FORECAST (funkcia)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie FORECAST v Microsoft Exceli.

Poznámka: V Excel 2016 bola táto funkcia nahradená prognózou . LINEÁRNe ako súčasť nových prognostických funkcií. Je stále k dispozícii na spätnú kompatibilitu, ale zvážte použitie novej funkcie v Excel 2016.

Popis

Na základe existujúcich hodnôt vypočíta alebo odhadne budúcu hodnotu. Predpovedaná hodnota je hodnota závisle premennej (y) pre danú hodnotu nezávisle premennej (x). Známe hodnoty sú dvojice čísiel x a y, pričom nová hodnota sa odhaduje použitím lineárnej regresie. Táto funkcia sa používa napríklad na odhad objemu budúceho predaja, veľkosti zásob alebo na odhad vývoja požiadaviek zákazníkov.

Syntax

FORECAST(x; známe_y; známe_x)

Syntax funkcie FORECAST obsahuje nasledovné argumenty:

 • X    Povinný argument. Údajový bod, pre ktorý chcete predpovedať hodnotu.

 • Známe_y    Povinný argument. Závislé pole alebo rozsah údajov.

 • Známe_x    Povinný argument. Nezávislé pole alebo rozsah údajov.

Poznámky

 • Ak argument x nie je číselná hodnota, funkcia FORECAST vráti #VALUE. .

 • Ak sú polia známe_hodnoty_y a známe_hodnoty_x prázdne alebo obsahujú rozdielny počet údajových bodov, funkcia FORECAST vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak sa rozptyl argumentu známe_hodnoty_x rovná nule, funkcia FORECAST vráti #DIV/0! .

 • Rovnice na výpočet funkcie FORECAST je a+bx, kde:

  Rovnica

  a:

  Rovnica

  kde x a y sú stredné hodnoty vzorky AVERAGE(známe_x) a AVERAGE(známe_y).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Známa hodnota Y

Známa hodnota X

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Vzorec

Popis

Výsledok

=FORECAST(30;A2:A6;B2:B6)

Predpovedá hodnotu y pri danej hodnote x, ktorá sa rovná 30.

10,607253

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×