Filtrovanie vo funkcii Power View

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Filtre odstraňujú údaje, na ktoré sa nepotrebujete sústrediť. Vo funkcii Power View existuje niekoľko typov filtrov: Filtre z tably Filtre, krížové filtre a rýchle filtre. Rýchlym filtrom vo funkcii Power View sa venujeme v samostatnej téme.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Obsah tohto článku

Vytvorenie filtra pomocou oblasti filtrov

Rozdiely medzi filtrami zobrazení a filtrami vizualizácií

Filtre zobrazení

Filtre vizualizácií

Základné a rozšírené filtre

Vyhľadávanie vo filtroch

Správanie filtrov v uloženom súbore funkcie Power View

Krížové filtre

Pozrite tiež

Vytvorenie filtra pomocou oblasti filtrov

Power View má k dispozícii oblasť filtrov obsahujúcu základné a rozšírené filtre, ktoré sa dajú použiť ako na celé zobrazenie, tak na jednotlivé vizualizácie. Podobne ako rýchle filtre aj filtre v oblasti filtrov sa ukladajú spolu so zostavou a ovplyvňujú iba jeden hárok či zobrazenie a nie celý zošit ani zostavu. Na rozdiel od rýchlych filtrov sa tieto filtre nachádzajú vo vlastnej oblasti a nie v hárku či zobrazení, a tak v návrhu zostavy nezaberajú žiadne miesto.

 1. Ak chcete zobraziť oblasť filtrov, kurzorom ukážte na vizualizáciu a kliknite na ikonu Zobraziť filtre v pravom hornom rohu.

  Zobrazí sa oblasť filtrov s poliami a mierami pre vizualizáciu.

  Tip:  Pre rýchle filtre ani vizualizácie dlaždíc sa filter vytvoriť nedá.

 2. V Exceli kliknite na položky Power View > Oblasť filtrov.

  V sharepointovej verzii funkcie Power View kliknite na položky Domov > Oblasť filtrov.

 3. V oblasti filtrov:

  • Ak chcete nastaviť filtre pre celý hárok alebo zobrazenie, vyberte položku Zobrazenie.

  • Ak chcete nastaviť filtre pre konkrétnu vizualizáciu, kliknite na položku Graf (alebo Tabuľka či iný typ vizualizácie).

 4. Presuňte polia zo zoznamu polí do oblasti filtrov.

  Alebo kliknite na šípku vedľa poľa v zozname polí a potom kliknite na položku Pridať do filtra.

 5. Nastavte hodnoty filtra. Ak chcete zistiť viac, pozrite si časť o základných a rozšírených filtroch.

Poznámky: 

 • Keď si prezeráte excelový zošit v prehliadači v službách Excel Services alebo funkciu Power View v sharepointovej zostave v režime na čítanie alebo v režime zobrazenia na celú obrazovku a oblasť filtrov sa zobrazuje v režime návrhu, vy a všetci ostatní, čo si vašu zostavu prezerajú, môžete filtre zobraziť a pracovať s nimi v oblasti filtrov.

 • Ak filter nastavíte v oblasti filtrov, daný filter bude zostavu filtrovať aj po zatvorení oblasti filtrov.

 • Pole obrázka nemožno filtrovať.

 • Ak chcete oblasť filtrov skryť, kliknite na prázdne miesto na plátne a potom na tlačidlo Oblasť filtrov.

Rozdiely medzi filtrami zobrazení a filtrami vizualizácií

Filtre celého hárku alebo zobrazenia sa od filtrov jednotlivých vizualizácií značne odlišujú.

Filtre na úrovni hárku alebo zobrazenia    sa používajú na tej najpodrobnejšej úrovni údajov a filtrujú na základe údajov v jednotlivých bunkách.

Filtre vizualizácií    sa používajú na úrovni agregácie. Ak napríklad v pruhovom grafe filtrujete produkty, ktoré zarobili viac než 1 000 €, zobrazené zostanú tie produkty, ktorých súčet (alebo iný agregát) v jednotlivých pruhoch daného grafu je vyšší ako 1 000 €.

Filtre zobrazení

Filtre na úrovni zobrazenia sa použijú na celý hárok funkcie Power View. Ak excelový súbor obsahuje aj iné hárky funkcie Power View, tie nebudú ovplyvnené filtrami, ktoré sem pridáte. Filter sa použije na všetky vizualizácie v zobrazení. Ak vizualizácia obsahuje údaje ovplyvnené filtrom, vyfiltruje sa, aby sa dané údaje zobrazili. Ak vizualizácia neobsahuje údaje ovplyvnené filtrom, nič sa s ňou nestane.

 1. Uistite sa, že na table Filtre je vybratá možnosť Zobrazenie.

 2. Do oblasti filtrov môžete presúvať ďalšie polia zo zoznamu polí, a to aj také, ktoré sa v zobrazení nenachádzajú.

  Alebo kliknite na šípku vedľa poľa v sekcii polí zoznamu polí a potom kliknite na položku Pridať do filtra zobrazenia.

 3. Ak filter chcete odstrániť, kliknite na ikonu X v oblasti filtrov. Ak filter chcete vymazať, kliknite na ikonu gumy.

Ikony Oblasť filtrov, Vymazať a Odstrániť vo funkcii Power View

Filtre vizualizácií

Filtre na úrovni vizualizácií môžete použiť na tabuľky, matice, karty a grafy, ale nie na kontajnery dlaždíc ani rýchle filtre. Filtre však môžete nastaviť pre tabuľky, matice a grafy v rámci kontajnera dlaždíc.

 1. Filtre pre jednotlivé vizualizácie zobrazíte tak, že kurzorom myši ukážete na ich pravý horný roh a potom kliknete na ikonu filtra. Otvorí sa tak oblasť filtrov, ktorá už obsahuje polia vo vizualizácii.

  Ak je oblasť filtrov rozbalená, po výbere vizualizácie sa v oblasti filtrov zobrazí sivý nadpis typu vizualizácie. Ak napríklad vyberiete graf, v oblasti filtrov sa zobrazí nadpis Graf. Ak chcete zobraziť filtre použité pre daný graf, kliknite na nadpis.

 2. Do oblasti filtrov môžete presúvať polia zo zoznamu polí, a to aj také, ktoré sa vo vizualizácii alebo v zobrazení nenachádzajú.

  Alebo kliknite na šípku vedľa poľa v sekcii polí zoznamu polí a potom kliknite na položku Pridať do filtra [vizualizácie].

 3. Filtre, ktoré pridáte do vizualizácie, môžete odstrániť, ale filtre pre polia, ktoré sa nachádzajú v vizualizácii, nie je možné odstrániť. Môžete ich vymazať aj napriek tomu, aby nemali žiadny vplyv.

  Ak chcete odstrániť filter, otvorte oblasť filtrov pre vizualizáciu a daný filter odstráňte.

Tip: Ak poľu vo vizualizácii nastavíte filter a potom dané pole z vizualizácie odstránite, filter bude aj naďalej vizualizáciu ovplyvňovať.

Základné a rozšírené filtre

Ak chcete prepínať medzi základnými a rozšírenými filtrami, kliknite na ikonu Režim rozšíreného filtra, ktorá sa nachádza hneď vedľa názvu poľa v oblasti filtrov.

Ikona rozšíreného filtra vo funkcii Power View

Rozšírený filter

Toto sú rôzne možnosti filtra.

Základný filter

Rozšírený filter

Textové polia

Začiarkavacie políčka podobné automatickým filtrom v Microsoft Exceli

Polia s ľubovoľnými rozmermi, do ktorých sa zadávajú hodnoty, ktoré pole obsahuje, neobsahuje a pod.

Číselné polia

Jazdec obsahujúci hodnoty poľa od najnižšej po najvyššiu.

Polia s ľubovoľnými rozmermi, do ktorých sa zadávajú hodnoty, ktoré sú napríklad väčšie alebo menšie ako tie v poli.

Poznámka: Vypočítavané pole nemožno použiť ako filter.

Polia dátumu

Dátumové jazdce alebo začiarkavacie políčka

Polia s ľubovoľnými rozmermi, do ktorých sa zadávajú hodnoty, ktoré sa napríklad dátumovo nachádzajú pred hodnotami poľa, počas hodnôt poľa alebo po hodnotách poľa.

Tip: . Čísla vedľa každého začiarkavacieho políčka hodnôt zobrazujú, koľko záznamov má daná hodnota k dispozícii. Ak pole obsahuje viac ako 500 hodnôt, zobrazí sa správa, že sa nezobrazujú všetky položky.

Vyhľadávanie vo filtroch

Ak filtrujete pole s dlhým zoznamom hodnôt, môžete vyhľadať konkrétnu hodnotu.

 • V časti názvu poľa v oblasti filtrov zadajte do vyhľadávacieho poľa text, ktorý chcete vyhľadať, a kliknite na lupu.

Tip:  Ak pole neobsahuje veľa hodnôt, vyhľadávacie pole sa nezobrazí

Môžete vyhľadať hodnotu v rámci filtra na úrovni vizualizácie alebo zobrazenia použitom na textovom poli a potom si môžete vybrať, či ju budete filtrovať alebo nie. Časti hodnôt poľa zhodujúce sa s vyhľadávaným textom sa v zozname výsledkov vyhľadávania zvýraznia. Vyhľadávanie nerozlišuje malé a veľké písmená, a tak vyhľadávanie výrazu Apple bude mať rovnaké výsledky ako apple. V závislosti od zvoleného filtra je vyhľadávanie obmedzené na vizualizáciu, hárok alebo zobrazenie – neprehľadáva sa celý zošit ani zostava.

V rámci vyhľadávania tiež môžete použiť zástupné znaky ako otáznik (?) a hviezdičku (*). Otáznik zodpovedá jednému znaku, hviezdička zodpovedá postupnosti znakov. Ak chcete vyhľadať otáznik alebo hviezdičku ako znak, zadajte pred znak vlnovku (~).

Ak napríklad v zozname krajín napíšte do vyhľadávacieho poľa r?n, zobrazia sa výsledky dvoch krajín, a to Francúzsko a Irán. Ak do vyhľadávacieho poľa napíšete r*n, zobrazí sa desať krajín, ako napríklad Argentína, Arménsko a Bahrajn.

Poznámka:  Ak vo vyhľadávaní použijete zástupné znaky, zhodujúca sa časť sa v zozname výsledkov vyhľadávania nezvýrazní.

Na začiatok stránky

Správanie filtrov v uloženom súbore funkcie Power View

Rôzne spôsoby filtrovania údajov v zostave so sebou prinášajú rôzne správanie, keď zostavu alebo zošit uložíte:

 • Ak v Exceli alebo SharePointe v rámci vytvárania hárka alebo zobrazenia nastavíte filter alebo rýchly filter, ich stav sa uloží spolu so súborom.

 • Ak ich však vytvárate v prehliadači v službách Excel Services pre excelový zošit alebo v režime na čítanie či v režime zobrazenia na celú obrazovku pre zostavu funkcie Power View v SharePointe, zmeny sa neuložia. A teda ak v týchto režimoch filtrujete, ani tieto zmeny sa neuložia.

Na začiatok stránky

Krížové filtre

V závislosti od toho, ktorá vizualizácia je zdrojom (vykonávajúca filtrovanie) a ktorá je cieľom (filtrovaná), sa cieľová vizualizácia bude buď filtrovať, alebo zvýrazňovať. Ak sa bude filtrovať, hovorí sa tomu 1. krížové filtrovanie.

Grafy sa môžu správať ako filtre, a to vďaka vzťahom v základnom modeli. Ak hodnoty vyberiete priamo v grafe, v zobrazení sa filtrujú aj ostatné oblasti údajov. Ak napríklad v pruhovom grafe vyberiete jeden stĺpec, automaticky sa v zobrazení zostavy vyfiltrujú údaje v matici.

Krížový filter

Filtrovanie matice stĺpcovým grafom

Ak chcete vybrať viacero hodnôt, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na požadované hodnoty. Ak chcete vymazať filter, kliknite do filtra, ale nekliknite na hodnotu.

Krížové filtrovanie funguje aj v grafoch s viacerými radmi údajov. Kliknutím na časť pruhu v skladanom pruhovom grafe sa vykoná filtrovanie podľa danej špecifickej hodnoty. Kliknutím na položku v legende sa vykoná filtrovanie vo všetkých častiach v tomto rade údajov.

Výbery krížových filtrov sa uložia pri prechode z jedného hárka alebo zobrazenia do druhého, ale neuložia sa so zošitom ani so zostavou. Keď zošit alebo zostavu uložíte a neskôr otvoríte, všetky grafy sa budú zobrazovať v pôvodnom stave.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Filtrovanie a zvýrazňovanie vo funkcii Power View

Zvýrazňovanie vo funkcii Power View

Rýchle filtre vo funkcii Power View

Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Power View a Power Pivot – videá

Kurz: Analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou dátového modelu v Exceli 2013

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×