Export XML údajov z Excelu 2016

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po importe údajov XML, priradení údajov do buniek v hárku a vykonaní zmien v údajoch používateľ často údaje exportuje alebo uloží do súboru XML.

Dôležité:  Pri vytváraní máp XML a pri exportovaní údajov v Exceli do údajových súborov XML je počet riadkov, ktoré možno exportovať, limitovaný. Pri exporte z Excelu do súboru XML sa uloží najviac 65 536 riadkov. Ak má váš súbor viac ako 65 536 riadkov, mali by ste vykonať niektorý z týchto krokov:

 • Export údajov pomocou. Formát súboru XLSX.

 • Uložiť súbor ako tabuľkový hárok XML (. XML), ktorý dôjde k strate priradení.

 • Odstrániť všetky riadky nasledujúce po riadku 65 536 a zopakovať export, čím sa zachovajú priradenia, ale dôjde k strate údajov na konci súboru.

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V skupine XML na karte Vývojár kliknite na položku Exportovať.

  Ak sa karta vývojár nezobrazuje, pozrite si tému zobrazenie karty Vývojár.

 2. Ak sa zobrazí malé dialógové okno Export údajov XML, kliknite na mapu XML, ktorú chcete použiť, a potom na položku OK.

  Toto dialógové okno sa zobrazí len vtedy, ak nie je vybratá tabuľka XML a ak zošit obsahuje viac ako jednu mapu XML.

 3. Vo veľkom dialógovom okne Export údajov XML zadajte názov údajového súboru XML do poľa Názov súboru.

 4. Kliknite na tlačidlo Exportovať.

  Poznámka: Ak hárok obsahuje záhlavia alebo označenia, ktoré sú iné ako názvy prvkov XML v mape XML, Excel pri exporte alebo ukladaní údajov XML z hárka použije názvy prvkov XML.

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Odčítanie 65,537 z celkového počtu riadkov v súbore získať počet nadbytočných riadkov.

 2. Odstráňte tieto nadbytočných riadkov zo začiatku excelového hárka.

 3. Exportujte hárok ako údajový súbor XML.

 4. Kliknite na položku Zavrieť, ale neukladať so štýlmi. Potom znovu otvorte pracovný hárok programu Excel.

 5. Odstrániť všetky riadky okrem riadky z kroku 1 a potom exportujte ako údajový súbor XML.

  Tento postup vám zvyšok riadkov. V danom momente budete mať dva XML exportovať súbory, ktoré môžete skombinovať vytvoriť kópiu pôvodného hárka.

Ak chcete zachovať spätnú kompatibilitu so staršími funkciami XML, namiesto použitia príkazu Exportovať môžete súbor uložiť do údajového súboru XML (.xml).

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Uložte svoj súbor stlačením klávesov Ctrl + S.

  Tým sa zabezpečí, že všetky zmeny vykonané v zošite sa po uložení zošita ako údajového súboru XML nestratia.

 2. Kliknite na položky súbor > Uložiť ako a potom vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť.

 3. Do poľa názov súboru zadajte názov údajového súboru XML.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Údaje XML a potom na tlačidlo Uložiť

 5. Ak sa zobrazí hlásenie, že uloženie súboru vo formáte údajov XML môže viesť k strate funkcií, kliknite na položku Pokračovať.

 6. Ak sa zobrazí malé automaticky otvárané okno Export údajov XML, kliknite na mapu XML, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  V tomto automaticky otvárané okno sa zobrazí len vtedy, ak nie je vybratá tabuľka XML a ak zošit obsahuje viac ako jednu mapu XML.

 7. Vo veľkom dialógovom okne Export údajov XML zadajte názov údajového súboru XML do poľa Názov súboru.

 8. Kliknite na položku Exportovať.

Poznámka: Ak hárok obsahuje záhlavia alebo označenia, ktoré sú iné ako názvy prvkov XML v mape XML, Excel pri exporte alebo ukladaní údajov XML z hárka použije názvy prvkov XML.

Bežné problémy s exportom údajov XML

Pri exporte údajov XML, sa môžu vyskytnúť hlásenia, napríklad tie, ktoré nižšie.

Mapu XML možno exportovať, ale niektoré požadované prvky nie sú priradené

Toto hlásenie môže mať niekoľko príčin:

 • Mapa XML, ktorá zodpovedá tejto tabuľke XML obsahuje požadované prvky, ktoré nie sú priradené k tabuľke XML.

  V hierarchickom zozname prvkov na pracovnej table zdroja údajov XML sú požadované prvky označené červenou hviezdičkou v pravom hornom rohu ikony naľavo od jednotlivých prvkov. Ak chcete priradiť požadovaný prvok, presuňte ho na miesto v hárku, kde sa má zobrazovať.

 • Prvok je opätovne použiteľná štruktúra.

  Bežným príkladom opätovne použiteľnej štruktúry je hierarchia zamestnancov a manažérov, v ktorej sú rovnaké prvky XML vnorené do niekoľkých úrovní. Excel nepodporuje opätovne použiteľné štruktúry, ktoré majú viac ako jednu úroveň. Možno ste priradili všetky prvky na pracovnej table zdroja údajov XML, ale Excel nepodporuje opätovne použiteľné štruktúry, ktoré majú viac ako jednu úroveň, a preto nemôže priradiť všetky prvky.

 • Obsah tabuľky XML je zmiešaný.

  O zmiešanom obsahu hovoríme v prípade, že prvok obsahuje podradený prvok aj jednoduchý text mimo podradeného prvku. S týmto sa bežne stretávame tam, kde sa na označovanie údajov v prvku používajú značky formátovania (napríklad značky tučného písma). Podradený prvok (ak ho Excel podporuje) síce možno zobraziť, ale pri importe údajov sa textový obsah stratí a pri exporte údajov nie je k dispozícii. Výmena údajov preto nie je možná.

Mapy XML v zošite nie je možné exportovať

Mapu XML nie je možné exportovať, ak nie je možné zachovať vzťah priradeného prvku s inými prvkami. V tomto vzťahu sa nemusí zachovať pre niektorý z týchto dôvodov:

 • Definícia schémy priradeného prvku je obsiahnutá v sekvencii s týmito atribútmi:

  • Atribút maxoccurs sa nerovná 1.

  • Sekvencia má definovaný viac ako jeden priamo podradený prvok alebo je jej priamo podradeným prvkom iný tvorca.

 • Neopakujúce sa príbuzné prvky s rovnakým opakujúcim sa nadradeným prvkom sa priradia k odlišným tabuľkám XML.

 • Viacero opakujúcich sa prvkov sa priradí k tej istej tabuľke XML a opakovanie nie je definované nadradeným prvkom.

 • Podradené prvky z rôznych nadradených prvkov sa priradia k tej istej tabuľke XML.

Okrem toho mapu XML nie je možné exportovať vtedy, ak obsahuje jednu z nasledujúcich konštrukcií schémy XML:

 • Zoznam zoznamov –    Jeden zoznam položiek obsahuje druhý zoznam položiek.

 • Denormalized údajov        Tabuľku XML obsahuje prvok, ktorý bol definovaný v schéme výskyt raz (atribút maxoccurs je nastavená na 1). Keď pridáte takýto prvok na tabuľku XML, Excel doplní stĺpci tabuľky s viacerými inštanciami prvku.

 • Výber        Priradený prvok je súčasťou konštrukcie schémy < voľby > .

Excel nemôže uložiť zošit, pretože nemá žiadne priradené rozsahy

Excel nemôže uložiť zošit ako údajový súbor XML, pokým nevytvoríte minimálne jeden priradený rozsah.

Ak ste do zošita pridali mapu XML, vykonaním nasledujúcich krokov priraďte do hárka prvky XML:

 1. V skupine XML na karte Vývojár kliknite na položku Zdroj.

  Príkazy v skupine XML na karte Vývojár
  Ak sa karta vývojár nezobrazuje, pozrite si tému zobrazenie karty Vývojár.

 2. Na pracovnej table Zdroj údajov XML vyberte prvky, ktoré chcete priradiť k hárku.

  Ak chcete vybrať nesusediace prvky, kliknite na jeden prvok, podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na jednotlivé prvky.

 3. Vybraté prvky presuňte myšou do hárka na miesto, kde sa majú zobrazovať.

Ak ste do zošita nepridali mapu XML alebo vaše údaje nie sú vo forme tabuľky XML, uložte zošit vo formáte súboru zošita programu Excel podporujúca makrá (.xlsm).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×