Excel 2016 pre Mac – poznámky k vydaniu pre zostavy Insider Fast

Zostavy Insider balíka Office 2016 pre Mac sú pravidelne aktualizované, aby mohli poskytovať nové a vylepšené funkcie, aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb.  Informácie o ďalších aplikáciách balíka Office pre Mac nájdete v téme Poznámky k vydaniu pre zostavy Insider Fast balíka Office 2016 pre Mac.

Zistite, ako si nainštalovať aktualizácie balíka Office pre Mac, a prečítajte si nasledujúce informácie o každom vydaní zostavy Insider Fast.

Vydanie z 19. októbra 2017

Verzia: 16.7 (zostava 171017)

Vďaka vašim pripomienkam sa zlepšujeme.  Ak si všimnete chybu, kliknite na tlačidlo emotikonu v hornom rohu aplikácie a dajte nám vedieť, čo sa vám páči alebo čo môžeme vylepšiť.

Dajte nám vedieť, čo môžeme vylepšiť_C3_201791722246

Nové alebo vylepšené funkcie

(nezabudnite si skontrolovať hlavné aktualizácie funkcií uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra)

Opravy chýb

 • Opravených viacero problémov s kopírovaním/prilepovaním.

 • Opravený problém s uškami hárkov, takže už je viditeľný celý názov hárka.

 • Pribudlo niekoľko opráv, ktoré majú pomôcť odstrániť zlyhávanie alebo nereagovanie v určitých situáciach.

 • Opravené niektoré problémy s klávesovými skratkami vrátane skratky CMD + šípka na prechod na koniec rozsahu, skratky CMD + E na zarovnanie textu na stred atď.

 • Opravené niektoré problémy s nastavením a uložením predvolieb.

 • Opravený problém s viacnásobným otváraním všetkých okien dokumentov.

 • Pri zmene veľkosti riadka alebo stĺpca pomocou presúvania myšou sa už popisy zobrazujú podľa očakávaní.

 • Opravený problém, ktorý bránil výberu viacerých tlačidiel v rýchlom filtri.

 • V sprievodcovi importom textu teraz môžete posunutím doprava zobraziť všetky stĺpce.

 • Opravený problém s nesprávnym zobrazovaním ukotvenia priečok po priblížení.

 • Opravené niektoré problémy s VBA vrátane vlastnosti Application.OperatingSystem, ktorá už vracia správnu hodnotu.

 • Množstvo ďalších opráv chýb.

Známe problémy

Táto verzia sa stále považuje za ukážku ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy. Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete. Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Veľkosť písma v riadku vzorcov je menšia, ako sa očakáva.

 • V niektorých prípadoch sa oddeľovač čísiel používaný pri desatinných miestach a pri tisícoch, ktorý je zadaný v predvoľbách systému Mac OS, nepoužíva v Exceli.

 • Stlačením kombinácie klávesov CMD + SHIFT + T sa nevloží vzorec Automatický súčet.

 • Vzorec =INFO("system") vracia nesprávny výsledok "pcdos".

 • Niektoré formáty čísel spôsobujú, že číselné hodnoty sa zobrazujú ako mriežky (#) dokonca aj vtedy, ak je stĺpec dostatočne široký.

 • V Sprievodcovi importom textu chýbajú v rozbaľovacom zozname výberu formátu importu niektoré typy súborov.

 • Nový zošit dostane predvolený názov, ktorý bude iný ako názov v minulosti. V minulosti bol predvolený názov v angličtine Workbook1, teraz to bude Book1. Mohlo by vás to ovplyvniť, ak používate skripty alebo makrá VBA, ktoré odkazujú na predvolený názov súboru.

 • Ak presuniete okno medzi obrazovkou s technológiou Retina a obrazovkou bez technológie Retina, veľkosť obsahu hárka sa nemusí prispôsobiť správne.  Ako alternatívne riešenie tohto problému môžete použiť priblíženie a opätovné vzdialenie.

 • Spustenie aplikácie môže trvať dlhšie, než sa očakáva.

 • Šípky komentára nemusia vždy pripojiť komentár k bunke.

 • Pri vytváraní vzorca pomocou tably vzorca prepojenie na Pomocníka nefunguje.

Verzia:  16.7 (zostava 171008)

Nové alebo vylepšené funkcie

(nezabudnite si skontrolovať hlavné funkcie uvedené v poznámkach k aktualizácii z 2. októbra)

Opravy chýb

 • Pribudlo niekoľko opráv, ktoré majú pomôcť odstrániť zlyhávanie alebo nereagovanie v určitých situáciach.

 • Opravené niektoré problémy s klávesovými skratkami vrátane skratky CMD + A, ktorá teraz počas úprav bunky nevyberá rozsah, ale celý text v bunke.

 • Opravený problém, pri ktorom vyberiete rozsah, zadáte hodnotu a stlačíte kombináciu klávesov CMD + RETURN. Teraz sa potvrdí hodnota vo všetkých bunkách vybratého rozsahu.

 • Viacero opráv malých chýb.

Známe problémy

Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Nový zošit dostane predvolený názov, ktorý bude iný ako názov v minulosti. V minulosti bol predvolený názov v angličtine Workbook1, teraz to bude Book1. Mohlo by vás to ovplyvniť, ak používate skripty alebo makrá VBA, ktoré odkazujú na predvolený názov súboru.

 • Ak presuniete okno medzi obrazovkou s technológiou Retina a obrazovkou bez technológie Retina, veľkosť obsahu hárka sa nemusí prispôsobiť správne.  Ako alternatívne riešenie tohto problému môžete použiť priblíženie a opätovné vzdialenie.

 • Niektoré klávesové skratky nefungujú podľa očakávaní.

 • Spustenie aplikácie môže trvať dlhšie, než sa očakáva.

 • Šípky komentára nemusia vždy pripojiť komentár k bunke.

 • Pri vytváraní vzorca pomocou tably vzorcov prepojenie na Pomocníka nefunguje a zošit sa nedá zavrieť, kým nezavriete tablu nástroja na tvorbu vzorcov.

Verzia:  16.6 (zostava 171001)

Pole s informáciami o Exceli pre Mac zobrazujúce verziu 16.7_C3_201792132824

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Spolupráca: Pre predplatiteľov služieb Office 365 – úpravy v zošitoch, ktoré sú uložené vo OneDrive a SharePointe, môžete vykonávať súčasne s ostatnými používateľmi.

 • Nové funkcie: Pre predplatiteľov služieb Office 365 – použite nové funkcie IFS a SWITCH na zjednodušenie a skrátenie vzorcov.

 • Lepšia podpora pre grafy s kontingenčnou tabuľkou ako zdrojom údajov – ak aktualizujete kontingenčnú tabuľku, grafy sa aktualizujú tiež.

 • Rýchle filtre tabuľky: pridaním rýchleho filtra môžete rýchlo filtrovať tabuľky.

 • Nové a moderné typy grafov: Pre predplatiteľov služieb O365: vizualizujte svoje údaje pomocou nových typov grafov, medzi ktoré patrí škatuľový graf, lievikový graf, histogram, Paretov graf, lúčový graf, stromová mapa a vodopádový graf.

 • Aktualizovaný program Visual Basic for Applications (VBA): niektoré dodatočné metódy, vlastnosti a objekty dostupné používateľom balíka Office pre Windows budú odteraz fungovať aj v Macu. Medzi objektovým modelom v Macu a vo Windowse však aj naďalej budú rozdiely, preto sa pri niektorých prvkoch zobrazí hlásenie Nie je na tejto platforme podporované. Ďalšie podrobné informácie o zmenách objektového modelu budú k dispozícii už čoskoro.

Opravy chýb

 • Fungovanie zobrazenia rozloženia strany bolo vylepšené.

Známe problémy

Toto je prvá ukážka ďalšej hlavnej verzie, preto sa môžu vyskytnúť určité problémy.  Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete.  Tu je niekoľko skutočností, ktoré sú nám už známe:

 • Nový zošit dostane predvolený názov, ktorý bude iný ako názov v minulosti. V minulosti bol predvolený názov v angličtine Workbook1, teraz to bude Book1. Mohlo by vás to ovplyvniť, ak používate skripty alebo makrá VBA, ktoré odkazujú na predvolený názov súboru.

 • Niektoré klávesové skratky nefungujú podľa očakávaní.

 • Spustenie aplikácie môže trvať dlhšie, než sa očakáva.

 • Šípky komentára nemusia vždy pripojiť komentár k bunke.

 • Pri vytváraní vzorca pomocou tably vzorca prepojenie na Pomocníka nefunguje.

 • Ak pri vybratom rozsahu niečo zadáte a potom stlačíte kombináciu klávesov CMD + RETURN, hodnota sa priradí len k aktívnej bunke.

Verzia: 15.40 (zostava 170926)

Nové alebo vylepšené funkcie:

Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Oprava chyby, pri ktorej je číslovanie riadkov otočené a niektoré čísla riadkov a ich obsah sa zobrazuje ako zrkadlový obraz toho, čo sa má v skutočnosti zobraziť.  Toto sa týkalo počítačov s verziou operačného systému macOS 10.13 (High Sierra).

Známe problémy

 • V počítačoch s dotykovým pruhom môže Excel zlyhať pri stlačení znamienka rovná sa, ktorým začínate vytvárať vzorec.

Verzia: 15.39.0 (zostava 170913)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Opravy malých chýb

Známe problémy

 • V niektorých prípadoch sa čísla riadkov zobrazujú zrkadlovo a v určitej časti riadkov môžu mať opačné poradie. Niektoré mriežky sa zároveň zobrazujú na neočakávaných miestach. Tento problém sa vyskytol v Exceli nainštalovanom v systéme MacOS 10.13 (High Sierra).  

Verzia:  15.39.0 (zostava 170905)

Nové alebo vylepšené funkcie

Opravy chýb

 • Opravy malých chýb

Známe problémy

 • Tento týždeň nič nové.

Verzia: 15.39.0 (zostava 170829)

Nové alebo vylepšené funkcie

Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

Opravy malých chýb

Známe problémy

Tento týždeň nič nové.

Verzia: 15.38.0 (zostava 170822)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Oprava zabezpečenia: Bolo pridané upozornenie zabezpečenia pre makrá Excelu 4

 • Problém: Ak sa niektoré súbory otvoria v istom poradí, dochádza k zlyhaniu

Známe problémy

 • Tento týždeň nič nové.

Verzia: 15.38.0 (zostava 170815)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Vyriešený problém s nesprávnou výškou riadka pri opätovnom otvorení hárka. Riadok je vyšší, ak bunky hárka obsahujú zalomený text a ak bola výška takejto bunky nastavená pomocou funkcie automatického prispôsobenia. Tento problém sa týka predchádzajúceho vydania pre úroveň Insider Fast.

Známe problémy

 • Tento týždeň nič nové.

Verzia: 15.38.0 (zostava 170809)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Opravy menších problémov.

Známe problémy

 • V niektorých prípadoch sa po otvorení dokumentu zväčší výška riadka v prípade riadkov, ktoré obsahujú bunky so zalomeným textom a pri ktorých sa výška riadka nastavuje pomocou funkcie automatického prispôsobenia.

Verzia: 15.38.0 (zostava 170801)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Úpravy niektorých šablón dokumentov v určitých regiónoch do takej podoby, aby poskytovali obsah relevantný pre daný región.

 • Opravy menších problémov.

Známe problémy

 • V niektorých prípadoch sa po otvorení dokumentu zväčší výška riadka v prípade riadkov, ktoré obsahujú bunky so zalomeným textom a pri ktorých sa výška riadka nastavuje pomocou funkcie automatického prispôsobenia.

Poznámky a novinky

 • Ak chcete nahlásiť problémy alebo odoslať pripomienky priamo nášmu tímu, kliknite na emotikon v pravom hornom rohu aplikácie a potom kliknite na položku Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo alebo Dajte nám vedieť, čo treba zlepšiť.

 • Spojte sa s nami a s ďalšími insidermi prostredníctvom komunity insiderov pre Office alebo nás kontaktujte na Twitteri.

 • Ak sa chcete dostať na úroveň Fast, kliknite na položky Pomocník > Vyhľadať aktualizácie > Zapojte sa do programu Office Insider a získajte prístup k novým vydaniam medzi prvými > Office Insider Fast.

Verzia: 15.37.0 (zostava 170725)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Tento týždeň nič nové.

Opravy chýb

 • Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že po použití kombinácie klávesov FN + šípka nahor alebo nadol na prechod o stranu vyššie alebo nižšie a následnom vymazaní hodnoty z bunky sa bunka stále javila, že hodnotu obsahuje, aj keď bola vymazaná.

 • Opravy malých chýb.

Známe problémy

 • Tento týždeň nič nové.

Verzia: 15.37.0 (zostava 170704)

Nové a vylepšené funkcie

 • Odteraz môžete do hlavičiek a piat pridávať obrázky (funkcia bola vydaná v júni 2017, ale nebola tu dokumentovaná).

Vloženie obrázka do hlavičky alebo päty_C3_2017610163735

 • Opravy chýb

 • Obrázky v hlavičkách a pätách – vyriešili sme problém, ktorý spôsoboval, že pri tlači sa znížila kvalita obrázka.

Známe problémy

 • V súčasnosti nie sú žiadne známe problémy.

Ďalšie informácie:

 • Ak chcete nahlásiť problémy alebo odoslať pripomienky priamo nášmu tímu, kliknite na emotikon v pravom hornom rohu aplikácie a potom kliknite na položku Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo alebo Dajte nám vedieť, čo treba zlepšiť.

 • Spojte sa s nami a s ďalšími insidermi prostredníctvom komunity insiderov pre Office alebo nás kontaktujte na Twitteri.

 • Ak sa chcete dostať na úroveň Fast, kliknite na položky Pomocník > Vyhľadať aktualizácie > Zapojte sa do programu Office Insider a získajte skorý prístup k novým vydaniam > Office Insider Fast.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×