Editor – asistent pre písanie

Editor kontroluje pravopisné a gramatické chyby v dokumente alebo e-mailovej správe a ponúka návrhy štýlu písania. Editor poskytuje alternatívne návrhy podľa kontextu, ktoré sa vytvárajú pomocou strojového učenia a spracovania prirodzeného jazyka.

Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak máte predplatné na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office..

Kontrola pravopisu a gramatiky s Editorom

Pravopis a gramatiku celého dokumentu môžete skontrolovať stlačením klávesu F7 alebo výberom položky Pravopis a gramatika na karte Revízia.

Editor počas písania označí chyby, ktoré nájde v dokumente: červené vlnovky označujú pravopis, modré dvojité podčiarknutie označuje gramatiku a zlaté bodkované čiary označujú štýl písania.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámka : Zlaté vlnovky sú k dispozícii iba pre anglický jazyk.

Editor kontroluje pravopisné chyby počas písania. Keď sa pod slovom zobrazí červená vlnovka, kliknite na slovo pravým tlačidlom myši a môžete vybrať niektorý z návrhov na opravenie chyby.

 • Návrhy pravopisu obsahujú synonymá na odstránenie nejednoznačností medzi možnosťami. Môžete vybrať najvhodnejší návrh a opraviť pravopisnú chybu.

 • Ak chcete pridať slovo do predvoleného slovníka, aby ho už Editor ďalej neoznačoval ako nesprávne, vyberte položku Pridať do slovníka.

 • Ak chcete preskočiť slovo v tomto dokumente alebo e-mailovej správe bez jeho pridania do pravopisného slovníka, vyberte položku Ignorovať všetky.

 • Vyberte položku Čítať nahlas, ak si chcete vypočuť vybratý návrh.

 • Vyberte položku Pridať do automatických opráv pre návrh, ktorým má Editor vždy nahradiť slovo, ktoré našiel. (Z kontextovej ponuky sa môžete tiež dostať do možností automatických opráv. Ďalšie informácie o používaní týchto možností nájdete v téme Výber možností automatických opráv.)

 • Ak si chcete pozrieť všetky informácie o možnostiach pravopisu, vyberte položku Zobraziť viac a otvorte tablu Editor.

  Poznámka : Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365. Vydávame ju postupne, a preto ju možno neuvidíte hneď. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.)

  Tu si použitím ikony reproduktora môžete nechať prečítať aktuálne vybratý text. Pri každom návrhu si môžete vypočuť samotný návrh (výberom položky Čítať nahlas) alebo si ho môžete nechať vyhláskovať (výberom položky Vyhláskovať).

Editor kontroluje gramatické chyby počas písania. Keď sa zobrazí modré dvojité podčiarknutie, kliknite pravým tlačidlom myši na slovo alebo slovné spojenie a získajte ďalšie informácie.

 • Návrhy gramatiky obsahujú stručné vysvetlenie na uľahčenie kvalifikovaného rozhodnutia o tom, či a ako problém vyriešiť.

 • Ak chcete slovo alebo slovné spojenie ignorovať a posunúť sa na ďalšie, vyberte položku Ignorovať

 • Ak si chcete vypočuť vybratý návrh, vyberte položku Čítať nahlas.

 • Ak si chcete pozrieť všetky informácie o gramatickom probléme, vyberte položku Zobraziť viac a otvorte tablu Editor.

  Poznámka : Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365. Vydávame ju postupne, a preto ju možno neuvidíte hneď. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.)

  Tu si použitím ikony reproduktora môžete nechať prečítať aktuálne vybratý text. Ak si chcete návrh vypočuť, vyberte položku Čítať nahlas.

Poznámka : Aktuálne je táto funkcia k dispozícii iba pre angličtinu.

Word vyhľadá problémy so štýlom a slovo alebo slovné spojenie označí bodkovaným podčiarknutím v zlatej farbe. Kliknite pravým tlačidlom myši na podčiarknuté slovo alebo slovné spojenie a zvážte použitie niektorého z alternatívnych návrhov.

Návrhy štýlu písania obsahujú stručné popisy na vysvetlenie problému so štýlom. Editor kontroluje tieto položky:

 • Zložité slová*

 • Skrátené tvary*

 • Klišé*

 • Neformálny jazyk*

 • Dvojitý zápor*

 • Žargón*

 • Nominalizácia

 • Trpný rod*

 • Trpný slovesný rod s neznámym činiteľom deja (bez dostupných návrhov)*

 • Príliš veľa slov

 • Slová v rozdelených neurčitkoch* (viac ako jeden)

 • Slová označujúce istý rod*

 • Slová vyjadrujúce neurčitosť*

 • Slang*

 • Oxfordská čiarka*

 • Vyžadovaná interpunkcia s úvodzovkami*

 • Medzery medzi vetami*

Dôležité : Možnosti štýlu zapnete tak, že prejdete na možnosti kontroly pravopisu a gramatiky a vyberiete nastavenie Gramatika a ďalšie v rozbaľovacom zozname Štýl písania. Pozrite si nižšie časť Ako zmeniť nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky v Editore.

 • Ak chcete určitý problém so štýlom ignorovať a posunúť sa na ďalší, vyberte položku Ignorovať

 • Ak si chcete vypočuť vybratý návrh, vyberte položku Čítať nahlas.

 • Ak si chcete pozrieť všetky informácie o gramatickom probléme, vyberte položku Zobraziť viac a otvorte tablu Editor.

  Poznámka : Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365. Vydávame ju postupne, a preto ju možno neuvidíte hneď. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.)

Podrobnosti o chybách a návrhoch štýlu písania nájdete v téme Možnosti gramatiky a štýlu písania.

Ako zmeniť nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky v Editore

Vo Worde môžete zmeniť nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky pomocou dialógového okna Nastavenia gramatiky. Môžete si vybrať rôzne nastavenia gramatiky a štýlu v závislosti od toho, ktoré sú pre váš dokument najvhodnejšie.

Poznámka : Predvolená možnosť kontroly pravopisu a gramatiky editora je Gramatika a ďalšie so začiarknutými políčkami možností štýlu Veľa slov a Nominalizácia.

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti > Kontrola pravopisu a gramatiky a otvorte možnosti kontroly pravopisu a gramatiky.

 2. V časti Počas opravy pravopisu a gramatiky vo Worde vyberte položku Nastavenia.

  Ponuka Štýl písania v dialógovom okne Nastavenia gramatiky obsahuje dve možnosti: Gramatika alebo Gramatika a ďalšie. Vyberte tú možnosť, s ktorou chcete pracovať.

 3. Vyberte položku Gramatika a ďalšie a použite možnosti štýlu.

  Posuňte sa nadol a zobrazte všetky dostupné možnosti a vyberte alebo zrušte všetky pravidlá, ktoré má kontrola gramatiky označiť alebo ignorovať. Všetky zmeny, ktoré urobíte v týchto nastaveniach, platia pre všetky upravované dokumenty alebo položky, nielen pre dokument, s ktorým práve pracujete.

  Tip : Ak sa chcete vrátiť na predvolené nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky Editora, vyberte možnosť Obnoviť všetko.

V Outlooku môže Editor označiť slová alebo frázy s problematickou gramatikou alebo štýlom počas písania e-mailu a poskytnúť návrhy na riešenie problému. Ak chcete používať služby kontroly gramatiky a pravopisu v Editore,

 1. vytvorte alebo otvorte e-mail.

 2. Vyberte kartu Súbor a potom položku Možnosti.

 3. Vyberte položku Pošta a potom položku Možnosti editora...

 4. Vyberte položku Kontrola pravopisu a gramatiky.

 5. V časti Pri oprave pravopisu v programe Outlook použite tento postup:

  • Vyberte položku Označovať gramatické chyby pri písaní. S touto možnosťou sa počas písania budú označovať gramatické chyby (modrou), ako aj chyby štýlu (zlatou).

  • Vyberte položku Nastavenie.

   Ponuka Štýl písania v dialógovom okne Nastavenia gramatiky obsahuje dve možnosti: Gramatika alebo Gramatika a ďalšie. Vyberte tú možnosť, s ktorou chcete pracovať.

  • Vyberte položku Gramatika a ďalšie a použite možnosti štýlu.

   Posuňte sa nadol a zobrazte všetky dostupné možnosti a vyberte alebo zrušte všetky pravidlá, ktoré má kontrola gramatiky označiť alebo ignorovať. Všetky zmeny, ktoré urobíte v týchto nastaveniach, platia pre všetky upravované dokumenty alebo položky, nielen pre dokument, s ktorým práve pracujete.

   Tip : Ak sa chcete vrátiť na predvolené nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky Editora, vyberte možnosť Obnoviť všetko.

 6. Vyberte tlačidlo OK

Pozrite tiež

Možnosti gramatiky a štýlu písania v Office 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky v Office 2010 a novšej verzii

Možnosti gramatiky a štýlu písania v Office 2013 a starších verziách

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×