Dodatok k prehláseniu o používaní osobných údajov pre program Microsoft Office Visio 2007

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posledná aktualizácia: október 2006

Na tejto stránke je doplnok súhlas s prehlásením o ochrane osobných údajov pre systém produktov Microsoft Office 2007. Ak chcete porozumieť zhromažďovaniu údajov a používať relevantné postupy pre konkrétny program balíka Office alebo služby, prečítajte si o ochrane osobných údajov pre systém Microsoft Office 2007 a tento doplnok.

Používanie šablón lokality Microsoft Office Online

Dialógové okno Začíname (v ponuke Súbor ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Začíname) vám poskytne aktuálnu odbornú pomoc prevzatú z lokality Microsoft Office Online pre dokumenty, ktoré sú založené na šablónach. Dialógové okno Začíname vám tiež umožňuje odosielať pripomienky k šablónam a číselnou známkou hodnotiť prevzaté šablóny.

Ak chcete povoliť alebo zakázať sťahovania z lokality Microsoft Office Online, pozrite si tému Získanie Pomocníka, šablón a ďalšieho obsahu online v okne Pomocníka.

Keď otvoríte šablónu alebo súbor založený na šablóne, program Microsoft Office Visio 2007 sa môže pripojiť na lokalitu Microsoft Office Online a odoslať identifikáciu pre túto šablónu, program a verziu, ktoré aktuálne používate, spolu so štandardnými informáciami o počítači. Závisí to od vašich nastavení Pomocníka online.

Identifikácia šablóny sa používa na identifikovanie pôvodnej šablóny, ktorá je prevzatá z lokality Microsoft Office Online alebo zahrnutá v inštalácii programu Office Visio 2007. Neslúži na jednoznačnú identifikáciu vašej kresby programu Visio. Tá istá šablóna používaná rôznymi používateľmi má rovnakú identifikáciu.

Aktualizácie najvýznamnejších prepojení

Program Office Visio 2007 poskytuje zoznam prepojení v dialógovom okne Začíname (v ponuke Súbor ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Začíname). Môžete si zvoliť pravidelnú aktualizáciu týchto prepojení kliknutím na položku Automaticky aktualizovať tento obsah z lokality Office Online. Ak zvolíte možnosť pravidelnej aktualizácie týchto prepojení, program Office Visio 2007 sa bude periodicky pripájať na lokalitu Microsoft Office Online a aktualizované prepojenia vráti do programu Office Visio 2007.

Prepojenie s obrázkami a inými dokumentmi

Ak sa rozhodnete vytvoriť prepojenie na obrázok, súbor, zdroj údajov alebo diagram na svojom pevnom disku alebo na serveri, cesta k danému súboru sa uloží do diagramu programu Office Visio 2007. V niektorých prípadoch môže prepojenie obsahovať vaše meno používateľa alebo informácie o serveroch vo vašej sieti. V prípade pripojenia údajov môžete zvoliť uloženie mena používateľa alebo hesla v prepojení na pripojenie údajov.

tlač

Keď vytlačíte kresbu programu Office Visio 2007 a túto kresbu uložíte, program Office Visio 2007 uloží cestu k tlačiarni spolu s kresbou programu Visio. V niektorých prípadoch môže cesta obsahovať údaj o mene používateľa alebo o názve počítača.

Lokality pracovných priestorov dokumentov

Pomocou programu Office Visio 2007 môžete pristupovať k lokalite pracovných priestorov dokumentov na lokalite služby Microsoft Windows SharePoint Services. Lokalita pracovných priestorov dokumentov je zdieľaný priestor, v ktorom môžete rýchlo a jednoducho spolupracovať pri práci s jedným alebo viacerými diagramami programu Visio s ostatnými členmi tímu.

Keď sa pripojíte na lokalitu pracovného priestoru dokumentov, program Office Visio 2007 preberie z lokality pracovného priestoru dokumentov určité údaje, aby vám o tejto lokalite mohol poskytnúť informácie. Program Office Visio 2007 konkrétne získava nasledovné informácie:

 • Názov lokality Windows SharePoint Services

 • Adresa URL alebo adresa lokality

 • Mená, e-mailové adresy a úrovne povolení používateľov lokality

 • Zoznamy dokumentov, úloh a ďalšie informácie dostupné na lokalite

Program Office Visio 2007 tiež ukladá do vášho počítača zoznam lokalít služby Windows SharePoint Services, ktoré ste navštívili, vo forme súborov „cookie“. Tento zoznam sa používa na to, aby vám mohol byť poskytnutý rýchly prístup na lokality, ktoré ste už navštívili. K zoznamu navštívených lokalít spoločnosť Microsoft nepristupuje a zoznam sa neposkytuje do siete Internet, pokiaľ sa ho nerozhodnete sprístupniť.

Zdroje informácií a referenčné materiály

Program Office Visio 2007 umožňuje, aby ste si vyžiadali informácie o konkrétnom výraze alebo slovnom spojení od množstva popredných poskytovateľov obsahu. Keď zadáte požiadavku na vyhľadanie konkrétneho slova alebo slovného spojenia, program Office Visio 2007 prostredníctvom Internetu odošle požadovaný text, údaj o aktuálne používanom softvéri, o miestnych nastaveniach systému a údaje o vašom oprávnení na preberanie informácií, ak to poskytovateľ zdroja informácií vyžaduje.

Program Office Visio 2007 odošle tieto informácie nezávislému poskytovateľovi, ktorého ste vybrali. Nezávislý poskytovateľ vráti požadované informácie o tomto slove alebo slovnom spojení.

Informácie, ktoré dostanete, často obsahujú prepojenie na ďalšie informácie na lokalite nezávislého poskytovateľa. Ak na toto prepojenie kliknete, poskytovateľ môže do vášho systému pridať súbor cookie, čím sa umožní vaša identifikácia pri ďalších transakciách. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za to, akým spôsobom spracovávajú nezávislé lokality osobné údaje. Spoločnosť Microsoft nedostáva ani neuchováva žiadne z týchto informácií okrem prípadu, keď zasielate dotaz službe, ktorú vlastní spoločnosť Microsoft.

Prekladateľské služby

Program Office Visio 2007 vám umožňuje preklad dokumentu programu Visio alebo jeho časti použitím dvojjazyčného slovníka alebo strojového prekladu. Spôsob prekladu dokumentu programu Office Visio 2007 si môžete zvoliť. Môžete vybrať alebo zadať slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete dať preložiť, alebo môžete dať preložiť celý dokument.

Ak vyberiete alebo zadáte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete dať preložiť, zadaný výraz sa porovná voči dvojjazyčnému slovníku. Niektoré dvojjazyčné slovníky sú súčasťou softvéru, ďalšie sú dostupné na lokalite Microsoft Office Online.

Ak zvolíte možnosť prekladu celého dokumentu, dokument programu Visio sa odošle nezašifrovaný nezávislej prekladateľskej službe. Tak, ako pri všetkých informáciách, ktoré sa odosielajú nezašifrované cez Internet, ďalší používatelia môžu zobraziť tento dokument programu Visio.

Ak zvolíte použitie jedného zo slovníkov dostupných na lokalite Microsoft Office Online alebo nezávislej prekladateľskej služby, program Office Visio 2007 prostredníctvom Internetu odošle text, ktorý je predmetom požiadavky, údaje o softvéri, miestnych nastaveniach a jazyku nastavenom v systéme. V prípade použitia nezávislej prekladateľskej služby môže program Office Visio 2007 odoslať aj údaje o overení totožnosti uložené v minulosti, ktoré svedčia o vašom predošlom prihlásení za účelom prístupu na webovú lokalitu.

Informácie, ktoré dostanete, často obsahujú prepojenie na ďalšie informácie na webovej lokalite nezávislej prekladateľskej služby. Ak na toto prepojenie kliknete, poskytovateľ môže do vášho systému pridať súbor „cookie“, čím sa umožní vaša identifikácia pri ďalších transakciách.

Windows SharePoint Services

Služba Microsoft Windows SharePoint Services poskytuje zdieľané webové lokality pracovných priestorov, v rámci ktorých môžete spolupracovať na dokumentoch a schôdzach.

Pri prístupe na lokalitu SharePoint pomocou webového prehľadávača alebo ľubovoľného programu balíka Office uloží lokalita do vášho počítača súbor cookies, ak máte povolenia na vytvorenie novej podlokality na tejto lokalite. Tieto súbory cookies tvoria spolu zoznam lokalít, pre ktoré máte povolenia. Tento zoznam používajú viaceré programy balíka Office nato, aby vám mohol byť poskytnutý rýchly prístup na už navštívené lokality.

K zoznamu navštívených lokalít spoločnosť Microsoft nepristupuje a zoznam sa neposkytuje do siete Internet, pokiaľ sa ho nerozhodnete sprístupniť.

Zoznam môžete vymazať tak, že pomocou webového prehľadávača vymažete uložené súbory cookies.

Keď vytvárate novú webovú lokalitu alebo zoznam na lokalite Windows SharePoint Services, alebo keď pridávate alebo pozývate používateľov na existujúcu webovú lokalitu alebo zoznam, lokalita uloží pre každého používateľa vrátane vás nasledovné údaje:

 • Celé meno

 • E-mailová adresa

 • Prihlasovacie meno používateľa (prihlásenie do systému Microsoft Windows NT, napríklad DOMÉNA\meno_používateľa)

Ku každému prvku, ktorý na lokalitu pridáte alebo upravíte vy alebo iní používatelia lokality, sa pridá identifikácia používateľa. Podobne ako v prípade všetkého obsahu na lokalite SharePoint, aj v tomto prípade by mali mať k daným informáciám prístup iba správcovia a členovia lokality.

Všetky prvky na lokalite SharePoint obsahujú dve polia: Vytvoril a Upravil. Do poľa Vytvoril sa zadá meno používateľa osoby, ktorá pôvodne vytvorila prvok a dátum vytvorenia. Do poľa Upravil sa zadá meno používateľa osoby, ktorá naposledy zmenila diagram programu Office Visio 2007 a dátum poslednej úpravy.

Správcovia serverov, kde hosťujú lokality SharePoint, majú prístup k niektorým údajom na týchto lokalitách. Údaje sa používajú na analýzu používania lokality a na zvýšenie časovej dostupnosti lokality. Údaje sú dostupné iba správcom servera a neposkytujú sa spoločnosti Microsoft okrem prípadu, keď je hostiteľom lokality SharePoint spoločnosť Microsoft. K zaznamenávaným údajom patria mená, e-mailové adresy a povolenia jednotlivých používateľov, ktorí majú prístup na lokalitu.

Všetci používatelia s prístupom ku konkrétnej lokalite SharePoint môžu vyhľadávať a zobrazovať celý obsah dostupný na danej lokalite.

Auditovanie

Služba Windows SharePoint Services poskytuje funkcie kontroly, ktoré umožňujú správcom neustále vykonávať spoľahlivú kontrolu toho, ako používatelia pracujú s dôležitým obsahom.

Keď správcovia služby Windows SharePoint Services zapnú funkciu kontroly, server automaticky zaznamená v databáze obsahu lokality SharePoint určité akcie vykonané používateľom. Tieto akcie obsahujú zobrazenie, úpravu, vrátenie alebo vzatie dokumentov. Pri každej zaznamenanej akcii server zaznamená identifikačné informácie o súbore, akcii, identifikácii používateľa lokality SharePoint a adrese IP. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne údaje ako súčasť tejto transakcie.

Táto funkcia je predvolene vypnutá a je dostupná iba správcom lokalít SharePoint, na ktorých je uložený obsah.

Odosielanie okamžitých správ a upozornení

Program Office Visio 2007 vám poskytuje možnosť odosielať okamžité správy priamo z programu a prijímať upozornenia, keď sú používatelia dostupní online alebo keď sa vyskytnú zmeny v zdieľaných dokumentoch alebo pracovných priestoroch.

Program Office Visio 2007 používa klienta pre výmenu okamžitých správ spoločnosti Microsoft, ktorý vám umožní zobrazenie dostupnosti ďalších používateľov v režime online a odosielanie správ týmto používateľom. Program Office Visio 2007 obsahuje webový ovládací prvok, ktorý umožňuje zobraziť na webovej stránke stav dostupnosti pre zasielanie okamžitých správ. Účelom tejto funkcie je umožniť vám používať webové stránky na priamu spoluprácu s ostatnými pri práci s rovnakými dokumentmi alebo v rovnakých pracovných priestoroch.

Skripty webových stránok vytvorené s ohľadom na tento webový ovládací prvok môžu prenášať údaje o prítomnosti z programu na výmenu okamžitých správ na webový server hosťujúci skript. Na základe predvoleného nastavenia sú tieto funkcie zapnuté len pre intranetové lokality, dôveryhodné lokality a lokality v lokálnom počítači.

Stránky služby Microsoft Windows SharePoint Services a stránky programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 používajú tento ovládací prvok. Ani jeden z týchto typov stránok neprenáša údaje o prítomnosti späť na webový server.

Keď navštívite lokalitu Microsoft Windows SharePoint Services alebo lokalitu Office SharePoint Server a vytvoríte upozornenie, program Office Visio 2007 pridá súbory cookie do vášho počítača s nasledovnými údajmi:

 • Názov lokality

 • Adresa URL lokality

 • Či je zdrojom upozornenia lokalita Windows SharePoint Services alebo lokalita SharePoint Server

 • Adresa URL použitá lokalitou na realizáciu služby upozornení

Údaje v tomto súbore cookie umožňujú správne odoslanie upozornení. Spoločnosť Microsoft nepristupuje k tomuto súboru cookie, ak súbor cookie nebol pôvodne odoslaný zo servera spoločnosti Microsoft – v takom prípade súbor cookie používa výlučne lokalita Windows SharePoint Services alebo lokalitu SharePoint Server.

Miesto uloženia vášho mena

V určitých prípadoch program Office Visio 2007 uchováva údaj o vašom mene, aby vám mohol poskytnúť väčšie možnosti pri práci s niektorými funkciami. Vaše meno sa napríklad ukladá na týchto miestach:

 • Polia Autor

 • Vlastnosť súboru AuthorName

Svoje meno môžete z týchto polí a vlastností odstrániť kliknutím na položku Odstrániť skryté informácie v ponuke Súbor.

Riešenia balíka Microsoft Office vytvorené inými spoločnosťami môžu tiež obsahovať vaše meno a ďalšie osobné údaje vo vlastných vlastnostiach priradených k súboru.

Ak používate funkcie Microsoft Office Web Control, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc alebo iné funkcie, ktoré vám umožňujú priamo sa pripájať k ďalšiemu zdroju údajov, v dokumente sa môžu uložiť vaše overovacie informácie (identifikácia používateľa a heslo). Ak chcete tieto informácie zmeniť alebo odstrániť, budete musieť príslušným spôsobom zmeniť vlastnosti pripojenia.

Ďalšie skryté údaje a metaúdaje

Na základe predvoleného nastavenia obsahuje každý súbor uložený v programe Office Visio 2007 vlastnosti súboru, ako napríklad tieto:

 • Autor

 • Manažér

 • Spoločnosť

 • Naposledy uložil

 • Mená recenzentov dokumentu

Z týchto polí môžete odstrániť svoje meno v ponuke súbor kliknite na položku Odstrániť skryté údaje. Informácie o tejto funkcii nájdete v téme Odstránenie skrytých údajov a osobných informácií z dokumentov balíka Office.

Okrem toho môžu byť do súboru uložené ďalšie vlastnosti, v závislosti od funkcií alebo riešení tretích strán, ktoré používate. Napríklad, ak je váš dokument časťou toku činností dokumentu, uložia sa aj ďalšie vlastnosti na sledovanie toku činností.

Tieto informácie sú k dispozícii každému, kto má prístup k vášmu súboru.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×