ktorú chcete otvoriť. Ak ste napríklad uložili zostavu Obchodné kontakty, kliknite na položku Obchodné kontakty.

   3. V dialógovom okne Otvoriť uložené zostavy kliknite na názov požadovanej zostavy a potom na tlačidlo Otvoriť. Zostava sa otvorí a obnovia sa údaje.

   4. V zostave kliknite na páse s nástrojmi v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Filter.

 3. V dialógovom okne Filter kliknite na položku Otvoriť filter. Zobrazí sa zoznam všetkých uložených filtrov, použiť však môžete iba filtre vytvorené pre typ záznamu, ktorý sa aktuálne používa.

 4. Kliknite na filter, ktorý chcete otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 5. Skontrolujte výsledky. Kliknutím na kartu Kontrola výsledkov zobrazte zoznam v dialógovom okne alebo kliknutím na tlačidlo OK zobrazte filtrované záznamy.

 6. V prípade potreby môžete v dialógovom okne vykonať ďalšie zmeny filtra. Po dokončení kliknutím na tlačidlo Uložiť filter uložte nastavenia alebo kliknutím na tlačidlo OK dialógové okno zavrite bez uloženia.

Na začiatok stránky

Zrušenie filtrovania

Filter, ktorý ste použili na zoznam, môžete jednoducho zrušiť. Vo filtri stačí vymazať výbery.

Filtrované zoznamy môžete rozpoznať niekoľkými spôsobmi:

 • Karta v pracovnom priestore    Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu a potom kliknite na položku Upraviť. Ak je zoznam filtrovaný, pole Filter bude obsahovať označenie Použitý filter.

 • Zoznam histórie komunikácie    Tieto zoznamy sú filtrované iba v prípade, že je otvorený záznam obsahujúci položky histórie. Neexistujú žiadne indikátory filtrovania týchto zoznamov.

 • Marketingová aktivita    Za názvom zoznamov príjemcov v záznamoch o marketingových aktivitách sa zobrazuje slovo (Upravené).

 • Zostava    Filtrované sú iba uložené zostavy. Vo filtrovaných zostavách sa pod názvom zostavy zobrazuje zelená ikona filtra spolu so slovami Použitý filter: Áno.

 • Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager.

 • Prejdite na zoznam s filtrom, ktorý chcete odstrániť, a vykonaním niektorého z týchto postupov otvorte dialógové okno Filter:

  • Na karte pracovného priestoru

  1. Kliknite na kartu.

  2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť.

  3. V skupine Filter kliknite na položku Filter.

  • V zozname histórie komunikácie

  1. Dvojitým kliknutím otvorte záznam.

  2. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Zobraziť na položku História.

  3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť.

  4. V skupine Filter kliknite na položku Filter.

  • V zázname o marketingovej aktivite

  Nastavenia filtrov môžete zmeniť iba v marketingových aktivitách, ktoré sa nezačali alebo nespustili.

  1. Dvojitým kliknutím otvorte záznam o marketingovej aktivite.

  2. V časti Zoznam príjemcov kliknite na položku Skontrolovať a filtrovať.

  • V zostave

  1. Na páse s nástrojmi pracovného priestoru alebo v Uvítacom centre kliknite na kartu Zostavy.

  2. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Otvoriť na položku Uložené zostavy a potom kliknite na typ zostavy, ktorú chcete otvoriť. Ak ste napríklad uložili zostavu Obchodné kontakty, kliknite na položku Obchodné kontakty.

  3. V dialógovom okne Otvoriť uložené zostavy kliknite na názov požadovanej zostavy a potom na tlačidlo Otvoriť. Zostava sa otvorí a obnovia sa údaje.

  4. V zostave kliknite na páse s nástrojmi v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Filter.

 • Na karte Jednoduché filtrovanie začiarknutím jednotlivých políčok a kliknutím na jednotlivé možnosti obnovte predvolené nastavenia stránky bez filtrovania.

  Predvolené nastavenie v časti Dátum poslednej úpravy na karte Jednoduché filtrovanie je všetky dátumy.

 • Kliknite na kartu Spresnené filtrovanie a potom na položku Vymazať všetky.

 • Kliknite na kartu Kontrola výsledkov a potom na položku Vybrať všetky.

 • Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno a odstráňte filter.

Na začiatok stránky

Používanie jednoduchého a spresneného filtrovania

Na údaje môžete použiť jednoduché aj spresnené filtrovanie. Jednoduché filtrovanie použije množinu preddefinovaných podmienok alebo kritérií, zatiaľ čo spresnené filtrovanie umožňuje vytvoriť vlastný dotaz pre ľubovoľné údajové pole typu záznam, ktorý filtrujete. Tieto dva druhy filtrovania možno použiť jednotlivo alebo súčasne.

Po dokončení filtrovania pomocou karty Kontrola výsledkov v dialógovom okne Filter skontrolujte, či sa zobrazujú očakávané výsledky.

Používanie karty Jednoduché filtrovanie

Používanie karty Spresnené filtrovanie

Používanie karty Kontrola výsledkov

Používanie karty Jednoduché filtrovanie

Na karte Jednoduché filtrovanie sú všetky možnosti hodnôt poľa predvolene vybraté. Kliknutím na ľubovoľnú možnosť môžete jej výber zrušiť a záznamy s príslušnými údajmi z výsledkov vylúčiť.

Niektoré zoznamy obsahujú možnosť <Nešpecifikované>. Táto možnosť vráti záznamy, ktoré pre hodnotu neobsahujú žiadne informácie. Ak chcete filtrovaním zobraziť iba tieto hodnoty, zrušte výber ostatných možností v zozname. Možnosť Nešpecifikované zostane predvolene vybratá.

jednoduché filtrovanie okna

Ak filtrujete záznam prispôsobený prostredníctvom polí definovaných používateľom, na karte Jednoduché filtrovanie sa zobrazia aj tieto hodnoty.

Poznámka :  Na výsledky v zozname sa použijú nastavenia na karte Jednoduché filtrovanie aj na karte Spresnené filtrovanie, takže je možné, že omylom sa budú filtrovať všetky záznamy. Ak napríklad na karte Jednoduché filtrovanie vyberiete iba aktívne záznamy, ale na karte Spresnené filtrovanie vyberiete iba neaktívne záznamy, na karte Kontrola výsledkov sa nezobrazia žiadne výsledky.

 • Filtrovanie záznamov o zákazníkoch

  Dialógové okno Filtrovanie zákazníkov sa zobrazí pri filtrovaní zoznamov a zostáv zákazníkov. V každej časti vyberte hodnotu, ktorú majú obsahovať výsledky.

  Hodnota

  Akcia

  Zahrnúť

  Ak chcete zahrnúť typ Záznam o zákazníkovi, začiarknite políčko. Ak ho chcete vylúčiť, začiarknutie políčka zrušte.

  Stav zákazníka

  Začiarknite políčka stavov zákazníka, ktoré chcete zobraziť. Zrušte začiarknutie políčok stavov, ktoré chcete vylúčiť.

  Zdroj obchodnej príležitosti

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Región

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Dátum poslednej úpravy

  Vyberte preddefinované obdobie alebo konkrétny počiatočný dátum a dátum ukončenia. Zahrnú sa iba zákazníci upravení v rámci vybratého obdobia alebo rozsahu dátumov.

  Stav platby

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Hodnotenie zákazníka

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Typ podnikania

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Priradené

  Ak zrušíte začiarknutie políčok, vylúčia sa zákazníci priradení ku konkrétnym používateľom. Tento zoznam obsahuje používateľov, s ktorými zdieľate svoju databázu.

 • Filtrovanie údajov o obchodnom kontakte

  Dialógové okno Filtrovanie obchodných kontaktov sa zobrazí pri filtrovaní zoznamov a zostáv, ktoré obsahujú obchodné kontakty a potenciálnych zákazníkov. V každej časti vyberte hodnoty, ktoré chcete zahrnúť.

  Hodnota

  Akcia

  Zahrnúť

  Vyberte hodnotu typu údajov o obchodnom kontakte, ktorý sa má zahrnúť. Ak ho chcete vylúčiť, začiarknutie políčka zrušte.

  Stav platby

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Zdroj obchodnej príležitosti

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Dátum poslednej úpravy

  Vyberte preddefinované obdobie alebo konkrétny počiatočný dátum a dátum ukončenia. Zahrnú sa iba záznamy upravené v rámci vybratého obdobia alebo rozsahu dátumov.

  Stav kontaktu

  Začiarknite políčka stavov typu údajov o obchodnom kontakte, ktoré chcete zobraziť. Zrušte začiarknutie políčok stavov, ktoré chcete vylúčiť.

  Hodnotenie

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Priradené

  Ak zrušíte začiarknutie políčok, vylúčia sa záznamy priradené ku konkrétnym používateľom. Zoznam obsahuje používateľov, s ktorými zdieľate svoju databázu.

 • Filtrovanie záznamov histórie komunikácie

  Dialógové okno Filtrovanie položiek histórie komunikácie sa zobrazí pri filtrovaní záznamu v histórii komunikácie alebo pri filtrovaní zostáv Aktivita podľa obchodného kontaktu, Aktivita podľa zákazníka alebo Aktivita podľa príležitosti. V každej časti vyberte hodnotu, ktorú majú obsahovať výsledky.

  Hodnota

  Akcia

  Dátum vytvorenia

  Vyberte preddefinované obdobie alebo konkrétny počiatočný dátum a dátum ukončenia. Zahrnú sa iba položky histórie komunikácie vytvorené v rámci vybratého obdobia alebo rozsahu dátumov.

  Dátum poslednej úpravy

  Vyberte preddefinované obdobie alebo konkrétny počiatočný dátum a dátum ukončenia. Zahrnú sa iba položky histórie komunikácie upravené v rámci vybratého obdobia alebo rozsahu dátumov.

  Položky histórie komunikácie, ktoré sa majú zahrnúť

  Ak zrušíte začiarknutie políčok, vylúčia sa konkrétne typy položiek histórie.

  Zahrnúť históriu komunikácie z

  Zadajte názov do poľa Zadajte názov a vyhľadajte záznam, alebo ho vyberte v zozname.

  Ak začiarknete políčko Zahrnúť celú históriu komunikácie z prepojených záznamov, zahrnú sa všetky položky histórie komunikácie záznamov, ktoré sú prepojené s vybratými záznamami.

 • Filtrovanie údajov o príležitosti

  Dialógové okno Filtrovanie príležitostí sa zobrazí pri filtrovaní zoznamov a zostáv obsahujúcich príležitosti. V každej časti vyberte hodnotu, ktorú chcete zahrnúť.

  Hodnota

  Akcia

  Štádium predaja

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Dátum uzavretia, ktorý sa má zahrnúť

  Vyberte preddefinované obdobie alebo konkrétny počiatočný dátum a dátum ukončenia. Zahrnú sa iba príležitosti uzavreté v rámci vybratého obdobia alebo rozsahu dátumov.

  Typy príležitostí, ktoré sa majú zahrnúť

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Dátum poslednej úpravy

  Vyberte preddefinované obdobie alebo konkrétny počiatočný dátum a dátum ukončenia. Zahrnú sa iba príležitosti upravené v rámci vybratého obdobia alebo rozsahu dátumov.

  Zdroj obchodnej príležitosti

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Pravdepodobnosť

  Ak políčko začiarknete, zahrnú sa iba príležitosti s určitou pravdepodobnosťou dosiahnutia predaja. Vyberte podmienku a zadajte hodnotu pravdepodobnosti, ktorá musí predstavovať číslo od 0 do 100.

  Položky produktov a služieb

  Ak zrušíte začiarknutie políčok, vylúčia sa príležitosti obsahujúce alebo neobsahujúce produkty a služby.

  Priradené

  Ak zrušíte začiarknutie políčok, vylúčia sa záznamy priradené ku konkrétnym používateľom. Tento zoznam obsahuje používateľov, s ktorými zdieľate svoju databázu.

 • Filtrovanie údajov o obchodnom projekte

  Dialógové okno Filtrovanie obchodných projektov sa zobrazí pri filtrovaní zoznamov a zostáv obchodných projektov. V každej časti vyberte hodnotu, ktorú chcete zahrnúť.

  Hodnota

  Akcia

  Počiatočný dátum

  Vyberte preddefinované obdobie alebo konkrétny počiatočný dátum a dátum ukončenia. Zahrnú sa iba obchodné projekty so začiatkom v rámci vybratého obdobia alebo rozsahu dátumov.

  Stav

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Typ projektu

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Dátum poslednej úpravy

  Vyberte preddefinované obdobie alebo konkrétny počiatočný dátum a dátum ukončenia. Zahrnú sa iba obchodné projekty upravené v rámci vybratého obdobia alebo rozsahu dátumov.

  Dátum splnenia

  Vyberte preddefinované obdobie alebo konkrétny počiatočný dátum a dátum ukončenia. Zahrnú sa iba obchodné projekty s termínom dokončenia v rámci vybratého obdobia alebo rozsahu dátumov.

  Priorita

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Dokončené v percentách

  Ak políčko začiarknete, zahrnú sa iba obchodné projekty s určitým percentuálnym podielom dokončenia. Vyberte podmienku a zadajte hodnotu percentuálneho podielu, ktorá musí predstavovať číslo od 0 do 100.

 • Filtrovanie údajov o projektovej úlohe

  Dialógové okno Filtrovanie projektových úloh sa zobrazí pri filtrovaní zoznamov a zostáv projektových úloh. V každej časti vyberte hodnotu, ktorú chcete zahrnúť.

  Hodnota

  Akcia

  Počiatočný dátum

  Vyberte preddefinované obdobie alebo konkrétny počiatočný dátum a dátum ukončenia. Zahrnú sa iba projektové úlohy so začiatkom v rámci vybratého obdobia alebo rozsahu dátumov.

  Stav

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Priradené

  Ak zrušíte začiarknutie políčok, vylúčia sa zákazníci priradení ku konkrétnym používateľom. Tento zoznam obsahuje používateľov, s ktorými zdieľate svoju databázu.

  Dátum poslednej úpravy

  Vyberte preddefinované obdobie alebo konkrétny počiatočný dátum a dátum ukončenia. Zahrnú sa iba projektové úlohy upravené v rámci vybratého obdobia alebo rozsahu dátumov.

  Dátum splnenia

  Vyberte preddefinované obdobie alebo konkrétny počiatočný dátum a dátum ukončenia. Zahrnú sa iba projektové úlohy s termínom dokončenia v rámci vybratého obdobia alebo rozsahu dátumov.

  Priorita

  Vyberte hodnotu v zozname.

  Vyžaduje pozornosť

  Určite, či sa vyžaduje alebo nevyžaduje pozornosť.

  Dokončené v percentách

  Ak políčko začiarknete, zahrnú sa iba obchodné úlohy s určitým percentuálnym podielom dokončenia. Vyberte podmienku a zadajte hodnotu percentuálneho podielu, ktorá musí predstavovať číslo od 0 do 100.

Na karte Jednoduché filtrovanie sa bez ohľadu na filtrovaný typ záznamu zobrazujú tieto tlačidlá:

 • Uložiť filter     Po kliknutí na tlačidlo Uložiť filter sa tento filter uloží so zadanými hodnotami na budúce použitie.

 • Otvoriť filter     Po kliknutí na tlačidlo Otvoriť filter sa použije uložený filter.

 • Karta Spresnené filtrovanie    Pomocou tejto karty môžete vytvoriť dotaz prispôsobený vlastným potrebám.

 • Karta Kontrola výsledkov    Pomocou tejto karty môžete zobraziť výsledky filtra a v prípade potreby odstrániť záznamy.

Na začiatok stránky

Používanie karty Spresnené filtrovanie

Na karte Spresnené filtrovanie môžete vytvorením dotazu určiť informácie, ktoré sa majú zobraziť. Môžete vytvoriť jednu alebo viac podmienok alebo kritérií, ktoré musí konkrétny záznam spĺňať, aby sa zahrnul do výsledkov.

Ak napríklad chcete odoslať blahoželanie všetkým aktívnym obchodným kontaktom, ktoré majú počas nasledujúcich 60 dní výročie alebo narodeniny, môžete vytvoriť tento dotaz (zátvorky slúžia na zoskupenie hodnôt): Aktívne = Je vybraté And (Výročie = Nasledujúcich 60 dní Or Narodeniny = Nasledujúcich 60 dní).

Ak filtrujete záznam prispôsobený prostredníctvom polí definovaných používateľom, tieto hodnoty môžete dotazovať na karte Spresnené filtrovanie.

okno Spresnené filtrovanie

Poznámka :  Na výsledky v zozname sa použijú nastavenia na karte Jednoduché filtrovanie aj na karte Spresnené filtrovanie, takže je možné, že omylom sa budú filtrovať všetky záznamy. Ak napríklad na karte Jednoduché filtrovanie vyberiete iba aktívne záznamy, ale na karte Spresnené filtrovanie vyberiete iba neaktívne záznamy, na karte Kontrola výsledkov sa nezobrazia žiadne výsledky.

Položka

Akcia

Názov poľa

Výber poľa, podľa ktorého sa má filtrovať.

Porovnanie

Výber operátora, s ktorým chcete porovnať pole.

Porovnať s

Zadanie alebo výber hodnoty na porovnanie s vybratým poľom.

Zoskupenie

Usporiadanie a zoskupenie riadkov dotazu pomocou zátvoriek v prípade, že sa v dotaze používa viac riadkov podmienok.

And alebo Or

Spojenie jednotlivých podmienok pomocou operátorov And alebo Or. Tieto operátory sú k dispozícii iba v prípade, že je zadaných viac riadkov podmienok.

Vymazať všetky

Vymazanie všetkých podmienok vo formulári a začatie odznova.

Odstrániť

Kliknutím sa odstráni aktuálny riadok dotazu.

Poznámka :  Maximálny počet podmienok, ktoré možno vytvoriť, je 20.

Uložiť filter     Po kliknutí na tlačidlo Uložiť filter sa tento filter uloží so zadanými hodnotami na budúce použitie.

Otvoriť filter     Po kliknutí na tlačidlo Otvoriť filter môžete otvoriť uložený filter.

Na začiatok stránky

Používanie karty Kontrola výsledkov

Pomocou karty Kontrola výsledkov môžete skontrolovať a upraviť výsledky filtra ešte pred jeho použitím na zoznam. Maximálny počet položiek, ktoré možno zobraziť v zozname výsledkov, je 2 000.

skontrolujte okno výsledkov filtrovania

Záznamy zobrazené na tejto karte predstavujú výsledok použitia jednoduchého a spresneného filtrovania.

 • Ak chcete zo zoznamu výsledkov odstrániť záznam, zrušte začiarknutie jeho políčka.

 • Ak chcete vyhľadať položku bez toho, aby ste museli prehľadávať celý zoznam výsledkov, zadajte názov položky do poľa Zadajte alebo vyberte v zozname.

Uložiť filter     Po kliknutí na tlačidlo Uložiť filter sa tento filter uloží so zadanými hodnotami na budúce použitie.

Poznámka :  Ak sa zo zoznamu výsledkov vylúči viac ako 300 položiek, dotaz zostavy nie je možné uložiť.

Otvoriť filter     Po kliknutí na tlačidlo Otvoriť filter môžete otvoriť uložený filter.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×