Office
Prihlásenie

Export a import prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako správca SharePointu Online môžete exportovať a importovať prispôsobené nastavenia konfigurácie vyhľadávania medzi nájomníkmi, kolekciami lokalít a lokalitami. Medzi nastavenia, ktoré možno exportovať a importovať, patria prispôsobené pravidlá pre dotazy, zdroje výsledkov, typy výsledkov, modely vytvorenia poradia a nastavenia vyhľadávania na lokalite. Môžete tiež exportovať prispôsobené nastavenia konfigurácie vyhľadávania z aplikácie služby vyhľadávania a importovať tieto nastavenia nájomníkom, na kolekcie lokalít alebo lokality. Predvolené nastavenia konfigurácie nie je možné exportovať.

Obsah článku

Prehľad

Podmienky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie importu

Export prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania z nájomníka

Export prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania z lokality

Export prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania z kolekcie lokalít

Import prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania nájomníkovi

Import prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania na lokalitu

Import prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania do kolekcie lokalít

Neplatné znaky spôsobujúce zlyhanie importu

Prehľad

Pri exporte prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania SharePoint vytvorí konfiguračný súbor vyhľadávania v XML formáte. Tento konfiguračný súbor vyhľadávania obsahuje všetky prispôsobené nastavenia konfigurácie vyhľadávania, ktoré možno exportovať na úrovni nájomníka, kolekcie lokalít alebo samotnej lokality, podľa toho, kde začínate s exportom. Konfiguračný súbor vyhľadávania pre kolekciu lokalít neobsahuje nastavenia konfigurácie vyhľadávania z jednotlivých lokalít v rámci danej kolekcie lokalít.

Pri importe konfiguračného súboru vyhľadávania SharePoint Online vytvorí a zapne všetky prispôsobené nastavenia konfigurácie vyhľadávania nájomníka, kolekcie lokalít alebo lokality, odkiaľ sa import začal.

Táto tabuľka znázorňuje nastavenia, ktoré možno exportovať a importovať. Pri každom nastavení sú uvedené prípadné závislosti od ostatných prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania. Ak prispôsobené nastavenie konfigurácie vyhľadávania závisí od prispôsobeného nastavenia konfigurácie vyhľadávania inej úrovne, napríklad ak pravidlo pre dotaz lokality závisí od zdroja výsledku na úrovni kolekcie lokalít, je potrebné exportovať a importovať nastavenia všetkých príslušných úrovní.

Prispôsobené nastavenie konfigurácie vyhľadávania

Závislosť od ostatných prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania

Pravidlá pre dotazy. Patria sem bloky výsledkov, povýšené výsledky a používateľské segmenty.

Zdroje výsledkov, typy výsledkov, schéma vyhľadávania, model vytvorenia poradia

Zdroje výsledkov

Schéma vyhľadávania

Typy výsledkov

Schéma vyhľadávania, zdroje výsledkov, šablóny zobrazenia

Schéma vyhľadávania

Žiadna

Model vytvorenia poradia

Schéma vyhľadávania

Podmienky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie importu

Ak majú nastavenia súboru s konfiguráciou vyhľadávania a nastavenia cieľa vášho importu rovnaký názov, import súboru s konfiguráciou vyhľadávania po objavení daného nastavenia zlyhá. Existujú však výnimky:

 • Ak znova importujete súbor s konfiguráciou vyhľadávania, nastavenia s rovnakým názvom v súbore s konfiguráciou vyhľadávania a v cieli nespôsobia zlyhanie importu.

 • Spravované vlastnosti s rovnakým názvom nespôsobia zlyhanie importu, ak sú nastavenia jednotlivých spravovaných vlastností rovnaké pre súbor s konfiguráciou vyhľadávania a pre cieľ.

 • Spravované vlastnosti s rovnakým názvom nespôsobia zlyhanie importu, ak sú aliasy a priradenia prehľadávaných vlastností odlišné pre spravovanú vlastnosť v súbore s konfiguráciou vyhľadávania a pre spravovanú vlastnosť cieľa. Importovanie pridá aliasy a priradenia spravovanej vlastnosti v súbore s konfiguráciou vyhľadávania k aliasom a priradeniam spravovanej vlastnosti cieľa.

Ak súbor s konfiguráciou vyhľadávania obsahuje názvy alebo aliasy spravovaných vlastností s neplatnými znakmi, import pri objavení názvu alebo aliasu tejto spravovanej vlastnosti zlyhá.

Názvy a aliasy pre spravovanú vlastnosť schémy vyhľadávania musia byť jedinečné pre lokalitu a jej nadradenú kolekciu lokalít. Znamená to nasledovné:

 • Ak má váš súbor s konfiguráciou vyhľadávania spravovanú vlastnosť, ktorá má rovnaký názov ako alias spravovanej vlastnosti na cieľovej lokalite alebo v nadradenej kolekcii lokalít vašej cieľovej lokality, dôjde k zlyhaniu importu.

 • Ak má váš súbor s konfiguráciou vyhľadávania spravovanú vlastnosť s aliasom, ktorý má rovnaký názov spravovaná vlastnosť na cieľovej lokalite alebo v nadradenej kolekcii lokalít vašej cieľovej lokality, dôjde k zlyhaniu importu.

Poznámka: Akékoľvek prispôsobené nastavenia vyhľadávania, ktoré sa v SharePointe vytvorili a zapli pred zlyhaním importu, zostanú zapnuté.

Ak import zlyhá, odstráňte podmienky, ktoré spôsobili zlyhanie a znova súbor s konfiguráciou vyhľadávania. Napríklad, ak stĺpec poznámky sa uvádza, že už existuje pravidlo pre dotaz s rovnakým názvom ako pravidlo dotazu, ktorý sa pokúšate importovať, potom je potrebné odstrániť pravidla dotazu z cieľového alebo zo súboru na import, a potom znova súbor. Neplatné znaky v názvy alebo aliasy spravovaných vlastností nájdete ďalej v tomto článku.

Na začiatok stránky

Export prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania z nájomníka

 1. Prihláste sa do Centra správy služieb Office 365 ako správca vyhľadávania.

 2. Výberom položiek Správca > SharePoint prejdite do Centra spravovania služby SharePoint.

 3. Vyberte položku Hľadať.

 4. Vyberte možnosť Exportovať konfiguráciu vyhľadávania.

 5. V dialógovom okne kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Export prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania z lokality

 1. Na lokalite v ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality v časti Vyhľadávanie kliknite na položku Export konfigurácie.

 3. V dialógovom okne kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Export prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania z kolekcie lokalít

 1. V kolekcii lokalít v ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality v časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Export konfigurácie vyhľadávania.

 3. V dialógovom okne kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Import prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania nájomníkovi

 1. Prihláste sa do Centra správy služieb Office 365 ako správca vyhľadávania.

 2. Výberom položiek Správca > SharePoint prejdite do Centra spravovania služby SharePoint.

 3. Vyberte položku Hľadať.

 4. Na stránke Import konfigurácie vyhľadávania nájdite súbor, ktorý chcete importovať.

 5. Kliknite na položku Importovať.

 6. Na stránke Zoznam konfigurácií vyhľadávania overte tieto skutočnosti:

 7. Import konfiguračného súboru vyhľadávania do zoznamu a nastavenie jeho stavu na možnosť Úspešne importované.

  V prípade neúspešného importu obsahuje stĺpec Poznámky ďalšie podrobnosti o príčinách.

 8. Import nastavení na správnej úrovni, to znamená na vami požadovanej úrovni, na ktorej ste chceli súbor importovať. Táto skutočnosť sa zobrazuje v stĺpci Rozsah. Ak ste napríklad importovali nastavenia na úrovni kolekcie lokalít namiesto úrovne samotnej lokality, zobrazí sa táto informácia v stĺpci Rozsah. V stĺpci Rozsah sa zobrazuje, na akých úrovniach sú zapnuté nastavenia konfigurácie vyhľadávania. Úrovne: nájomník (Tenant), kolekcia lokalít (SPSite) alebo úroveň lokality (SPWeb).

Na začiatok stránky

Import prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania na lokalitu

 1. Na lokalite v ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality v časti Vyhľadávanie kliknite na položku Import konfigurácie.

 3. Na stránke Import konfigurácie vyhľadávania nájdite súbor, ktorý chcete importovať.

 4. Kliknite na položku Importovať.

 5. Na stránke Zoznam konfigurácií vyhľadávania overte tieto skutočnosti:

 6. Import konfiguračného súboru vyhľadávania do zoznamu a nastavenie jeho stavu na možnosť Úspešne importované.

  V prípade neúspešného importu obsahuje stĺpec Poznámky ďalšie podrobnosti o príčinách.

 7. Import nastavení na správnej úrovni, to znamená na vami požadovanej úrovni, na ktorej ste chceli súbor importovať. Táto skutočnosť sa zobrazuje v stĺpci Rozsah. Ak ste napríklad importovali nastavenia na úrovni kolekcie lokalít namiesto úrovne samotnej lokality, zobrazí sa táto informácia v stĺpci Rozsah. V stĺpci Rozsah sa zobrazuje, na akých úrovniach sú zapnuté nastavenia konfigurácie vyhľadávania. Úrovne: nájomník (Tenant), kolekcia lokalít (SPSite) alebo úroveň lokality (SPWeb).

Na začiatok stránky

Import prispôsobených nastavení konfigurácie vyhľadávania do kolekcie lokalít

 1. V kolekcii lokalít v ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Import konfigurácie vyhľadávania.

 3. Na stránke Import konfigurácie vyhľadávania nájdite súbor, ktorý chcete importovať.

 4. Kliknite na položku Importovať.

 5. Na stránke Zoznam konfigurácií vyhľadávania overte tieto skutočnosti:

 6. Import konfiguračného súboru vyhľadávania do zoznamu a nastavenie jeho stavu na možnosť Úspešne importované.

  V prípade neúspešného importu obsahuje stĺpec Poznámky ďalšie podrobnosti o príčinách.

 7. Import nastavení na správnej úrovni, to znamená na vami požadovanej úrovni, na ktorej ste chceli súbor importovať. Táto skutočnosť sa zobrazuje v stĺpci Rozsah. Ak ste napríklad importovali nastavenia na úrovni kolekcie lokalít namiesto úrovne samotnej lokality, zobrazí sa táto informácia v stĺpci Rozsah. V stĺpci Rozsah sa zobrazuje, na akých úrovniach sú zapnuté nastavenia konfigurácie vyhľadávania. Úrovne: nájomník (Tenant), kolekcia lokalít (SPSite) alebo úroveň lokality (SPWeb).

Na začiatok stránky

Neplatné znaky spôsobujúce zlyhanie importu

Ak spravované vlastnosti alebo aliasy obsahujú niektorý z uvedených znakov, import prispôsobenej schémy vyhľadávania obsahujúcej tieto vlastnosti zlyhá.

Znak

Názov

medzera

:

dvojbodka

;

bodkočiarka

,

čiarka

(

ľavá zátvorka

)

pravá zátvorka

[

ľavá hranatá zátvorka

]

pravá hranatá zátvorka

{

ľavá zložená zátvorka

}

pravá zložená zátvorka

%

percento

$

symbol dolára

_

znak podčiarknutia

+

znamienko plus

!

výkričník

*

hviezdička

=

znamienko rovná sa

&

znak &

?

otáznik

@

zavináč

#

znak čísla

\

opačná lomka

~

vlnovka

<

ľavá lomená zátvorka

>

pravá lomená zátvorka

|

zvislá čiara

`

opačný dĺžeň

^

vsuvka

\'

riadiaca sekvencia

\"

riadiaca sekvencia

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×