Filtrovanie jedinečných hodnôt alebo odstránenie duplicitných hodnôt

Filtrovanie jedinečných hodnôt alebo odstránenie duplicitných hodnôt

V programe Excel máte viacero možností na filtrovanie jedinečných hodnôt alebo odstránenie duplicitných hodnôt:

 • Ak chcete filtrovať jedinečné hodnoty, použite príkaz Rozšírené v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Údaje.

 • Ak chcete odstrániť duplicitné hodnoty, použite príkaz Odstrániť zdvojenia v skupine Nástroje pre údaje na karte Údaje.

 • Ak chcete zvýrazniť jedinečné alebo duplicitné hodnoty, použite príkaz Podmienené formátovanie v skupine Štýly na karte Domov.

Čo vás zaujíma?

Informácie o filtrovaní jedinečných hodnôt alebo odstránení duplicitných hodnôt

Filtrovanie jedinečných hodnôt

Odstránenie duplicitných hodnôt

Podmienečné formátovanie jedinečných alebo duplicitných hodnôt

Informácie o filtrovaní jedinečných hodnôt alebo odstránení duplicitných hodnôt

Filtrovanie jedinečných hodnôt a odstraňovanie duplicitných hodnôt sú dve príbuzné úlohy, pretože zobrazené výsledky sú tie isté – zoznam jedinečných hodnôt. Rozdiel je, samozrejme, významný – keď filtrujete jedinečné hodnoty, duplicitné hodnoty dočasne skryjete, ale keď duplicitné hodnoty odstránite, odstránite ich úplne.

Duplicitná hodnota je taká, kde všetky hodnoty v riadku sú úplne rovnaké, ako hodnoty v inom riadku. Duplicitné hodnoty sú určené hodnotou zobrazenou v bunke, a nie bezpodmienečne hodnotou uloženou v bunke. Ak napríklad máte rovnakú hodnotu dátumu v rozličných bunkách, jednu formátovanú ako „3/8/2006“ a druhú ako „8. 4. 2006“, hodnoty sú jedinečné.

Je výhodnejšie najprv filtrovať alebo podmienečne formátovať jedinečné hodnoty, aby ste sa ešte pred odstránením duplicitných hodnôt uistili, že dosiahnete požadované výsledky.

Na začiatok stránky

Filtrovanie jedinečných hodnôt

 1. Vyberte rozsah buniek alebo skontrolujte, či je aktívna bunka v tabuľke.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Rozšírené.

  Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

 3. V dialógovom okne Rozšírený filter vykonajte jeden z týchto krokov:

  1. Ak chcete filtrovať rozsah buniek alebo tabuľku priamo v zozname, kliknite na položku Filtrovať priamo v zozname.

  2. Ak chcete skopírovať výsledky filtrovania na iné miesto, postupujte takto:

   1. Kliknite na položku Kopírovať na iné miesto.

   2. Do poľa Kopírovať do zadajte odkaz na požadovanú bunku.

    Ak chcete prípadne dočasne skryť dialógové okno, kliknite na položku Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla . Vyberte bunku v hárku a potom kliknite na položku Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

 4. Začiarknite políčko Iba jedinečné záznamy a kliknite na tlačidlo OK.

  Jedinečné hodnoty z vybratého rozsahu sa skopírujú do nového umiestnenia.

Na začiatok stránky

Odstránenie duplicitných hodnôt

Keď odstránite duplicitné hodnoty, ovplyvnené budú iba hodnoty v rozsahu buniek alebo tabuľky. Ostatné hodnoty mimo rozsahu buniek ani tabuľky nebudú zmenené, ani presunuté.

Pretože údaje natrvalo odstránite, je dobré pred odstránením hodnôt skopírovať pôvodný rozsah buniek do ďalšieho hárka alebo zošita.

 1. Vyberte rozsah buniek, alebo sa uistite, či sú aktívne bunky v tabuľke.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Nástroje pre údaje na položku Odstrániť duplicity.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Vykonajte niektoré z nasledujúcich akcií:

  • V časti Stĺpce vyberte jeden alebo viac stĺpcov.

  • Ak chcete rýchlo vybrať všetky stĺpce, kliknite na možnosť Vybrať všetko.

  • Ak chcete rýchlo zrušiť výber všetkých stĺpcov, kliknite na možnosť Zrušiť výber.

   Ak rozsah buniek alebo tabuľky obsahuje veľa stĺpcov a chcete vybrať iba niekoľko stĺpcov, skúste kliknúť na možnosť Zrušiť výber a v časti Stĺpce vybrať požadované stĺpce.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa správa, označujúca koľko duplicitných hodnôt bolo odstránených a koľko jedinečných hodnôt zostalo, alebo že duplicitné hodnoty neboli odstránené.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Problém: Mám problém pri odstránení duplicitných hodnôt z údajov prehľadu alebo údajov obsahujúcich medzisúčty.

Z údajov prehľadu alebo údajov obsahujúcich medzisúčty nie je možné odstrániť duplicitné hodnoty. Ak chcete odstrániť duplicitné hodnoty, musíte odstrániť prehľad aj medzisúčty. Ďalšie informácie nájdete v témach Vytvorenie prehľadu údajov v hárkuOdstránenie medzisúčtov.

Na začiatok stránky

Podmienečné formátovanie jedinečných alebo duplicitných hodnôt

Poznámka : Podmienečné formátovanie jedinečných alebo duplicitných hodnôt nie je možné použiť na polia oblasti hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Vyberte položku Zdvojenie hodnôt.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok alebo tabuľka.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať len jedinečné alebo duplicitné hodnoty.

 5. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Formátovať všetko možnosti jedinečné alebo duplicity.

 6. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 7. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×