F.INV (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie F.INV v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti hodnotu inverznej funkcie k distribučnej funkcii rozdelenia pravdepodobnosti F. Ak p = F.DIST(x;...), potom F.INV(p;...) = x. Rozdelenie F sa môže použiť v F-teste, ktorý porovnáva stupeň rozdielnosti dvoch množín údajov. Môžete napríklad analyzovať rozdelenie príjmov v Českej republike a na Slovensku a určiť, či je v týchto krajinách podobný stupeň rozdielnosti príjmov.

Syntax

F.INV(pravdepodobnosť;stupeň_voľnosti1;stupeň_voľnosti2)

Syntax funkcie F.INV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Predstavuje pravdepodobnosť spojenú s kumulatívnym rozdelením F.

  • Stupeň_voľnosti1     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti v čitateli.

  • Stupeň_voľnosti2     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti v menovateli.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia F.INV vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je argument pravdepodobnosť < 0 alebo pravdepodobnosť > 1, funkcia F.INV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak nie je argument stupeň_voľnosti1 alebo stupeň_voľnosti2 celé číslo, skráti sa.

  • Ak je argument stupeň_voľnosti1 < 1 alebo stupeň_voľnosti2 < 1, funkcia F.INV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,01

Pravdepodobnosť priradená ku (kumulatívnej) distribučnej funkcii F

6

Počet stupňov voľnosti čitateľa

4

Počet stupňov voľnosti menovateľa

Vzorec

Popis

Výsledok

=F.INV(A2;A3;A4)

Inverzná hodnota rozdelenia pravdepodobnosti (pravdepodobnostnej funkcie) F pri vyššie uvedených podmienkach

0,10930991

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×