Doplnok Outlook Social Connector

Doplnok Outlook Social Connector vám umožní prepojiť program Microsoft Outlook 2010 so svojimi podnikovými a osobnými sociálnymi sieťami. V rámci programu Outlook budete mať k dispozícii aktuálne informácie o stave a aktivitách svojich kontaktov bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v podnikových alebo sociálnych sieťach na internete.

Predstavte si napríklad, že váš kolega Peter Kováč je členom dvoch sociálnych sietí, ktoré používate aj vy. Pomocou doplnku Outlook Social Connector môžete zobraziť aktualizácie jeho stavu, komentáre, správy a upozornenia z lokalít sociálnych sietí na jednom mieste v programe Outlook. Môžete tiež zobraziť zoznam všetkých položka programu Outlook, ktoré s Petrom zdieľate, ako sú napríklad e-mailové správy, ktoré ste si navzájom poslali, prílohy a schôdze. Doplnok Outlook Social Connector aktualizuje tiež Petrove informácie vo vašom priečinku Kontakty spolu so všetkými zmenami, ktoré vykoná vo svojich profiloch sociálnych sietí. Ak budete chcieť Petra nabudúce kontaktovať pri pracovnej alebo spoločenskej príležitosti, budete mať vďaka tomu aktuálne informácie.

Obsah tohto článku

Začíname používať doplnku Outlook Social Connector

Aktuálne informácie na table osôb

Skrytie doplnku Outlook Social Connector

Začíname používať doplnku Outlook Social Connector

Doplnok Outlook Social Connector je v predvolenom nastavení minimalizovaný a v programe Outlook 2010 sa zobrazuje ako riadok v spodnej časti tabla na čítanie. Ak ho chcete použiť, kliknite na šípku rozbalenia alebo myšou posuňte hornú časť minimalizovanej tably nahor, až kým ju nezväčšíte na požadovanú veľkosť. Otvorí sa tým tabla osôb – nová oblasť v programe Outlook, ktorá sprístupňuje informácie zobrazované doplnkom Outlook Social Connector zo sociálnych sietí.

Ak pracujete v organizácii, v ktorej sa používa program Outlook 2010 a program Microsoft Office SharePoint Server 2010, doplnok Outlook Social Connector sa môže automaticky pripájať na lokality SharePoint vašej organizácie a zobrazovať dostupné položky aktivít vašich kolegov.

Dôležité    Doplnok Outlook Social Connector musíte prevziať a nainštalovať pre každú internetovú sociálnu sieť, ktorú používate. Tieto doplnky neposkytuje spoločnosť Microsoft – musíte navštíviť lokality sociálnych sietí, ktoré používate, a zistiť, či podporujú doplnok Outlook Social Connector.

Doplnok Outlook Social Connector automaticky aktualizuje informácie o kontaktoch z pracovných a sociálnych sietí v spustenom programe Outlook.

Ak chcete doplnok Outlook Social Connector pripojiť k ďalším sociálnym sieťam, na karte Zobraziť v skupine Tabla osôb kliknite na položku Tabla osôb a potom kliknite na položku Nastavenie konta.

Na začiatok stránky

Aktuálne informácie na table osôb

Ak kliknete na položku programu Outlook, na table osôb sa zobrazia kontaktné informácie o osobe priradenej k danej položke a najnovšie aktivity tejto osoby. Tieto informácie zahŕňajú najnovšie aktualizácie stavu, príspevky s komentármi alebo správy zo sociálnych sietí, ako aj položky programu Outlook, ako sú napríklad e-mailové správy, položky kalendára a prílohy.

Tabla osôb sa nezobrazuje

Existuje niekoľko príčin, pre ktoré sa tabla osôb doplnku Outlook Social Connector nemusí zobrazovať.

  • Tabla na čítanie je vypnutá     Na karte Zobraziť kliknite v skupine Rozloženie na položku Tabla na čítanie a potom kliknite na položku Vpravo alebo Dole.

  • Tabla osôb je vypnutá     Na karte Zobraziť kliknite v skupine Tabla osôb na položku Tabla osôb a potom kliknite na položku Dole.

  • Vaša organizácia pravdepodobne nepodporuje pripojenie na externé webové lokality     Niektoré organizácie nepodporujú prístup na lokality sociálnych sietí mimo vlastnej siete. Ďalšie informácie vám poskytne správca siete vašej organizácie.

Tabla osôb sa rovnako ako tabla na čítanie zobrazuje v spodnej časti otvorených položiek programu Outlook, ako sú napríklad e-mailové správy, plánované činnosti alebo schôdze a kontakty.

Ak vyberiete položku programu Outlook, na table osôb sa zobrazia informácie o odosielateľovi danej položky. Ak vyberiete položku programu Outlook, ktorá zahŕňa viacero osôb, v záhlaví v hornej časti tably osôb sa zobrazí malý obrázok každej osoby. Kliknutím na obrázok zobrazíte na table osôb informácie o danej osobe.

Ak chcete zobraziť väčšie obrázky všetkých osôb, ktorých sa daná položka týka, v záhlaví kliknite na položku Všetky osoby. Kliknutím na ľubovoľný obrázok zobrazíte na table osôb informácie o danej osobe.

Ak chcete zobraziť rôzne informácie o osobe na table osôb, kliknite na ľubovoľnú z kariet na bočnej strane okna zoznamu. Doplnok Outlook Social Connector obsahuje šesť predvolených kariet:

  • Všetky položky     Táto karta zahŕňa všetky aktivity a správy od vybratej osoby.

  • Aktivity     Na tejto karte sa zobrazujú aktivity vybratej osoby na lokalitách sociálnych sietí, ako sú napríklad upozornenia, komentáre alebo správy.

  • Pošta     Na tejto karte sa zobrazuje zoznam posledných e-mailových správ, ktoré ste si vymenili s vybratou osobou.

  • Prílohy     Na tejto karte sa zobrazujú prílohy, ktoré ste odoslali danej osobe alebo ste ich od nej prijali.

  • Kalendár     Na tejto karte sa zobrazujú schôdze alebo plánované činnosti, ktorých sa zúčastňujete vy a vybratá osoba (v minulosti aj v budúcnosti).

  • Aktualizácie stavu Na tejto karte sa zobrazujú najnovšie aktualizácie stavu, ktoré vybratá osoba uverejnila.

Ak chcete otvoriť niektorú z položiek zobrazených v zozname na karte, kliknite na danú položku.

Na začiatok stránky

Skrytie doplnku Outlook Social Connector

Ak chcete skryť doplnok Outlook Social Connector, postupujte nasledovne:

  • Na karte Zobraziť kliknite v skupine Tabla osôb na položku Tabla osôb a potom kliknite na položku Vypnuté.

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk